Verslag vergadering oudervereniging 13 oktober 2009Dovnload 19.53 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte19.53 Kb.
Verslag vergadering oudervereniging 13 oktober 2009

Aanwezig: Tanja Ceulemans, Marie-Louise van Brouwershaven, Miranda Jurjus, Petra Kamps, Manon Hassink,, Marjolijn Hylkema, Meriam jeurissen, Sigrid Lochtenbergh , Vincent Scholte, Maurice Twijnstra (voorzitter), Esther van Dorst (verslag)
Afwezig met kennisgeving: Yvonne Fleurkens , Miranda Vos, Yvonne Hoogenboom, Anja Smits, Ans Kieskamp, Mariska Ekkebus
Opening en mededelingen

  • De afmeldingen worden gemeld

  • De 3 openstaande vacatures voor groepscontactouders voor groep 1 /2C, 1 /2D en 3A zijn nog niet ingevuld. Er is zelfs een vacature bijgekomen. Ook voor groep 1 /2 A wordt een ouder gezocht. Bij de informatieavond is door bestuur en leerkrachten geworven . Dit heeft tot nu toe geen reactie opgeleverd. Het bestuur gaat nog een keer bij de klassen langs.

  • De penningmeester heeft nog geen kandidaat voor de kascontrole. Petra Kamps meldt zich ter plekke aan. Zij zal met Tanja Ceulemans de kascontrole doen.

  • De thema-avond vindt 25 februari plaats.Verslag vergadering 8 september 2009

Akkoord
Mededelingen directieFruitkaravaan

Afgelopen vrijdag heeft de school meegedaan aan de fruitkaravaan. Het doel was tweeledig 1) Promotie van de kinderboekenweek. De kinderboekenweek heeft als thema eten.

2) promotie van fruit in het kader van gezond eten en tegengaan van overgewicht. De fruitkaravaan krijgt nog een vervolg. De school gaat samen mat de gemeente en de GGD fruitbeleid opzetten. Om fruit eten te bevorderen zullen alle kinderen in de winter 1 x per week gratis fruit krijgen. Dit wordt bekostigd door de gemeente.

Website

De website is bijna gereed. 21 oktober vindt er een instructie plaats voor de werkgroep communicatie, werkgroep website en het team.


Signalen uit de groepen

Minder pauze door gymles

Op de informatieavond werd duidelijk dat groep 4A in plaats van vijf keer per week een kwartier pauze , maar drie keer per week een kwartier pauze heeft. De andere 2 dagen is er gymles en dat valt rond die tijd waardoor het niet handig is nog aansluitend pauze te houden. De leerkrachten gaven aan dat de kinderen dan toch al voldoende gerend hebben. Veel ouders zijn het daar niet mee eens. Gymles is toch echt iets anders dan pauze. Met gym moet je toch met de groep meedoen en iets doen dat wordt verteld, in de pauze kunnen kinderen echt even iets voor zichzelf doen, de één gaat misschien nog rennen, maar er zijn ook kinderen die lekker even rondlopen, even met vriendjes kletsen of in de zandbak willen. De voorzitter heeft dit signaal al met Vincent opgenomen. De oplossing is gevonden door groep 4A voortaan ‘s middags buiten te laten spelen als ze ‘s morgens gym hebben. Petra Kamps geeft aan, dat dit probleem ook speelt bij 3 B. Vincent kijkt dit na.Methode handvaardigheid

Wat betreft handvaardigheid en tekenen wordt afgevraagd of dit elke week op het rooster staat en of er gewerkt wordt met een doorlopende leerlijn waarin verschillende technieken en materialen gestructureerd aangeboden worden. Afgaande op wat kinderen mee naar huis komen, is de indruk dat aan deze creatieve vakken onvoldoende aandacht wordt geschonken. Heeft de school dit onderwerp als aandachtspunt op de agenda staan in de nabije toekomst.

Vincent geeft aan dat het sterk van de leraar afhangt hoe handvaardigheid wordt uitgevoerd. Op zich komen tijdens de gehele basisschooltijd alle materialen en technieken aan bod. En wordt gewerkt met een methode. Bij de bovenbouw (groep 4 t/m 8) staat dit onderwerp binnen kort op de agenda.

Omgaan met signalen

N.a.v. verschillende signalen is er in het bestuur discussie geweest over wanneer bespreek je een signaal in de oudervereniging. Volgens het bestuur is het uitgangspunt dat het contact tussen de ouder en oudervereniging maximaal moet zijn. Een ouder moet geen drempel ervaren om naar de groepscontactouder of oudervereniging te stappen. De ouder moet echter ook het signaal met de leraar bespreken. De groepscontactouder of oudervereniging kan als mediair worden gebruikt. Kom je er samen niet uit , dan contact opnemen met Vincent. Beleidsvragen zullen altijd in de OV-vergadering worden besproken, maar individuele gevallen worden niet gemeld in de OV-vergadering. De groepscontactouders vertellen dat zij vaak voordat zij naar deze vergadering gaan, contact opnemen met de ouders en leerkracht om te kijken wat er speelt.


Info/signalen uit de werkgroepen

Draaiboek

Met de nieuwe structuur van de OV is het de bedoeling dat er meer roulatie van personen komt in de werkgroepen. Voor de overdracht is het daarom belangrijk dat er draaiboeken komen. Iedere werkgroep wordt daarom verzocht om een draaiboek te maken waarin komt te staan wat er moet er gebeuren en wat daarvoor nodig is.Luizenpluis

Miranda Vos gaat stoppen als coördinator luizenpluis. Mandy Groothuijse blijft wel zorgen voor de bevoorrading. In de vergadering wordt afgesproken dat de groepscontactouder de coördinatie van haar groep op zich neemt. De groepscontactouder gaat na elke vakantie na of er al geplozen is door de luizenouders in har groep. Zo niet dan spreekt ze de luizenouders hierop aan. Het bestuur zorgt voor herinneringsmails. Vincent gaat na of er via school luizenzakken kunnen worden aangeschaft. Hij wil hier graag beleid opmaken om zo van de luizen af te komen.Communicatie en website

21 oktober krijgen beide werkgroepen uitleg over de site en hoe deze gevuld kan worden. Daarna zal bekeken worden of deze werkgroepen samengevoegd dienen te worden. Schoolfeest

Een aantal mensen die voorheen de catering deden bij het schoolfeest stoppen ermee . Zij zijn nu bezig met het opstellen van een draaiboek. Wie van de ouders in de catering zitten is niet bekend bij de aanwezigen.

Kinderboekenweek

Aan de oudervereniging was een bijdrage gevraagd voor het kinderboekenfeest. Achteraf was deze bijdrage toch niet nodig. Het bestuur vraagt zich af of zij een bedrag in de begroting moeten opnemen voor de kinderboekenweek. Dit was de eerste keer dat het zo groots is opgezet. Normaal is het alleen maar een activiteit op school en wordt het bekostigd door de school. Verandering hierin wordt niet nodig geacht.Sinterklaas

Morgen komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar. Het sinterklaaspak ligt op school en is ook van school en niet van de oudervereniging. Het budget is € 1400,- . De oudervereniging betaalt en dus bepaalt zij ook wat de kado’s worden. Natuurlijk wel in samenspraak met de leerkrachten.Kerst

-

Vacatures

Bij de werkgroep Pasen , schooltuin en schoolreis zit maar 1 ouder in de werkgroep. Is dit wel voldoende. Miranda Jeurissen geeft aan dat voor de voorbereiding 1 ouder voldoende is bij de werkgroep Pasen. Echter op de dag zelf zijn meer ouders nodig. Voor de werkgroep schoolreis is een ouder te weinig. Hiervoor zal een oproep worden gedaan in de Hallo. Voor de schooltuin wordt n momenteel bekeken wat de taak van de werkgroep zou moeten zijn ( onderhoud, nieuwe plannen). Ook hier zal voor invulling van de vacature een oproep in de Hallo komen te staan.

Begroting

Voor het opstellen van de begroting 2010 gaat Marjolijne een rondje maken langs alle werkgroepen Hierbij zal zij aangeven wat het huidige budget is, hoeveel in 2009 is uitgegeven en of het budget bijgesteld moet worden.


6. Rondvraag

Esther vraagt of de werkgroep sinterklaas, kerst, website, structuur en schoolreis haar tekst wil sturen over wat er vorig schooljaar gedaan is in de werkgroep, wie er in zat etc., zodat zij aan de hand van deze informatie het jaarverslag kan opstellen. Zij zal hierover ook nog een email sturen. De andere werkgroepen hebben al tekst bij haar aangeleverd.


Volgende reguliere vergadering 8 december 2009 om 20.00
Vergaderschema 2009-2010:

17 november (jaarvergadering)

8 december

19 januari

9 maart

13 april18 mei

15 juniDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina