Verslag wg onderwijs 5 (februari) Overlopen examensDovnload 10.21 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte10.21 Kb.
Verslag WG Onderwijs 5 (februari)
Overlopen examens
1e bach: Fysicochemische processen: Zowel deel 1 als deel 2 zoals verwacht, maar moeilijker dan op het proefexamen
              Filosofie: duidelijke vragen, zoals verwacht
              Wetenschappelijke Vorming: te gemakkelijke vragen bij het deel statistiek, voor de rest wel ok.

Hierover wordt nog samengezeten met de vicedecaan en alle proffen van het 1e semester.


2e bach: Celfysiologie had vragen bestaande uit 5 deelvragen, alles moet juist geantwoord zijn, of je kreeg geen punt. Was redelijk streng.


3e bach: Neuro 2 was goed doenbaar multiple choice. Neuro 1 was een zeer goed examen.


1e master:  Goed doenbaar. Enkele klachten ivm kwv, hierover is een afspraak met prof. Aertgeerts gemaakt om opmerkingen etc te overlopen.


2e master: Neuro is wel van 7 naar 5 antwoord mogelijkheden gegaan, maar alleen de makkelijke gaan weg en er verandert dus niet veel aan de moeilijkheid, hoewel er wel weer giscorrectie is. De vragen zijn veel te gedetailleerd, men kent de ziekte na de casus maar dan is de vraag ‘welk exon’. Er wordt nergens gefocust op de basislijnen, enkel de details, terwijl wel in de les gezegd werd dat details enkel voor een 20 zijn. Om door het examen te zijn, moet je eigenlijk al gaan opzoeken in extra boeken. Hij zei ’25 makkelijke vragen’ maar niemand vond er 1 makkelijke bij. Er stonden in de antwoordmogelijkheden dingen die niet bestonden. Goffin was ok, vooral de rest was het absoluut niet doenbaar.  • dit wordt besproken op de volgende poc.

Nko-stomato viel goed mee
Bloed was ook een goed examen. Er komt volgend jaar een nieuwe examenvorm: de script concordance test. Deze werd getest door huidig 2e master. Het was wel moeilijk na al 4u examen gehad te hebben, dus misschien zijn de examenresultaten niet zo representatief? Men vond het wel een goede examenvorm en zeker de moeite van prof. Fourneau werd geapprecieerd!
Pneumo: Multiple choice in plaats van mondeling viel niet goed mee, stofnaam moest gekend zijn, merknaam enkel voor 20, maar op examen waren er heel veel merknamen. Vreemde vragen, vaak verschillende antwoorden mogelijk. Mc geeft absoluut niet het gevoel dat je kan bewijzen of je het kent of niet. Heel moeilijk goede vragen te stellen
=> op volgende poc worden de punten vergeleken met die van vorig jaar

4e master: proffen mogen niet vergeten dat ze examens hebben (recht)! Forensische mocht duidelijkere vragen stellen.


POKR: Er gingen maximaal 20 vragen gynaeco zijn, maar dat waren er 30 of meer. Dit is ongeveer 25% van het examen, wat veel te veel is. Borstvragen worden waarschijnlijk bij ‘heelkunde’ gerekend, terwijl ze bij gynaeco gegeven worden, waardoor het aandeel gynaeco-vragen toeneemt. Gynaeco is toch niet iets wat zo belangrijk is voor basisartsen dat 25% van het examen hierover moet gaan?
Gouden Krijtje

We krijgen minder tijd op het podium om de prijzen uit te rijken etc. We zouden dus waarschijnlijk eerder proberen werken met filmpjes etc, is ook minder repetitief.Evalop

Iedereen wordt aangemaand hier reclame voor te maken binnen hun jaar, in de aula, of facebook,…
Verslag 7->6
Verslag stagewerkgroep: er wordt gedacht aan keuzestages => dit zou goed zijn voor uitbreiding van mogelijkheden en opvangen van het toenemende aantal stagairs (zeker in de dubbele cohorte). Wel moet er worden opgelet dat welke stage je gedaan hebt niet uitmaakt voor welke specialisatie je mag gaan doen!!!

Rondje van de jaren
2e master: stages moeten doorgeven worden tegen na de lesvrije week. Door examens en lesvrije week, heeft niemand tijd gehad om dat fatsoenlijk te bekijken, terwijl het wel belangrijk is!!!

=> wordt op de volgende poc besprokenNa 3e periode moet men ook al een keuze doorgeven voor eventuele specialisatie terwijl je nog een stage niet gehad hebt. Kan hieraan iets gedaan worden? Periode is voor velen belangrijker dan ziekenhuis, toch wordt er volgens het computerprogramma pas als laatste naar de periode gekeken… Er wordt wel opgemerkt dat je je keuze nog gemakkelijk kan veranderen tijdens de laatste periode!
Varia

Uitnodiging voor de poc op woensdag om 13u15De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina