Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het orv breda, 5 september 2012. AanwezigDovnload 53.37 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte53.37 Kb.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het ORV Breda, 5 september 2012.
AANWEZIG:

AKS, AKS 2 DAMES, BREDA BEACH EB, BREDA BEACH VLOED, BOVA, BRESS 1,

CLUZONA, CSS 1 HEREN, DE BURGST MIX 1, DE BURGST MIX 2, DE BURGST DAMES 2, DE BURGST DAMES 3, DIDA, DROG, DVC1, DVC 2, EPVC ’66 1, EPVC ’66 2, EPVC ’66 3, FIER HEREN, FIER 1 DAMES, FIER 2 DAMES, FIER 3 DAMES, GAVOC ’10 1, GAVOC ’10 2, GILZE 1, GILZE 2, GILZE DAMES, HOVOC HEREN, HOVOC DAMES, IDEFIX 1 DAMES, IDEFIX 2 DAMES, KHS/RVC 2 HEREN, KHS/RVC 1 DAMES, KHS/RVC MIXTEAM, MAKKELUK ZAT, MIKRO ELECTRO, NETTEHOOG 1, NETTEHOOG V, PSK KASZUB, PVC, TIK ‘M AAN, RONA, ROWI 1 HEREN, ROWI 2 HEREN, ROWI 3 HEREN, ROWI 4 HEREN, ROWI DAMES, SBO, SDC HEREN, SCD DAMES 1, SDC DAMES 2, SIMPLY BEST OOST, SIMPLY BEST WEST, TIGRIS 1, TIGRIS 2, TIGRIS 3, TIGRIS 4, TIENTJES/TUINZIGT 1, TUINZIGT 2, VCG 1 HEREN, FC VCG VOKO JAJA, VCG 3 DAMES, VCG 4 DAMES, VCG 5 DAMES, VIP –H HEREN, VIP –H DAMES, VOKO VVV DAMES, VOVERDI, WELFARE, ZANDBERG 1, ZANDBERG 2, ZANDBERG 3.
AFGEMELD:

ATAK ’55, DE BURGST HEREN 1, DE BURGST HEREN 2, DE BURGST DAMES 1, FLITS, POLDERSPORT, TUINZIGT 2, VOKO DINDA DAMES,


AFWEZIG ZONDER KENNISGEVING:

BRESS 2, CSS 2 DAMES, DOK 19 1, DOK 19 2 DOK 19 4, GROENE STER 2, HIRUNDO, KHS/RVC 1 HEREN, KHS/RVC 2 DAMES, KHS/RVC 3 DAMES, KLAPPER 1, VCG 1 HEREN, VHWA, WIA.
 1. Opening van de vergadering door de vice voorzitter Karin Marijnissen.

Karin opent de vergadering een Brabants kwartiertje later in verband met de “file” voor het koffie apparaat. Vanwege de hoge opkomst kunnen we volgend jaar beter vragen om koffiekannen.

Karin vraagt iedereen de mobieltjes op stil te zetten.

Karin heet namens het ORV bestuur iedereen van harte welkom op deze jubileumvergadering met een speciaal welkom aan de nieuwe teams: SBO, SDC heren, Voverdi, “Bova”, RVC 2, Hovoc dames, VIP-h dames, Fier dames teams, CSS damesteam, SDC 2 dames, Rowi dames, Idefix dames en Burgst dames teams.

Er heeft ook een “fusie” plaatsgevonden tussen VGC 3 en Voko Jaja, dit team heeft de langste naam die we kennen verzonnen: FC (fusieclub) VCG Voko Jaja. Het team van BOVA is na een jaar weer teruggekeerd in de competitie en er is een aantal spelers van Mark bij aangesloten.

Karin vraagt de sprekers voor het verslag even te gaan staan en de verenigingsnaam te noemen.


 1. Prijsuitreiking Klasse Kampioenen seizoen 2011-2012 door Karin Marijnissen en Wilbert Meijers

Dames klasse: SDC

1e klasse: BREDA BEACH EB

2e klasse A: DE BURGST 2

3e klasse A: KHS/RVC 1

4e klasse A: GAVOC ’10 1

4e klasse B: EPVC ‘66 1

5e klasse: BRESS 2

Alle teams ontvangen een volleyball.
Sportiviteitsprijs.

Ieder jaar reikt het bestuur een soort sportiviteitsprijs uit. Dit jaar hebben wij drie prijzen vanwege het 40 jarig bestaan van het ORV Breda.

Wij willen in het zonnetje zetten de teams van Fier, Zandberg en Bova. Deze teams zijn al bij de oprichting van het ORV Breda, toen nog een Bedrijvencompetitie, lid van onze competitie. De Bedrijvencompetitie is opgericht door Philips en Bova (voormalig SOW, Sportclub Openbare Werken). Fier en Zandberg (voormalig Raad van Arbeid) deden vanaf 1972 mee in de competitie.

Er word teen volleybal uitgereikt aan Peter Brandt van Bova

Er worden flesjes sportdrank uitgereikt aan Fier en Zandberg.


 1. Ingekomen stukken door Karin Marijnissen

Alle bespreekpunten welke ontvangen zijn worden behandeld bij punt 16.

 1. Verslag algemene ledenvergadering 6 september 2011 door Karin Marijnissen

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 6 september 2011. Bij deze wordt het verslag vastgesteld.

 1. Verenigingsverslag van de secretaris door Karin Marijnissen

Verenigingsverslag secretaris seizoen 2011-2012

Karin leest het volgende verslag voor:


Het seizoen 2011-2012 begon met een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op 6 september 2011. De ledenvergadering werd wederom gehouden in de prachtige vergaderzaal van het Stadskantoor, daarna mochten we nog gebruik maken van ’t Hoekske voor een drankje en een hapje. Natuurlijk namens het ORV Breda bestuur dank aan BOVA voor hun gastvrijheid en behulpzaamheid. We zijn blij dat BOVA zich dit jaar weer heeft kunnen inschrijven met een team.
Het bestuur bestond dit verenigingsjaar uit:

Karin Marijnissen, secretaris en vice voorzitter

Marcel van de Voorde, wedstrijdleiding / website beheer

Jan van Wijngaarden, penningmeester

Wilbert Meijers, ledenadministratie

2 oud leden helpen ons met het organiseren van het toernooi, zijnde Hans Damen en Angelique Geerts.

Ad van Beek en Anton van Schie helpen ons met het onderhoud aan de website.
Wij zijn de competitie 2011-2012 gestart met 69 heren/mix teams en 10 damesteams, wederom een record, dit verdeeld over 6 heren/mix klassen en 1 damespoule.

Het bestuur is in het seizoen 2 keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Daarnaast is er veel overleg en afstemming via de mail.

Het ORV toernooi was ondanks dat het aantal aanmeldingen tegenviel een sportief succes. De keuze voor een zaterdagavond en de nieuwe locatie, de Huif is zeer goed bevallen.
Een afvaardiging van het bestuur is aanwezig geweest bij een sparringswedstrijd tussen nieuwkomer RVC 2 (oud Zuvo leden) en Tigris 1. Inzet was een plek in de tweede klasse. Volgende week is een afvaardiging van het bestuur aanwezig bij een challenge toernooi, Bress en Poldersport dagen nieuwkomer Groene Ster uit om een plek in de derde klasse.
Ook de jaarlijkse kascontrole heeft weer plaatsgevonden bij de penningmeester op kantoor op dinsdag 4 september onder het genot van een kopje koffie zijn alle stukken doorgenomen door de verenigingen Welfare en WIA.
Het ORV Breda gaat dit seizoen zijn veertigste jaar in en is nog steeds in een groeifase. Voor het komende seizoen komen er per saldo 14 teams bij. Er hebben zich 93 teams ingeschreven, waarvan 24 damesteams. Dit resulteert in een HerenMix competitie van zes verticale klassen en een damescompetitie met 2 verticale klassen.

Dit verslag schrijvend kom ik tot de conclusie dat het ORV Breda wederom een goed verenigingsjaar achter de rug heeft, nog steeds recreatief volleybal hoog in het vaandel heeft staan en wederom nieuwe teams mag verwelkomen in onze competitie.
 1. Jaarverslag van de penningmeester door Jan van Wijngaarden

Financiële verslaglegging door Jan. Alle verenigingen hebben een kopie van de balans, het exploitatie overzicht en het toernooi overzicht ontvangen.
Het ORV Breda heeft het afgelopen seizoen prima gedraaid. Het komende jaar wordt helemaal een succesvol jaar met 93 teams.
Balansuitleg:

Debet: investering in ballen. Dit zijn vooruitbetaalde prijzen. Het bestuur koopt deze voor een aantal jaren tegelijk in vanwege de voordeligere tarieven. Volgend jaar moeten er weer volleyballen worden aangeschaft. Dit vindt u terug op de balans bij vooruitbetaalde prijzen.

In het overzicht kan men zien dat er nog 12 teams moeten betalen.
Exploitatie overzicht uitleg:

Hier kunt u zien de toenemende contributie ontvangsten in verband met het groeiend aantal teams.


Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de financiele verslaglegging van de penningmeester.

 1. Verslag kascommissie door Jan van Wijngaarden en leden kascommissie

Leden kascommissie zijn Welfare en WIA.
Namens de kascommissie neemt de heer Koerts van Welfare het woord. De kascommissie heeft gisteren alles gecontroleerd bij de penningmeester op kantoor. De administratie is zeer overzichtelijk, compleet en correct. Alles is nagekeken en alles kan verantwoord worden. De conclusie van de kascommissie is dat zij geen aanmerkingen hebben en ook geen overweging hebben om aanbevelingen te doen ter verbetering.

De heer Koerst bedankt Jan van Wijngaarden voor de afgelopen jaren en wenst de opvolger van Jan veel succes toe als penningmeester.

De heer Koerts stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het afgelopen boekjaar. De vergadering stemt hiermee in.


 1. Vaststelling kascommissie door Jan van Wijngaarden.

Jan legt even de procedure van de kascommissie uit aan de nieuwe verenigingen. Het ORV Breda heeft bij reglement geregeld dat de kascommissie wordt vastgesteld op volgorde van alfabet van verenigingsnaam. De vereniging van de penningmeester is hiervan uitgesloten. Een kascommissielid neemt voor 2 jaar deel in de commissie en controleert 1 x per jaar alle financiële stukken van het ORV Breda bij de penningmeester.

Dat betekent voor volgend jaar: WIA en Zandberg


 1. Vaststelling competitiebijdrage seizoen 2013/2014 door Jan van Wijngaarden

Er is gezien de positieve cijfers van de financiële verslaglegging geen aanleiding om de contributie te verhogen. De competitiebijdrage blijft gehandhaafd op

€ 27.50.
Jan legt even de procedure van de contributieverhoging uit aan de nieuwe verenigingen. Het ORV Breda heeft bij reglement geregeld dat in de Algemene Ledenvergadering de contributie wordt vastgesteld voor het seizoen na het komend seizoen. Dit omdat wij hebben gesteld dat de contributiebijdrage betaald moet zijn voor de Algemene Ledenvergadering.


 1. Bestuursverkiezing

Aftreedbaar en herkiesbaar : Wedstrijdleiding.

Het bestuur stelt voor om Marcel van de Voorde te herbenoemen voor 3 jaar als wedstrijdleider. De vergadering stemt hiermee in.
Wissel penningmeesterschap

Het bestuur stelt voor om Angelique Geerts, voormalig bestuurslid van het ORV Breda, vijf jaar geleden afgetreden maar altijd nog betrokken bij onze toernooiorganisatie, te benoemen als penningmeester. De heer Jan van Wijngaarden heeft aangegeven haar het eerste jaar nog te begeleiden indien noodzakelijk. De vergadering stemt hiermee in.


Vervolgens bedanken we Jan voor zijn inzet en vrije tijd van de afgelopen jaren. Jan heeft in 2007 het penningmeesterschap overgenomen van Marco Blaak. Veel vrijwilligersorganisaties kunnen niet zeggen dat ze een Register Accountant als penningmeester hebben. Helaas door drukke werkzaamheden heeft Jan te kennen gegeven zijn functie neer te moeten leggen. Wij zullen zijn financiële expertise gaan missen alsmede zijn Bourgondische inslag. Wij vinden het fijn dat Jan heeft aangeboden eventueel nog bij te springen bij het overdragen van de taken aan Angelique.


 1. PAUZE (onder voorbehoud)

Geen pauze


 1. Competitie indeling en planning 2012-2013 door Marcel van de Voorde

Competitie indeling en planning

De indeling is door Marcel al voor de vergadering verspreid. Dit om lange discussies in de ALV te vermijden.

Er is bewust weer gekozen voor een verticale indeling. Er was in de horizontale klassen toch een groot verschil te zien tussen de bovensten in de vierde klasse a/b en de ondersten.
Marcel heeft veel werk gehad door de aanmelding van nieuwe teams. Door deze nieuwe aanmeldingen is besloten om er weer een verticale indeling van te maken in 6 klassen heren/mix en 2 damesklassen. Het planwerk en alle voorkeuren voor speeldata vereist nogal wat creativiteit. Tip van de wedstrijdleiding: Probeer het uitstellen van wedstrijden te beperken door het drukke programma. Een aantal inhaalweken is gebruikt om wedstrijden in te plannen door het drukke schema. Er zijn zelfs wedstrijden ingepland voor 1 oktober (damescompetitie). Dit is een wedstrijd van Aks 2: de eerste thuiswedstrijd van AKS 2 is op 24 september

Damescompetitie, 2 verticale klassen met promotie en degradatieregeling.

De damescompetitie is groter geworden dan het bestuur had verwacht. Het is moeilijk de juiste krachtsverdeling te bepalen voor het eerste jaar. De indeling is in samenspraak met de damesteams gemaakt qua krachtsverhouding. Indien het voor de krachtsverhouding beter is kan het zijn dat er volgend jaar meer promoveren en/of degraderen.

HerenMIX competitie

In de eerste klasse is een nieuw team ingeschreven, Voverdi.

In de tweede klasse is een nieuw team van RVC (2) voormalig ZUVO leden. Voor deze plaatsing is een wedstrijd georganiseerd tussen RVC 2 en Tigris 1 om een plaats in deze tweede klasse.

In de derde klasse ; hier komt nog een challengetoernooi tussen Bress Poldersport en Groene Ster om een plaats in de derde klasse. Dit staat gepland voor 13 oktober a.s. In deze klasse is ook het Bova team weer ingestroomd na een jaar afwezigheid, dit team is ook eigenlijk een fusie tussen BOVA en Mark.

Uit de zaal: Vereniging Tigris: Tigris maakt de opmerking dat Tigris is gezegd dat de wedstrijd om een plaats in de tweede klasse vóór de ALV gespeeld moest zijn. Dit is ook gebeurd. Tigris vindt dat dit ook bij de wedstrijdjes Groene Ster/Poldersport/Bress gehandhaafd had moeten blijven.

Dit was natuurlijk zeker de bedoeling. Het bestuur heeft getracht dit op dezelfde maandag te laten spelen. Omdat het om drie teams ging heeft het vaststellen van de wedstrijd nogal veel voeten in aarde gehad.

Als bestuur gaan wij hier regels voor opstellen. We willen ook voorkomen dat het uitgedaagde nieuwe team zich zo star opstelt dat ze niet hoeven te spelen.

Uit de zaal: Vereniging Rowi : Er is een team van Rowi in de zesde klasse ingedeeld terwijl dit team derde is geëindigd in de vijfde klasse.

Marcel heeft alle teams een ranking gegeven en is zo tot een indeling gekomen met de beste krachtsverhoudingen.


Competitiestart

We beginnen op 1 oktober met de competitie.

Marcel probeert in week 38 het schema te verspreiden.

Uit de zaal wordt nog opgemerkt dat er twee weken meivakantie is. Houd hier rekening mee!


Uit de zaal vereniging CSS: Het is wellicht een idee om eens een keer twee wedstrijden per week te spelen!
Probeer de wedstrijduitslagen zoveel mogelijk via de site in te geven met een wachtwoord dat opgevraagd kan worden bij Marcel.
Uit de zaal: vereniging Breda Beach: probeer de teams zoveel mogelijk te verplichten de standen via de site in te geven, dat scheelt de wedstrijdleider heel veel werk per week.
Uit de zaal: vereniging Aks 2: mogen de formulieren 1 keer per maand opgestuurd worden? Ja zoveel mogelijk bundelen. Als er een opmerking op het wedstrijdformulier staat, wel meteen toezenden. Ze mogen ook ingescand worden en via de mail verstuurd worden.


 1. Ledenadministratie door Wilbert Meijers
 • Aanmelden nieuwe spelers bij voorkeur via e-mail (ledenadministratie@orvbreda.nl)

 • Aanmelding kan het gehele seizoen mbv het aanmeldingsformulier (te downloaden van de site)

 • (Pas) foto als los (jpg) bestand meezenden

 • Spelerskaarten worden dit jaar wederom per e-mail aan alle contactpersonen verzonden. Deze zelf uitprinten svp.

Ledeninformatie seizoen 2011-2012: • Aantal teams: Heren: 68 / Dames: 10

 • Aantal leden: 802 (Man: 576 / Vrouw: 226)

 • Gemiddelde leeftijd: 46 (Jongste: 19 / Oudste: 74)

 • Jongste teams: BRESS 1 en 2

 • Oudste teams: Cluzona / EPVC ‘66 2

Meest voorkomende namen: • Peter 22

 • Rob 17

 • Jan 16

 • Ad 13

 • Marc 11

 • Frans 11

 • Hans 11
 • Linda 8

 • Annemarie 5

 • Ellen 5

 • Marianne 5

 • Jolanda 5
 1. Brabantbekertoernooi

Er is nog geen informatie over het Brabantbeker toernooi 2012. In 2011 is dit toernooi helaas niet doorgegaan.

Voor meer gegevens verwijzen wij naar de web-site van de Brabantbeker (http://www.bbvf.nl/brabantbeker). 1. Open ORV Toernooi 22 september 2012 In de Huif te Bavel

Momenteel aangemeld: Tigris Budelratjes, ORV bestuursteam, de Burgst met 2 teams, DVC. In de naborrel is goed gelobbyd voor het toernooi. We verwachten nog meer aanmeldingen.

 1. Overige zaken ingebracht door de leden
 • Libero in de tweede klasse (Burgst)

Door stemming (vier voor van de zestig aanwezige teams) is bepaald dit niet door te voeren in de tweede klasse.

Uit de zaal: vereniging CSS: in de nieuwe Nevoboregels mag een team 2 coaches en 2 libero’s op de bank hebben. Het ORV Breda volgt deze regel niet.


 • Coachen door de scheidsrechter

Een scheidsrechter betracht onafhankelijkheid om de wedstrijd goed te leiden en kan derhalve niet coachend optreden.
 • Nethoogte in de heren/mix competitie en in de damescompetitie

Nethoogte in de heren/mix competitie, Het net moet op 2.43 m hangen

Nethoogte in de damescompetitie. Het net moet op 2.24 m hangen


 • 40 jarig bestaan ORV Breda

De leden wordt gevraagd om ideeën om aandacht aan het 40 jarig jubileum te schenken. Vereniging Breda Beach biedt onder voorbehoud van mogelijkheden van de velden van Breda Beach aan om iets te organiseren. Overleg tussen ORV Breda bestuur en Breda Beach gaat volgen.Zie reglement voor aftrek van punten. Het ORV Breda bestuur geeft nogmaals mee dat de wedstrijd te allen tijde moet worden gespeeld.
 • Meespelen dames uit de mixcompetitie in de damespoules en vice versa.

Aanvullen in het reglement dat dames over en weer maximaal drie keer per speler mee mogen spelen in het andere team, zoals dit ook geldt in de heren/mix competitie. Met dien verstande dat het niveauverschil niet van die mate is dat het als competitievervalsing gezien kan worden.
 • Stemmen over vierde set doorspelen tot 30 punten. Bij meerderheid van stemmen reglementswijziging doorvoeren

Uit de zaal: vereniging Tigris: het enige nadeel is dat er bij sommige verenigingen niet voldoende zaalbeschikbaarheid is om door te spelen.

Uit de zaal: vereniging CSS: mocht door het niet meer beschikbaar zijn van de zaal niet doorgespeeld kunnen worden geldt de regel conform reglement, de stand is eindstand. Tevens meldt CSS dat het in het afgelopen seizoen maar twee keer is voorgevallen dat er gespeeld is tot 30 punten.

Jan van Wijngaarden begeleidt de stemming. 31 teams stemmen voor. Deze regel gaat in per ingang van het seizoen 2012-2013!
 • Voorstel van Breda Beach om bij een 2-2 stand een vijfde set te spelen.

Een vijfde set heeft nogal wat consequenties, voor de zaalbeschikbaarheid maar ook voor de huidige puntentelling. Als we bij een 2-2 stand een vijfde set gaan spelen, moeten we de puntentelling van de Nevobo gaan hanteren. We willen graag een peiling zien zodat we weten hoe de teams erover denken. Dit omdat het een fundamentele verandering is binnen het ORV Breda en van het reglement.

De peiling laat zien:

12 teams zijn voor

Onthouding stemming: 9

39 teams tegen

Het bestuur gaat een enquête uitzetten naar alle verenigingen en de uitkomsten meenemen voor een beslissing.

Er zal tevens gekeken worden naar een proefperiode in de eerste klasse of dit realiseerbaar is.
 1. Rondvraag en sluiting

Voko VVV: Een aantal wedstrijden starten al om of rond 19 uur. Dit is erg vroeg.

De teams regelen zelf de zaalhuur.

Fier Dames ‘ reactie: Fier is een van de teams die om 19:00 uur starten met de wedstrijd. Zij zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de zaal, later huren is niet mogelijk.


PVC : gestaakte wedstrijd DVC-PVC. Ronny Bruijns, afgevaardigde van PVC vindt het jammer dat dit punt niet bij de bespreekpunten staat. Dit had inderdaad bij de bespreekpunten moeten staan, maar er is door het bestuur niet aan gedacht bij het opstellen van de agenda.

Hoe gaan we hier in de toekomst mee om.

Uitleg: de wedstrijd DVC-PVC is gestaakt doordat het team van PVC is opgestapt tijdens de wedstrijd. Zij vonden het gedrag van een aantal DVC spelers onsportief. Bij de wedstrijd PVC-DVC de week erna zijn Karin en Marcel van het bestuur aanwezig geweest. Deze wedstrijd was een leuke en sportieve wedstrijd.

Dit voorval van een gestaakte wedstrijd is nog nooit voorgekomen. We gaan hier ook geen regels voor opstellen. Wij willen niet meer dat dit nog gaat voorkomen en vinden dat iedereen hieraan mee moet werken, dat we respect voor elkaar hebben en dat dit nooit meer gaat voorvallen.


Voko VVV : hoe vaak mag je een wedstrijd uitstellen, zie reglement. Een team mag een wedstrijd 1 x uitstellen.
Verder maakt niemand meer gebruik van de rondvraag en de vergadering wordt gesloten.Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina