Verslag or 2014/09/17 Zijn aanwezigDovnload 39.69 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte39.69 Kb.
Verslag OR 2014/09/17

Zijn aanwezig:Sonia Clinck, Wim van der Veer, Pauline Wisse, Inge Vandewalle, Kristel Tielemans, Marianne Bosman, Miranda Landtsheere, Serge Arnaert. Sabin Huber, Wim Dhondt, Johan Cosyns

Zijn eveneens aanwezig: Dirk Dewinter, Harry Huskens, Johan Vanloo (directeurs).

Zijn verontschuldigd: Sabien Schapdryver, Katrien Charlier-Luppens Ivo Van Caelenberge, Eva Jacobs, Carla Lonneville

1.Verwelkoming door onze nieuwe Voorzitter Johan Cosyns aan de leden en geïnteresseerde nieuwe ouders.

We mogen drie nieuwe geïnteresseerde ouders verwelkomen: Annick Seghers, Inge Raveyts en Sophie Vandendriessche.


2. Goedkeuring van verslag vorige vergadering van 29/04/2014.
3. Opvolging GOK project

GOK staat voor Gelijke Onderwijs Kansen waarbij de Vlaamse Overheid voor alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden wil bieden om te leren en zich te ontwikkelen.

Dit jaar is een nieuwe GOK-cyclus opgestart. Ouders worden op dit ogenblik bevraagd, pas daarna kan met een nieuw project gestart worden. Mr. Berthels wordt volgende vergadering uitgenodigd om dit voor te stellen. SMO krijgt dit jaar 6 GOK-uren t.o.v. 8 vorig jaar. Er worden wel meer indicator jongeren verwacht, maar de financiële tegemoetkoming die daartegenover staat is wel gedaald.
De directie kondigt de taaltest aan, die vanaf dit jaar voor alle Vlaamse middelbare scholen verplicht af te nemen is bij de 1ste jaars. Jongeren die te laag scoren, krijgen een remediëring aangeboden waarna opnieuw getest wordt.
4. Voorstelling leden van de OR + opvolging activiteiten schooljaar 2014-2015

AUGUSTUS 2014

26 : Ouderraad intern (voorbereiding nieuwe organisatie)?


SEPTEMBER 2014

09 : info avond ouders 2de graad 19u00: drankje aangeboden door OR + infostand

17 (wo) : Ouderraad

30 : ‘Leren leren’ (Paul Maes) om 19u Nahon


OKTOBER 2014

02 : info avond ouders 1ste-jaars 19u


NOVEMBER 2014

25 : Ouderraad


JANUARI 2015

06 : Ouderraad

30 : Kaas & wijnavond
FEBRUARI 2015
MAART 2015

06 : start inschrijvingen 1ste jaars

10 : Ouderraad

21 : inschrijvingen SMO


APRIL 2015

25 : SMO Opendeurdag

28 : Ouderraad

... : tweede voordracht?


MEI 2015

... : tweede voordracht?AUGUSTUS 2015

... : Ouderraad intern?
 1. De eerste activiteit: info avond voor de ouders van de 2de graad is al achter de rug (09/09). Bedankt Miranda om onze OR op deze avond voor te stellen.

Johan merkt op dat we voor de volgende info-avond op 02/10 meer naar de ouders zelf zouden moeten toegaan om onszelf voor te stellen en onze info brochure af te geven.

Mensen hebben ook wat schrik voor het grote engagement dat de OR met zich meebrengt en we moeten hen ervan overtuigen dat dit niet zo’n vaart loopt. • Kunnen leerkrachten de volgende keer ook een badge dragen om zich herkenbaar te maken?

 • Waarom komt de info-avond van de 1ste jaars na die van de 2de graad? Deze info-avond is vooral bedoeld om praktische info aan de ouders mee te geven en na een maand is er al heel wat zelf uitgedokterd.

De directie geeft aan dat leerkrachten enerzijds wel enkele weken nodig hebben om de klas te leren kennen en anderzijds zijn de eerste weken van het schooljaar te druk om dit er nog tussen te krijgen.

 • De nieuwe ouders stellen voor om de ouders van de 1ste jaars eventueel eens samen te brengen voor een informele drink en babbel in het begin van het schooljaar eventueel zelfs op de eerste dag van het schooljaar: we kunnen op deze info-avond de ouders bevragen of ze dit een goed idee vinden en daar behoefte aan hebben.

 • Johan, Pauline, Miranda en Marianne zullen de tweede info-avond aanwezig zijn.

Marianne: • 21 ouders van de 1ste graad geven een vrijwillige bijdrage van 5€ en 8 van de derde graad = 15% minder dan vorig jaar,

 • 3 ouders van de 1ste graad willen uitgenodigd worden voor de volgende vergadering en 8 van de 2de graad = 7% minder

 • 3 ouders van de 1ste graad willen een helpende hand toesteken en 1 van de derde graad.

Deze daling betekent toch dat we onze PR moeten verzorgen.


 1. Leren leren op 30/09

De nieuwsbrief die zowel de volgende info-avond als voor Leren leren aankondigt, is ondertussen met de ouders meegegeven. In deze brief is er een link naar de website van Paul Maes.

Er ontstaat wat discussie rond het tijdstip van de avond omdat zowel de info-avond van de eerstejaars als Leren leren in dezelfde week plaatsvindt. Daarnaast zou Leren leren na de proeftoetsen wat meer effect hebben voor kinderen die wat moeite ervaren hebben bij het studeren. Maar het is te druk in de weken erna om een andere avond in te plannen, dus we houden het bij dezelfde datum volgend jaar.

Pauline vraagt of er verder nog iets mee gedaan wordt in de lessen en dir. Vanloo zegt dat er dit jaar in de 1ste en tweede graad meer aandacht aan goed studeren zal worden gegeven.

Zullen aanwezig zijn:  • 18u: Wim van der Veer, Johan Cosyns, Miranda Landtsheere

  • 18u40: Sonia Clinck, Inge Vandewalle

  • Opruimen: Inge, Serge, Sabine Huber, Johan.

  • Wim Dhondt maakt 50 kopies van het evaluatieformulier dat verplicht in te vullen is door de aanwezige ouders om een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap te bekomen. Hij zorgt ook voor badges.

  • Aankondiging, verwelkoming en afsluiting: Johan

De nieuwe ouders geven aan dat ze in het begin van het schooljaar een overkill aan brieven hebben ontvangen en dir. Vanloo geeft daarop aan dat dit inderdaad naar volgend jaar opnieuw bekeken wordt. De brieven en invulstroken zullen gecombineerd worden. Het schoolreglement daarentegen moet wel geheel worden nagelezen. Op de info-avond worden wel de belangrijkste punten voorgesteld.
 1. Kaas-en Wijnavond: 30/01/2015

Serge trekt deze werkgroep, maar het is nu nog te vroeg om concrete plannen te maken. De datum wordt behouden, maar naar volgend jaar toe kunnen we die misschien een week verplaatsen omdat andere scholen dan ook een K&W avond organiseren.

Er komt een wijproefavond om de wijn te selecteren voor de K&W-avond, die Eva en Johan gaan organiseren, Marianne stelt een doodle op. Zie bijlage bij dit verslag.
 1. De werkgroep Verkeer: geplande activiteiten

Marianne trekt deze werkgroep.
Met het vertrek van 2 leden, vraagt Marianne andere geïnteresseerden: Annick gaat meewerken.

 • Ism Mevr. Troukens van MOS, zal een octopuskaart worden gemaakt waarop de kinderen die te voet of per fiets naar school kunnen hun probleempunten kunnen aanduiden, waardoor andere kinderen weten aan welke gevaarlijke punten ze voorbij komen.

 • 24 en 25/9: volgende actie aan de schoolpoort voor meer fluo! Iedereen welkom. De kinderen die volledig in orde zijn met fluo en reflectoren kunnen ofwel een snack ofwel een filmticket winnen.

 • De KBC sponsort ook dit jaar weer fluo-overtrekhoesjes die worden uitgedeeld aan de 1ste jaars.

 • Op 13/10 is er een avond rond verkeersveiligheid georganiseerd door de VCOV: Johan, Wim vdVeer, Wim Dhondt, Marianne en Sabine Huber gaan deelnemen.

Wat meer info over het octopusplan door Annick Seghers.

"Een Octopusplan realiseren in en voor een school is het doorlopen van 8 stappen (een octopus heeft 8 tentakels) om een verkeersplan op te stellen met de leerlingen (en eventueel de leerkrachten / het personeel). Hierbij worden ook de omwonenden van de school en de lokale overheid betrokken. Het octopusplan omvat o.a. het maken van een inventaris van de huidige dagelijkse route tussen thuis en de school en keuze van de wijze van vervoer. Met deze gegevens op een kaart weergegeven kunnen mogelijke gevaarlijke punten opgenomen worden met de wegbeheerder om deze te verbeteren, maar kan ook gericht gestimuleerd worden om zo duurzaam en veilig mogelijk dagelijks naar school te komen."
Link: http://www.octopusplan.be/ 


 1. We vragen Katrien of ze opnieuw contactpersoon wil zijn voor de VCOV en een voorstel is om met een aantal mensen na te denken wat we van het aanbod kunnen gebruiken.
 1. Eva gaat dit jaar deelnemen aan de Cultuurraadvergaderingen. 1. Katrien, Kristel en Wim Dhondt (foto’s) gaan nadenken over de werkgroep nieuwsbrief. Het voorstel was om dit jaar korte, informatieve artikels of berichten via een link op smartschool aan te bieden zodat we korter op de bal kunnen spelen met info rond activiteiten. Iedereen mag artikels insturen natuurlijk. We vragen ook of Katrien opnieuw geïnteresseerd is om dit te doen.
 1. School bestaat 75 jaar. De opendeurdag wordt dit jaar dan ook een feestweekend (24,25 en 26 april) met op vrijdagavond een openingsavond, de opendeurdag op zaterdag met academische zitting en op zondag een viering.


5. Nieuwe inschrijvingen – dir. Huskens
Eerste graad (380) (= + 2)
1 AL 64 2 LA 35

1 AS 113 2 MW 113

1B 6 2 HA 34

2 BVL 15


Tweede graad (313) (= - 36)
3 ASO 132 3 TSO 14 3 BSO 9

4 ASO 122 4 TSO 24 4 BSO 12


Derde graad (321) (+ 1 vrije leerling) (= + 11) (+ 1 vrije leerling)
5 ASO 119 (+ 2) 5 TSO 26 5 BSO 16

6 ASO 114 (+ 1) 6 TSO 21 6 BSO 14

7 BSO 8
Totaal 2e + 3e graad

ASO: 490 TSO: 85 BSO: 59


Totaal 2e + 3e graad: 634(+ 1 vrije leerling) (= - 25)
Totaal SMO: 1014 (+ 1 vrije leerling) (- 23)

Minder inschrijvingen, zoals verwacht in het eerste jaar geeft de school wat pedagogisch comfort (een 20-tal leerlingen per klas). Naar volgend jaar toe zal het aantal eerstejaars weer stijgen, gezien de geboortecijfers, maar dan heeft de school 68 uren gespaard om eventueel nog klassen te splitsen en zo het pedagogisch comfort te behouden.6. Wijzigingen in het schoolreglement – dir. Huskens
Inhoudelijk zijn er heel wat wijzigingen in het schoolreglement door te voeren op basis van het modelreglement van de koepel. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

 • De structuur van het schoolreglement. De overheid heeft in de regelgeving precies bepaald welke onderdelen er verplicht in het schoolreglement opgenomen moeten worden. Een gevolg hiervan is dat de structuur van het schoolreglement grondig herwerkt wordt.

 • Inschrijvingen en toelatingen (toelatingsklassenraden (bv voor leerlingen met een bepaalde clausulering of voor leerlingen die geen lessen in het Vlaams onderwijs hebben gevolgd) , vrije leerlingen, uiterste overgangsdata voor het complementair gedeelte, maximumleeftijd van 25 jaar in SO..),

 • Afspraken over de stage en het werkplekleren (voorlopig alleen in BSO, in de nabije toekomst ook in TSO),

 • Afspraken over reclame en sponsoring (te overleggen in de schoolraad),

 • Moederschapsverlof voor zwangere leerlingen,

 • Het taalbeleid van de school

 • Beroep tegen evaluatiebeslissing (rond het soort attest) (met o.a. een andere samenstelling van de interne beroepscommissie, nieuwe termijnen die gerespecteerd moeten worden om rechtsgeldig beroep in te stellen).

 • Preventie van grensoverschrijdend seksueel gedrag7. Advies studieaanbod – dir. Huskens

Door de inrichting van een 4e uur wiskunde in de vrije ruimte van EM, LM en HW in de 3de graad (vanaf september 2012) komen andere opties wat in de verdrukking. Het aantal leerlingen dat voor een extra uur wiskunde kiest overtreft de verwachtingen. Hierbij moet toch ook meegegeven worden dat de verwachtingen van de leerlingen en de ouders niet al te hoog gespannen mogen worden. Het is niet omdat leerlingen deze richting volgen dat ze daardoor hun slaagkansen in universitaire richtingen waar een grote(re) voorkennis wiskunde voor nodig is drastisch verhogen. Anderzijds is dit extra uur wiskunde niet voor alle hogere opleiding noodzakelijk. Aanleg, motivatie en inzet zijn factoren die bepalender zijn. Aan het einde van het volgende schooljaar dringt zich een grondige evaluatie op.

Dit schooljaar kiezen 42/63 (67 %) leerlingen kiezen voor een 4e uur wiskunde, 21/51 (41 %) leerlingen 8 u. wiskunde, 25/85 (29 %) leerlingen kiezen voor BEC, 15/52 (29 %) leerlingen kiezen voor filosofie 7/51 (14 %) leerlingen kiezen voor Duits, en 10/86 (12 %) kiezen voor VOP.

GITO-Overijse startte vanaf sept. 2012 met Houttechnieken TSO in de 2de graad. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zal deze richting in de derde graad (5e jaar) gevolgd kunnen worden.

ZAVO heeft weer geen toelating gekregen om in de 3de graad ASO Latijn-wiskunde in te richten. Daarvoor zouden ze een andere richting moeten laten vallen. Ze lossen het op door 2 uur optie wiskunde in te richten binnen de richting Latijn-wetenschappen.
10. Financieel overzicht- Wim van der Veer

Op dit ogenblik hebben we 4438€ in kas. Dit schept de mogelijkheid om eventueel dit jaar weer een groter project te sponsoren naast de gebruikelijke financiering van de werkgroep verkeer, MOS, GOK, de olympiades, CULT en info-avonden.

Omdat er een 2de volmacht moet komen op de rekening van de OR vanuit de directie, vraagt dir. Huskens dit na op het Directiecomité.

Iedere vergadering zal de stand van zaken worden voorgesteld.


11. Vragen vanuit de ouders, OR leden

- Serge: FUP van puntje vorige vergadering rond het invullen van smartschool voor leerkrachten: de dir. zegt dat alle leerkrachten nogmaals op de hoogte gebracht zijn van het feit dat toetsen en huistaken tijdig in smartschool moeten staan.

- Gezien het beperkt budget waarbinnen de school moet opereren, gaan er geen grote investeringen worden gedaan om warme maaltijden te kunnen aanbieden, maar de voorkeur gaat eerder naar renovatie van de gebouwen.

In de derde graad worden broodjes aangeboden, in de eerste en tweede graad soep van november tot de Paasvakantie.

- Dir. Vanloo heeft al per mail naar iedereen geantwoord op de vragen rond de punten DW1 en 2 en examens die in het scoreboekje van smartschool staan:

de cijfers die her en der verschijnen: DW1 is er enkel voor de hoofdvakken, DW2 hoofd- en bijvakken (waardoor u de bijvakken in DW2 reeds ziet), examencijfers zijn vaardigheden die reeds verrekend worden.

- In de containerklassen hebben alle leerkrachten en afstandsbediening voor de verwarming, dus indien ze die tijdig opzetten kan het daar niet koud zijn. Er moet wel op gelet worden dat s ’avonds de ramen dicht zijn!

- Pauline vraagt of na de lessen LO geen douche kan genomen worden. Er is weinig tijd natuurlijk, maar indien de lln dit wensen, kunnen ze dit vragen.12. VARIA

- Johan: we bedanken de uittredend voorzitter, Serge voor zijn enorme inzet vorig schooljaar.

- De directie vraagt ook om vanaf volgende vergadering de items die hen aanbelangen eventueel in het begin van de vergadering aan te kaarten. Als er dan in de varia nog punten zijn die we moeten navragen, kunnen we dit dan via mail of via het verslag doen.

- Marianne zal een bloemetje kopen voor de mensen van het secretariaat. (15€ x 3)- Kristel vraagt naar immersieonderwijs waarbij bepaalde vakken in het Engels of Frans worden gegeven. SMO sluit dit naar de toekomst niet uit, maar nog niet voor volgend jaar.
******
Alle ouders worden alvast uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de Ouderraad op 25/11/2014 om 20 uur, in Lipsius A (Waversesteenweg 96)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina