Verslag Samenspraak Goudse Hout van 23 april 2004Dovnload 9.12 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte9.12 Kb.
Verslag Samenspraak Goudse Hout van 23 april 2004
Onder voorzitterschap van de Heer van Huut (Wethouder Gouda, bestuurslid/penningmeester van het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen) heeft het halfjaarlijkse overleg plaatsgevonden over de ontwikkelingen in de Goudse Hout. Aanwezig daarbij waren vertegenwoordigers van de Heemtuin, van het wijkteam Achterwillens, van de Vrienden van de Goudse Hout en van de Groenvoorziening Zuid-Holland (G.Z-H). De volgende punten zijn daarbij besproken:
De oversteek van de wijk Achterwillens naar de Goudse Hout en de daar aanwezige wieler/skeelerbaan.

De Vrienden van de Goudse Hout en het wijkteam Achterwillens hebben in eerdere vergaderingen hun bezorgdheid uitgesproken over de onveilige verkeerssituatie ter plaatse. Er wordt (veel) te hard gereden, en het is een kwestie van wachten tot de eerste ernstige ongevallen zich voordoen. Via de heer van Huut is dit probleem aangekaart bij de Verkeersdienst van de Gemeente Gouda. Helaas zonder resultaat. Het aantal ongevallen tot nu toe is te gering om op dit moment de oversteeksituatie te verbeteren. Gezien het gebrek aan gemeentelijke financiële middelen zullen we daarmee moeten leren leven.


De aanschaf van een ooievaarsnest.

Het initiatief van de vrienden om in de Hout een ooievaarsnest geplaatst te krijgen is door het Schap overgenomen. Helaas is hierin nog geen vordering gemaakt. (Inmiddels hebben wij gehoord dat de aanschaf alsnog gerealiseerd zal worden, en dat de constructie zal worden verricht door de technische dienst van de G.Z-H.)


De half pipe.

Dit is een constructie voor skeelers om knappe sprongen te maken. De jeugd van de wijk Achterwillens wilde graag een half pipe, die dan geplaatst zou moeten worden nabij de wieler/skeelerbaan. De half pipe zal echter vrijwel zeker niet tot stand komen. Oorzaak is de slappe bodem, die zulk een constructie veel te duur maakt. Opnieuw dus financiële problemen.


De parkeerplaats nabij station Goverwelle.

Deze is gereedgekomen, en op 6 juni 2004 door Wethouder van Huut geopend. De parkeerplaats is afgeschermd voor vrachtauto’s en ziet er mooi uit.


De heemtuin.

Het nieuwe vandaalbestendige onderkomen is tegelijk met de parkeerplaats feestelijk geopend. Iedereen was het er over eens dat het niet alleen een zeer functioneel gebouw is, maar bovendien dat het er voortreffelijk uitziet. De gebruikte subsidiegelden zijn voortreffelijk besteed.


Een disco?

Op onze vraag of de geruchten op waarheid berusten dat er plannen zijn voor een Disco in de Goudse Hout wordt zeer nadrukkelijk ontkend dat zoiets ooit zal gebeuren.


Horeca.

De geplande horecavoorziening bij de parkeerplaats naast de wielerbaan laat nog op zich wachten. De huidige economische situatie maakt het voor ondernemers moeilijk om op dit moment in een horecagelegenheid te investeren. In ieder geval zal het een kleinschalige onderneming betreffen. De locatie is inmiddels veranderd: Niet aan de grote vijver, maar naast de hoofdingang aan de Goudse Houtsingel.


Terreinmeubilair en beplanting.

De Vrienden hebben een aantal wensen op tafel gelegd over het terreinmeubilair (te weinig banken, afvalbakken) en over de beplanting ( meer variatie aanbrengen, lelijke uitzichten afdekken door natuurlijke beplanting). Daarop is aangeboden dat Mevrouw Maaike Dijkstra van de G.Z.-H. samen met een vertegenwoordiging van de Vrienden een wandeling door het gebied zal maken om een en ander ter plekke te bespreken. (Inmiddels heeft deze wandeling plaatsgevonden. Het was een goede gelegenheid om veel van de problemen van de Goudse Hout en wensen van de gebruikers aan de orde te stellen. Wij hopen dat binnen niet al te lange tijd een beplantingsschema ontwikkeld zal zijn.


Doortrekking van het wielerpad naar de Vlietdijk.

Er komt een ontsluiting van het wielerpad naar de Vlietdijk, en er komt een (andere) ontsluiting van het wandelpad naar de Vlietdijk. Geen van beide zullen in het verlengde liggen van de Twaalfmorgen. De Vrienden van de Goudse Hout zijn daar tevreden over: een “verkeerskruispunt” bij de Vlietdijk/Twaalfmorgen zou gevaarlijke verkeerssituaties kunnen opleveren.

De Vrienden hebben er met nadruk aan herinnerd dat tegelijk met de aanleg van deze ontsluitingen de slechte delen van het huidige fietspad geasfalteerd zouden worden, en zonodig opgehoogd.
Het ruiterpad.

Dit zal minder lang worden dan oorspronkelijk gepland; nog steeds echter zal het een lengte hebben van (naar verluid) drie en een halve kilometer. Het ruiterpad moet gerealiseerd zijn in 2004 in verband met de subsidie die ervoor verkregen is. Het huidige gedoog-beleid zal daarmee omgezet worden tot het gebruik van een vaste route. Dit zal tot aanmerkelijk minder overlast leiden voor de andere gebruikers.Opmerking naar aanleiding van deze vergadering: er is in het afgelopen jaar veel geld uitgegeven voor de aanleg van de parkeerplaats, het gebouw van de Heemtuin, en de aankoop van grond voor de ontsluiting van de Goudse Hout bij de Vlietdijk. Er is dus weinig geld over om nieuwe dingen te doen in en rond de Goudse Hout. Als Vrienden vinden we dat geen ramp: Wij willen best geduldig zijn, zolang ons Goudse Hout maar niet verpest wordt door lawaaiige nieuwe ontwikkelingen.

In oktober vindt het volgende overleg plaats.

Mocht U onderwerpen hebben die in deze vergadering aan de orde gesteld moeten worden, wilt U dat dan laten weten aan een van de leden van ons Bestuur?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina