Verslag vergadering Wijkraad Alteveer-’t Cranevelt d d. 17 februari 2004 AanwezigDovnload 13 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte13 Kb.


Verslag vergadering Wijkraad Alteveer-’t Cranevelt d.d. 17 februari 2004
Aanwezig: Marlous Kok (voorzitter), Jan Bouwkamp (agendapunt 9), Jan van Leusen, Eric van der Zijden, Wil Smits, Luit Rietema (notulen)

Afwezig: Leendert van den Bosch, Els Peters, Ton Jansen, Henk Wagenaar  1. Opening, mededelingen, post

Discussie met Gemeente over Jeu de Boulesbaan heeft vertraging opgelopen; Marlous neemt contact op met Chris Zeevenhooven.

Huisarts zoekt praktijk op Alteveer / ’t Cranevelt: Marlous maakt voorzet voor brief naar Zorgverzekeraar Amicon.

Student Hogeschool Wageningen neemt interview af met Marlous inzake Transferium-discussie.

Bijlagen bij verslag raadscommissievergadering 01-12-03 worden uitgedeeld.

Henk Wagenaar gaat zijn werkzaamheden voor de wijk(raad) beperken tot redactie Craneveer. Bestuur Recreatieve vereniging komt met nieuwe afgevaardigde voor de wijkraad.


  1. Notulen 20 januari 2004

Notulen worden vastgesteld.

Er is geen reactie op brief aan Veenstra binnnegekomen. Hij zal worden uitgenodigd voor de aprilvergadering. Ter voorbereiding hierop zullen in de maart-vergadering de speerpunten besproken worden.
  1. Mondeling verslag commissievergadering Kluizeweg

Er komt geen hoge flat. Er zal gezocht gaan worden naar creatieve oplossing in de vorm van laagbouw + tien flats op een andere lokatie. Dit wordt in apart overleg met omwonenden en wijkraad verder besproken (op 25-02).


  1. Mondeling verslag gesprek met Burgers Zoo en NOM

Het was een goed gesprek. Conclusie was dat structureel overleg 1à 2 keer per jaar nodig is.


  1. Concept convenant GAAN

Het concept is gereed en zal in maart met enige ruchtbaarheid worden gepresenteerd. Tot die tijd blijft de inhoud nog vertrouwelijk en zal dus niet op de website worden geplaatst.


  1. Werkgroep Verkeer

Is nog niet bij elkaar geweest.


  1. Hondenpoep overlast

Marlous neemt contact op met Chris Zeevenhooven.


  1. Vandalisme rondom scholen / Moscowa

Eric van der Zijden stemt af met de wijkagent, Frank Daeseleer, hoe e.e.a. verder in gang kan worden gezet.


  1. Craneveer / website

Afspraken worden gemaakt over aan te leveren kopij (Gesprek Burgers/NOM, Kluizeweg, hondenpoep, oproep wijkraad).

Tevens worden enkele afsrpaken gemakt over het aanleveren van informatie (vergaderdata, oproep) voor de website.
  1. Rondvraag en sluiting

Geen vragen.

Sluiting vergadering.Volgende vergadering: dinsdag 16 maart 2004 om 20.00 uur.


Pagina van

Stichting Wijkraad Alteveer / ‘t Cranevelt

secretariaat: L.S. Rietema, Schubertlaan 5, 6815 HH Arnhem, tel. 026-4429649, fax 026-3514001

e-mail: luit.rietema@euronet.nlPostbank nr. 552.96.01 t.n.v. Wijkraad Alteveer / ’t Cranevelt, Arnhem

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina