Verslag I. S. B. logo (groep midden-zuid) 17 maart ’05 Praktische mededelingenDovnload 30.54 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte30.54 Kb.
Verslag I.S.B. logo (groep midden-zuid) 17 maart ’05


 1. Praktische mededelingen:

  • Wil de website bekijken a.u.b. : www.sip.be/bvo

   • alle info staat erop

   • vragen kunnen worden gesteld

   • navormingen/studiedagen: wie iets interessants volgde kan een verslagje maken voor de collega’s

   • artikels; boeken (bv. Sprankel: goede informatie om bv. door te geven aan ouders) 1. Evaluatie voorbije werkjaar:

Wat – “taal” afgewerkt

   • aanzet tot “lezen”

   • halve studiedag “peer tutoring”

   • halve studiedag “software voor logopedisten”

Evaluatie:   • materiaallijsten naar voor brengen: tijdverlies ? ( na wat

discussie blijkt het toch interessant te zijn om te weten wat er allemaal bestaat en waar het aanwezig is, want er is al gebruik van gemaakt…)

   • voorstel om de twee I.S.B.-momenten korter op elkaar te

laten volgen: eerste vergadering aftastend; tweede vergadering verdiepend. Is praktisch niet te realiseren.

   • voorstel om ons strikter aan het programma te houden: bv.

minder varia ?

   • voordrachten: “peer tutoring”: in enkele scholen beweegt al

wat of zijn er plannen in die richting …

“Modem”: interessant als achtergrond, maar

minder bruikbaar …


   • vraag: zijn voordrachten verder nodig ? Voldoende kansen

tot bijscholen ? Toch zoveel mogelijk specifiek

gericht naar blo !


Voorstel: i.v.m. voordrachten voor volgend schooljaar …

   • taalpragmatiek: praktisch!

   • cognitieve materialen: cfr. “Materialen anders bekeken”

Joannes Baert is trainer van v.z.w. CeBCO ( Centrum voor

Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) in Kortrijk.   • Spellenarchief Brugge: ( eerder voor de klaspraktijk ?)

   • nog voorstellen ? Graag mailen naar Thea.

   • de meerderheid is wel te vinden voor “taalpragmatiek:praktisch”

3. Varia: - Beta (Ter Bank): Binnenkort is er een bijeenkomst: wordt gemeld.

De prentjes zijn apart te vinden op het internet.

Via mailtje: CD-rom te krijgen bij Thea.

- v.z.w. Rondom: telt nieuwe woordpakketten voor, bruikbaar voor alle

niveaus.

Wanneer ? ma. 18 april en ma. 25 april: 13.30 – 16.00u.

Waar ? blo-school Ieper: St.Elisabethstraat 6.

De Rondom- medewerkers zijn eventueel bereid om

dit speciaal voor ons te doen op een donderdag.

- vraag vanuit “Het Anker” i.v.m. “een taalpragmatiek-test” die

wellicht interessant is bij autistische kinderen: bij uitgeverij

Berkhout (Nijmegen). Info: Greta Emery. Zie ook “onze” website!

- aanwezigheden: Niet alle logo’s van elke school hoeven aanwezig te

zijn, maar graag wat continuïteit ( dezelfde mensen)

- stagiair(e)s en opleiding:


   • Wordt het onderwijs in de opleidingen niet wat stiefmoederlijk behandeld ? ( wordt er bv. op gewezen dat naast het remediëren, het begeleiden ook een belangrijke taak is van de logopedist(e) ?)

   • Worden de tweedejaarsstudenten logo niet wat overbelast

( zowel naar diversiteit van logopedische taken als administratief )? Moeten we hen niet méér tijd (kunnen) gunnen om te observeren ?

Moeten deze vragen worden aangekaart bij de opleidingen logo ?

( de meningen zijn toch wat verdeeld)

- TAK: (er worden nog wat gegevens en ervaringen uitgewisseld)

Het wordt als een moderne en aangename(re) versie van de

TvK bestempeld, maar uiteindelijk wordt er toch niet echt

ingegaan op het voorstel van Thea om de test in een volgende

ISB eens grondiger te bespreken.
 1. Lezen: testmateriaal Technisch Lezen

Zonneburcht: HCO ( 1’ test)

AVI (juni/sept: zelfde versie)

Naast het leestechnish niveau wordt aan de’taalvaardigheid’

veel belang gehecht. Daarvoor worden de VLOT-toetsen

gebruikt ( luisteren – lezen – schrijftaal ). Deze worden

klassikaal afgenomen onder leiding van een logo.
De Brug: AVI (jan: A-versie; juni: B-versie)

Deze worden meestal door de logo’s afgenomen.

Er is een kwalitatief onderscheid te maken tussen wat de

kinderen aankunnen en wat ze beheersen ( cfr. tijdslimiet).

M.O: bij de nieuwe Vlaamse versie is de normering veranderd.

( cfr. Vlaamse normering van de AVI-toets – onderzoeks-

instrument voor het technisch lezen op tekstniveau)

soms: LVS- CSBO Leerlingenvolgsysteem (P. Dudal) (Garant)

Lezen: toetsen 1-2-3
Bloesem: AVI

1’test


LVS

voor de brugklassertjes: test Broeders van Liefde

Er bestaat een tussentoets (voor alle kinderen die nog geen

AVI 1 hebben; na 4 mdn leesonderwijs te gebruiken, wanneer

alle letters zijn aangeleerd ?!) ( cfr. Garant: C.P.S. onderwijs en

advies Leestekst Tussentoets )


St. Idesbald: ( cfr. info-bundeltje per school beschikbaar)

ook: indicatietabel (L. Koning)

snel serieel benoemen (v.d. Bos): leeszwakte of dyslexie

( cfr. L. Koning: Dangerous Sign List)

vraag: in welke mate investeer je in dyslectische kinderen ?
Hagewinde: BRUS ( 1’-test)

AVI


Cito-toetsen cfr. methode Veilig Leren Lezen
Zonnebloem: AVI

BRUS


Bakker

M.O: in de Zonnebloem wordt bij type 1-kinderen niet

gewerkt op lezen.
Bemok: LVS

AVI
Blijdhove: AVI

(ook hier worden de VLOT-toetsen aangewend, o.m. voor de

rapportgegevens)

Leesvoorwaarden (In Den Kleef)

Goessaert


Waterlelie: Goessaert (CLB-toetsen: vgl. t.o.v. gewoon onderwijs)

hogere klassen: taaltoetsen (taalsystematiek)

Diagnostische Leestest van Roelandt-Windels ( te veel vgl.

met lager onderwijs ?)


St. Pietersschool: AVI

Summatieve evaluatietoetsen ( cfr. Leessprong)


Bestaat de begeleidende taak van de logo ook niet in

het adviseren bij de aanschaf van een leesmethode ?

Kan met een “goede” leesmethode en een goede

leesbegeleiding bij de prille aanvang van het lezen al

niet een deel van de mogelijke leesmoeilijkheden

voorkomen worden ?


Zo kwamen we bij het onderwerp “leesmethodes” en

werden meteen per school de lees- en taalmethodes

overlopen:
Zonneburcht: Leesland – Calso- Klankdorp-Tuin van

Babbel – Toren van Babbel

De Brug: eigengemaakte lettermappen – Klankdorp

Leesland – Taal Signaal

De Bloesem: Veilig Leren Lezen

Taal Signaal (type 8)

St. Idesbald: Klankdorp – Leesland – eigen materiaal

Taal Signaal

Hagewinde: Veilig In Stapjes – Veilig Leren Lezen

Zin In Taal/ Wie Dit Leest – Taalmaatjes

De Zonnebloem: Leesland – Taal-Knikker (oudste klassen)

Bemok: Leessprong – Taaljournaal

Blijdhove: eigen materiaal – Tuin van Babbel

De Waterlelie: eigengemaakte lettermappen (herwerking

Leesland) + Borel-Maisonny

Op zoek naar een nieuwe methode

St.Pietersschool: Leessprong ( sinds vorig schooljaar)

Leesland ( wordt afgebouwd)

Tuin van Babbel
Nu reeds kan worden aangekondigd dat de ISB’s volgend schooljaar verder kunnen doorgaan (op donderdag).

De eerstvolgende samenkomst worden twee lees/taalmethodes voorgesteld:

De Zonneburcht stelt de methodes “ Tuin-en Toren van Babbel” voor en de

St.Pietersschool stelt de methode “Leessprong” voor.


verslag: Wim
: buo -> werkgroepen -> werkgroep%20logo
werkgroepen -> Ik ben er toch in geslaagd om toverkaarten te maken tot 20 zoals werd gevraagd op de
werkgroepen -> Materiaal enkel de cijferkaarten (van 1 tot en met 10) voorwaarden
werkgroepen -> Beste collega’s
werkgroepen -> Bescherm je pc Omdat elke surfer ten prooi kan vallen aan cybercriminaliteit, is een goede bescherming levensbelangrijk. Maar welk beveiligingspakket is nu het beste? En waarom betalen als het ook gratis kan?
werkgroepen -> Werkgroep informatica Buso ov1-ov2 ict samenwerkingsplatform BuO verslag samenkomst van 23 mei 2008 in Buso ravelijn Brugge
werkgroep%20logo -> Diocesane pedagogische begeleidingsdienst
werkgroepen -> Wg ortho’s 2006-2007: beginsituatie; inventaris ortho’s verbonden aan BuO scholen
werkgroepen -> Aanvang 3e trimester: maandag 19 april 2010 (1) Zaterdag 24 april ‘De Waterlelie’
werkgroep%20logo -> Werkgroep logopedie midden-zuid
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina