Verslag Pedagogisch-didactische observatie peutersDovnload 121.29 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte121.29 Kb.
Verslag Pedagogisch-didactische observatie peuters
Dit verslag is strikt vertrouwelijk en mag niet zonder toestemming van de ouders/verzorgers van het kind worden verstrekt aan derden. De geldigheidsduur van de resultaten en de conclusie is maximaal vier maanden. De conclusie heeft alleen betrekking op de geformuleerde vraagstelling voor de observatie.

Naam
Geslacht

Adres

Nationaliteit

Moedertaal


Peuterspeelzaal/Voorschool/

Kinderdagverblijf/Dagopvang


Adres

Groep

Aantal kinderen

Leidster/Pedagogisch

Medewerkster


Coördinator

Intern begeleider/PedagoogCB-arts

HCO onderwijsadviseur

ObservatorOnderzoeksdatum
Geboortedatum
LeeftijdHulpvraag


Reden van aanmelding.

Voor welke problemen zoekt u hulp?

Omschrijf het probleem zo specifiek mogelijk. Wanneer, wat, waarom komt het gedrag en probleem voor?

Voorinformatie


Informatie van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf


Informatie van ouders


Informatie van eerder onderzoek


Informatie van andere instanties

Observaties


Observatie in peuterspeelzaal/dagverblijf

Observatie in de onderzoekssituatieOnderzoeksresultaten


Samenvatting en conclusie
Onderwijsbehoeften
Handelingsadviezen

Doelstelling

  • Punten van aanpak

  • Sterke punten waarop ingespeeld kan worden


Suggesties

Voor peuterspeelzaal/kinderdagverblijf


Voor ouders/verzorgers
Afsluiting

Aanvullingen uit adviesgesprek
Dit verslag wordt verstrekt aan de volgende personen
Ondertekening namens (organisatie)
Bijlage bij Pedagogisch-didactische observatie van de peuter

Naam :


Onderzoeksdatum :

Onderzoeker :


Instrumenten

  • Gesprek leidster/pedagogisch medewerkster

  • Gesprek ouders/verzorgers

  • Observatie in de groep

  • PDO peuters

Scoreblad Pedagogisch-didactische observatie peuters

Onderdeel
Beneden gemiddeld

G Gemiddeld

Boven

gemiddeld

1

Taal / denken1.1 Sorteren op kleur 2½ jaar
1.1 Sorteren op kleur 3 jaar
1.2 Bestekbakje, sorteren op vorm
1.3 Combineren 2½ jaar
1.3 Combineren 3 jaar
1.4 3 stappen verhaal


2

Ruimtelijk2.1 Nadoen lichaam
2.2 Plaatsbepaling passief 2½ jaar
2.2 Plaatsbepaling passief 3 jaar
2.2 Plaatsbepaling passief 3½ jaar
2.3 Plaatsbepaling actief 2½ jaar
2.3 Plaatsbepaling actief 3 jaar
2.3 Plaatsbepaling actief 3½ jaar
2.4 Lichaamsbesef passief
2.4 Lichaamsbesef actief


3

Tekening maken3.1 Menstekening


4

Auditief4.1 Discriminatie / klankgeheugen

2½ jaar
4.1 Discriminatie / klankgeheugen

3 jaar
4.2 Spraak- taalontwikkeling


5

Visueel5.1 Vergelijken 2½ jaar
5.1 Vergelijken 3 jaar
5.1 Vergelijken 3½ jaar
5.2 Kimspel: geheugen 2½ jaar
5.2 Kimspel: geheugen 3 jaar


6

Motoriek6.1 Grove motoriek
6.2 Fijne motoriek


7

Kleurenkennis7.1 Kleurenkennis passief
7.2 Kleurenkennis actief


8

Getalbegrip8.1 Tellen tot en met drie en verder
8.2 Niveau 1, 2, 3 of 4PDO peuters

Versie 10, december 2013
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Kopieerbladen mogen voor eigen gebruik verveelvoudigd worden.


Eerste uitgave 2011 Den Haag

Auteurs: Marianne Slootjes, Ditte Korrubel, Nicolette Ouwejan-Jacobs, Lia Bekking-Slootjes

Correspondentieadres:

Marianne Slootjes, HCO

Zandvoortselaan 146

Postbus 53509

2505 AM Den Haag

tel : 070 4482828

fax : 070 4482829

Email : sloom@hco.nlwww.hco.nlVerslag Pedagogisch-didactische observatie peuters, december 2013; HCODe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina