Verslag van de alv van het nvlv op 18 april 2013 te LunterenDovnload 14.18 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte14.18 Kb.
Verslag van de ALV van het NVLV op 18 april 2013 te Lunteren.

Aanwezig bestuur: Bessie Schadee, Wigle Vriesinga, Dirk Hart, Gerrit Schot, Klaas Meijaard, Marijke Kuipers. Afwezig: Katrien van’t HooftAanwezig leden: Rieke Kaashoek, Jan Treur, Piet Baars


 1. Opening en welkom door voorzitter Bessie Schadee
 1. Vaststellen verslag van de vorige ALV, op 23 oktober 2012.

 • Er is niet veel terecht gekomen van inventarisatie ideeën; ook de enquête is nog niet gedaan;

 • Het contact met Nederlandse melkveehoudersbond vordert (Klaas), praat o.a. over mestbeleid en PAS, regering willen dat nieuw stikstof program per 1 januari 2014 ingaat, proef om met water uit te rijden gaat van start in Zegveld. (Jan Treur: grasopbrengsten zijn in juni, we wachten af wat het wordt). Frans Aarts (onderzoeker uit Wageningen) zegt dat de bodem belangrijk is, was vroeger altijd tegen bovengronds uitrijden. Voerspoor kan helpen bij het niet hoeven navolgen van stalaanpassingen.

 • Gentech: Dirk is actief bij gentech acties in Nijmegen en kan rol van Roelf Havinga misschien overnemen. In Noord Nederland is het stil op dat gebied. ASEED is in Nederiand bezig met actie ‘gentech friet eet ik niet’. Europese Commissie is voor. BASF heeft in december besloten om gentech rassen in Europa niet meer te onderzoeken.

 • Er is een techniek via Paul Mak uit Rusland om spanningsvelden rondom mensen en planten te meten. Dat kan met gentech producten worden gedaan. Deze methode is te vergelijken met chroma’s. Rene Jochems en Van Iersel werken met chroma’s.

 • ESBL wordt binnenkort een groot probleem, zit in meeste kippenvlees van intensieve veehouderij, Piet Baars wil graag onderzoeken met Paul Mak of zijn kippen ESBL hebben

 • Roundup doodt goede bacteriën in kip en versterkt pathogene bacteriën. Resistente gewassen (roundup ready): deel wortelharen is eraf dus minder wateropname. Roundup is ook een gelator, kan elementen inkapselen, probleem bij sporenelementen. Beesten die vooral roudup gewassen eten krijgen gebrek aan mangaan.

 • Volgende keer vragen we Paul Mak om zijn apparaat te laten zien en erover te vertellen.

Het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan notulist Maria Groot.


 1. Ingekomen stukken. Geen
 1. Financieel jaaroverzicht 2012 en stand van zaken uitgegeven m.b.t. schuldsanering:

 • De stukken nog niet klaar. Wel de eerste 3 maanden 2013.

 • Netwerk was vroeger een stichting, in de eerste 3 maanden van 2013 is er veel gebeurd: o.a. boekje uitgegeven, daar staan inkomsten tegenover.
 1. Bestuurswisseling

 • Katrien van ’t Hooft is nu afwezig, zij is betrokken bij training van dierenartsen van melkcoöperaties in India over het gebruik van kruiden in plaats van antibiotica

 • Quadrupool Academie was eigenlijk NVLV maar had eigen leven, was niet eenvoudig om informeel te runnen. 5 weken is besloten dat Quadrupool Academie en NVLV bestuur samen gaan. Nu 2 nieuwe kandidaat bestuursleden uit QA: Marijke Kuipers en Dirk Hart.

 • Marijke stelt zich voor: altijd op zoek hoe dingen anders, beter kunnen, o.a. gewerkt bij Agromisa, De Kleine Aarde, Kraaybeekerhof als directeur, nu initiatiefnemer van beoogd holistisch centrum in Wageningen, Gaia Sira.

 • Dirk Hart: eerste bijeenkomst met NVLV was in Lunteren i.v.m. gentech, hij spant zich in om burgers met gmo gewassen bekend te maken. Als Wageningse cultuurtechnicus niet onbekend met bodem, hij hoopt dat er een stroming op gang komt die ertoe leidt dat zaken wezenlijk gaan wijzigen

 • Besluit: Marijke Kuipers en Dirk Hart zijn benoemd in bestuur.

 • We zoeken ook nog andere bestuursleden. Andere kandidaat is Paul Mak, houdt zich bezig met aantal technieken die mogelijk maakt om e.e.a. te meten. Ook zijn we als bestuur op zoek naar boerin om mee te doen of andere vrouw.
 1. Samenvoegen mailinglijsten NVLV en QA (Quadrupool Academie): besluit om dat te doen.
 1. Coöperatie met Down 2 Earth in Week vd Smaak

 • Initiatief Jan Diek van Mansvelt in maart waar organisaties bijeen kwamen om te kijken of we gezamenlijk iets kunnen wat voor bodemgezondheid nuttig is en zo veel mogelijk te bereiken. Willen in najaar 1000 of 500 mensen bijeen brengen. DH is betrokken bij dit initiatief.

 • Hele week van de smaak besteedt geen aandacht aan de bodem en aan kwaliteit van de voeding

 • Tijdens week van de smaak organiseren wij dan een themadag over vitale voeding op zaterdag 28 sep bij Warmonderhof, oa. met de film Life in the Soil. Paar goede sprekers en chef-kok + boer die iets verteld over melk en/of zijn bedrijf – over rauwe melk.

9. WVTTK


 • Voor de zomer gaat bestuur met Roelf en Piet uit eten en dan krijgen zij een speciaal cadeau als dank voor hun inspanningen als NVLV bestuur.

 • Wigle: Jeroen vd Kooij gepakt ivm bovengronds uitrijden. Ook toeslagen gekort omdat hij niet-emissiearm uit had gereden en nitraat-uitspoeling had veroorzaakt. Was nieuw dat rechter dat benoemde. Wigle is bezig te kijken of hij staat der Nederlanden voor de rechter te dagen omdat boeren wettelijk verplicht worden om grond en bodem te vervuilen. 20 boeren nodig.

 • KM heeft foto’s van wortel side verbrand zijn onder strook die geïnjecteerd is. Chroma’s van grond eronder: totale bodemleven is kapot.

 • Partij van het voedsel oprichten??? Als kinderen ziek worden gaan ouders in de benen en word het menens.


10. Rondvraag en sluiting
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina