Vertrouwelijk Nummer : (in te vullen door hrm) Datum : Persoonlijke gegevensDovnload 48.08 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte48.08 Kb.


SOLLICITATIEFORMULIER


De informatie die via dit document verzameld wordt, is bestemd voor intern gebruik en de opgevraagde gegevens zullen worden verwerkt door A.Z. Damiaan, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08.12.1992 heeft u recht op inzage en correctie van de door A.Z. Damiaan bewaarde informatie.

RECENTE


PASFOTO
Vertrouwelijk

Nummer : (in te vullen door HRM)

Datum :

Persoonlijke gegevens

Naam :


Voornaam :

M/V : Nationaliteit :

Adres:

Postcode/woonplaats :Telefoon : GSM :

E-mailadres:

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Rijksregisternr. : Identiteitskaartnr. :

Bent u momenteel uitkeringsgerechtigd werkloze ? ja / nee
Sollicitatie

Voor welke functie solliciteert u ?

Voor welke andere functie hebt u belangstelling ?

Naar aanleiding waarvan wendt u zich tot ons ?  1. advertentie in :

  2. op aanraden van : .

  3. andere : .

Opleiding


Naam school/instelling


Studierichting

Jaar

Resultaat

(geslaagd / niet geslaagd)SECUNDAIR ONDERWIJS (1)

………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………van

………...


tot

………...

………………………………………………


SECUNDAIR ONDERWIJS (2)

………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………van

………...


tot

………...

………………………………………………


HOGER ONDERWIJS (1)

………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………van

………...


tot

………...

………………………………………………


HOGER ONDERWIJS (2)

………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………van

………...


tot

………...

………………………………………………Welke bijkomende opleidingen hebt u gevolgd ?


Naam school/instelling


Studierichting

Periode

Resultaat

(geslaagd / niet geslaagd)


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………van

………...


tot

………...

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………van

………...


tot

………...

………………………………………………


Werkervaring

(te beginnen met de meest recente ervaring)
Bedrijf / Organisatie

Functie & korte beschrijving taakinhoud

Periode

………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………van

.……./..……/….……...

tot

.……./..……/….……...


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………van

.……./..……/….……...

tot

.……./..……/….……...


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………van

.……./..……/….……...

tot

.……./..……/….……...


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………van

.……./..……/….……...

tot

.……./..……/….……...Kunnen er eventuele inlichtingen ingewonnen worden over u bij één van uw vorige werkgevers ?
Bedrijf / Organisatie

Contactpersoon & functie

Telefoonnummer

…………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


………………………


…………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


………………………


…………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


………………………


Handtekening


__________________________________________________________________________________________

V:\Formulieren\Sollicitatieformulier (uitgebreid) Laatste update 24/03/2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina