Verslag donderdagavond 23 juni wijkaanpak isoleren in de ComponistenbuurtDovnload 8.94 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte8.94 Kb.
Verslag donderdagavond 23 juni – wijkaanpak isoleren in de Componistenbuurt
Doel en deelname.

Veel woningen in de Componistenbuurt dateren uit 1964. Er werd toen nog geen woningisolatie toegepast. CALorie streeft naar meer duurzaamheid en naar een energieneutraal CAL en heeft nu verschillende projecten opgezet om dit grotere doel te bereiken.

Het eerste doel van de avond was bewoners te informeren over isolatievormen, over de kosten en de te verwachten opbrengsten. En om te bereiken dat er in de wijk een gezamenlijke aanpak en uitvoering komt van woningisolatie, met als groot voordeel korting bij de aannemer en nieuwe contacten tussen de buurtbewoners! Voor die gezamenlijke aanpak zoekt CALorie gemotiveerde bewoners die hun steentje willen bijdragen, het tweede doel van de avond! En: het derde doel was beter inzicht te krijgen in de woningkenmerken van de te isoleren woningen. Aanwezig waren 11 bewoners en 5 leden van CALorie.
Kennismaking

Het begon er mee dat overburen elkaar hier voor het eerst bewust ontmoeten en kennismaken! Een bekend neveneffect van dit soort projecten is de onderlinge kennismaking en groeiend contact!

René Moerman en Jurgen vd Heijden gaven kort aan waar CALorie voor staat en welke projecten er nu lopen – terug te vinden op www.calorieenergie.nl. René en Jurgen zijn oprichters van CALorie. Theo Smit besprak het isoleren en Piet Geerke lichtte het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers toe en noemde subsidies. Theo en Piet zijn lid van de werkgroep Besparen van CALorie. Theo was trekker van een eerder isolatieproject in de Van Speijkkade. Na de informatie was er discussie en oproep actief deel te gaan nemen en straatambassadeur te worden.
Het (isolatie)project Componistenbuurt.

Voor dit project isoleren in de Componistenwijk is er een bescheiden maar substantiële subsidie van de gemeente verkregen voor bijdragen in de organisatiekosten van bijeenkomsten en in evt. cursuskosten.

De opzet is dat de bewoners zelf (met de straatambassadeurs als voortrekkers) het initiatief nemen om gezamenlijk maatregelen te kiezen en uit te voeren. Dat levert kortingen op (die van spouwmuurisolatie is het grootst: tot ca 25%). Het gaat over muren, ramen, vloeren en daken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om zelf energie op te wekken door zonnepanelen (stroom) of een zonneboiler (warm water). Zes mogelijkheden dus!
Reacties van bewoners

-Behalve woningen tussen Verdistraat en Oranjelaan staan er identieke woningen tussen de Piet Heinlaan en de singel

-Enkelen noemden desgevraagd verbruikcijfers gas: 1400m3 (geïsoleerde middenwoning) – 2000m3 (niet geïslrd); 2500 hoekwoning niet geïsoleerd; 3500 m3 (niet geïsoleerde hoekwoning, na isolatie daalde verbruik naar 2300m3 !);

-Woningen (schuurtjes!?) bevatten asbest of eternith afdekplaten – consequenties door aannemer te beoordelen;

-In het verleden werd spouwisolatie afgeraden – nu zijn de materialen veel beter en zijn er geen vochtproblemen te verwachten – aannemers garanderen min. 10 jaar;

-Let op goede ventilatie – na grondige en kierdichte isolatie moet het vocht in de woning (koken, douchen, …, planten, …. ) weg kunnen;

-Kunnen er niet enkele spouwmuren onderzocht worden of deze geschikt zijn te isoleren of dat er vochtbruggen zijn?
Afspraken en vervolg

Van de avond is een powerpointpresentatie beschikbaar – deze is terug te vinden op de website van CALorie bij dit verslag van de 23ste juni. Hiermee kunnen belangstellenden de gepresenteerde cijfers en informatie terugzien.

Alle belangstellenden worden binnenkort benaderd over de volgende stappen in dit plan en met de vraag of zij actief een steentje willen bijdragen aan die verdere organisatie. Zij kunnen dan straatambassadeur worden en krijgen een cursus te aangeboden over de aanpak en over isoleren en opwekken. Deze cursus wordt gegeven door een Yvonne Feuerhahn. Zij is bouwkundige en energieadviseur en heeft ervaring met vergelijkbare en grotere projecten in o.a. Amersfoort en Soest. Wanneer u geïnteresseerd bent in wat dit kan opleveren en hoe dit de onderlinge samenwerking stimuleert, kijk dan eens naar de 6 YuTube filmpjes via www.duurzaamsoesterkwartier.nl, isolatieproject, film 1 – 6.
Namens CALorie, Piet Geerke piet@geerke.eu en Theo Smit jtsmit.werk@ziggo.nl

30 juni 2011.


Contactleggen met CALorie kan kan via calorie2010@gmail.com of www.calorieenrgie.nl.
Nuttige Links

www.milieucentraal.nl

www.energiesubsidiewijzer.nl

www.meermetminder.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina