Verslag van de bestuursvergadering van 25 maart 2010Dovnload 7.52 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte7.52 Kb.
Verslag van de bestuursvergadering van 25 maart 2010.
1.Opening.

Sjouke opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.


2.Vaststelling agenda.

Er worden geen punten toegevoegd.


3.Notulen en actiepunten van de vergadering van 23 februari jl.

-Herinrichting dorpskom. Abe Sjipkop commissie vraagt om sponsoring voor de activiteiten(afsteken van vuurwerk) die zij willen doen na de inrichting dorpskom. Standpunt dgs: Eerst concrete plannen, incl. plannen van gemeentezijde, daarna verder bepalen hoe te doen.

Dit antwoord nog even doormailen naar Abe Sjipkop. Actie Aly

-MFA. Nog geen reactie van DBF vernomen, nadat zij toestemming hebben gekregen via de mail van Aly voor fase 2. Bertus zal contact met hen opnemen. Actie Bertus.

-Dorpsfilm. De eerste 100 zijn verkocht. Er staan al 20 stuks op de lijst. Afgesproken wordt dat er 75 bijbesteld zullen worden. Vervolgactie Johannes en Susan

Op de ledenvergadering zal de nieuw te ontwikkelen dorpsfilm ter sprake worden gebracht.


4.Mededelingen/ingekomen stukken.

-uitnodiging gemeente Skarsterlân voor de jaarlijkse gezamenlijke ondernemersavond op

1 april a.s. in ’t Haske te Joure. T.k.n.

-Ontvangstbevestiging en berichtgeving tav brief proefboringen Tjeukemeer door Vermilion. Dit zal in de raadsvergadering van 31 maart a.s. op de lijst van ingekomen stukken worden toegevoegd.

-Gemeente Skarsterlân; uitnodiging Evaluatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 30 maart van 15.30-19.30 uur in ’t Haske te Joure. T.k.n.

-Gemeente Skarsterlân: uitnodiging afscheid van de wethouders Gerard Hemmes, Dick Hylkema en Jan Walrecht op 8 april van 16.00-18.00 uur in de raadszaal van gemeentehuis.

Hier gaan 2 van DGS naar toe: Johannes of Bertus en Aly.

-brief ODI waarin wordt aangegeven dat het voltallige bestuur aftreedt. In de rondvraag bij de ledenvergadering hiervan een melding doen.


5.Ledenvergadering 26 maart en vooroverleg gemeente.

Piet Klompmaker had nog een verslagje van het vooroverleg gemaild. Dit is tijdens de vergadering doorgenomen.

-VDM woningen komen er niet; 2e fase fietspad Badweg is begonnen; Plan haven Vierhuis is begin meegemaakt; Camping Nannewiid is van de baan, verdere recreatieplannen bij de bestaande situatie bij Heida; fietspad langs zuidzijde van het Nannewiid komt niet, als er geld overblijft komt er een fietspad langs de noordzijde van het Tjeukemeer.

Oud en Nieuw veel schade in onze dorpen. 5 bomen omgezaagd; diverse borden etc.

-Fin.verslag doorgelopen. Kascontrole uitgevoerd door Herman van Zwol en Rinny Hulzebos.

-Jaarverslag.

-Bertus zorgt voor het afscheidscadeau voor Bert Kuiper.

-Eventueel nog aan de orde tijdens de ledenvergadering: slechte gesteldheid van de bermen; gemeentelijke herindeling.


6.Herinrichting dorpskom, 7. MFA en Dorpsfilm.

Deze punten zijn al aan de orde geweest nav notulen van de vergadering van 23 februari jl.
9.Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

Janke wil graag briefjes voor opgave nieuwe leden.


10.Datum volgende vergadering.

Deze wordt vastgesteld voor 27 april a.s. in de Rank.


11.Sluiting.

Sjouke sluit de vergadering en wenst ieder wel thuis.


Sintjohannesga 26 maart 2010

Aly Krist.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina