Verslag algemene ledenvergadering Pallas’93 van 22 maart 2016Dovnload 13.73 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte13.73 Kb.
Verslag algemene ledenvergadering Pallas’93 van 22 maart 2016

Aanwezige bestuursleden : Iskander van der Wijngaard , Onno Teders, Monique Baars en Elza Broecks.

Afmeldingen zijn ontvangen van Joek Sloots, Charles Timmermans, Marcel Fiering, Jan Kweekel, Lisanne Bek, Rob van der Elburg, Ron Moerland en Jan Wegereef .

29 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 22 maart 2016.

Opening en mededelingen

De vergadering werd geopend door voorzitter Iskander van der Wijngaard. Hij heette de aanwezige welkom. Onder het genot van koffie /thee en een broodje werd de vergadering voortgezet.Goedkeuring verslag ledenvergadering 24 maart 2015

Er waren geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vorige ledenvergadering, het verslag van 24 maart 2015 werd goedgekeurd.Financiën : Verlies en winstrekening 2015

Er is een duidelijke winst-verlies rekening met een positief saldo. Dit door toename leden en inning van nog openstaande contributies.Verslag kascommissie over 2015

In de kascommissie zaten dit jaar Leo van Zielst en Ton van Almen, alle stukken werden goedgekeurd.Begroting 2016

Ook de begroting werd goedgekeurd, eigen vermogen ligt rond de 50%. ( ± 14.000 euro ). Sommige van de leden vonden het eigen vermogen vrij hoog. Maar het bestuur heeft beslist dat het eigen vermogen op 50 % blijft staan.

Met de kanttekening dat er gekeken gaat worden naar het geven van een blijvende herinnering voor lopers bij Pallas loopevenementen (idee van Raymond ) De wedstrijd commissie is al bezig dit te realiseren.

Ook moeten er in 2016 meerdere dingen nieuw worden aangeschaft, is Leo van Zielst bezig met organisatie naar evenement met de bus en is het bestuur bezig met uniforme kleding voor de hoofd trainers.Benoeming nieuw lid kascommissie

Ton van Almen trad na 2 jaar af als kascommissielid; hij werd hartelijk bedankt voor zijn medewerking.

Raymond Wissink gaf zich op als nieuw lid kascommissie. Samen met Leo vormen zij de nieuwe kascommissie voor 2017.

Vaststellen contributie 2017

De contributie wordt in 2017 verhoogd naar totaal 84,35 euro, ( KNAU 16,85 en contributie 67,50 euro )

Met 7 tegen 22 werd de verhoging aangenomen.

Terugblik op 2015

Erwin Poldervaart is talent van het jaar geworden.

Henk van Leeuwen is terug bij Pallas.

We hebben een 3 jarig contract met nieuwe sponsor VTTI afgesloten.Ontwikkelingen 2016

Ook dit jaar heeft Pallas voor zijn lopers aan de Rotterdam marathon/ 10 km twee hotel kamers gereserveerd in het Atlanta hotel. In het Fort Hearlem wordt een after party gehouden op 10 april v.a. 17.00 uur

De route bij de Wallenloop is aangepast, de 4,4 km is 5 km geworden. Ook zijn we sinds kort in het bezit van een prachtige website, gemaakt door Tjerk Hazeveld in samenwerking met Michiel Stijntjes.

Gert-jan Goudappel voorzitter van de wedstrijdcommissie nam het woord over om het met de leden te hebben over de komende Pallas evenementen en het vrijwilligersbeleid.

Zowel de Wallenloop (met 300 lopers ) als de VTTI loop (met 425 lopers ) waren in 2015 succesvol. Toch wordt er door de wedstrijdcommissie een poging ondernomen om in 2016 voor beide lopen nog meer inschrijvingen te krijgen. Dit, door o.a. een strakkere afhandeling bij de finish, het verbeteren van het parcours (minder obstakels), een blijvende herinnering voor de lopers en gemakkelijk van te voren inschrijven via inschrijven.nl .

Maar ook meer aandacht door flyers neer te leggen bij andere lopen in de regio, en meer aandacht via media, Facebook, Twitter enzovoorts op te zoeken. Maar dit kan niet zonder genoeg vrijwilligers/ posters.

Het bij elkaar krijgen van vrijwilligers / posters blijft een probleem.

De volgende scenario’s werden met de aanwezige leden doorgenomen :  1. Leden werden door coördinator aangewezen, bij niet posten boete van 25 euro. Dit plan hebben we verleden jaar een kans gegeven maar dit werkte niet.

  2. Contributie met 15 euro omhoog als men dan als poster of vrijwilliger helpt krijgt men per beurt 15 euro terug. Dit plan werd door de aanwezige leden verworpen.

  3. Het probleem neerleggen bij de trainers. Zij moeten dan voor de nodige vrijwilligers zorgen, door deze binnen hun groep aan te wijzen. Niet alle trainers vonden dit een goed plan.

  4. Gert-Jan wil leden aanspreken op vereniging gevoel, als jij bij Pallas met veel plezier loopt mag Pallas terug verwachten dat jij eens in de 2 jaar tijd wil vrij maken om te posten of iets anders voor de vereniging te doen.

  5. Het plan van Tjerk werd met meerderheid aangenomen. In aanloop naar een Pallas evenement wordt er een lijst van Pallas leden gemaakt (zij ontvangen een persoonlijke mail) en tevens wordt deze lijst op de site gezet. Trainers kunnen de betreffende leden er op aanspreken om te reageren op de oproep. Daar naast is er nu gelegenheid op de site voor leden of andere personen om zich als vrijwilliger / poster op te geven dit hoeven geen leden te zijn.

Aftreden en benoemen nieuwe bestuursleden

Zowel Iskander als Onno traden af en waren niet herkiesbaar. Onno gaat de vacature van trainers coördinator invullen. Elza trad af als secretaris maar stelde zich herkiesbaar. Zij werd herkozen door de aanwezige leden. De open gevallen plek van Onno als algemeen lid werd opgevuld door Arie Voogt. Het bestuur heette hem van harte welkom. De vacature van voorzitter (hiervoor wordt een nieuwe vergadering belegd) en iemand die de sponsorzaken op zich wil nemen staan nog open. Iskander en Onno werden door het bestuur en de aanwezige leden heel hartelijk bedankt voor hun inzet en door Monique en Elza verrast met een lekkere fles wijn en cadeaubon.Rondvraag

Vraag van Gert-Jan Goudappel: Mogen er spullen voor de loop-evenementen worden aangeschaft ?

Iskander antwoordt dat dit vanzelfsprekend mag.Vraag van Arie: Waarom wordt de G groep niet genoemd op de website?

Onno antwoordt: Dit komt doordat de D- groep is opgeschoven naar de C groep . Tjerk vraagt aan Arie om een stukje in te sturen naar de website, zodat hij de G- groep weer op de kaart kan zetten.Vraag van Raymond: Hoe kan het dat er een groot verschil zit in de begroting van de huur Eendraght?

Monique antwoordt: Dit komt omdat er nog geen factuur van de huur is ontvangen.Sluiting

Om 10.45 uur werd de vergadering door Iskander gesloten en werden de aanwezige leden bedankt voor hun aandacht.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina