Verontschuldigd: Bert, Femke, Conny, Sita, Patrick en Loor. Goedkeuring vorig verslagDovnload 17.9 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte17.9 Kb.
Kringvergadering 3 november 2004 @ PERMA om 19u (7):
Aanwezig:
Eva, Sofie V., Bart, Sofie R., Gaëtan, Wouter, Stephanie, Leen, Hans, Josephine, Dimitri en Bram.
Verontschuldigd:
Bert, Femke, Conny, Sita, Patrick en Loor.
Goedkeuring vorig verslag:
Het was weeral in orde. Respect voor mijn eigen!!!
Functies:
1/ Financiën:


 • Maandoverzicht gemaakt.

 • Cursusdienst: 3534, 24 - 2660,95 = 873, 29 winst

 • Animatie: 5498,66 - 3802,82 = 1695,81 (veel winst fuif, verlies rest, ook cantus)

 • 1e Bach: 368,21 - 660, 30 = - 298,09 (bowling, weekend, doop)

 • Andere: 198,08 – 360,90 = - 162,82 (NKV, fak, kleine aankopen)

 • Totaal: 2108,19 winst (hoofdzakelijk fuif en cursusdienst)

 • Sofie R. weet niet precies hoeveel er op de rekening staat, maar tis genoeg voor volgende week vier vaten te geven. Respect voor vier vaten!!!

2/ Cursusdienst:
 • Op maandag zijn ze niet meer open. Dit moet in de bagatel verschijnen.

 • Er zijn wat problemen met een economiecursus. Jongen verschoot dat zijn cursus doorverkocht werd. Maar met wat uitleg zal de oplossing er wel komen. Het schijnt trouwens dat ge wat respect kunt opbrengen voor de cursussen van de jongen in kwestie!!!

3/ P.R.: • Volgende week is er weer bagatel. Deze week was er geen, wegens een te korte week.

 • Er moet in verschijnen dat het NKV een lezing houdt over historische films in het post-gladiatortijdperk. Deze gaat door op 9 november om 20 uur in het MSI. De lezing wordt gehouden door Herbert Verreth.

4/ Hermes
 • Deadline: 7 november 2004-11-04

5/ Animatie
 • Cantus was in orde.

 • Letterenfuif was in orde, maar de lidkaarten van de verschillende kringen moeten in orde zijn.

 • Volgende fuif is op 15 december.

 • Kerstfeestje zou doorgaan op 20 december, maar niet meer in alma (algemeen gejuich). Een zaal moet gezocht worden, misschien die van het tappersdiner. Er kan soep, kip, wijn, pasta,… geconsumeerd worden. Aan Dries gaat gevraagd worden of hij kan optreden met zijn groepje.

 • Volgende cantus is op 6 december ongeveer en zou doorgaan in Bierstube. Maar Bert is nog aan het bellen.

 • Cocktailfeestje: laatste week van november.

6/ Cultuur
 • Affiches gemaakt voor de vertelavond. Helaas heeft Verberckmoes afgemeld. Nu gaan we het vragen aan Vos. Hauben gaat spreken over expo 58, maar hij wil wel een aparte lezing geven over de mormonen.

 • Mail preparee: improvisatietornooi. Het wordt op de website gezet en Brecht en Gijs zijn al kandidaat. Nog eens rondvraag doen of er andere kandidaten zijn.

 • Toneel: navraag doen voor live-muziek. Vanavond is er toneelrepetitie. Vrijdag is er vergadering voor de verdeling van de zalen.

 • Vertelavond: wanneer ge drank wilt verkopen, er zit genoeg in de nis. (dixit Eva)

 • De fietstocht werd een wervelend succes. Ongeveer 30 man. Alleen heeft de horeca wat tegengewerkt. Er was vooral volk van 2de kan. Prof. Van Ermen was content.

 • Ierse Avond gaat door op 17 maart. Pol van Klio en zijn bassist zijn geïnteresseerd, net zoals Wouter van het NFK en Guy Cardinaals.

7/ Sport:
 • 24 urenloop: evalueren met letteren, nadat Babylon eerst zelf heeft geëvalueerd. Hans vond het koud en de brug wankel. Sofie V. vond de brug om af te breken niet meer zo wankel. Stephanie vond het te laat aankomen van het gerief niet zo leuk.

 • We zijn trouwens 13de geëindigd.

 • De Studentenmarathon gaat door op 11 november. Seingevers nodig en zij mogen ook een voorkeursplaats invullen. Het is 21 km lopen in de bijtende kou. Al moet de secretaris normaal neutraal blijven, weet hij u toch met zekerheid te vertellen dat hij NIET meedoet.

 • Sofie V. stelt zich de vraag of we nog moeten meedoen aan de 24urenloop. Op zoek naar een ander concept misschien. Het is inderdaad zo dat de 24uren meer wrevel, dan plezier opwekt binnen letteren. Binnen de evaluatievergadering van letteren gaat dit zeker ter sprake komen.

 • IFB: we zijn met drie ploegen ingeschreven. Helaas zijn ze ons blad kwijt.

8/ Eerste Bach
 • Alles is rustig…

9/ Fak • Perma kreeg een tien op tien. Eva looft Conny en Femke voor hun moedig optreden. Net nu dat ze niet op de vergadering zijn…toeval?!

 • Er verdwijnen weer CD’s. Dat kost de kringen veel geld ( 15 – 20 euro per cd)

 • T-shirts op komst: geen vrouwenmaten. Maar het komt in orde.

 • Nog meer goed nieuws: Zowel spring als Nathalia worden door de fak aangekocht! Zo springen we met z’n allen …de wereld in!

 • De promotie is nog steeds: Gordon.

 • Het plafond is nog steeds stuk en Historia en alfa worden dan ook verzocht het kalm aan te doen op de perma. Onder andere seksuele spelletjes met meer dan drie personen worden ten strengste afgeraden door Ben. Hmm, misschien is zo wel het eerste stuk plafond naar beneden geraakt…

 • Historia moet de fak nog 46,5 euro.

 • Loopgravenavond: 4 vaten ( 3 van ons en 1 van de fak ) en lieven de last post ( als hij niet ziek is )

 • De affiches van activiteiten moeten vroeger hangen!!!

10/ Film:
 • Er was weinig volk voor No man’s land.

 • Volgende week: Secret Window.

11/ Website:
 • Foto’s komen erbij.

12/ POC: • In de grote POC kwam de vraag van de faculteit of we een programma zouden kopen voor het leren schrijven. Voor eerste bach is dat goedgekeurd, voor de andere jaren niet. Dit programma zou er komen via toledo.

 • Prof. Mooren examineert dan toch in januari.

 • Geen subtotaal voor werkjes.

 • Van Molle haar examen zal vermoedelijk schriftelijk zijn.

 • Chloë stuurt de mails door.

13/ Krira:
 • Vrijdag vergadering

14/ Sora:
 • 9 november: betoging NIET, tis een fakkeltocht (positief niet negatief)


Varia:


 • fiches voor koko moeten ingevuld worden.

 • Kokovergadering: plan charel was dan toch niet zo slecht. Wel wat weinig hapjes en Eva was kwaad voor onze perma. Sarah en Eva hebben elkaar een knuffel moeten geven omwille van de 24 urenloop. Het probleem is en blijft communicatie. We moeten beten en anders gaan communiceren. Letterenprojecten hebben 1 eindverantwoordelijke nodig. Het galabal gaat door op 11 maart in Salon Georges.

 • Reis naar Praag: Conny moet nog naar Eurolines. Pas volgende week beginnen de inschrijvingen. 50 man mag er mee en er mogen ook andere mensen mee. Babylon zou interesse hebben om met ons mee te gaan.

 • Debatten: proffen hebben het te druk. Janssens in het tweede semester, samen met Put. Historici die Nieuwste tijd doen, en dus minder in het archief zitten, zijn minderwaardige historici. Put ging zelf voor tegenstanders van deze stelling kijken. Ik geloof dat hij niet ver zal moeten zoeken.

 • De temperatuur op de perma is niet echt hoog. Ik zou zelfs durven zeggen dat het koud is.

 • Misschien dat Hughes en Waldrun een debat willen houden over Bush.

 • Hughes zou misschien ook wel willen vertellen op de historische vertelavond.

Dat was het dan al weerTot de volgende keer,

Mvg. Bram Vansteenkiste.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina