Vertellingen bij de bijbel aanmeldformulier abonnementen oude testamentDovnload 46.93 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte46.93 Kb.
VERTELLINGEN BIJ DE BIJBEL – AANMELDFORMULIER ABONNEMENTEN
OUDE TESTAMENT
Hieronder kunt u aangeven welke deeltjes van het Oude Testament

u reeds in uw bezit hebt en dus als abonnee niet wenst te ontvangen.
00

Voorbeeld

X

01

De eerste mensenVan schepping tot torenbouw
02

Om de belofte van God – De geschiedenis van Abraham
03

Wie krijgt de zegen? – De geschiedenis van Izak en Jakob
04

Wonderlijke dromenDe geschiedenis van Jozef
05

God zorgt voor Job – Verdriet en troost in het leven van Job
06

Uit Egypte geleid – Over Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte
07

Door de woestijn naar Sinaï – De woestijnreis (I) en over de Tien Geboden
08

Een tent voor de HEERE – Over de tabernakel en de priesterdienst
09

Van Sinaï naar Kanaän – De woestijnreis van het volk Israël (II)
10

Hoe de HEERE helpt – Over Jozua en van de verove­ring van Kanaän
11

Over rovers en redders – De geschiedenis van de richters
12

Simsons eenzame strijd – De geschiedenis van Simson
13

Een vrouw uit Moab – De geschiedenis van Ruth
14

Samuël en Saul – De laatste richter en de eerste koning
15

Van achter de schapen – Davids leven eer hij koning werd
16

David is koning – Het leven van David als koning
17

Op de troon van David – Over de koningen van Juda
18

Het Tienstammenrijk – Over de koningen van Israël
19

De HEERE is God!De profeten Elia en Eliza
20

Jona moet naar naar Ninevé – De geschiedenis van Jona
21

Zo zegt de HEERE! – De profeten
22

Daniël – De profeet Daniël
23

Koningin Esther – Het Bijbelboek Esther
24

Terug naar Jeruzalem – Over Ezra en Nehemia en de terugkeer uit ballingschap
NIEUWE TESTAMENT
Hieronder kunt u aanvinken welke deeltjes van het Nieuwe Testament

u reeds in uw bezit hebt en als abonnee niet wenst te ontvangen.
00

Voorbeeld

X

01

Een Kind is ons geboren – Rond de geboorte van de Heere Jezus
02

Een stem die roept in de woestijn – De geschiedenis van Johannes de Doper
03

Velen volgden Hem – De omwandeling van de Heere Jezus
04

Wonderen in Galilea – Wonderen van de Heere Jezus
05

Wonderen in Judea – Wonderen van de Heere Jezus
06

Wijs of dwaas – Gelijkenissen over wijze en dwaze mensen
07

Het mooiste Koninkrijk – Gelijkenissen over het Koninkrijk van God
08

Als een Lam geslacht – Het lijden en sterven van de Heere Jezus
09

Opgestaan uit de dood – De opstanding van de Heere Jezus
10

Vervuld met de Heilige Geest – Geschiedenissen rond het Pinksterfeest
11

Het leven van Paulus – De zendingsreizen van de apostel Paulus
12

Toen de hemel openging – Johannes op Patmos


NB. Vergeet niet het volgende blad in te vullen!

Uw gegevens

Ondergetekende neemt een abonnement op deX

voorbeeld

2 exemplaren per deel
Nederlandse Vertellingen bij de Bijbel

___ exemplaren per deel
Engelse Bible Narratives

___ exemplaren per deel

Nieuwe (her)uitgaven worden automatisch toegezonden met uitzondering van de deeltjes die geselecteerd zijn op blad 1 en 2.

Naam
Straat + huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
U ontvangt vanaf uw aanmelding de herdrukken en nieuwe deeltjes die verschenen zijn en nog zullen verschijnen (ongeveer 6 deeltjes per jaar).1 Titels die u op blad 1 en 2 hebt aangevinkt, zullen niet worden toegezonden.

Sla het ingevulde bestand op en stuur het per e-mail naar info@vertellingenbijdebijbel.nl.1 De deeltjes die reeds door Ripe Publishing zijn uitgegeven vindt u op www.vertellingenbijdebijbel.nl. Indien u deze deeltjes nog niet heeft, ontvangt u ze spoedig na uw aanmelding.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina