Verslag van de openbare vergadering van de raadDovnload 401.63 Kb.
Pagina1/5
Datum20.08.2016
Grootte401.63 Kb.
  1   2   3   4   5


VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD

VAN DE GEMEENTE DEVENTER VAN MAANDAG 22 DECEMBER 2003.

Aanwezig:

M.J. Ahne, O. Arslan, M.G.W. Beker, G.A.J. Berkelder, R.A. Boon, mevrouw G. Brouwer-Knol, A. Emens, H. Gülsen, S.G.B. Hampsink, mevrouw J.F. van Harsselaar-Timmer, L.W.G. Hartong, B. Hoogendam, mevrouw M.J.G. de Jager-Stegeman, H.W.F. Jellema, W. de Jong, J.G.A. Kokhuis, mevrouw J. Lamberts-Grotenhuis, J.A.M. Meijer, M.H. Nijboer, mevrouw E. Nijhuis, mevrouw J.C. Nijssen-van der Velde, mevrouw K.J.J. Obdeijn, J. Offringa, J. Oggel, mevrouw W.J.M. van der Ouderaa, G.H. Planque, B. Rolloos, mevrouw J.B.W. Schreur-Sprenkelink, mevrouw J.H. Soeteman-Klijn Velderman, mevrouw A. Spa, C.J. Verhaar, mevrouw M. Viveen-van den Bosch, mevrouw B.J.Th. Westerbeek-Spin, J.G. Wilms, M. Yazici, mevrouw M.J.L.A. Zweers.
Voorzitter: drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester.

Griffier: J.E. Nijkamp.
Afwezig: drs. A.G.M. Dashorst, griffier, en mevrouw C.M. ten Bulte-Herrebrugh.
Aanwezige wethouders:

mevrouw I.R. Adema, mevrouw J.J.A.F. Dirksen-Bloemenkamp, B.J. Doornebos, J.J.T. Fleskes en G. Hiemstra.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering van uw raad. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de griffier, de heer Dashorst en van het raadslid mevrouw Ten Bulte.
Van verschillende kanten heeft mij het geluid bereikt dat men dit een wat ongelukkige avond vindt voor een raadsvergadering. Het is mooi dat wij desondanks bijna voltallig zijn. Voor volgend jaar zal het anders gaan. De vergadering in december zal dan een week eerder plaatsvinden, op maandag 13 december 2004.

Het zou prettig zijn als wij de agenda in de vergadering van vandaag zouden kunnen afronden. Dit moet mogelijk zijn, met inachtneming van het feit dat op de agenda een aantal punten staat dat behoorlijk veel bespreking zal vergen. Het hoogste doel moet natuurlijk zijn alle onderwerpen goed te behandelen en deze niet te gaan afraffelen. Laten wij er echter allen rekening mee houden door het vanavond niet onnodig laat te laten worden.


2. Vaststelling agenda.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.
4. Vaststelling van de openbare notulen van de vergadering van 10 november 2003.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van de vergadering van 10 november 2003 ongewijzigd vast.
5. Ingekomen stukken.
I Voor kennisgeving aannemen:
a. Gegevens liquiditeitspositie over het kwartaal

b. G.H. Planque d.d. 28 november 2003:

Mededeling dat de heer Planque per 1 januari 2004 het raadslidmaatschap beëindigt.c. Provincie Overijssel d.d. 4 december 2003:

Mededeling dat het bestemmingsplan "Pothoofd" is goedgekeurd (2003.23777).d. Provincie Overijssel d.d. 4 december 2003:

Mededeling dat het bestemmingsplan "Kappen Binnenstad" is goedgekeurd (2003.23781).


e. Brandweer Regio Stedendriehoek d.d. 13 november 2003:

Voorstel tot 1e begrotingswijziging brandweer 2004 C2000 (2003.21872).f. Gemeente Wormerland d.d. 18 november 2003:

Toezending motie waarin de rijksoverheid verzocht wordt de nieuwe Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding aan de gemeenten te compenseren.g. Gemeente Dalfsen d.d. 26 november 2003:

Toezending motie betreffende de gekozen burgemeester.h. Gemeente Groningen d.d. 9 december 2003:

Toezending motie betreffende de gekozen burgemeester.


II-A Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders:
Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de Milieueffectrapportage Bedrijventerrein Linderveld.
Van onderstaande personen zijn zienswijzen ontvangen:
a B.A.J. Koldeweijn, Oerdijk 93 te Schalkhaar

b M. Mol, Leonard Springerlaan 191 te Deventer

c J. Barnhoorn-Veltman, J.G. Bastiaansstraat 9 te Deventer

d S.P.M. Smulders, Cath. van Rennesstraat 13 te Deventer

e S.J. Kamst, Leonard Springerlaan 96 te Deventer

f G.J.M. Top, Cath. van Rennesstraat 13 te Deventer

g G. Grave, Alferdinkweg 2 te Schalkhaar

h B.Th. Avenarius, Laarmanskamp 46 te Schalkhaar

i J. Avenarius, Laarmanskamp 46 te Schalkhaar

j G. van Bremen, Koningin Wilhelminalaan 38d te Schalkhaar

k B.P. Hess, 't Mensink 23 te Schalkhaar

l M.W.J. Helms, De Ganzeboom 11 te Schalkhaar

m M.N. Bende-A'Campo, Hagenvoorderdijk 10 te Schalkhaar

n E.J.M. Schouten, Cröddendijk 8 te Lettele

o W. Börner-Klein Klouwenberg en G.W. Börner, Tolnerinksingel 2 te Schalkhaar

p P.D. Lammers, Smedenstraat 103 te Deventer

q J. Jongepier en A.A. Klooster, Conradstraat 6 te Deventer

r R. Knippels, 't Mensink 21 te Schalkhaar

s D.F. Kleiboer-Alferink, Bakkerskamp 48 te Schalkhaar

t J. Rouwet, Oerdijk 186 te Lettele

u N.L. Visser-Timmers, 't Mensink 43 te Schalkhaar

v M.J. Langereis, Doldermansweg 3 te Lettele

w J.M. Langereis-Spruit, Doldermansweg 3 te Lettele

x A.E. Galle-van Luttikhuizen, Vosmanskamp 16 te Schalkhaar

y G.W. Galle, Vosmanskamp 16 te Schalkhaar

z P.N. Ypma en P.H.M. Ypma-Varwijk, Cröddendijk 3 te Lettele

a1 M.G.M. te Riele, Wichinksweg 2 te Lettele

b1 J.C. Zwolsman, Oosterwechelseweg 2 te Schalkhaar

c1 M.Th. Zwolsman-Lutz, Oosterwechelseweg 2 te Schalkhaar

d1 Natuur en Milieu Overijssel, Stationsweg 3 te Zwolle

e1 R. Brouwer, Prinses Ireneweg 13 te Schalkhaar

f1 J.B. Jansen, Schooldijk 3 te Schalkhaar

g1 G.H. Jansen, Schooldijk 3 te Schalkhaar

h1 M.H. Jansen, Schooldijk 3 te Schalkhaar

i1 H.J. ter Veer, Koningin Julianaweg 14 te Schalkhaar

j1 J. Maandag, De Haarmansenk 17 te Schalkhaar

k1 R.H. Maandag-Slijkhuis, De Haarmansenk 17 te Schalkhaar

l1 B.J. Castermans en J.J.A. Castermans-Ruppert, Buddeweg 3 te Schalkhaar

m1 R.M. Mekers-Rensen, De Lindenhof 35 te Schalkhaar

n1 B. Duis, Alferdinkweg 22 te Schalkhaar

o1 W.H. en G.J. Krukkeland, Brandkoeleweg 2 te Lettele

p1 P.H.M.L. van Vugt, Waterdijk 12 te Schalkhaar

q1 R.J.L. Permentier, Oerdijk 126 te Schalkhaar

r1 D.E. Lamping, Waterdijk 12 te Schalkhaar

s1 E.J.A. ten Zweege, Graaf van Burenstraat 40 te Deventer

t1 J.J. Paardekooper, Graaf van Burenstraat 40 te Deventer

u1 J.W. en D. Krukkeland, Brandkoeleweg 2 te Lettele

v1 M.J. Permentier-Krijt, Oerdijk 126 te Schalkhaar

w1 J.Th.J. Schouten, 't Mensink 39 te Schalkhaar

x1 A. van Essen-Markvoort, Mensinksdijkje 28 te Schalkhaar

y1 A.J. Hollering en B.M. Hollering-Reuvekamp, Rensinksweg 3 te Lettele

z1 J. Marquering, 't Mensink 13 te Schalkhaar

a2 N. Postma, De Haarmansenk 80 te Schalkhaar

b2 R.A.A.M. v.d. Griendt, Prinses Ireneweg 37 te Schalkhaar

c2 M. Kortland, Kleikoele 14 te Diepenveen

d2 A. Luitjens, Spanjaardsdijk 92a te Lettele

e2 S.M. Keijzer, Karel Mullerweg 1 te Deventer

f2 H.J. Krikke, De Botterije 33 te Schalkhaar

g2 L.T.S.M. Janssen en G.H.M. Janssen-van Kesteren, Waterhoen 47 te Deventer

h2 M.A.E. Oldenhof en A.J. Oldenhof-Rhebergen, Beijerinckstraat 43 te Deventer

i2 G.W.M. Zandbelt-Brinkman, Zandbelterweg 3 te Schalkhaar

j2 P.B. Zandbelt, Zandbelterweg 3 te Schalkhaar

k2 E.F.M. Janssen-v.d. Horde, Verlengde Kazernestraat 6 te Deventer

l2 C.N. Vreeken, 't Mensink 21 te Schalkhaar

m2 J.B. Oomen, Scharfstraat 20 te Deventer

n2 A.J. Bouwmeester, Bathmenseweg 33 te Lettele

o2 G.J. Hekkers, Oerdijk 130 te Lettele

p2 M. Aarnink, Oerdijk 182 te Lettele

q2 R.W. Huis in 't Veld, Doldermansweg 1a te Lettele

r2 W.J. Huis in 't Veld, Doldermansweg 1a te Lettele

s2 M.W. Huis in 't Veld, Doldermansweg 1a te Lettele

t2 J.R. Huis in 't Veld, Doldermansweg 1a te Lettele

u2 G.A. Obdeijn, Oerdijk 70 te Schalkhaar

v2 H. Budding, Willem Roelofsstraat 18 te Deventer

w2 G.C.B. van der Spek, Ganzeboomsweg 46 te Schalkhaar

x2 G.J. Noorland, Prinses Ireneweg 4 te Schalkhaar

y2 Hr. en mw. Ouwerkerk, Het Koeland 101

z2 L.J. Kievit, De Haarmansenk 24 te Schalkhaar

a3 W.G.J. Verwoolde-Tiebot, Korenkamp 7 te Lettele

b3 B.P. Verwoolde, Korenkamp 7 te Lettele

c3 R.G.M. Verwoolde, Korenkamp 7 te Lettele

d3 A.C. Roetert, Prinses Ireneweg 5 te Schalkhaar

e3 H.E. Klein Nagelvoort, Wichinksweg 15 te Lettele

f3 M.A.A. van de Griendt, Prinses Ireneweg 37 te Schalkhaar

g3 M.J. Bruinsma, Prinses Ireneweg 3 te Schalkhaar

h3 J.C. Bruinsma, Prinses Ireneweg 3 te Schalkhaar

i3 J. Zuurveld-Wassink, Oerdijk 22 te Schalkhaar

j3 P.J.M. Disselhorst, Oerdijk 194 te Okkenbroek

k3 Mw. Meijerink-Klein Koerkamp, Wichinksweg 41

l3 H.H.J. Oosterwijk, 't Mensink 30 te Schalkhaar

m3 B. Eijkster, Zandbeltermolenweg 2 te Lettele

n3 J.F. Kedde, Prinses Ireneweg 6 te Schalkhaar

o3 A.R. van Buuren, P. Klaarhamerstraat 34 te Deventer

p3 J.F.G. Overvelde, Leonard Springerstraat 249 te Deventer

q3 R. van den Bijlaardt, Oerdijk 111-B te Lettele

r3 I. Sipman-Jansen, Smidsweg 1a te Schalkhaar

s3 H. Dommerhold, Kees van Baarensstraat 8 te Deventer

t3 P.J.M. Maatman, De Haarmansenk 9 te Schalkhaar

u3 A. Witte, De Wijsstraat 15 te Deventer

v3 D. van Lent, Hagenvoorderdijk 16 te Schalkhaar

w3 J. Huis in 't Veld-van Dijk, Doldermansweg 1a te Lettele

x3 W. Aarnink, Kolkmansweg 6b te Schalkhaar

y3 H.H. Haverslag, Bloemendalsweg 2d te Colmschate

z3 Kienhuis Hoving advocaten te Enschede namens MEGA projecten BV te Zenderen

a4 Werkgroep Industrieterrein Linderveld; G.B. Jansen, Lankhorst, Schooldijk 3 te Schalkhaar

b4 W.J.F.A. Lucassen, Oerdijk 74b te Schalkhaar

c4 J.H.M. Moonen en M.C. Moonen-van Welzenis, Theo Boschplein 42 te Deventer

d4 J. Nieuwenkamp, Leonard Springerlaan 189 te Deventer

e4 L.W.P. Kievit, Prinses Ireneweg 10 te Schalkhaar

f4 M.A. van der Toorn, Groenling 10 te Deventer

g4 H. Hansma, Oude Rielerweg 6 te Schalkhaar

h4 A. Lam-van Mourik, Prinses Ireneweg 7 te Schalkhaar

i4 J.M. Beltman-te Riele, Oerdijk 9 te Schalkhaar

j4 H.J. Beltman, Oerdijk 9 te Schalkhaar

k4 W.P. Smith, Oerdijk 59 te Schalkhaar

l4 A. Schiphorst-Langereis, De Ganzeboom 198 te Schalkhaar

m4 J.B. Lobbert, Cröddendijk 4 te Lettele

n4 M. Nieuwenkamp-Kers, Prinses Ireneweg 21 te Schalkhaar

o4 L.J. Nieuwenkamp, Prinses Ireneweg 21 te Schalkhaar

p4 Mw. W. Coenders, Prinses Ireneweg 11 te Schalkhaar

q4 A. Kijk in de Vegte, Oerdijk 23a te Schalkhaar

r4 G.W. Lobbert, Korenkamp 39 te Lettele

s4 U.H.G. van Opzeeland, Mensinksdijkje 9 te Schalkhaar

t4 F.C. Jansink-van Galen, Wichinksweg 8 te Lettele

u4 J.H. Horenberg, Cröddendijk 1 te Lettele

v4 G.E. Lam, Prinses Ireneweg 7 te Schalkhaar

w4 H. van Hoorn en L.C. Haak, Schotwillemsweg 2 te Lettele

x4 F. Kuiper, De Boskamp 22 te Hoogland

y4 A.H. Kuiper-Preuter, De Boskamp 22 te Hoogland

z4 G. Kuiper, De Boskamp 22 te Hoogland

a5 K. Kwedde-Lamberts, Prinses Ireneweg 6 te Schalkhaar

b5 W.M.L. Lont-Janzing, Koningin Wilhelminalaan 50 te Schalkhaar

c5 P.J. Lont, Koningin Wilhelminalaan 50 te Schalkhaar

d5 E. Smit-Broeren, Prinses Ireneweg 8 te Schalkhaar

e5 G. Daggenvoorde, Borgelinksweg 4 te Lettele

f5 R.H. Huis in 't Veld, Doldermansweg 1a te Lettele

g5 A.E.T. Beltman, Tolnerinksingel 14 te Schalkhaar

h5 G. Preuter, Oerdijk 122 te Schalkhaar

i5 J.W. de Graaf, Spanjaardsdijk 70 te Schalkhaar

j5 W.C.C. Polhuijs, Hoge Hondstraat 51 te Deventer

k5 E.M. Polhuijs-van Reven, Hoge Hondstraat 51 te Deventer

l5 H. During-Fukkink, Leonard Springerlaan 124 te Deventer

m5 F. Jansink, Wichinksweg 8 te Lettele

n5 J.H. Schiphorst, De Ganzeboom 198 te Schalkhaar

o5 C.H.M. Jongeling-Kleine Koerkamp, Korenkamp 44 te Lettele

p5 G.B. Zandbelt, Korenkamp 54 te Lettele

q5 G.M. Waardenburg, Ganzekooisweg 9 te Diepenveen

r5 J.J. Kortland, Kleikoele 14 te Diepenveen

s5 G.J. Meijerink, Oerdijk 123a te Lettele

t5 E.E. Oosterwijk-Robbe, 't Mensink 30 te Schalkhaar

u5 H.J. van Mameren, 't Mensink 12 te Schalkhaar

v5 J.F.I. Kummeling, Beyerinckstraat 37 te Deventer

w5 R.J. Overmeen, Cröddendijk 24 te Lettele

x5 G.P. Huis in 't Veld, Wichinksweg 31 te Lettele

y5 M. Smit, Gewestlaan 36 te Diepenveen

z5 J.G.W. Lindert-van Gurp, Prinses Ireneweg 9 te Schalkhaar

a6 Werkgroep Industrieterrein Linderveld, Brabandsweg 3 te Schalkhaar

b6 C. van Schagen, Leonard Springerlaan 109 te Deventer

c6 F.H.C.J. Fick, Linderweg 1 te Schalkhaar

d6 G.J.E. Schouten, 't Mensink te Schalkhaar

e6 E.N.S. Bouwman, Boltelaan 2 te Diepenveen

f6 J.T. Nobbenhuis, R. Zwaeffkenstraat 18 te Diepenveen

g6 C. in 't Veld, Korenkamp 25 te Lettele

h6 H.T. de Lange, Ganzekooisweg 9 te Diepenveen

i6 F.G.M. Huis in 't Veld, Tolnerinksingel 14 te Schalkhaar

j6 R.G. Beltman, Smidsweg 10 te Schalkhaar

k6 N.C. Leemans en C. Schiphorst, Leonard Springerlaan 158 te Deventer

l6 Werkgroep Natuurlijk Linderveld, p/a Salomonszegel 15 te Deventer

m6 C.J. Kloppers-Ponds, Oude Rielerweg 2 te Schalkhaar

n6 J.J. Fick, Linderweg 1 te Schalkhaar

o6 A. Edelijn, Oerdijk 110 te Schalkhaar

p6 M. Aarnink-Rouwert, Kolkmansweg 6b te Schalkhaar

q6 W.M. Smit, Prinses Ireneweg 8 te Schalkhaar

r6 M. te Lindert, Prinses Ireneweg 9 te Schalkhaar

s6 L.J. Hansma-de Weerdt, Oude Rielerweg 6 te Schalkhaar

t6 C.M. Heerius, Lindeboomsweg 3 te Schalkhaar

u6 J.W.M. Spikker, Cröddendijk 5b te Lettele

v6 J.W.A. Fakkert, Hoge Hondstraat 49 te Deventer

w6 M.D.P. Fischer, Hoge Hondstraat 49 te Deventer

x6 P.N. Ypma, Cröddendijk 3 te Lettele

y6 H.D.Th. van der Werf, Rozebotteltuin 2 te Schalkhaar

z6 F.J.A. van der Werf-Struik, Rozebotteltuin 2 te Schalkhaar

a7 Bierens & Van Boven advocaten te Assen namens mw. W.F. Schreur, G.J. Jansen en mw. F.B.J. Schreur-Klein Velderman, Kanaaldijk West 23 te Schalkhaar

b7 Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht namsne het Nederlandse Astmafonds te Leusden

c7 H. Vriezekolk, Bloemenkampsweg 3 te Lettele

d7 G.J. Denekamp, Bakkerskamp 29 te Schalkhaar

e7 H.J. Denekamp-Vredenberg, Bakkerskamp 29 te Schalkhaar

f7 I.A. van den Berg, Wittemerslag 17 te Wijhe

g7 L. Weeda, Spanjaardsdijk 88 te Lettele

h7 E. Kamerbeek, De Ganzeboom 102 te Schalkhaar

i7 J. Westerbeek, Wichinksweg 45 te Lettele

j7 G.R.A.M. Coobs, Kolkmansweg 15 te Schalkhaar

k7 P.C. Filius, Spanjaardsdijk 88 te Lettele

l7 A.J.M. Haverkamp, Spanjaardsdijk 80 te Schalkhaar

m7 H.J.J. Obdeijn, Wichinksweg 26 te Lettele

n7 A.H. Jeurnink, Citroenvlinder 27 te Deventer

o7 J.F. Jeurnink, Citroenvlinder 27 te Deventer

p7 H.J. Kleine Koerkamp, Prins Willem Alexanderlaan 6 te Bathmen

q7 M. Kleine Koerkamp, Prins Willem Alexanderweg 6 te Bathmen

r7 W.A.M. Bosgoed-Marink, Oerdijk 118 te Schalkhaar

s7 J.C.A. Bosgoed, Oerdijk 118 te Schalkhaar

t7 G.A. Caneel, Salomonszegel 15 te Deventer

u7 J.H.M. Dellink, De Ganzeboom 20 te Schalkhaar

v7 W.W.J. van Oldeniel, Bathmenseweg 38a te Lettele

w7 J.C. Doedens, Biesterveldsweg 4 te Schalkhaar

x7 F.H. Wichink-Gottemaker, Spanjaardsdijk 66 te Schalkhaar

y7 R.J.J. Schrijver, Pastoorsdijk 20 te Schalkhaar

z7 P.S. Schrijver, Pastoorsdijk 20 te Schalkhaar

a8 H. Meijer, Holterweg 113 te Lettele

b8 Stichting Hinderveld, Smedenstraat 103 te Deventer

c8 C.J. van der Sman-van Ipenburg, Koningin Wilhelminalaan 40 te Schalkhaar

d8 H. Zuurveld, Oerdijk 22 te Schalkhaar

e8 J.H. Vermuijen, Brandts Buijspark 14 te Deventer

f8 P.M. Nitschelm, Pastoorsbosje 3 te Schalkhaar

g8 A. Hoenderbos, Pastoorsbosje 3 te Schalkhaar

h8 H.J. Lubberding, Marsmangaarde 160 te Deventer

i8 E.P.M. Janse, Werninkstraat 13 te Schalkhaar

j8 H.J. Timmerman, De Ganzeboom 146 te Schalkhaar

k8 R.W.J. Brinkhof, Baarlermarsweg 2 te Schalkhaar

l8 S.G.T. Brinkhof, Baarlermarsweg 2 te Schalkhaar

m8 M. Brinkhof-Bloo, Baarlermarsweg 2 te Schalkhaar

n8 M.M.W. Brinkhof, Baarlermarsweg 2 te Schalkhaar

o8 M.J.M. Lutgerink-ten Buuren, Wentholtstraat 3 te Deventer

p8 J.H.J. Grolleman, Laarmanskamp 44 te Schalkhaar

q8 H. Bijsterveld-Daggenvoorde, Oerdijk 119 te Lettele

r8 B.M. van Oldeniel-Obdeijn, Bathmenseweg 17a te Lettele

s8 B.W.J. Vreelink, Kanaaldijk West 31a te Schalkhaar

t8 M. Tibben, Korenkamp 3 te Lettele

u8 H.J.C. Bieleveld, De Ganzeboom 220 te Schalkhaar

v8 M.T. Westerbeek, Wichinksweg 45 te Lettele

w8 T.J. van Oldeniel, Korenkamp 21 te Lettele

x8 E.M. Schrijver, Pastoorsdijk 20 te Schalkhaar

y8 P.I.M. Janse, De Ganzeboom 106 te Schalkhaar

z8 M.J. Dunnink-van Beek, Avergoorsedijk 6 te Schalkhaar

a9 M.A.M. te Riele, Korenkamp 42 te Lettele

b9 M.J. Zandbelt en W.B. Zandbelt-Hietbrink, Zandbelterweg 1 te Schalkhaar

c9 F.E. Brinkhof en A.J.M. Brinkhof-te Vogt, Oerdijk 111a te Lettele

d9 B. de Jong, Cröddendijk 8 te Lettele

e9 J. en F. Klein Koerkamp, Koerkampsweg 4 te Lettele

f9 A. Haverslag, IJssel de Schepperstraat 13 te Okkenbroek

g9 N. Zandbergen, Buitenkamp 2 te Colmschate

h9 A.C. Andela, Lijsterbeslaan 45 te Deventer

i9 M.H.M. Koot, Prinses Ireneweg 31 te Schalkhaar

j9 E.J. Scholten, Wichinksweg 18 te Deventer

k9 D.W.S. Radstake, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer

l9 G.S. Moritz-Bos, Lindelaan 10 te Diepenveen

m9 H.J.J. Wichink en D. Wichink-de Brouwer, Spanjaardsdijk 66 te Schalkhaar

n9 Fam. Wichers, Oerdijk 48 te Schalkhaar

o9 A.J.M. Jeurnink, Prinses Ireneweg 15 te Schalkhaar

p9 C.W.M. Jeurnink-de Fooij, Prinses Ireneweg 15 te Schalkhaar

q9 A.J.J. Kamphuis, Kampweg 6 te Schalkhaar

r9 H. Pannekoek, Oerdijk 18 te Schalkhaar

s9 G.J.A. Burgers, Oosterwechelsweg 8 te Schalkhaar

t9 M.T.C. Eetgerink, Oosterwechelsweg 8 te Schalkhaar

u9 R.T.D. Schrijver-Hattink, Pastoorsdijk 20 te Schalkhaar

v9 A.J.S. Herbrink, Oudegoedstraat 119 te Deventer

w9 C.J.T. de Vries, Spanjaardsdijk 92a te Lettele

x9 E.B.A. van Oldeniel, Prinses Ireneweg 31 te Schalkhaar

y9 S. Wevers en W.H.A. Wevers-te Bokkel, L.C. v.d. Vlugtstraat 2 te Deventer

z9 W.H.M. Sipman, Smidsweg 1a te Schalkhaar

a10 J.H.M. Bartels, Zandbelterweg 6 te Schalkhaar

b10 G.W. Schutte-Oosterhuis, Oude Rielerweg 8b te Schalkhaar

c10 G.W.J. Schutte, Oude Rielerweg 8b te Schalkhaar

d10 Th.M. Brouwers, Brabandsweg 4 te Schalkhaar

e10 E.A. Brouwers-de Jong, Brabandsweg 4 te Schalkhaar

f10 J. Schepers, Brabandsweg 3 te Schalkhaar

g10 J. Visser, Laarmanskamp 2 te Schalkhaar

h10 A.E. Haag, Brabandsweg 3 te Schalkhaar

i10 J. Vrielink, Essenhuizerweg 4a te Lettele

j10 C. Hanekamp, Kolkmansweg 36 te Schalkhaar

k10 M.C.H. ten Hagen-Berendsen, Maaskantstraat 6 te Deventer

l10 A. van der Staaij, Koerkampsweg 1 te Lettele

m10 A.W. van der Staaij-Berkouwer, Koerkampsweg 1 te Lettele

n10 R.Ch.T.M. van der Staaij, Koerkampsweg 1 te Lettele

o10 F.H. Wassink, Mensinksdijkje 4b te Schalkhaar

p10 F. Schermer, Oerdijk 1b te Schalkhaar

q10 Mw. Sanders, Oerdijk 99 te Lettele

r10 J.F. Avenarius, Het Koeland 84 te Schalkhaar

s10 L.G.V. Avenarius, Het Koeland 84 te Schalkhaar

t10 H.W. Meijerink, Oerdijk 174 te Lettele

u10 E.A.M. Meijerink-ten Zijthof, Oerdijk 174 te Lettele

v10 M. van Diemen-Koster, Timmermansweg 11c te Schalkhaar

w10 B. Effing, Spanjaardsdijk 86 te Lettele

x10 A.F. van der Wal-Manger, Kolkmansweg 14 te Schalkhaar

y10 M.A.J. Rensink-Baaren, Oranjestraat 69 te Holten


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina