Verslag dertiende vergadering Visstand Beheer Commissie Reest en WiedenDovnload 19.71 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte19.71 Kb.
Verslag dertiende vergadering Visstand Beheer Commissie Reest en Wieden

Maandag 22 september 2014

13.30 – 16.00 uur

Gemaal StroinkAanwezig:
De heer Jan Piek Bond van binnenvissers NWO

De heer Stefan Lok Bond van binnenvissers NWO

De heer Ed Piek Sportvisserij Oost Nederland

De heer Willem Bakker Sportvisserij Oost Nederland

De heer Henk Slagter Sportvisserij Oost Nederland

Mevrouw Rosalie Martens Natuurmonumenten

De heer Ger Klijnstra Staatsbosbeheer

De heer Dwight de Vries Waterschap Reest en Wieden

De heer Gerard Verstoep Waterschap Reest en Wieden

De heer Matthijs Jansen Waterschap Reest en Wieden

Mevrouw Sarah Tinnevelt Onafhankelijk voorzitter

Mevrouw Pia Buis Notulen


Afwezig:

De heer Albert Jan Scheper HSF Groningen Drenthe

Agenda-onderwerp

Actie door

 1. Opening

Sarah heet iedereen welkom. Ed Piek is nog onderweg.

De agenda voor deze vergadering wordt goedgekeurd. Na afloop van de vergadering zal een presentatie volgen over de aangelegde vispassage. 1. Verslag vorige bijeenkomst 21 januari 2014 (nr 12)

Het verslag wordt tekstueel vastgesteld.
Naar aanleiding van:

Er zijn geen opmerkingen, behalve die van de actielijst. Deze worden hierna besproken.

Actielijst:

Nr. 2. Actie hengelsportfederatie over het beheer van visstekken; de actie loopt. Het is de bedoeling dat er voorstellen hiertoe worden uitgevoerd door de hengelsportfederaties/visverenigingen. Verder zal de behoefte van visstekken door visverenigingen in kaart moeten komen. Actie blijft staan.

Nr. 3. Aalherstelplan; de actie loopt, het plan is in maart 2015 klaar.

Nr. 4. Uitnodiging bijwonen VBC aan de heer Jan Kranen; Gerard zal contact opnemen met deze persoon en hem uitnodigen voor de eerstvolgende vergadering.

Nr. 5. Meldingen vissterfte analyseren; Gerard heeft vanuit onze calamiteitenregistratie 2 bijlagen meegestuurd waarop de meldingen van vissterfte zijn aangegeven. Over 2014 zijn de gegevens specifieker af te lezen. Hengelsportfederaties nemen contact op met Matthijs Jansen en Sjoerd Mulder om aanpak af te stemmen over registratie van vissterfte. Volgende vergadering zal dit onderwerp opnieuw worden geagendeerd.

Nr. 6 oorzaken vissterfte in Oranjekanaal; het onderzoek door de stagiaires heeft geen heldere conclusie opgeleverd ten aanzien van de oorzaken van vissterfte. Matthijs zal het rapport verspreiden onder de leden van de VBC.

Nr. 7 onderzoek vissterfte door bemaling/maaiplan; Er is nog geen ecologische evaluatie van het maaiplan beschikbaar. Sarah zal navraag doen bij Jan Supèr.
Willem Bakker
Gerard


Willem/Jan P./HSF Gr.-Dr.Gerard

Matthijs

Sarah


 1. Gespreksonderwerpen

Per onderwerp bespreken we de vorderingen, ontwikkelingen en acties voor de komende periode.


   1. Beheer viswater Ed/Willem/Henk/Albert Jan

   2. Aalherstelplan Jan/Stefan

   3. Monitoring en info delen Sarah/Gerard

   4. Aanpak vissterfte Matthijs/Sarah/Gerard

   5. Publiciteit Allen

De onderwerpen I. t/m IV zijn al besproken onder agendapunt 2, acties.Het onderwerp Publiciteit (V.) wordt opgepakt door Willem; hij zal bewaken of er onderwerpen van VBC Reest en Wieden interessant genoeg zijn om in het Visblad te plaatsen .


 1. Pilot maaistekken hsv Reest en Wieden
  Willem neemt (via Gerard) contact op met Robert Pannenborg en Luut Rozema om het gewenste maaibeheer van de aangegeven maaistekken samen met de betreffende visvereniging stuk voor stuk te bespreken, eventueel in combinatie met een veldbezoek.

Willem Bakker

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Voorzitterschap VBC; Sarah zal het voorzitterschap graag overdragen aan een (onafhankelijke) andere voorzitter, zo mogelijk al bij de volgende vergadering. Zij motiveert dit voornemen. Eventuele voordrachten kunnen via de mail worden ingediend. De administratieve ondersteuning blijft nog wel via het waterschap lopen.

 • B. Timmerman heeft Visplan opgevraagd en ondertekend;

 • Concept wetsvoorstel invoering visplanstelsel op binnenwateren;

 • Beroepsmatig vissen in Steenwijker Aa, Eesveense Wetering en Kallenkoter Wetering;

 • PvA voorkomen vissterfte vispassage De Wulpen;

 • Stand van zaken aanleg vispassages;

 • Uitbesteding vismonitoring naar centraal laboratorium;

 • Presentatie Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer.
Allen

 1. W.V.T.T.K. / Rondvraag

 • Jan Piek vraagt om bredere steun voor het verdedigen van de zaak Timmerman na behandeling bij enkelvoudige en meervoudige kamer van de rechtbank. Ed Piek neemt hierover binnenkort contact op met Jan Piek.

 • Jan Piek vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de fusieonderzoeken. Sarah antwoordt, dat erop 3 december a.s. een besluit zal worden genomen door beide AB’s. Deze besluitvorming heeft geen gevolgen voor de verkiezingen van 2015.

 • Stefan Lok geeft aan, dat het aalherstelplan vordert. Er is wel discussie over het quotum met betrekking tot de grootte van het bevisbaar wateroppervlak.

 • Henk Slagter meldt dat er op initiatief van de heer V.d. Berg afgelopen zaterdag een aalstal is geplaatst in IJhorst. Deze plaatsing heeft niet vanuit een bestuurlijke rol vanuit het waterschap plaatsgehad, maar op persoonlijke titel.

 • Gerard wijst op een uitzending van Melk en Honing met een rapportage over vispassages op woensdag 1 oktober a.s..

 • Eerstvolgende vergadering van het VBC vindt plaats in 2e of 3e week van januari 2015. Pia zal hiertoe een datumprikker verzenden.

Ed Piek


Pia


 1. Sluiting.

De vergadering wordt gesloten om 15.15 uur. We verlaten het gebouw voor het bezoek aan de vispassage.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina