Verslag unima councillors meeting en congres 21 – 24 juni 2010Dovnload 13.61 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte13.61 Kb.
VERSLAG UNIMA COUNCILLORS MEETING EN CONGRES 21 – 24 JUNI 2010

Vier dagen achter elkaar vergaderden honderd councillors uit meer dan vijfendertig landen in de Wilhelminakerk te Dordrecht met behulp van tolken in de talen Engels, Frans, Spaans, Chinees en Russisch over het beleid van de Internationale Organisatie van Poppenspelers (UNIMA, een netwerkorganisatie van poppenspelers wereldwijd). Afhankelijk van het aantal leden van een aangesloten land kunnen zij 2 – 4 councillors afvaardigen. Voor Nederland zijn dat Hans Schoen, Darja de Caluwé, Ben Bruil (afwezig) en Frans Hakkemars. In een dikke congresmap van bijna 200 pagina’s verantwoorden het bestuur, de verschillende werkgroepen en de verschillende nationale centra hun activiteiten in de afgelopen twee jaar en geven aan welke plannen zij de komende twee jaar willen uitvoeren. Enkele aandachtspunten  1. Het bestuur

Het 18 leden tellende, van vijf verschillende continenten afkomstige bestuur meldt o.a. dat 51 van de 65 nationale centra’s hun contributie van drie euro per lid hebben afgedragen. 4495 van de ruim 6000 leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan.
  1. de werkgroepen, de commissies

Er zijn er achttien verschillende werkgroepen, ieder heeft een begroting van € 2000 en via de verkoop van 25 Wereldencyclopedieën kunnen de werkgroepen extra geld genereren voor hun activiteiten. Enkele voorbeelden

1. de Vrouwencommissie roept elk Nationaal Centrum op uiterlijk 1 december 2010 twee kandidaten voor te dragen: één Award voor een vrouw die nog niet de erkenning heeft gekregen voor haar bijdrage aan het poppenspel en één aanmoedigingsprijs voor een aankomend artistiek talente. Aan beide prijzen is een geldbedrag van 800 euro verbonden. Deze prijzen zullen tijdens het congres in China in 2012 uitgereikt worden. Opgave via councillor NVP-UNIMA en vice-president van de Vrouwencommissie Darja de Caluwé.

2. de commissie Europa wil een kaart maken van Europa met alle belangrijke musea, festivals en theatergroepen om zodoende toeristische informatie te koppelen met interesse voor poppentheater

3.de werkgroep Internationale Samenwerking zoekt projecten ter ondersteuning van bilaterale samenwerking als ook aansluiting van Nationale Centra bij reeds draaiende projecten.

4. de Amateur-commissie nodigt groepen uit te komen spelen in Hong Kong 2011

c. landen

Nederland heeft ruim 250 leden, Iran heeft het grootste aantal leden. Sommige landen worden door de overheid gesubsidieerd, andere niet (meer); iedereen staat voor grote uitdagingen door de economische neergang van de wereldeconomie. Vele festivals, opleidingen, projecten, informatie-uitwisseling via tijdschriften, webpagina’s en de specifieke situatie aangaande poppentheater in diverse landen passeren de revue. – Zo behoort Bunraku uit Japan, Wayang uit Indonesië en Karagöz uit Turkije officieel tot het Wereld Cultureel Erfgoed.

d. De Wereldencyclopedie van het Poppenspel, de WEPA

Het Wereld Cultuur Erfgoed van het Poppenspel is o.a. vastgelegd in deze WEPA. Hoe gaan we hier mee verder? De meer dan 800 pagina’s tellende hardcover is nog steeds in het Frans te verkrijgen (leden NVP-UNIMA betalen € 60, normale prijs € 80 bestellen bij Frans Hakkemars). Komt er ook een hardcover in de Spaanse en Engelse taal? Hoe wordt de inhoud geüpdate? Hoe worden fouten hersteld en wijzigingen doorgegeven? Komt er een aparte redactie? Wordt de update alleen digitaal uitgegeven? Vragen die op het volgende Congres in Chengdu in 2010 moeten worden beantwoord.

e. communicatie, vernieuwde website, updaten, facebook,

Aangezien de UNIMA een internationale netwerkorganisatie is vormt de manier van informatie uitwisseling een belangrijk onderdeel van haar functioneren. Er komt een vernieuwde website: welke informatie willen we daar wel en niet op zetten? Hoe wordt de website geüpdate? Via een webmaster of door de secretaris generaal? Of verzorgen de Nationale Centra zelf een van tevoren vastgestelde ruimte voor actuele informatie. De UNIMA werkt ook mee aan “The portal of Puppetry Arts” een internet portal om het cultureel erfgoed poppentheater en aanverwante kunsten toegankelijk te maken voor alle internetgebruikers.

f. Museum of Puppetry & UNIMA Centre Pakistan

Ofschoon het museum en het centrum in Pakistan internationale vriendschap proberen te bevorderen via de kunst van het poppenspel is het museum sinds 2008 al drie keer aangevallen met bomaanslagen door extremisten vanwege haar vermeende niet-islamitische objecten. UNIMA Pakistan roept alle internationale centra op hen te ondersteunen en de Pakistaanse regering te wijzen op haar taak alle instellingen die kunst en cultuur in Pakistan bevorderen beter te beschermen.

Nederlandse bijdragen tijdens het UNIMA Congres en de Meeting van de Councillors.  1. Damiet van Dalsum ontving het NVP-UNIMA speldje van onze voorzitter Ron Holst voor haar bijdrage aan de organisatie van het Congres, voor het 25 jarig jubileum van het festival en haar bijdrage aan het Nederlandse poppenspel. (foto)

  2. Darja de Caluwé verzorgde samen met het team van het IPF-festival de organisatie van het Congres, en sloot het congres op een ludieke wijze af (foto). Zij werd tevens benoemd tot vice-voorzitter van de Vrouwencommissie.

  3. De uitgave van een 2-talige WP (het derde nummer van jaargang 2010) in het Engels en Nederlands, met informatie over geschiedenis, hedendaags poppentheater en opleidingssituatie in Nederland.

  4. De eerste uitgave van Zakboekje Nederlands poppentheater (over 2 jaar verschijnt een update in boekvorm en in het najaar 2010 is de huidige versie ook digitaal toegankelijk) opgave bij Ron Holst, voorzitter NVP-UNIMA.

  5. Van de mogelijkheid de speciale congresdag te bezoeken, inclusief lunch, tentoonstelling van poppen uit Benin en 2 voorstellingen en het aanbod Etalages in te richten met je poppen maakten een tiental leden gebruik

  6. De Nederlandse bijdrage op de internationale UNIMA-website, Puppetry in the Netherlands, zie ook in WP 3, wordt geüpdate door Frans Hakkemars. Zo meldde Duda Paiva reeds dat hij zonder subsidie van de overheid voorstellingen speelt op internationale festivals op vijf verschillende continenten en reeds vele prijzen heeft gewonnen.

De eerstvolgende vergadering van het bestuur van de UNIMA is op de World Meeting of Schools of Puppetry van 25 augustus – 5 september 2010 in Sint-Petersburg

Het volgende UNIMA-Congres is in Chengdu, China van 28 mei – 4 juni 2012. Chengdu met 13 miljoen inwoners ligt op 500 meter hoogte, is provinciehoofdstad van het in 2008 door een zware aardbeving getroffen Sichuan. De stad is reeds 4000 jaar oud, bezit meer dan 100 musea, waaronder het Museum voor Schimmenspel en beroemd om haar keuken en het Panda centrum.

Opgave voor deelname als poppentheatergezelschap en/of councillor vóór september 2010! Als je optreedt krijg je verblijfskosten betaald plus een vergoeding van twee- tot drieduizend Yuan voor je voorstelling. Als councillor dien je reis- en verblijf zelf te betalen.

Indien er nog iemand internationaal councillor wil worden namens Nederland: er zijn nog vacatures. Vereisten zijn tijd, geld, een brede interesse in het poppenspel, sociaal vaardig, taalvaardig(Engels, Frans, Spaans) liefst geworteld in het Nederlandse poppenspel, beleidsmatige en internationale (conferentie)ervaring, veel geduld, een lange adem en een flinke dosis humor. Opgave via één van de vier huidige councillors of bij de secretaris Trudy Kuiper. Besluit valt op de voorjaarsvergadering van de NVP-UNIMA in 2011.Verslag en contactpersoon Nederlandse councillors:

Frans Hakkemars FransHakkemars@hetnet.nl

Darja de Caluwé d.caluwe@chello.nl

Ben Bruil, bw@bruil.info , info@poppenspelfestival.nl

Hans Schoen, hschoenpoppentheater@planet.nl

Links website

www.UNIMA.orgwww.artsdelamarionnette.eu

Mogelijke leads:

vacature internationaal councillor de UNIMA een internationale netwerkorganisatie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina