Verslag bestuursvergadering 7 mei 2010 BijeenkomstDovnload 29.2 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte29.2 Kb.

Verslag bestuursvergadering 7 mei 2010
Bijeenkomst
Bestuur LOMOZ

Aanwezig
Lucy, Lou, Percy, Henny

Afwezig
Arend (m.b. ziek) en Lineke (m.b. vakantie)

Notulist
Henny

Pagina /1O

nderwerp


Actie

Datum

1

Opening en vaststellen agenda

Lucy heet iedereen welkom; de agenda wordt onveranderd vastgesteld

2

Mededelingen

 • FNV-formaat heeft een nieuwe berekening van de kosten intervisie gestuurd. Er is o.a. een hogere subsidie berekend. Lou kijkt dit na en betaald indien akkoord

 • Geert Sanders, oud bestuurslid LOMOZ, is overleden. Lucy schrijft een “In Memoriam” in de Nieuwsbrief.

 • Het jaarverslag van HVO-Querido is ontvangen; dit ligt ter inzage tijdens de themadag
  Er wordt een oproep uitgedaan naar de leden om op 19 mei hun jaarverslag mee te brengenLou

Lucy
Lou


a.s.a.p.
a.s.a.p.

3

Verslag 9 april

 • Punt 6 laatste zin moet zijn: Vanaf 2011 ook STZ op themadagen

 • Punt 8: Naam veranderen in Imelda Koopmanschap4

Nieuwsbrief mei/juni

De nieuwsbrief gaat donderdag uit. Helaas zijn er nog weinig artikelen ingeleverd.

Er wordt afgesproken dat alle bestuursleden vóór de 1e van elke maand een stukje inleveren.

Henny schrijft een stukje in de nieuwsbrief waarin hij zichzelf voorstelt

Bestuur

Hennymaandelijks

mei

5

Verdeling bestuurstaken

Afspraken zijn in de bijlage opgenomen.Secretaris@lomoz.org wordt binnenkort doorgelinkt naar Henny en

Secretariaat@lomoz.org wordt doorgelinkt naar Percy

Lucy maakt een afspraak met Imelda over de invulling van haar rol

Lou
LucyMei

6

Themadagen en zo

 • N.a.v. de afspraak om gezamenlijke themadagen te organiseren wordt dit deel van de website aangepast.

 • Er zijn voldoende aanmeldingen voor 19 mei om die dag door te laten gaan. Er wordt nog een reminder verstuurd. Er zijn 4 stellingen geformuleerd, op grond waarvan er in subgroepen zal worden gediscussieerd. Tijdens de dag zal aan deelnemers gevraagd worden om discussieleiders te leveren. Als dit niet lukt doen bestuursleden dit.
  Uitkomsten van de discussies worden plenair teruggekoppeld.

 • Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt voor de STZ dag op 8 september.
  Er wordt een reminder naar de OR van Spaarne gestuurd.

 • Voor de bijeenkomst van 15 september is afgesproken dat het ochtendgedeelte zal gaan over Informatiebeveiliging conform NEN7510. Er wordt een spreker voor benaderd.
  ‘s Middags worden gratis cursussen aangeboden; Er worden trainingsinstituten benaderd
  over RI&E (Porto Franco), Sociaal, (Harrie Leutscher) Financiën (Leen Jordaan) en???? (Wiebe Looyenga)
  Er mogen folders beschikbaar worden gesteld, maar geen reclamepraatjes.


Henny

Lou

Lucy
Percy

Lucy &

Henny


a.s.a.p.

a.s.a.p.

a.s.a.p.
a.s.a.p. a.s.a.p.

7

Vastellen besluiten en afspraken

Zie de bijlage en de kolommen ’Actie’ en ‘Datum’.

8

Aansprakelijkheidsverzekering

Conform het verzoek van de leden wordt besloten om een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten. Er wordt nog navraag gedaan m.b.t. een rechtsbijstandsverzekering.

LouMei

9

Oude website


Loua.s.a.p.


10

Rondvraag

Lou stuurt declaratieformulier naar Percy en Henny
Lou


Mei

11

Volgende vergadering is op 11 juni12

Sluiting

Lucy sluit de vergadering om 14.00 uur


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina