Verslag Samenspraak Goudse Hout 10 maart 09. 30 tot 10. 30Dovnload 10.4 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte10.4 Kb.
Verslag Samenspraak Goudse Hout

10 maart 09.30 tot 10.30

Stadskantoor van Gouda
Aanwezig: Mevr. Claire Boissevain (vrienden) Sandra Moerkens (vrienden) Tineke Kelderman (Heemtuin)Jaap Flipse (heemtuin) Siebe. Keulen,. Cees van Vliet (G.Z-H), Kees ( Excelsior) dhr. K. Verkerk (wijkteam)
Afwezig: mevr. T. Keuzekamp
Inbreng van de deelnemers over de punten die besproken zijn in de vorige vergadering

dd.14 oktober 2009


1. De manege Goudse Hout heeft aangegeven in de volgende samenspraak graag mee te doen.

2. Wegvangen van de ganzen schijnt niet mogelijk. Tineke Keuzenkamp heeft aangegeven dat zij weer het eieren dompelen wil verzorgen.

3. De plannen voor de Horeca schijnen gaan zeker niet door volgens Siebe Keulen.

Marjolein van Life and Garden zal worden uitgenodigd voor de volgende samenspraak

5. Waterpeil & kwaliteit: Tineke Keuzekamp heeft aangegeven in de volgende vergadering iemand van Rijnland uit te nodigen voor de samenspraak.

6. De werkdam blijft voorlopig liggen ivm de kosten van weghalen. De werkdam zorgt voor overlast vanwege de jongeren die hierdoor het terrein op komen. Excelsior heeft een milieu onderzoek laten doen.

7. Verwijsborden naar de Goudse Hout . Dit punt schuift door.(misschien komen ze er toch nog bij het afscheid van Siebe K.?)

10. Er is een boekje geheten de 7 mooiste ommetjes vanuit Gouda gerealiseerd. Aanbevolen!

12. Water compensatie bij aan leg nieuwe fietspad naar 12 morgen is gedaan door verbreding van sloten. De reeds lang geplande paddenpoelen staan in het gebiedsplan. Cees v. Vliet vermeldt dat de kwaliteit van de aannemer deze keer goed was. Bijv: Er is eigen initiatief geweest om greppels te maken opdat er in natte tijden door gewerkt kan worden.

15. Op 31 maart is er een afspraak met de Heemtuin en zal de nieuwe beheers -overeenkomst worden getekend.

16. Er zijn door de Heemtuin dit voorjaar geen excursies gedaan voor de Brede school.

17. Een groot aantal bruggen zullen dit jaar vervangen worden. Het aantal wordt geschat op vijf en twintig

19. P-Zwanen van de zwanendrifter. Hoewel er een vergunning is van de provincie, hebben de gemeentes Reeuwijk en Gouda besloten deze dieronvriendelijke praktijk niet langer op hun grondgebied toe te staan. Hierover heeft ook een bericht gestaan in “Kijk op Reeuwijk” (zie voor meer info op deze site) Cees van G.Z-H gaat kijken of de zwanen uit het gebied verwijderd mogen worden. Kees Verkerk meldt dat de zwanen op de Goudse Houtsingel een aantal ongelukken hebben veroorzaakt deze winter.De zwanen werden ook niet bijgevoerd door de eigenaar tijdens de lange vorstperiode.

21. De organisatie van de GHout- dag ivm. 10 jarig bestaanvan de Vrienden wordt doorgeschoven naar 2011 i.v.m. te volle agenda’s.

26. De herdershondenvereniging: Tineke Keuzekamp (GZH) wacht op het formele verzoek van de Hondenvereniging. Er dient aan de G.Z-H een voorstel gestuurd te worden met wat men precies wil en nodig heeft. De G.Z-H gaat er daarna het DB. van het Recreatieschap adviseren en zij nemen daarna de beslissing (waarschijnlijk in mei)
Verdere inbreng van de deelnemers:
Claire B. Kijkt terug op de commotie rond de wijziging bestemmingsplan Gouda N. zodat onverwacht toch extra bebouwing in de Goudse Hout (W-zijde) mogelijk gemaakt wordt

Dit alles t.b.v. de herdershondenvereniging die weg moet uit Westergouwe en op de nieuwe locatie een kantine etc. nodig hebben. Er was een misverstand over voorgestelde de locatie en ook de termijn van inspraak was aanvankelijk absurd kort .Vandaar dat er geen gelegenheid was om voor de inspraakdatum rustig met elkaar kennis te maken, inmiddels is dit wel gebeurd en wachten we af.

Siebe zegt toe dat er officieel wordt vastgelegd dat er geen tostemming voor nieuwe bebouwing het Goudse Hout voor andere organisaties zal komen.
Vanwege het wisselen van de Gemeente raad is het raadszaam om ca. 30 folders aan te leveren bij de Griffie , opdat de nieuwe leden weten wie wij zijn en waarvoor we staan .

(Dit is inmiddels gedaan)


Sandra: boekje over flora en Fauna van de Goudse Hout is in ontwikkeling. De Heemtuin wil graag de geschreven tekst zien alvorens er gepubliceerd gaat worden. Siebe wijst op het 3 euro budget i.v.m. aanvullende financiering
Heemtuin: vanuit de Brede school is er nog geen reactie ontvangen op het gedane aanbod.

Wel is er is gewerkt met maatschappelijke stageaires via landschapsbeheer.

Tineke K: Toont foto van een kaal-gekapt van eiland tegenover de Heemtuin. De algemene indruk is dat het eiland te rigoreus gekapt is en dat de aannemer dit te slordig heeft gedaan.(Er liggen o.a.veel bomen in het water)

Cees:G.Z-H heeft voor deze totale snoeibehandeling gekozen.Over een paar maanden ziet het er weer veel beter uit. De takken en bomen blijven op het eiland liggen en zullen niet verwijderd worden. Wel zal Cees met de aannemer opnemen dat de takken die nu in het water liggen verwijderd zullen worden.


Cees: dit voorjaar wordt er meer gecontroleerd in de Goudse Hout en bij de Heemtuin door de G.Z-H en de wijkagent. Excelsior heeft ook last van overlast, er wordt soms olie op het parcours gevonden, waarschijnlijk van brommers en scooters.
Kees: er is een drainage slang langs het wielerparcours gelegd: dit om de wateroverlast tegen te gaan. Die zal om de drie jaar doorgespoten worden. Er wordt gemeld dat de schaatsclub Gouda het verzoek deed voor een nieuwe deklaag. Uit kosten overweging en de zwaarte van het parcours kan dit niet gerealiseerd worden.
Het portaal bij het parkeerterrein dat bedoeld is om vrachtauto’s tegen te houden zal opnieuw bekeken worden aangezien er ook auto’s met fietsen op het dak onderdoor moeten kunnen.
Tenslotte nog even tijd voor overhandigen van afscheidcadeaus met dank aan wethouder Siebe Keulen voor zijn geweldige inzet en vakkundig voorzitterschap.

Heemtuin: prachtige ingelijste foto van de HeemtuinVGH: vogelhuisje met eigen logo.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina