Verslag leidersvergadering maandag 28 augustus 2006 = Opening en mededelingenDovnload 19.99 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte19.99 Kb.
Hulst, 5 september 2006

Opgericht 1 augustus 1966

 

 

= VERSLAG LEIDERSVERGADERING MAANDAG 28 AUGUSTUS 2006 = 

1. Opening en mededelingen

De kompetitieleider de heer R. de Bruijne zit de vergadering voor in verband met de afwezigheid van de voorzitter de heer G.C. Naessens.

  1. 1.1  Aanwezig de leiders van de navolgende teams :

DAMES - De Sterre - PC Place - Van Waterschoot

- DiDi - Sc Morres 1 - Van Wesemael

- Ferket & de Maat - Sc Morres 2 - Voorwaarts

- Multiklus - Sc Morres 3 - VVC Rhodos

- Notaris Vroome - Tènce ! Uitzendbureau - Wentzler Pauwels

- Zaman Sport

 

HEREN - Ambulo - BVH Stuntmarkt Rhodos - Kole Luctor

- BVH Outokumpu - Doolaege Matthijs - Party Max Smash 2000

- Versmarkt Taxado

Afwezig met kennisgeving :

De leider van Stuntmarkt en de voorzitter de heer G.C. Naessens.

 


  1. 1.2  Gelieve de spelersopgave 2006 – 2007 voor 1 oktober 2006 in te leveren bij de voorzitter.

 

  1. 1.3  Spelers die voornemens zijn om van vereniging te veranderen, dienen bij de voorzitter een ‘formulier van overschrijving’ aan te vragen en dit na invulling en ondertekening door alle

betrokken partijen bij hem in te leveren. Dit geldt niet als het team dat men verlaat ophoudt te bestaan.

 


  1. 1.4  De volgende leidersvergadering is gepland op dinsdag 1 mei 2007.

 

1.5 Cerestar Benelux, Jong Morres, Rogiest Accountancy, Brandax en Warnier Telcom &

Data hebben zich teruggetrokken. Nieuwe teams hebben zich niet aangemeld.

 


  1. 1.5  Zolang de nieuwe sporthal niet beschikbaar is wordt er gespeeld in de gymzalen van het

Reynaertcollege. Er is een voorlopig programma opgesteld tot en met 31 januari 2007.

Voor de periode daarna tot en met 30 april 2007 zijn twee programma’s opgesteld.

Mocht de nieuwe sporthal eerst na 6 februari 2007 beschikbaar zijn dan wordt het pro-

gramma volledig in het Reynaertcollege afgewerkt. Alleen de sluitingsavond zal dan in

Den Dullaert plaatsvinden.

 


  1. 1.6  Op donderdagavond zal de kantine van Morres Hulst worden open gehouden door leden

Van Morres Hulst.

 

1.7 Voortaan zullen de uitslagen en standen opgenomen worden op de sportpagina van dezaterdageditie van BN/De Stem.

 

 2. Verslag leidersvegadering van donderdag 4 mei 2006

 

2.1 De leidster van sc Morres 3 was wel op de leidersvergadering aanwezig maar hadverzuimd om haar handtekening te plaatsen.

 

2.2 Het bestuur heeft de aanmaak van een nieuwe website gegund aan de zoon van EmileDoolaege (speler van Doolaege Matthijs).

Hij levert een site aan die geheel door het bestuur beheerd wordt.

De oplevering van de basissite is gepland voor oktober/ november.

In eerste instantie zal de site het wedstrijdprogramma, de uitslagen en de standen bevatten.

Daarna zullen er nog uitbreidingen volgen.

De aanvoersters en aanvoerders van de teams gaan akkoord met de vermelding van hun

gegevens op de site.

 

3. Bespreking seizoen 2006 - 2007

 

3.1 De kompetitie start op dinsdag 5 en donderdag 7 september 2006. In de weken 42(Herfstvakantie), 52 en 01 (Kerst-/Nieuwjaarsvakantie) en 08 (Carnaval) wordt er niet

gespeeld. De week 01 kan gebruikt worden voor het spelen van inhaalwedstrijden !

De sluitingsavond is gepland op donderdag 26 april 2007.

 

3.2 De klasse-indleing bij de Dames : In de 1e en 2e klasse komen 8 teams uit.In beide klasse worden 4 volle ronden gespeeld.

De kampioen van de 2e klasse promoveert automatisch naar de 1e klasse.

Het laatst eindigende teams in de 1e klasse degradeert automatisch naar de 2e klasse.

De klasse-indeling bij de Heren : Er resteert slechts een klasse met 8 teams.

Er worden 4 volle ronden gespeeld.

3.3 In de kompetitie spelen de dames 3 sets tot en met 25 punten, met 2 punten verschil.

Per set mag elk team 2 times-out aanvragen.

De heren spelen 3 sets tot en met 25 punten en 1 set tot en met 15 punten, met 2

punten verschil. Per set mag elk team 1 time-out aanvragen.

 

3.4 De niet gespeelde wedstrijden, wegens niet of onvolledig opkomen, worden niet opnieuwvastgesteld. Het niet of onvolledig opkomende team verliest deze wedstrijd met bij de

dames 3-0 (75-0) en bij de heren 4-0 (90-0).

 

3.5 Het bekertoernooi voor de BN/De Stem-bekers wordt gespeeld volgens een wedstrijd-schema waarbij de vier beste teams zijn geplaatst. De bekerfinales worden gespeeld op

sluitingsavond. Er wordt gespeeld volgens het knock-out systeem.

Alle bekerwedstrijden gaan om 3 gewonnen sets.

Zowel bij de dames als bij de heren worden 4 sets gespeeld tot en met 25 punten en

eventueel een beslissende sets tot en met 15 punten. Er moet in alle sets een verschil zijn

van 2 punten. Per set mag elk team 1 time-out aanvragen.

Als een team uit de dames 2e klasse tegen een team uit de dames 1e klasse uitkomt, dan

krijgt dit team de eerste vier sets 4 punten vooraf bijgeschreven op het scorebord.

In de vijfde set is dit voordeel 2 punten.

 

3.6 In elk herenteam mag één dame meespelen. Hiervoor dient dispensatie te worden aange-vraagd bij de kompetitieleider.

3.7 Op eigen gezag, zonder toestemming van de kompetitieleider, spelers uit een ander team

laten meespelen is niet toegestaan.

 

4. Bespreking spelregels en scheidsrechteraangelegenheden

 

4.1 De spelregels, zoals wij die hanteren, zijn niet gewijzigd. 

4.2 Is men verhinderd om te fluiten, gelieve dan een plaatsvervangende scheidsrechter uit te

nodigen die op hetzelfde niveau fluit. Kan men geen gelijkwaardige scheidsrechter bereid

vinden, dan dient de voorzitter te worden benaderd.

 

4.3 Het niet opkomen van een scheidsrechter wordt gestraft met 1 punt aftrek voor het teamwaarvan de betrokken scheidsrechter deel uitmaakt.

 

4.4 Zolang wij in de gymzalen van het Reynaertcollege spelen is de regeling voor de zaal-wacht als volgt :

 • -         De aanvoerder/ster van het eerst thuisspelende team haalt de sleutels en andere

benodigdheden op bij de secretaresse. De leden van het thuisspelende team openen

de zaal , bouwen het net op en plaatsen de scheidsrechtersstoel.berging. De aanvoerder/ster dooft de lichten, sluit de zaal af en levert de sleutels

en andere benodigdheden – dezelfde avond – in bij de secretaresse.

 

5. Verslag penningmeester

 

5.1 Alle teams hebben hun contributie van het seizoen 2005 – 2206 voldaan. 

5.2 Afrekening 2005 – 2006 : De afrekening geeft een positief resultaat te zien van € 631,76.

Dit bedrag zal worden bijgeschreven bij de reserves.

De kascommissie, bestaande uit de leden D. van de Borgt en

J. van Houte, déchargeren de penningmeester en geven een

compliment voor de wijze van boekhouden.

Begroting 2006 – 2007 : De penningmeester licht de begrotingsposten toe en wijst op

een aantal onzekere factoren. Verwacht mag worden dat de

zaalhuur van de herbouwde sporthal hoger zal zijn.

Het aantal deelnemende teams is ook een onzekere factor.

 

5.3 De penningmeester stelt voor om de contributie voor het seizoen 2006 – 2007 te verhogenvan € 190,-- naar € 200,-- per team. De leiders kunnen hiermee instemmen.

Gevraagd wordt om de contributie te voldoen vóór 1 november 2006 op girorekening

2.584.664 of bankrekening 82.35.13.564 ten name van de penningmeester Bedrijfsvolley-

balbond Hulst.

 

6. Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Het bestuur 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina