VertrouwelijkDovnload 197 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte197 Kb.VERTROUWELIJKDienstaanduidingen

Datum+ uur:

Dossiernummer :
SOLLICITATIEFORMULIER


VOOR HET JUNIOR PROGRAMMA VAN DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Alleen de kandidaturen die volledig zijn ingevuld en op tijd worden ingediend, worden in aanmerking genomen.
Ik verklaar op mijn erewoord en te goeder trouw dat ik op 13/03/2011 aan de volgende voorwaarden voldoe (duid aan aan welke voorwaarden u voldoet):


 1. nog nooit een bezoldigde activiteit (met een arbeidscontract) uitgeoefend hebben in een land dat als ontwikkelingsland beschouwd wordt door het Comité voor ontwikkelingssamenwerking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); (http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf)
 1. niet gewerkt hebben gedurende een periode van meer dan twee jaar in totaal op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten, of in vast verband, of als zelfstandige; de periodes van tewerkstelling op basis van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden niet in aanmerking genomen; 1. de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een ander land van de Europese Unie of van het Zwitsers Eedgenootschap;
 1. minstens 20 jaar oud zijn
 1. in het bezit zijn van zijn politieke rechten en burgerrechten en voldaan hebben aan de dienstplichtwetten;
 1. van goed gedrag en zeden zijn;
 1. minstens in het bezit zijn van het Getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs (GHSO), uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten;
 1. geslaagd zijn voor de Algemene Informatiecyclus.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE VOORWAARDEN VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITE (www.btcctb.org - junior programma)

! Indien u geselecteerd wordt, maar later toch blijkt dat u niet aan één of meerdere van de voornoemde voorwaarden voldoet op 13/03/2011, dan wordt uw kandidatuur onmiddellijk geannuleerd.

I. IDENTITEITSGEGEVENS
Voornaam

     

Naam

     

Geslacht (Klik op grijze balk)Geboortedatum

(dd/mm/jjjj)     

Geboorteplaats

     

Nationaliteit

     
Burgerlijke stand

(Klik op grijze balk voor opties)

Domicilie :Adres

     

nr.

     

bus

     

Postnummer

     

Gemeente

     

Land

     

Contactadres (indien anders dan uw domicilie):Adres 2

     

nr.

     

bus

     

Postnummer

     

Gemeente

     

Land

     
Telefoon privé

+     

Fax privé

+     

Telefoon werk

     

GSM

     

E-mailadres 1

     

E-mailadres 2

     
Rijksregisternummer 

(Zie rechtsboven SIS-kaart)     


Contactpersoon tijdens verblijf in buitenland (indien u geselecteerd wordt)
Voornaam

     

Naam

     

Adres

     

nr.

     

bus

     

Postnummer

     

Gemeente

     

Land

     

GSM

     

Tel

     

Familieband (Klik op grijze balk voor opties)

Rijbewijs

Bent u in het bezit van een rijbewijs?


Auto

 Ja Nee

Indien ja, geef de datum van uitgifte (dd/mm/jjjj):      

Motor

 Ja Nee

Indien ja, geef de datum van uitgifte (dd/mm/jjjj):      

Type : (Klik op grijze balk voor opties) 


Indien u niet over een rijbewijs beschikt waarmee u een motor mag besturen, bent u dan bereid om op eigen kosten dit rijbewijs te behalen ?

 Ja Nee
Bent u bereid om met een motor (kleine cilinderinhoud) te rijden op het terrein? : Ja Nee


GEZINSSITUATIE
Voornaam + naam

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Partner

     

     


Kinderen

1.      

     
2.      

     
3.      

     
4.      

     

Heeft u al deelgenomen aan een selectie van Het Junior Programma: JA NEE 

Indien ja:

Datum (klik op grijze balk voor opties)

Geslaagd ? (klik op grijze balk voor opties)

Preselectie (oproep voor kandidaten)


Schriftelijke proef (Selor)

Mondelinge proef
II. OPLEIDINGSTUDIES
Naam + Plaats van de onderwijsinstelling

Richting/

OpleidingPeriode

Resultaat (%)

Diploma (ja/nee)

Begin

(mm/jjjj)Einde

(mm/jjjj)Secundair onderwijs

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     


     

     

     

     

     Hoger onderwijs

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     


     

     

     

     

     


     

     

     

     

     


     

     

     

     

     
BIJKOMENDE OPLEIDING (avondonderwijs, cursussen, specialisaties…)


Naam + Plaats van de onderwijsinstelling

Opleiding / Specialiteit

Periode

Resultaat (%)

Diploma

(ja/nee)


Begin

(mm/jjjj)Einde

(mm/jjjj)     

     

     

     

          

     

     

     

          

     

     

     

          

     

     

     

     

Exacte titel van de meest relevante diploma’s

Studieduur

Land van afgifte

Datum

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


TITEL VAN THESIS :      

ALGEMENE INFORMATIECYCLUS

Welke Algemene Informatiecyclus heeft u met succes beëindigd? (klik op grijze balk voor alle opties)III PROFESSIONELE ERVARING

Wat is uw statuut op het moment van deze inschrijving ? (klik op grijze balk voor alle opties) Andere:      


Vermeld hieronder chronologisch alle tot op heden uitgeoefende beroepsactiviteiten, ook in het kader van stages, vrijwilligerswerk, … (de recentste bovenaan).


Activiteit (klik op grijze balk voor alle opties)Salaris (klik op grijze balk voor alle opties)Werkgever:

     

Land:

     

Sector:

     

Periode (van dd/ mm/jjjj tot dd/mm/jjjj):

     

Indien interim werk geef het aantal van prestatie dagen

     

Functie + bondige omschrijving:

     

Reden van vertrek:

     
Activiteit (klik op grijze balk voor alle opties)Salaris (klik op grijze balk voor alle opties)Werkgever:

     

Land:

     

Sector:

     

Periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj):

     

Indien interim werk geef het aantal van prestatie dagen

     

Functie + bondige omschrijving:

     

Reden van vertrek:

     Activiteit (klik op grijze balk voor alle opties)Salaris (klik op grijze balk voor alle opties)Werkgever:

     

Land:

     

Sector:

     

Periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj):

     

Indien interim werk geef het aantal van prestatie dagen

     

Functie + bondige omschrijving:

     

Reden van vertrek:

     
Activiteit (klik op grijze balk voor alle opties)Salaris (klik op grijze balk voor alle opties)Werkgever:

     

Land:

     

Sector:

     

Periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj):

     

Indien interim werk geef het aantal van prestatie dagen

     

Functie + bondige omschrijving:

     

Reden van vertrek:

     
Activiteit (klik op grijze balk voor alle opties)Salaris (klik op grijze balk voor alle opties)Werkgever:

     

Land:

     

Sector:

     

Periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj):

     

Indien interim werk geef het aantal van prestatie dagen

     

Functie + bondige omschrijving:

     

Reden van vertrek:

     
Activiteit (klik op grijze balk voor alle opties)Salaris (klik op grijze balk voor alle opties)Werkgever:

     

Land:

     

Sector:

     

Periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj):

     

Indien interim werk geef het aantal van prestatie dagen

     

Functie + bondige omschrijving:

     

Reden van vertrek:

     IV. BIJZONDERE KENNIS EN VAARDIGHEDENTALENKENNIS

Duid voor elke taal je kennisniveau aan :

0 = geen kennis, 1 = elementaire kennis, 2 = goede kennis, 3 = grondige kennis, 4 = moedertaal

(klik op grijze balk voor alle opties)

Nederlands

Frans

Engels

Spaans

     

     

Lezen

Schrijven

SprekenINFORMATICAKENNIS

Duid voor elk programma je kennisniveau aan:

0 = geen kennis, 1 = eenvoudig gebruik, 2 = goede praktische kennis, 3 = grondige kennis

(klik op grijze balk voor alle opties)

Tekstverwerking

- MS Word:

- Open Office Writer :

- Andere :      
Rekenblad

- MS Excel :

- Open Office Calc :

- Andere:      
Gegevensbanken

- MS Access :

- Open Office Base :

- Filemaker :

- MySQL :

- Andere:      
Opmaak website

- Dreamweaver :

- MS Front Page :

- CSS :

- PHP :


- Andere:      Blog

- Wordpress :

- Blogger :

- Andere:      
Programmering

- C # :

- Visual Basic :

- Andere:      
Statistiek

- Spss :

- Andere:      SIG

- Arc View

- Idrisi


- Esri

- Andere :      
V. MOTIVATIE - TROEVEN

Schrijf een persoonlijke tekst (minimaal 350 woorden) waarin u uiteenzet waarom u als Junior Assistent bij het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de slag zou willen gaan: Wat wilt u hiermee bereiken? Wat zou deze ervaring voor u kunnen betekenen? Wat zou u graag realiseren? Naar welke soort van taken/opdrachten gaat uw voorkeur uit? In welke omstandigheden denkt u dat uw kwaliteiten het best tot uiting zouden komen? Welke ervaringen/realisaties tonen uw interesse aan en sluiten aan bij wat u motiveert? Enz.     Vermeld minimaal 4 ‘persoonlijkheidseigenschappen’ die u het meest typeren en die een troef zouden kunnen betekenen voor uw bijdrage als Junior Assistent bij het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Leg uit waarom u denkt dat deze eigenschappen belangrijk kunnen zijn:
1.

     

2.

     

3.

     

4.

     
Vermeld minimaal 3 bekwaamheden/vaardigheden die een troef zouden kunnen betekenen voor uw bijdrage als Junior Assistent bij het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan en die voortkomen uit uw opleiding en professionele en extra-professionele ervaringen. Leg uit waarom u denkt dat deze vaardigheden belangrijk kunnen zijn:
1.

     

2.

     

3.

     
VI. VARIA
Vrijetijdsbesteding :

     BESCHIKBAARHEID
(voor een vorming en mogelijk vertrek vanaf september 2011)
(klik op de grijze blak voor alle opties)


Misschien kan u om specifieke redenen niet uitgezonden worden naar bepaalde landen en/of mag u niet werken in bepaalde interventiesectoren. Duid onderaan aan over welke landen het gaat en motiveer deze beperking. (klik op de grijze balk voor alle opties)
Partnerland

Uitleg

Keuze 1     

Keuze 2     

Keuze 3     
Sector

Uitleg

Keuze 1     

Keuze 2     

Keuze 3     VII. Informatie over het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Op welke manier heeft u het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking leren kennen?
 Via vrienden/kennissen/familie,…
 Via het internet
 Via een infostand van het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

/BTC op een evenement: welke?      


 Tijdens de BTC Informatiecyclus
 Via mijn universiteit/hogeschool: welke?      
 Via andere organisaties van ontwikkelingssamenwerking (NGO’s,…): Welke?      
 Via de pers : Welke?      
 Andere :      
Heeft u deelgenomen aan een informatieavond van het Junior Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op BTC?
 JA NEE

De ondergetekende verklaart dat de hogervermelde inlichtingen en gegevens juist zijn. Hij/zij is er zich van bewust dat (opzettelijke) onjuistheden, onvolledigheden of niet-vermelding van essentiële gegevens, na een eventuele aanwerving aanleiding kunnen zijn tot onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en dit afgezien van een eventuele schadevergoeding die in dit geval door de werkgever kan gevorderd worden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 worden een aantal persoonlijke gegevens, verstrekt in dit formulier en in de loop van de procedure, geregistreerd in een bestand. Ze worden uitsluitend gebruikt in functie van uw sollicitaties. U kan steeds inzage vragen van deze gegevens, of indien ze onjuist, onvolledig of niet meer relevant zijn, kan u (schriftelijk) vragen ze te verbeteren of ze te schrappen.
Gedaan te

     

op

     

Voor het geval u geselecteerd wordt, vragen wij u dit formulier te ondertekenen voordat u voor de selectiejury verschijnt. Indien u daarna aangeworven wordt, zult u bewijsstukken moeten leveren voor de voorwaarden 3 t.e.m. 8 (cf. supra) vóór het ondertekenen van uw contract.


HandtekeningDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina