Verslag van de Algemene Vergadering stedelijke jeugdraadDovnload 33.36 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte33.36 Kb.
Verslag van de
Algemene Vergadering

stedelijke jeugdraad

31 maart 2011Aanwezige stemgerechtigde leden (27)

Frederik Vanhuffel (voorzitter), Sander Speleman (ondervoorzitter), Hans Cole (secretaris), Stefan De Bock (voorzitter DJR Nieuwkerken), Frederik Creve (voorzitter DJR Sinaai), Mien Vandenhoutaer (bestuurslid), Anneleen Van Damme (Chiro Alleman), Anne-Lise Dupont (Chiro Iris), Kimberly Martens (Chiro Jomokri), Andy Van Laere (Chiro Komverdrom), Tine De Schryver (Chiro Kriko), Matthias Creve (Chiro Wij), Glenn De Schrijver (KLJ Sinaai), Joris Boel (KSA Frassati), Elliott Verbeecke (KSA Reinaart), Anke Vandoolaeghe (S&G Akabe), Nele Aps (S&G D’Olmen), D’Eer Tim (S&G Kriko Puitvoet), Yannick Meul (S&G Sint-Jozef), Tine De Boodt (S&G Sint-Vincentius), Kristof Van Gansen (Scouts Sint-Kristoffel), Soetkin Waegeman (VNJ Belsele), Francis De Mol (JC De Galjaar), Stefan Creve (JOC Troelant), Jan Oste (spw De Gouden Leeuw), Anne Straetmans (spw Kwammer), Bart Helderweirdt (Spoor Zes)


Aanwezige waarnemers (23)

Wouter Van Bellingen (schepen voor jeugd), Joanne Uvin (jeugdconsulent), Nele Bosch (jeugddienst), Tim De Brabander (jeugddienst), Jürgen Naudts (jeugddienst), Jurgen Goeminne (dienst mobiliteit), An D’Hanis (Chiro Alleman), Lotte De Bock (Chiro Iris), Eline Bohi – Judith Verbeke (Chiro Kriko), Roeland Jeangout (Chiro Wij), Roeland Schelfaut (KLJ Sinaai), Charlotte De Roeck (S&G Akabe), Mattias Van Meirvenne (S&G Kriko Puitvoet), Jill Willockx (S&G Sint-Jozef), Frederik Van Gansen – Jan Van Oevelen (Scouts Sint-Kristoffel), Mieke Verhassel (S&G Sint-Vincentius), Thomas Vercauteren (JOC Troelant), Femke Pieters (VNJ Belsele), Maarten Dierickx (Jong CD&V Sint-Niklaas), Kenny Lefebure (Jong N-VA Waasland), Wout De Meester (Jong Groen)


Verontschuldigde leden (5)

Wim De Belie (voorzitter DJR Belsele), ABVV-jongeren, spw Spenoazi, spw De Pielewuiter, Matthias Gobin (stadsgroepenwerker Chiro)
 1. Welkom

 2. Voorstelling dienst mobiliteit: heraanleg Driekoningen (Jurgen Goeminne)

Jurgen licht eerst het mobiliteitsplan toe, met focus op aspecten die interessant zijn voor jeugd.

Stadsbestuur gaat nieuw mobiliteitsplan opmaken, laatste dateert van 2002. Opzet: veel doorgaand verkeer gaat via markt, ring rond Sint-Niklaas afmaken ontlast het centrum. Zo wordt meer ruimte gegeven aan voetgangers, fietsers, bus enz. daarom zijn er nu ook vb. werken gaande thv Hoge Bokstraat (aanleg brug).

Wat is al gerealiseerd: buscorridor (met nieuwe haltes en busstation) zowel ruimtelijk als verkeerstechnisch goed ingericht.

Bedoeling is om wegen die ring rondom Sint-Niklaas vormen, te laten beheren door het Vlaams Gewest. Wegen daarbinnen (= centrum) kunnen best door stadsbestuur beheerd worden, dit geeft dan de mogelijkheid om ze zelf verder in te richten. Een voorbeeld hierbij: spooroverweg thv Hoge Bokstraat: fietsers via fietstunnel, auto’s via brug.

Er zijn verschillende gekende problemen met verkeersveiligheid, daarom worden maatregelen genomen zoals 2x1 rijstrook, heraanleg van alle kruispunten.

Openbaar vervoer: • NMBS wil openbaar vervoer volledig toegankelijk maken, daarom worden perrons, liften, roltrappen vernieuwd. Momenteel zijn werken bezig aan perron 1. Stadsbestuur start ook met plan van aanpak aan achterzijde station: meer fietsenstallingen, …

 • De Lijn: enkele recente nieuwe maatregelen genomen door stadsbestuur

  • Tariefmaatregelen: 500.000 EUR voorzien voor oa Buzzy-pas aan 50%, gratis vervoer bij Oudejaar en OpenLuchtFuif (er zullen ook extra laatavondbussen ingezet worden bij 4 extra evenementen), gratis vervoer op zaterdag, verminderd rittarief vanaf werken Stationsstraat. Na een jaar wordt geëvalueerd wat goed werkt en behouden kan worden.

  • Er wordt gepleit voor een laatavondnet naar deelgemeenten, maar hiervoor heeft De Lijn momenteel geen middelen.

Fietsbeleid:

 • Er zijn 7 belangrijke fietsroutes, de meest gekende lopen langs de spoorlijn.

 • Stadsbestuur wil stukken aanleggen die nu nog ontbreken bij fietsroutes (vb stuk tussen station Nieuwkerken en station Beveren) Zo ontstaan er fietscorridors.

 • Uitbreiding fietsenstallingen: stad hoort graag waar nog uitbreiding nodig is.

Alle maatregelen die autogebruik in de stad doen afnemen, zijn steeds welkom. Enkele voorbeelden:

 • 23 mei 2011: start autodelen via Cambio. Is vnl interessant voor wie maar af en toe auto wil gebruiken.


Heraanleg kruispunt Driekoningen

Zie slides in bijlage.


Herinrichting opgemaakt met hulp van 3 studiebureaus, elk met hun eigen specialiteit, en diverse andere partners.

Stadsbestuurder is hier niet de wegbeheerder, Vlaams Gewest is dat.

Ruimtelijke situering: heel veel verschillende functies rondom dit kruispunt, waardoor het er enorm druk is (vb. tijdens ochtendspits passeren er op een half uur tijd 1.500 à 2.000 fietsers)
Vragen na voorstelling:


 • Zijn fietsoversteekplaatsen op gelijke hoogte met rijbaan: ja

 • Zijn er nog verkeerslichten voor auto’s, zo ja, ontstaan er dan geen chaotische toestanden aan ronde punten: er zijn nog steeds verkeerslichten. Circulatie wordt nog verder getoetst aan verkeersmodellen, in ieder geval zal het steeds een druk kruispunt blijven. Prioriteit wordt gegeven aan veiligheid van de fietser. Jurgen illustreert het verschil adhv verschillende verkeerssituaties (gebaseerd op reële situatie)

 • Wie naar Noordlaan rijdt, zal toch hoogstwaarschijnlijk via Plezantstraat gaan: doorgaand verkeer zou gestimuleerd moeten worden om via E17 en ring te rijden om het centrum zo te ontlasten. Schepen Van Eynde geeft hierbij aan dat er uitgebreid bestudeerd is welke oplossingen beste zijn, ook op lange termijn. Ontwerp dat voorgesteld is, voldoet hier zeker aan.

 • Komen er fietspaden in Driekoningenstraat: momenteel is hier geen ruimte voor, buurtbewoners kunnen enkel in straat parkeren. Indien een buurtparking kan aangelegd worden, is dit wel opportuun.

 • Komt er ook thv Plezantstraat richting SVK een dubbel fietspad: er zal al een veilige oversteek komen van Spoorweglaan naar fietsroute. Owv ruimtetekort is het niet mogelijk om dubbel fietspad door te trekken. Een mogelijkheid zou de Westerstraat zijn, maar dan fietsers een stukje omrijden.

Vragen, ideeën, plannen inkijken: via dienst mobiliteit

Ook bij diverse verkeerstechnische vragen is men steeds welkom op het IVO (intern verkeersoverleg), hiervoor kan een afspraak gemaakt worden bij dienst mobiliteit. 1. Rondje deeljeugdraden, oproep spw, vzw Bison

Deeljeugdraden

Belsele:


 • JC De Galjaar geeft een fuif Trash in De Klavers op 08-04-2011Vanaf morgen is polyvalente zaal van De Klavers vrij van concessie. Vanavond vond een gesprek plaats met alle Belseelse verenigingen ivm gebruik zaal, heraanleg vloer en plaatsen van een toog. Voor JC De Galjaar zal een tuk bijgebouwd worden (waarschijnlijk 2013) mogelijkheden worden onderzocht door technische dienst van stadsbestuur.

Sinaai:

 • Fuif Snoase jeugd was in orde

 • Supervlieg op 01-05-2011 (kinderkunstenfestival)

 • JOC Troelant: er is een bod gedaan voor huidig gebouw waar JOC Troelant zit, nog afwachten tot 19-04-2011 (recht van hoger opbod)

 • In ruimtelijk uitvoeringsplan voor site Ter Beke is speelruimte met speelbos ingetekend. In principe wordt dit in april bekeken door het college van burgemeester en schepenen en kan het daarna aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Nieuwkerken:

 • Diverse activiteiten (fuif, kwis)

 • Klompentocht op zondag 17-04-2011. Vertrek aan De Schakel, keuze uit wandeltochten van 6, 10, 20 of 30 km. Heel veel redenen om hieraan mee te doen: fantastisch weer, ideaal om winterkilo’s weg te werken, onderweg kan men proeven van streekgerechten, ’s avonds is er een fuif Blarenbal in JC ’t Verschil (ideale kans om nieuwe inrichting van JC ’t Verschil te zien)


Oproep speelpleinwerking

Leidingsploeg van spw ’t Speelanker is voltallig gestopt. ’t Speelanker voorziet in een aanbod voor kinderen met een beperking, ook hun broers, zussen en kinderen zonder beperking zijn er welkom. Er wordt een oproep gedaan naar enthousiaste animatoren om deze zomer werking te geven.

Wadismeda?


 • Volle dag werking voor ca. 25 kinderen met/zonder beperking

 • Jongeren gezocht die 16 jaar zijn of worden en interesse hebben in spelen met kinderen met beperking

 • In de aanbieding: waardevolle ervaring opdoen, spel- en ander plezier, beetje centjes verdienen (6EUR/dag indien geen animatorattest, 9EUR/dag bij stage en 12 EUR/dag wanneer in bezit van animatorattest), verzekering, kans om vormings- en ontspanningsactiviteiten bij te wonen

 • Praktisch: werking 1e 2 weken van juli, in lokalen van S&G Akabe (thv De Ster) en ism Froezel (vrijetijdsaanbod voor kinderen met beperking).

Meer info via

KVG Froezel: Hannelore Beck, e-mail hannelore.beck@kvg.beJeugdraad of jeugddienst
Bison vzw

 • Functie Bison (Bewegingen In Samenspraak ONdersteunen)

  • Overleg jeugdbewegingen (op niveau van district, gewest)

  • Ondersteuning jeugdbewegingen

   • Brandblussers (gezamenlijk huur van brandblussers)

   • Groenonderhoud: 1dag per jeugdbeweging

   • Organisatie Dag van de Jeugdbeweging

  • Informatie aan jeugdbewegingsvzw’s en groepsleiding

 • AV Paasdinsdag 26 april: iedereen welkom. Op de agenda:

  • Groenonderhoud

  • Lokalenmap/lokalenronde

  • Afvalophaling 1. Adviezen: subsidiereglement

Jeugdverenigingen vroegen nav aanpassing subsidiereglement voor speelpleinwerkingen om ook voor de andere jeugdverenigingen kwalitatieve aanpassingen in het reglement te doen. Hiervoor start jeugdraad een werkgroep op.

 • Doel: kwaliteitsvolle werkingen belonen door uitwerking kwalitatieve indicatoren ipv huidige uitsluitende kwantitatieve indicatoren

 • Timing

  • Brainstorm 1: maandag 2 mei (20u; Egel)

  • Brainstorm 2: donderdag 12 mei (20u; Egel)

  • Voorlegging + advies AV: donderdag 19 mei

  • Schepencollege gemeenteraad: na AV

 • Tijdens AV zelf geeft niemand aan hiervoor interesse te hebben, wie hieraan wil meewerken, is zeker welkom op maandag 2 mei.
 1. Vorming

 • Grote vormingsnamiddag voor alle jeugdverenigingen in Sint-Niklaas.

 • Datum: zaterdag 15 oktober 2011, start 13u

 • Keuze uit diverse sessies voor en na vieruurtje. Thema’s: Voor elk wat wils! o.a. sessie rond spelen, technische vormingen, creativiteit, begeleidershouding, externe relaties, toegankelijkheid… zowel 16-jarige als 25-jarige animator vindt hier zijn gading!

 • Is er nood aan een bepaalde vorming, geef dan gerust door via nele.degeest@sint-niklaas.be
 1. Werkbezoek Al-Hoceima

Sander gaat vanuit jeugdraad mee op werkbezoek naar Al-Hoceima.
Achtergrondinformatie samenwerking met Al-Hoceima

 • Na de aardbeving in 2004 veel initiatieven vanuit de Marokkaanse gemeenschap in SN. Stadbestuur heeft toen ook budget voor noodhulp geschonken. Vanaf dan ontstaan van idee voor samenwerking.

 • Een Marokkaanse havenstad die ligt aan een beschutte baai aan de Middellandse Zee bij het centrum van het Rifgebergte in het noorden van Marokko

 • Spaanse oorsprong

 • gelegen in de provincie Al-Hoceima en in de regio Taza- Al Hoceima – Taounate

 • ongeveer 90 000 inwoners

 • Vroeger niet veel aandacht voor het Noorden van Marokko door de koning Hassan II

 • Onder koning Mohammed VI wel aandacht voor het Noorden van Marokko
  - Oprichting van het INDH waarin de provincie Al-Hoceima een van de prioritaire gebieden is: aanleg van nieuw stadsplein, cultuurcentrum, kinderdagverblijf, nieuwe weg, appartementscomplexen, … De stad is daardoor enorm veranderd. De koning heeft ook een voorliefde voor de stad. Hoewel de stad er heel mooi uitziet zijn er nog wel problemen zoals een grote jongerenwerkloosheid.

 • De meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap in Sint-Niklaas is afkomstig van de provincie Al-Hoceima

 • Twee doelstellingen verbonden aan de samenwerking: internationale samenwerking (lokale gemeenschapsvorming, meer dialoog tussen gemeenschappen) en samenwerkingsmogelijkheden op vlak van jeugd, onderwijs en andere domeinen zoals cultuur en vrouwenbewegingen

 • Rol stadsbestuur: REGISSEUR: de stad staat als link tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ en verbindt meerdere actoren. Reeds identificatiemissie in februari 2010 doorgegaan.


Werkbezoek Al-Hoceima mei 2011

 • Drie doelstellingen:

  • Jeugd

  • Onderwijs:

àScholenband Sint-Camillus met school in Al-Hoceima

àStagiaires HBO verpleegkunde Sint-Carolus naar Al-Hoceima  • Overleg met het lokaal bestuur

Van 1 tot en met 6 mei 2011

 • Delegatie:

  • Schepen Lieve Van Daele

  • Els Cant, deskundige internationale samenwerking stad SN

  • Sander Speleman, bestuurslid jeugdraad

  • Mohamed Aattach, platform Lawn

  • Ilse Martens, directrice Sint-Camillus

  • Guy Samson, leerkracht zesde leerjaar Sint-Camillus

  • Kaat Roose, technisch coordinator-adviseur verpleegkunde HBO Sint-Carolus

 • Wat gaan we doen op jeugdvlak?

 • Jeugdwerk in Al-Hoceima: geen concreet beeld van de situatie

   • Verschillende organisatievormen (national, onafhankelijk)

  • Ter plaatse uitpluizen wat er aanwezig is en hoe ze gestructureerd zijn

 • Piste om uitwisselingsproject op te zetten tussen SN, Schaarbeek en Al-Hoceima

 • Subsidiëringsmogelijkheden Vlaamse Overheid

 • Zoektocht naar middenveldplatform

  • Schaarbeek: D’Broej

  • SN: Jeugdraad

  • Al-Hoceima: ?

 • Contacten leggen

  • Inleefreis 2012 met afvaardiging (Marokkaanse) jeugd uit SN

  • Mogelijkheden buitenlandse kampen voor jeugdbewegingen
 1. Kalender

 • April

  • 6: Buitenspeeldag

  • 11 – 24: paasvakantie

  • 25: paasmaandag

 • Mei:

  • 1: Feest vd Arbeid

  • 19: AV
 1. Varia

 • Buitenspeeldag: WOE 6 APRIL, op Grote Markt. Activiteiten: 13u30 – 17u, sport, spel, cultuur. GRATIS. Graag promo bij jullie leden tot 12 jaar. Ook vrijwilligers gezocht (min. 16 jaar) voor op- en afbouw en toezicht, krijgen 15 / 30 EUR vergoeding; drank en spijs.

 • Infoavond over kansenpas – OCMW-tarief op 03-05-2011. Start 19u. algemene info over wat het is, kans om specifieke vragen te stellen.

 • Animatoren Open Stadion (paasvakantie) gezocht. Vergoeding van 30EUR/dag (werking 9-16u)

 • Jobstudenten jeugddienst gezocht

 • Aanvraag vervoer kampmateriaal: vanaf morgen 08u00

 • Sterkaarten: rechtstreeks ophalen aan recreatiedomein De Ster (1 kaart = toegang voor 20 kinderen)

 • Prijs voor Stad met ‘vetste’ jeugdbeleid: Sint-Niklaas bij laatste 5 (33 inzendingen), bekendmaking winnaar mei 2011

 • Info schepen Van Bellingen:

  • idee om nachtbussen bij fuiven vanaf 300 personen in te leggen (via privé-vervoer). Streefdoel om dit gratis aan te bieden aan jeugd.

  • College keurde het goed om heel De Ster als speelzone aan te duiden

 • 6 en 7-05: Olmenfeesten (kwis, kindernamiddag, BBQ, optreden)

 • 02-04: Chiro’s houden Karree open met karaoke avond

 • 08-04: opening nieuw lokaal Scouts Sint-Kristoffel (hapje, drankje, 1EUR per pint)

 • Paasweekend is feestweekend, op 22-04 BBQ en ouderavond en op 23-04 Low Budget Party

 • Vraag vanuit DJR Sinaai waarom er geen DJR voor Sint-Niklaas gepland wordt: meeste verenigingen in Sint-Niklaas die al zelf eigen overlegstructuren hebben (vb. districtsraad, …), naar DJR kwam weinig tot geen volk omdat dit als extra en overbodige vergadering werd gezien. Er is dan even getracht om vanuit DJR Sint-Niklaas vormingen te voorzien, ook dit bleek geen geïnteresseerden te trekken.


Volgende AV:
Don. 19 mei 2011

20u00

JC Den Eglantier
(laatste van het werkjaar, be there)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina