Verslag bijeenkomst apothekers klinische farmacie geriatrie 23/11/09 AanwezigDovnload 15.78 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte15.78 Kb.
Verslag bijeenkomst apothekers klinische farmacie geriatrie 23/11/09

Aanwezig : Katelijn Stroo (AZ Damiaan Oostende),

Sabine De Schrijver (AZ Sint-Blasius), Sofie Maenhaut (AZ Sint-Blasius),

Charlotte Verstringe (AZ-Nikolaas), Charlotte Delobel (UZ Gent),), Michele Catry (St-Lucas Gent)
Verontschuldigd : Charlotte Vandaele (AZ Damiaan Oostende), Katrien Blauwhoff (AZ Nikolaas St. Niklaas, Ina Van den Borre (UZ Brussel), Claudine Ligneel (UZ Brussel) Nele Vermeulen (OLVZ Aalst),

Agenda:


  1. Kennismaking

  2. Overleg om de inhoud van de daarop volgende vergaderingen te bespreken (+data)

  3. Uitwisseling van ervaringen betreffende de registratieperiode september 2009 en november 2009 van het FOD project

  4. VariaVerslag:
1.Inhoud volgende vergaderingen:
a. Casussen

Suggestie om 3 tal casussen per sessie voor te stellen in combinatie met spreker (cfr. punt b)

Voorstel om casussen op VZA website te plaatsen

Probleemgevallen voorleggen aan collega’s om ervaringen uit te wisselen


b. Voordracht geriater

Consensus over de toegevoegde waarde van het uitnodigen van een spreker voor de volgende meetings.

Interessante onderwerpen om aan bod te laten komen:

- Labowaarden door ev. klinisch bioloog

- Alzheimer/dementie/verwardheid

- Nierinsuffuciëntie

- Leverinsufficiëntie

- Valpreventie

- Nutritie

- Osteoporose

Voorstel van Michele Catry om een geriater uit het Sint-Lucas ziekenhuis als spreker te contacteren voor de eerstvolgende vergadering.

Eveneens een voorstel van Katelijn Stroo om in AZ Damiaan Professor Geriater aan te spreken.

Ivm met labowaarden eventueel klinisch bioloog?

c. Gemeenschappelijke problemen
1. Geen goede ervaringen in de ziekenhuizen wat betreft toedieningtijdstippen van medicatie.
2. Vraag om 1 namiddag te wijden aan het thema “ de opvolging/bijscholing van verpleegkundigen “

Bijvoorbeeld pletmedicatie, IV bereiding, uitduwen unit-dosis, voeding

Doel: lespakket samenstellen voor verpleegkundigen ter bewustwording

In St-Lucas en UZ Gent gebeurt dit al op initiatief van het nutritieteam


3. Problemen met transferdossiers: hoe pakt men de bewustwording aan naar artsen en verpleegkundigen? (oa overschrijffouten, stopzetting medicatie, vermelding in dossier,…)
d. Grotere groep aan geïnteresseerden, zeker ifv uitbreiding aantal projecten?
Werkgroep uit te breiden naar alle apothekers met het specifieke interessedomein in klinische farmacie op de geriatrie.
Voorstel om Peter De Clercq/Lorenz Van der Linden UZ Leuven voor de volgende vergadering uit te nodigen.
Pieter Colman (Zottegem) heeft ook interesse om deel te nemen.
e. Verslag
Idee om verslag te vermelden op VZA website, op die manier ook de andere apothekers op de hoogte stellen van de ideeën.

2. registratieperiode FOD september –november
a. Moeilijkheden, vragen:
Uitwisseling van ervaringen over het gevolgde stramien:
Standaardisatie is een voordeel voor opvolger/vervanger
Voorbeeld van een dossierblad per patiënt door UZ Gent (Charlotte Delobel): vragenlijst medicatieanamnese FOD project + dagdagelijks werkdocument met alle gegevens.
Deze dossierbladen zijn verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis.
Gevraagd wordt om het inventariseren van bestaande documenten.

b. Databank registraties interventies
Nood om uniform te registreren

Automatisch opzoeken van bestaande patiënten3. Varia

Voorstel om elkaars contactgegevens uit te wisselen
4.Volgende data
Voorstel om een bijeenkomst 3 à 4 x per jaar te organiseren

Liefst ’s middags of in de namiddag


1ste week van maart 2010

1ste week van juni 20101ste week van oktober 2010
Voorkeursdag: liefst op maandag
5. Locatie
Voorstel om de vergadering plaats te laten vinden in het ziekenhuis van de sprekerDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina