Vertrouwen van ver trouw zijn en dichtbij aanwezig zijn de storm beleven je overgeven en voelen dat je leeftDovnload 25.77 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte25.77 Kb.

Vertrouwen - 21 juni 2009 - Don Bosco Buizingen

VERTROUWEN

van ver trouw zijn en dichtbij aanwezig zijn
de storm beleven je overgeven en voelen dat je leeft


Welkom + Op deze eerste zomerdag van 2009 willen we jullie uitnodigen om samen op weg te gaan tijdens deze viering, in het vertrouwen dat we mogen hebben in het leven. Het leven dat ons eens pijn en verdriet, dan weer vreugde en een glimlach aanbiedt. Moge jullie elkaar iedere dag opnieuw die mooie momenten schenken, die glimlach, dat fijne gevoel van te mogen rekenen op elkaar als rots in de branding. Alleen samen kunnen we iedere storm trotseren.

Lied: Samen staan we sterk - Stef Bos

Samen staan we sterk de wereld is zo groot
De sterren staan zo ver de hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud


Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe


Samen staan we sterk ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand en woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud


Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk


Vergevingsmoment V. God, zo nu en dan steekt er een storm op in ons hart, in ons leven. We voelen ons alleen, ons vertrouwen raakt zoek.

L. We trachten ons nog krampachtig vast te houden

aan de zekerheden die ons omringen:

bezit, macht en rijkdom.


Maar als we er voor openstaan

voelen we diep in ons hart

dat er ons iets ontbreekt een alles overstijgende Kracht

geeft ons moed om door te gaan.


Samen: God, jij die Liefde bent,

Je ziet ons zoeken naar woorden en tekenen van hoop.
We willen graag mensen zijn die geloven en geloof uitdragen.

Laat ons naar U toe leven, zoals Jezus. Amen.Stilte

Eerste lezing De koorddanser en het grote circus W. Bruyninckx Hoog in de nok van de tent danste hij op de koord. Dat zagen de mensen erg graag. Ze juichten hem hard toe en het handgeklap was niet uit de lucht. “Een toffe,” zeiden de mensen, “grandioos!” Op een zekere avond zaten de mensen weer te kijken vanuit hun gemakkelijke stoelen. Toen riep de koorddanser naar beneden: “Denken jullie dat ik het kan?” “Ja” schreeuwden de mensen. En hij danste van de ene naar de andere kant. Daarna nam hij een kruiwagen naast zich op de koord en riep: “Denken jullie dat ik het kan met een kruiwagen?” “Ja!!” schreeuwden de mensen, maar nu veel harder en de koorddanser danste met kruiwagen en al over de koord. En opnieuw riep hij naar beneden: “Denken jullie dat ik het nog steeds kan, als er nu eens iemand van jullie in mijn kruiwagen komt zitten?” Toen bleef het beneden muisstil, zo stil dat de koorddanser bijna het evenwicht verloor…

Lied: Have a little faith in me – Joe Cocker

When the road gets dark


And you can no longer see
Just let my love throw a spark
And have a little faith in me

And when the tears you cry


Are all you can believe
Just give these loving arms a try
And have a little faith in me

Have a little faith in me …

When your secret heart
Cannot speak so easily
Come here darling
From a whisper start
To have a little faith in me

And when your backs against the wall


Just turn around and you will see
I will catch, I will catch your fall baby
Just have a little faith in me

Evangelie: Mc. 4,35-41 Storm op het meer Tegen de avond van die dag zei Hij tegen hen: ‘Laten we naar de overkant gaan.’ Ze lieten de mensen achter en namen Hem mee met de boot waarin Hij zat, er waren nog andere boten bij. En er stak een hevige storm op, en de golven sloegen over de boot, zodat die al volliep. Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?’ Hij stond op en bestrafte de wind en het water: ‘Zwijg, wees stil!’ En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen?’ Ze werden door schrik bevangen, en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar Hem luisteren?’

Woord van leven, ons gegeven, God wij danken U …

Woordje Een van de meest fundamentele keuzes die elke mens in zijn leven moet maken:
je laten leiden door angst of je laten leiden door geloof(vertrouwen)

Geloofsbelijdenis Ik geloof in het onverwachte,
dat zomaar mijn leven kan binnenkomen:
anders dan mijn plannen en dromen,
dat mijn kleine wereldje ineens opentrekt.

Ik geloof in het wonderlijke geheim


dat daarachter schuilt,
in de Goddelijke kracht die
de wereld elke dag vernieuwt...
en dat ondanks de droeve feiten
die mij en anderen platslaan,
ondanks mijn angsten en twijfels
die mij vaak kunnen verlammen.

Ik geloof in de inspiratie van Jezus van Nazareth


die mensen blijft raken,
wiens woorden mij uitdagen
en die mij een gezonde onrust geeft
en een diep vertrouwen
in de weg die ik te gaan heb. Amen.

Dank en –Tafelgebed V. Heer God, brood en wijn, gaven uit uw schepping en werk van mensenhanden,
tekens waarmee wij gemeenschap vieren.
Laat Heer dit brood en deze wijn,
teken van vertrouwen zijn in het leven
en in elke jonge mens die voor u staat.
Laat daartoe uw Geest groeien in ons,
vandaag en al de dagen van ons leven.

L. Wij danken Jou, God,

Jij draagt de wereld in uw handen.
Jij waakt over alle mensen.
We mogen hier met familie en vrienden

rond deze tafel vieren.

Wij luisteren naar Je woord

en laten ons hierdoor inspireren.


Dankbaar zijn we om Jouw zoon Jezus.
Naar zijn voorbeeld vinden we steeds weer de weg naar Jou.
Zo wordt ons leven vol van vreugde en blijdschap.

Wij danken Je voor de Liefde die Jij ons toedraagt in Jezus Christus

We hebben Je nooit gezien God, maar Jij bent niet ver,

want er is maar één weg en wij komen Jou tegen op het kruispunt

waar mensen elkaar beminnen, elkaar vergeven, elkaar dragen.
Samen: Jij bent niet ver, God,

want jij geneest en geeft overvloed van leven

overal waar mensen worden gegeven aan mensen

V. Wij hebben je nooit gezien, God,

maar Jij geeft jezelf aan ons in een medemens,

in een geliefde, in een reisgezel, in Jezus.


Daarvoor kunnen wij Jou nooit genoeg bedanken.
Hij is onze medemens geworden, helemaal,

en is ons voorgegaan in leven en in sterven…
  • Woorden van Leven -

Samen: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood…


V. God, laat deze gezindheid van Jezus

ons allen begeesteren.


Laat ons brood en wijn zijn voor elkaar en voor velen.
Zo wordt uw droom:

een wereld van vrede,

Gerechtigheid en liefde, waar.
Onze Vader Onze Vader die in de mensen leeft
Moge in ons leven, uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw rijk zichtbaar worden
Moge door onze inzet
Uw wil gebeuren
als een teken en een oproep
voor mensen op aarde
Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen, tot mensen van vergeving en vrede, zoals Gij het voor ons zijt.
Maak ons vrij van angst en alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken in middelmatigheid.
Geef ons vertrouwen en wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven in eeuwigheid en vandaag.
Vredeswens

Zo is LIEFHEBBEN


beschutten zonder vast te houden
ruimte scheppen voor eeuwigheid
en daarom loslaten en zeggen doe maar
ga maar zo lang zo ver als nodig is
Kijk maar niet om ik wacht
ik blijf

Een zee van mensen, mensenzee, spring er maar in zwem met ons mee.

Samen aan tafel

Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.Lied: Jij daar in het donker – Stef Bos

Jij, daar in het donker jij, daar in de nacht Jij, die naar de hemel kijkt en op een wonder wacht

Jij, daar in de doolhof en jij, die wordt vergeten Jij, die naar het Licht zoekt en de keten wilt doorbreken

Jij denkt niet alleen jij droomt niet alleen Jij staat niet alleen want wij staan aan jouw kant.

Jij daar, die blijft vechten tegen de molens in de wind Die blijft geloven in de Liefde tegen elke stroming in.

Slotbezinning Kris Gelaude

Zoals je je iedere avond


onbevangen overgeeft
aan de slaap,
zo moet een mens
wel eens de nacht van de onzekerheid
ingaan met enkel
een hartvol vertrouwen.

Zegen en Zending

Velen ontmoeten elkaar deze dag Veel handen worden geschud, teken van verbondenheid


teken van dankbaarheid, teken van vertrouwen in elkaar
Bidden we daarom: vol dankbaarheid zijn wij dit uur hier samen geweest, goede God
om stil te staan bij ons geloof, ons vertrouwen.
Laat het goede dat we hier hebben gehoord
gedijen tot geluk van iedereen.
Dit vragen wij U met de zegen van de Almachtige God
Vader, zoon en H. Geest.

In vertrouwen opgemaakt door Liesje en Erik Chabert-De Greef
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina