Verslag mr- vergadering woensdag 13 januari 2016Dovnload 12.28 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.28 Kb.
Verslag MR- vergadering woensdag 13 januari 2016
Aanwezig: Lilly, Hanny, Trea, Gerrie en Chantal

Afwezig: Sandra en Michael met kennisgeving

Notulen: Chantal
01 Opening
Door Hanny ivm afwezigheid voorzitter en vice voorzitter.
02 Notulen 30-11-2015
Taalfouten: dyslexie en Michael en Emmie.
SOP wordt opgenomen in MARAP.
Verduidelijking Visie op Krimp: afgelopen jaar 2 leerlingen minder, dit valt niet onder krimp maar binnen normale variatie.
Jubileum activiteiten: Michael vraagt bij Andre Kuipers na of hij het feestjaar kan afsluiten.
Jaaroverzicht gebaseerd op Arbo-rapportage volgt over 2 weken.
Schema van aftreden: Hanny in 2e jaar van 2e termijn.
Takenlijst volgt nog.
03 Ingekomen post
Niet behandeld i.v.m. afwezigheid voorzitter.
04 Nieuws uit het team
Onderwijsassistente: dit is een dame met PABO achtergrond en begint op ma-di-do ochtend. Per 1 maart minimaal 0.4 fte. Zij zal zich in de nieuwsflits voortstellen.
Zwangerschapsvervanging: komende week gespreken, 2 kandidaten zullen 3 dagen meelopen.
Vakanties: nog niet besloten door GMR.
Afstemmingsgesprekken: nog niet overlegd in team, volgt.
Leerkracht zwanger.
05 MARAP
Is er nog niet. Op de agenda als dit van toepassing is.
06 Overblijven stand van zaken
Directie blijft in gesprek.
07 Tropenrooster
Hanny heeft een artikel naar ons gestuurd met de nodige informatie. Voor het tropenrooster zijn 5 uren over die ingezet kunnen worden. Bij een aangepast rooster van 8.00-12.30 zonder pauze zou dit een half uur per dag kosten en kunnen we 10 dagen vooruit.

Lilly schrijft een voorstel voor een tropenrooster welke ook in de nieuwsbrief en in de schoolgids komt waarin de volgende zaken in ieder geval staan: aangepast rooster is van 8.00-12.30 met eten maar zonder buitenspeel pauze. Een week voor een hittegolf komt een bericht dat tropenrooster kan volgen, minimaal 2 dagen van tevoren volgt een definitief bericht. Er is altijd opvang tot 14.00. Het voorstel wordt ook in het team besproken.


08 MR regelement SKOR. Schoolspecifiek maken
Actie Sandra om document schoolspecifiek te maken.

Actie Hanny: na toestemming Michael en Sandra kan document getekend worden en gaat het naar de GMR.

Actie Gerrie: acties rondom verkiezingen MR secuur vastleggen en in een document bewaren.
09 Bestuursplan 2016
Identiteit school wordt in 2016 verder uitgewerkt.
10 GMR verslagen
Geen bijzonderheden.
11 Vragen van ouders
I.v.m. afwezigheid Sandra niet behandeld.
12 Punt voor jaarverslag
Tropenrooster.
13 Rondvraag
Lilly: zullen we de oudervragenlijst op korte of wat langere termijn versturen en moeten dit dezelfde vragen zijn?

Geconcludeerd dat nu te vroeg is. Vragenlijst komt net voor de meivakantie met dezelfde vragen. Dan kan er na de meivakantie nog wat mee worden gedaan.


Hanny vindt het jammer dat er geen snelle verbinding tussen MR en GMR meer is. Tony van de GMR weet dit en zal het zo mogelijk oppakken. Lilly geeft hierbij aan dat zij er erg om moet vragen wat er in de GMR gebeurd.
Trea: graag de agenda en stukken MR minimaal een week van tevoren op de mail.


Punten voor de volgende vergadering
Jaaroverzicht gebaseerd op Arbo rapportage;

afstemmingsgesprekken;tropenrooster.

Contact MR en GMR over aantal vergaderingen nog eens op de agenda.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina