Verslag ledenvergadering bkh d d. 17 maart 2009 in de TinneDovnload 16.34 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte16.34 Kb.
Verslag ledenvergadering BKH d.d. 17 maart 2009 in de Tinne

Aanwezig: De heer Stoppelenburg (voorzitter) de heer Kloosterboer (bestuurslid), mevrouw Stevens (penningmeester), mevrouw Golstein (secretaresse) en 28 leden

Gasten: Mevrouw Antje Scheper van het Anton Pieck museum, de heer Peter Castrop van de stichting Alpe d’HuZes, de heer Andre van Laar van BCH, mevrouw Ellen Vola, coördinator van RondUit Hattem, wethouder Teuben van de gemeente Hattem, de heer Grit van de HAVO, de heer Boom van de KvK

1. Opening

     Vz opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de gasten van vandaag mevrouw Scheper en de heer Castrop.

Vz heet de nieuwe leden welkom. In 2009 zijn er drie nieuwe bedrijven lid geworden van de BKH. Dit zijn Veltkamp en Stam, Berends en Slump en Alliant select.

2.   Notulen

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
 1. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken

 • De ontbijtsessie in de Coelenhage in Wezep wordt bij de leden nogmaals onder de aandacht gebracht.

 • De jaarlijkse Week van de Techniek heeft weer plaats gevonden. Ruim 2000 kinderen uit groep 7 hebben kennis kunnen maken met de techniek. Bij diverse elektrotechnische bedrijven in Zwolle en omgeving konden ze een kijkje nemen. Bij ieder bedrijf kregen ze een stukje gereedschap mee.

 • Mevrouw Stevens deelt de aanwezigen een financieel overzicht uit van de inkomende en uitgaande gelden van de BKH. De heren Ras en Sneller hebben een kascontrole uitgevoerd en gaven aan dat alles er keurig uitzag. Dank aan de penningmeesteres en de heren van de kascommissie.

 • Voor komend jaar worden er twee nieuwe vrijwilligers gevraagd die de kascontrole willen uitvoeren. De heren Leerentveld en Pel zijn bereid dit op zich te nemen.

 • Vz meldt dat er een wijziging in de agenda van de BKH komt. De reguliere vergadering van 16 juni gaat naar 9 juni. Op die datum wordt het jaarlijkse uitje gehouden. We gaan naar de Pitch & Put in Heerde. De bedrijvenkringen van Heerde en Oldebroek zullen hiervoor ook uitgenodigd worden. Dit om de onderlinge contacten te versterken.

Aangezien hiermee een reguliere vergadering komt te vervallen, wordt er op 12 mei een extra vergadering ingelast. Deze wordt gehouden in de Tinne.


 1. Presentatie van de nieuwe HRM site “Veluwewerkt.nl” door Astrid Keijl en Joke Veenstra

Deze presentatie is in de agenda naar voren gehaald.

Beide dames geven een boeiende presentatie over de nieuwe website. Na afloop worden er door de leden vragen over gesteld.

De heer Teuben vraagt of dit initiatief het Poortwachterscentrum niet in de wielen rijdt en vraagt of het niet mogelijk is samen te gaan werken. Mevrouw Keijl geeft aan dat er zeker raakvlakken zijn, maar ook genoeg verschillen qua doelstelling en uitvoering. Samenwerking met alle Poortwachterscentra in de omgeving, Zwolle, Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, wordt in het beleid meegenomen.


 1. Masterplan ’t Veen

Sinds de vorige vergadering zijn er weinig veranderingen omtrent Masterplan ’t Veen.


 1. H2O Hattemerbroek

Tijdens het ontbijt op 26 maart 2009 wordt er informatie gegeven over de voortgang van het nieuwe industrieterrein. Dit ontbijt is niet alleen bedoeld voor mensen die plannen hebben er met hun bedrijf naar toe te verhuizen.

Aan wethouder Teuben wordt de vraag gesteld of er al grond verkocht is. Hij reageert dat er wel onderhandelingen gaande zijn met diverse bedrijven, maar er is nog niets definitief.


Er is een initiatief om tot Parkmanagement te komen. Dit wordt georganiseerd door Hanzevast. Zij willen graag onder de leden van de BKH peilen of er behoefte bestaat aan eventueel gezamenlijk lokaal of regionaal in kopen. Om in beeld te krijgen of de leden hiervoor voelen, wordt er een enquêteformulier uitgedeeld. Helaas zijn er erg weinig formulieren ingevuld geretourneerd. Daarom sturen wij deze bij het verslag nogmaals mee. U wordt vriendelijk verzocht om dit in te vullen en te retourneren. Dit kan per fax op nummer 038-4441514 of per email naar office@el-tec.nl


 1. Overleg gemeente Hattem

Het volgende overleg met de gemeente staat gepland op woensdag 15 april 2009. Verder op dit moment geen nieuws te melden.


 1. De Koepel/Ronduit Hattem

Mevrouw Vola brengt de leden op de hoogte van de activiteiten die het komende jaar weer gepland zijn in Hattem. Er is een evenementenkalender gemaakt voor 2009. Hierop staan alle evenementen voor het komende jaar, al dan niet georganiseerd door RondUit Hattem, die zich in en om Hattem af gaan spelen. Deze wordt uitgedeeld aan de leden.

Mevrouw Vola geeft aan dat op 18 april het TIP (Toeristisch Informatie Punt) haar deuren weer zal openen. Vrijwilligers en sponsoren zijn van harte welkom. Nogmaals sturen wij het inschrijfformulier mee om deelnemer te worden van deze nuttige stichting.
 1. Bloeiende winkels

Binnenkort is er een vergadering. Momenteel nog geen nieuws te melden.


 1. HAVO

Vz geeft de heer Grit, voorzitter van de HAVO het woord.

De HAVO stimuleert winkeliers om de BHV cursus te volgen. Verder is er een nieuw initiatief ontstaan. “Met belgerinkel naar de winkel”; dit moet bewerkstelligen dat er meer mensen op de fiets gaan winkelen en de auto laten staan.

De markt is verplaatst en wordt wekelijks rond de kerk opgezet. Hier is de middenstand blij mee. De HAVO is nog op zoek naar een nieuwe secretaris.


 1. Verkeersplatform

De heer Kloosterboer meldt dat er op 29 januari voor het eerst sinds 2007 weer een vergadering is geweest. Tijdens de vergadering is besloten om al het oude te laten en vol goede moed de draad weer op te pakken. De volgende vergadering staat gepland op 23 april. De nieuwe voorzitter is de heer Smit.


 1. Rondvraag

Vz vraagt aan de leden of zij er bezwaar tegen hebben als de BKH haar naam verbindt aan de nieuwe HRM site. Geen van de leden heeft hier bezwaar tegen.

Uiteraard kunnen de leden zelf beslissen of ze hier in de toekomst aan mee willen doen.Aansluitend aan de vergadering geeft de Vz het woord aan mevrouw Antje Scheper van het Anton Pieckmuseum.
De heer Peter Castrop geeft een aangrijpende presentatie over de stichting Alpe d’HuZes. Onder het motto “Opgeven is geen optie” doet hij een beroep op de leden om dit initiatief financieel te steunen.
Donaties kunnen overgemaakt worden op:

Rekeningnummer 37.31.46.116
Stichting Alpe d'HuZes, EverdingenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina