Verslag algemene vergadering antwerpse federatie in ekeren op 15 maart 2010Dovnload 50 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte50 Kb.
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ANTWERPSE FEDERATIE IN EKEREN OP 15 MAART 2010
Aanwezig : ART Veerle, DAE Ekeren, DRZ Zandhoven, HBH Hove, KJSS Rumst, NSS Nijlen, RHB Boechout, SSS Schoten, VHV Viersel.
Afwezig : FCM Mortsel, verontschuldigd DEH Herenthout.
Welkomswoordje door de voorzitter Jef Torfs : Hij vermeldt de tegenslag van Jean Geentjens en de viering van Karel Janssens 50 jaar schutter en overhandigt hierbij een bord van het Antwerps servies.
Algemene vergadering 2009 : het verslag wordt door de secretaris Marie-Claire Van Deun voorgelezen en goedgekeurd.
Kasverslag : wordt voorgelezen door de penningmeester Leen Van Gorp en goedgekeurd.

Door Viersel wordt het voorstel gedaan om het lidgeld van nieuwe schutters op voorhand te betalen door de verantwoordelijke van de club en niet op hun eerste wedstrijd : 8 clubs stemmen tegen. Nieuwe schutters die dus in de loop van het seizoen hun eerste wedstrijd willen schieten, kunnen dus ter plaatse hun lidgeld betalen en hun gegevens laten noteren door de inrichter.

Omdat er zo weinig jeugdschutters in de eindrangschikking staan, wordt het voorstel gedaan om de geldprijzen op het kampioenschap voor hen te halveren. 4 clubs zijn voor en 3 tegen. Dit gaat dus in vanaf de kampioenschappen van 2010.

Het voorstel om de inleg van de jeugdschutters op te trekken naar 2.5 euro voor de wedstrijden wordt door 5 clubs goedgekeurd en 1 club tegen. Het prijzengeld op de kampioenschappen zou dan zijn zoals bij de volwassenen.

Alle inkomsten en uitgaven zullen door het bestuur grondig bekeken worden en de mogelijkheden en voorstellen zullen op een algemene vergadering vooraleer de volgende wintercompetitie begint, bekend gemaakt worden.
Sportverslag :

Marie-Claire heeft een overzicht gemaakt van de wedstrijden van het voorbije seizoen :
 

AANTAL

DEELNEMERS

SCHUTTERS

DEELNEMERS

SCHUTTERS

 

LEDEN

3 PIJLEN

EIND

1 PIJL

EIND

ART

15

13

6

11

4

DAE

29

23

13

19

13

DEH

22

12

1

12

5

DRZ

15

12

8

11

7

FCM

8

7

3

6

4

HBH

6

3

3

5

2

KJS

10

5

4

6

4

NSS

11

8

4

6

0

RHB

14

14

9

6

5

SSS

27

23

14

15

10

VHV

19

17

9

18

12

 

176

137

74

115

66

Aantal schutters :
1 PIJL IN

AANTAL

 

3 PIJL IN

AANTAL

DRZ

76
VHV

66

DEH

81
KJS

58

SSS

77
DAE

66

VHV

96
DRZ

79

SSS

85
DEH

65

DAE

72
SSS

64

KJS

52
VHV

55

DAE

60
DEH

62

 

599

 

 

515

Op het kampioenschap 3 pijlen compounds waren er 31 schutters.

Op het kampioenschap 3 pijlen recurven waren er 30 schutters.

Op het kampioenschap 1 pijl compounds waren er 25 schutters.

Op het kampioenschap 1 pijl recurven waren er 28 schutters.

De wisselbeker 1 pijl is dit jaar gewonnen door RHB Boechout en de wisselbeker 3 pijlen gaat naar SSS Schoten.

Marie-Claire zorgt voor de plaatjes om op de bekers te kleven.

Er werden 4 diploma’s uitgedeeld enkel aan 12 meterschutters.

Op de keizerschieting in Viersel zijn Dirk Vossenaar en Jef Torfs de nieuwe keizers geworden en in 2010 z ullen we terug in Mortsel kampen voor de titels.
Nieuwe clubs : 2 aanvragen zijn er binnen gekomen van clubs die in de Antwerpse Federatie willen aansluiten, nl. Sint Sebastiaansgilde van Schelle ( STS ) en de oude bekende Buitenstaanders Deurne ( DBD )

die nu in Kalmthout gevestigd zijn. Alle aanwezige clubs stemmen voor.

De punten voor de rangschikking van de clubs op wedstrijden zullen dan met 1 punt verhoogd worden, nl. 13 – 12 – 11 enz.
De kalender : hier wordt het voorstel gedaan om op voorhand in te schrijven omdat er tijdens het voorbije seizoen, tijdens enkele manches, schutters niet hebben kunnen mee schieten, wegens volzet met 6 lijnen.

Na enkele opmerkingen zoals ingeschreven is betalen, als er nog plaats is mag je toch mee schieten, alleen inrichters mogen stemmen enz. wordt er door iedereen gestemd : 6 clubs zijn tegen en 5 clubs voor.

Alles blijft dus zoals het was.

Op de wedstrijden 1 pijl moet er niet meer dubbel geschreven worden, de inrichters hebben gewoonlijk niet de tijd om de formulieren in tweevoud op te maken. Marie-Claire telt de scoreformulieren na vooraleer een uitslag op te maken.

De kalender wordt samengesteld, 8 wedstrijden 1 pijl en 8 wedstrijden 3 pijlen.

De inrichters zijn 2 x KJSS, 3 x VHV, 2 x DRZ, 3 x DAE, 3 x SSS en 2 x DEH.

8 clubs stemmen voor dat DBD ook reeds een wedstrijd mag inrichten in Kalmthout.

De kampioenschappen zullen doorgaan in Schoten en in Ekeren.

Tot eind april kunnen er eventueel nog wijzigingen worden doorgegeven. In bijlage kan u de voorlopige kalender terug vinden. Schutters die willen voorschieten moeten op voorhand de inrichter verwittigen. Contactpersonen en dagen van voorschieten zijn vermeld op de kalender en de website : http://users/skynet.be/kkdb/AF
Kampioenschappen : Nieuw voorstel om op de eindrangschikking ( 5 van de 8 wedstrijden ) de kampioenen te bepalen, en de kampioenschappen krijgen dan bvb de naam “finales”. De medailles worden dan gegeven op de eindrangschikking en de geldprijzen op de finales. Nog een voorstel om de schutters die 8 wedstrijden van één discipline mee geschoten hebben te belonen met ??? mits een inleg van 3 euro op elke wedstrijd. Ook het lidgeld kan verhoogd worden van 2.5 euro naar 3 euro, om zo extra geld in kas te krijgen om meer te kunnen uitbetalen.

Het bestuur zal alle mogelijkheden grondig bestuderen en voor de aanvang van het volgend seizoen een algemene vergadering bijeen roepen om de voorstellen te laten goedkeuren.


Records : omdat de records van de AF heel hoog liggen, wordt het voorstel gedaan om de beste jaarprestatie in elke categorie te vermelden op de uitslagen en hiervoor diploma’s uit te reiken.
Rondvraag :

DRZ : manches met 12 meterschutters worden geschoten met alle lichten aan, ook manches zonder 12 meterschutters laten schieten met alle lichten aan, voor wedstrijdvervalsing tegen te gaan = goedgekeurd.

KJSS : voorstel om op de wedstrijden 1 pijl 30 schot te schieten i.p.v. 25 schot = afgekeurd.

SSS : de datum van de volgende algemene vergadering zo vroeg mogelijk bekend maken = goedgekeurd.


Categorie : dames ouder dan 60 jaar krijgen de kans om bij de heren veteranen mee te schieten. Ook veteranen mogen een categorie – verhoging aanvragen en dus bij de heren mee schieten. Dit wordt bij het indienen van de ledenlijsten vermeld en geldt voor het hele seizoen.

Leen Van Gorp en Marie-Claire Van Deun worden door de vergadering bedankt voor al het geleverde werk.


De secretaris

Marie-Claire
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina