vertrouwelijk nr.) Politie Den HaagDovnload 15.8 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte15.8 Kb.
P.H. Anshof

...


...

.. .. …. .. . (vertrouwelijk nr.)
Politie Den Haag

Veiligheid, Integriteit en Klachten

dhr./mw. K.R. Loonstra

Postbus 264

2501 CG Den Haag

's-Hertogenbosch, 14 juli 2015

Betreft: uw schrijven van 9 dezer m.b.t. mijn klacht van 6 dezer

Uw kenmerk: Anshof

Geachte heer / mevrouw Loonstra,


Politiemensen dragen tijdens de uitvoering van hun taken (bijna altijd) een uniform, om daarmee als zodanig herkenbaar te zijn.

Op social media als Twitter zie je dan ook een hele rits accounts die, in uniform (ava's), als Wijkagenten veel informatie geven over typische Politie-zaken. En dat is een goede zaak.


Op 22 februari 2015 Tweet de account @politieplatform, een vereniging van Middelbaar en Hoger Politieambtenaren (soort “vakbond” in haar praktijk) een bericht, verwijzend naar een commercieel museum-bedrijf (entree € 9,50 p.p.).
Een in uniform-AVA getooide account, @WijkagVrijenban genaamd (gerund door Rob Draisma en Esther Los) re-tweet dat (herhaald, onder eigen naam).
Een doodgewone burger ziet dat gebeuren en reageert. De account noemt zich @Slecht_Volk.
NB: Twitter is luchtig, een soort “kroeg”. Als een officiële Politieaccount plots privé gaat lopen tweeten over een “voorjaarsvakantie uitje” (a raison van € 9,50 entree per persoon), concludeert niet alleen @Slecht_Volk, maar ook anderen: hier wordt privé ge-twitttert
De tweet en hoe er op werd gerageerd:De reactie van Rob en Esther is er een van een politiemens “in functie”.

Het bericht van hun vereniging/vakbond wat ze onder (politie-)naam herhaalden is duidelijk van privé-aard.

(Het enige van “politie” in dat commerciële bedrijf dat werd aangeprezen is dat er ook over politie en brandweer betaalde info wordt aangeboden)


De naam IRL van @Sclecht_Volk is …......... uit ….....

Uit de gekozen twitter-naam alleen blijkt al dat betrokkene gewoon voor zijn plezier op Twitter zit, zich weliswaar “slecht volk” noemende, maar vrolijk op vele zaken commentaar leverend.


ALS Rob en Esther al menen dat zij “in functie” commerciële bedrijven kunnen/mogen aanprijzen (quod non), dan nog zouden zij van de aard van het social medium Twitter doordrongen moeten zijn en een schouder-ophalen is dan het enige juiste.
Maar dat doen Ron en Esther niet: de heer …... uit …..... wordt enkele maanden later op het politiebureau te Sneek gesommeerd om gehoord te worden over deze “belediging van een ambtenaar IN FUNCTIE”... … met een privé-bericht....
Ik voel mee met account @Slecht_Volk en doe van die oproep tot verhoor kond op Twitter.

Vele verontwaardigde reacties van vele twitteraars zijn het gevolg, waardoor Rob en Esther besluiten vele twitteraars te “blocken”: geen toegang meer tot informatie vanaf hun politieaccount voor die mensen die zich aan die plotselinge “in functie”-opstelling ergeren.


Als ik het alles dan op enig moment eens zo teruglees (zie pag. 2, de tweetswisseling) geloof ik er ook geen bal van dat het een officiëel bericht van een “in functie” verkerende politieambtenaar was.

Als ik de TimeLine van Rob en Esther verder eens bekijk (hij ziet er nu sinds 1,5 maanden inmiddels wel professioneel uit) zijn er veel berichten die mij zelfs leren aan welke kant van het politie spectrum die “officiële” politie-account staat/stemt.

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Ik volg het, en dan: (zie volgende pagina)

B
lijkt dat @Slecht_Volk (en menige andere twitteraar) het bij het juiste eind hadden:

de “officiële” account wordt in VRIJE TIJD gebruikt voor PERSOONLIJKE zaken, precies zoals iedereen op 22 februari al vermoedde.
Inmiddels heeft de heer ….... uit ….... een strafbeschikking van € 350,00 ontvangen.

(Hij is daartegen in verzet gegaan)


Al toen ik van de oproep voor verhoor vernam, werd ik woedend: ik meen de hele toestand als het misbruik maken van je macht om, ook bij privé-berichten, net te doen alsof je toch maar “in functie” was en, ten onrechte, even je ego te laten gelden tegen zo'n “Slecht Volk”.

Bovenstaande tweets bewijzen zonneklaar DAT ze in privé gebruik maken van de account van de politie en, daardoor, dat dhr. ….. c.s. dat dus op 22 jan. ook goed hebben aangevoeld.


Ik heb dan ook contact gezocht met Rob en Ether en die hebben mij ook keurig teruggebeld.
Esther (“Rob zit naast mij en luistert mee”) heb ik het bovenstaande gezegd: aard van Twitter, privébericht op offic. account etc.

Heb hen gezegd dat ik ze daardoor sukkels meende en dat ik dan ook graag gehoord zal worden, ultimo bij een Rechter, om de m.i. Waanzin van deze zaak uit te kunnen leggen.

Esther zei dat ze daar samen over zouden gaan nadenken (mij ook aangeven) én dat ze helaas niets meer konden doen aan “de zaak Slecht Volk” omdat het nu “uit hun handen was”...

(Het gesprek vond plaats kort nadat ik van de oproep voor verhoor kennis nam).


Zelf ben ik ondernemer en heb vanuit een van mijn bedrijven dagelijks van doen met politiemensen. (Bewakingsdienst P. van Gijn BV te Den Bosch, lokaal werkend en marktleider aldaar).

Voorts heb ik in mijn zeer nabije familie enkele politiemensen.


Vanuit mijn tientallen jaren ervaring met politiemensen weet ik dat deze Rob en Esther onheus, onjuist en ambtsmisbruikend aan de gang zijn gegaan met dhr. …. uit …....
Ik heb Esther en Rob de eenvoudige oplossing gegeven: “wil je lekker privé je interesses en politieke voorkeur kwijt, doe dat dan gewoon op je eigen naam / account. Kunnen er nooit misverstanden over bestaan, ook niet over of je nou wel of niet op het moment van een tweet “in functie” bent/was”.

Daarop heb ik geen antwoord gekregen.


Tenslotte:U ziet dat zij ook mij hebben “geblocked” (een op Twitter algemeen als een laffe wegloopactie beschouwd, overigens), rechtsonderin: “unable to follow”.., maar dat is mijn pointe niet bij het tonen van het profiel:


Vooral het woordje “highimpactcrime (HIC)” in de bio heeft zowel de heer Bak als menig ander er van meet af aan van overtuigd dat de Retweet over het “voorjaarsvakantie uitje” helemaal NIETS met hun politiewerk te maken kon hebben en dus, kennelijk, een privé-zaak was.

En dan heet je dus terecht een “sukkel”.


De klacht in 'n paar woorden:

Politiemensen Rob en Esther zitten als privépersoon op een politie-account privé te twitteren en als ze “sukkel” worden genoemd trekken ze plots hun uniform aan en maken misbruik van de account waarmee ze prive adverteren en TV-programma's over Turkse immigranten e.d. aanprijzen.

Dat dreigt zelfs iemand volslagen ten onrechte een boete van € 350,00 “op te leveren”.
Ik wens dat u tegen deze twee politiemensen optreedt en hen verbiedt nog ooit privé onder de politie-account te tweeten.

Ik wens dat de ONterechte aanklacht tegen de heer …. wordt ingetrokken (of andere juridische termen die hetzelfde resultaat bewerkstelligen).


Overigens had ik in mijn initiële klacht via internet gevraagd of er richtlijnen zijn omtrent het gebruik van een officiële politie-account en of ik daar de beschikking over zou mogen krijgen.

Mij dunkt dat “officieel” reclame maken voor een museumpje van € 9,50 p.p. noch het herhaaldelijk uiten van politieke voorkeur noch het wijzen naar NIETS met politie van doen hebbende documentaires onder “goed gebruik” van zo'n account vallen, althans niet zouden moeten behoren te vallen, m.i.


Persoonlijk ben ik in mijn dagelijkse leven zeer loyaal jegens de politie en waardeer hun professionaliteit enorm.

Dit ego-trip-zaakje is het tegenovergestelde.


Met verschuldigde eerbied,
Peter Anshof
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina