Verslag van de Centrale Vergadering (CV) van de vvd-waterschapscentrale Amstel, Gooi en Vecht (agv) op 19 april 2014 te KortenhoefDovnload 7 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte7 Kb.


Waterschapscentrale Amstel, Gooi en Vecht

Natasja Steen, secretaris

Torenstraat 15 mobiel: 06-24630174

3732 DW De Bilt natasjasteen@gmail.com

_________________________________________________________________________
Verslag van de Centrale Vergadering (CV) van de VVD-Waterschapscentrale Amstel, Gooi en Vecht (AGV) op 19 april 2014 te Kortenhoef

Aanwezig
Erik van der Marel, Natasja Steen, Haitske van de Linde, Ariane Hoog, Johan Molema, Bastiaan van der Giessen, Kartinie Martowirono, Ducan Beekink, Tjeerd Dorlandt, Jan Geu ten Wolde, Reimond Went, Aart van der Want, Deidre de Graaf


Afwezig
Jan Zegering Hadders, Henry Meijdam, Belinda Göransson

1. Opening
Voorzitter Deidre de Graaf opent om 11:15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededingen.

3. Inkomende en uitgaande stukken
Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken.

4. Benoeming bestuur Waterschapscentrale
De voorzitter geeft aan dat de heer Jan Zegering Habbers afwezig is. Jan Geu ten Wolde, Kartinie Martowirono en Natasja Steen stellen zich aan de leden voor:
- Jan Geu ten Wolde is sinds 1972 lid van de VVD. Is nu raadslid in Naarden en heeft voor

Waterschappen gewerkt.


- Kartinie Martowirono is raadslid, tevens vice-fractievoorzitter, geweest in Amsterdam West.

- Natasja Steen is bestuurssecretaris VVD De Bilt en raadslid in De Bilt geweest. Natasja keert


mogelijk terug als raadslid in De Bilt. Is nu tweede secretaris van de Kamercentrale Utrecht. Heeft in
het verleden voor een Waterschap gewerkt.

De leden hebben geen vragen meer en er zijn geen bezwaren geuit tegen de kandidaten. De kandidaten worden bij acclamatie benoemd. De benoemde bestuursleden nemen de vergadering over. Jan Geu ten Wolde zit de vergadering verder voor.


Alleen de secretaris is in functie benoemd. Het bestuur van de Waterschapscentrale regelt onderling de rolverdelingen en zullen de leden hiervan op de hoogte stellen.


5. Ad-hoc procedure of permanente (artikel 44.1 HHR)
De CV stemt in met de ad-hoc procedure.

Aart van der Want geeft aan dat een en ander rommelig verloopt. Hij vindt de procedure niet eenvoudig en zou het hoofdbestuur willen oproepen om de procedure eenvoudiger te maken. De secretaris geeft aan dat het hoofdbestuur hier mee bezig is. De leden geven aan dat dit op de agenda staan van het voorjaarscongres in juni.6. Financiën

De Kamercentrale Utrecht zal 300 euro toekennen aan de Waterschapscentrale AGV. De Kamercentrale Amsterdam moet dit punt nog bespreken in hun bestuursvergadering. Zij zullen het toegekende bedrag kenbaar maken aan het bestuur van de Waterschapscentrale. Vanuit Den Haag wordt ook een bedrag van 1000 euro beschikbaar gesteld.
7. Verloop procedure
Het bestuur van de Waterschapscentrale zal de leden informeren over de verdere procedure.

8. Rondvraag
Aan de orde is geweest:
- Data plannen voor de ALV’s (proberen in afstemming met de KC’s).
- Profielen waar kandidaten aan moeten voldoen. Het bestuur van de Waterschapscentrale zal de
profielen vanuit Den Haag als leidraad nemen.
- Geen kandidaten in de kandidaatstellingscommissie.
- Het bestuur van de Waterschapscentrale is werkzaam tot na de waterschapsverkiezingen.
- Maken van een verkiezingsprogramma.

9. Sluiting
Deidre de Graaf wenst de bestuursleden veel succes toe. De voorzitter sluit om 11:41 uur de vergadering.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina