VervallenDovnload 15.85 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte15.85 Kb.

DD-NR 0906-621 Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.3.72vervallen:

  • het bericht ‘EU stelt lijst met vliegverboden luchtvaartmaatschappijen vast’, datumnr 0603-313

Vliegverboden luchtvaartmaatschappijen in de EU
bronnen


  • Europa Press Releases Rapid, IP/09/560, Brussel, 8 april 2009

  • http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm , april 2009

Commissie herziet de lijst van luchtvaartmaatschappijen die niet in het Europese luchtruim mogen vliegen


De Europese Commissie heeft vandaag de zogenaamde zwarte lijst aangepast van luchtvaart-maatschappijen die om veiligheidsredenen niet in het Europese luchtruim mogen vliegen. De Commissie heeft een verbod opgelegd aan zes luchtvaartmaatschappijen uit Kazachstan, een uit Thailand, een extra maatschappij uit Oekraïne en alle maatschappijen uit Benin.

"De Commissie zal de dialoog met alle betrokkenen uit de luchtvaartsector actief blijven voortzetten om te garanderen dat alle luchtvaartuigen en luchtvaartmaatschappijen voldoen aan het internationaal vereiste veiligheidsniveau. De passagiers hebben het recht zich veilig te voelen en veilig te zijn wanneer hun vliegtuig opstijgt", aldus Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer.


Deze nieuwe lijst, die de in november 2008 gepubliceerde lijst vervangt, kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie. De Commissie heeft het unanieme standpunt van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart gevolgd en om veiligheidsredenen een exploitatieverbod opgelegd aan de volgende luchtvaartmaatschappijen:
Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air en Starline KZ (Kazachstan)

One Two Go Airlines (Thailand), Motor Sich Airlines (Oekraïne)

Alle maatschappijen die gecertificeerd zijn in de Republiek Benin, naar aanleiding van de negatieve resultaten van een audit van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

De Commissie heeft vastgesteld dat Angola vooruitgang heeft geboekt bij het verbeteren van de veiligheidssituatie. Zij heeft met name nota genomen van het door de luchtvaartautoriteiten van Angola opgestelde voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de corrigerende maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het bezoek van een team van Europese deskundigen in februari 2008 en de publicatie van het verslag van de ICAO-veiligheidsaudit in oktober 2008.


Uit het verslag van het bezoek van het team van Europese deskundigen aan Indonesië in februari 2009 blijkt dat dit land aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. De Commissie zal nauw overleg blijven plegen met de luchtvaartautoriteiten en zal de veiligheidssituatie opnieuw beoordelen op de volgende vergadering van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart.
Met ingang van vandaag wordt dus een exploitatieverbod opgelegd aan:

Alle luchtvaartmaatschappijen uit Angola, Benin, Equatoriaal Guinea, Indonesië, Kirgizië, Liberia, Sierra Leone, Swaziland, de Democratische Republiek Congo en Gabon, met uitzondering van Gabon Airlines en Afrijet, die een uitzondering hebben verkregen voor een klein aantal luchtvaartuigen.

Zestien individuele luchtvaartmaatschappijen:

Afghanistan – Ariana Afghan Airlines

Cambodja - Siem Reap Airways International

Democratische Volksrepubliek Korea - Air Koryo

Kazachstan - Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air, Starline KZ

Rwanda - Silverback Cargo Freighters

Sudan - Air West

Thailand - One Two Go Airlines

Oekraïne - Motor Sich Airlines, Ukraine Cargo Airways, Ukraine Mediterranean Airlines en Volare Aviation

Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU


Effectieve normen voor de veiligheid van de luchtvaart in Europa hebben ervoor gezorgd dat onze veiligheidsreputatie tot de beste in de wereld behoort. Terwijl de Europese Unie en haar lidstaten samenwerken met veiligheidsautoriteiten in andere landen om de veiligheidsnormen in de wereld te verbeteren, zijn er nog steeds enkele maatschappijen die het noodzakelijke veiligheidsniveau niet halen.

Om de veiligheid in Europa verder te verbeteren, besliste de Europese Commissie – in samenspraak met de luchtvaartinspectiediensten in de verschillende lidstaten – om luchtvaartmaatschappijen waarvan werd aangetoond dat ze niet veilig zijn, niet langer te laten opereren binnen het Europese luchtruim. Deze luchtvaartmaatschappijen worden in het document hieronder opgesomd. De eerste lijst omvat alle luchtvaartmaatschappijen die een exploitatieverbod kregen in Europa. De tweede lijst omvat luchtvaartmaatschappijen die enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen opereren in Europa.

Deze lijsten zullen regelmatig worden geactualiseerd en openbaar gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarin ze zijn opgenomen als bijlagen A en B bij de verordening van de Commissie. Alvorens iets te ondernemen op basis van de informatie in deze lijsten dienen alle gebruikers er zeker van te zijn dat ze over de meest actuele versie beschikken.

  • Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU (geactualiseerd op 08.04.2009)


JURIDISCHE MEDEDELING

De burgerluchtvaartinspectiediensten van de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn slechts in staat vliegtuigen te inspecteren van maatschappijen die vluchten exploiteren naar en van luchthavens in de Gemeenschap. Gezien de willekeurige aard van dergelijke inspecties kunnen onmogelijk alle vliegtuigen die op elke luchthaven van de Gemeenschap landen, worden gecontroleerd. Dat een luchtvaartmaatschappij niet op de communautaire lijst voorkomt, betekent daarom niet automatisch dat deze maatschappij aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoet.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij die thans op de communautaire lijst voorkomt, van mening is dat zij in overeenstemming is met de noodzakelijke technische onderdelen en voorwaarden die door de desbetreffende internationale veiligheidsnormen zijn voorgeschreven, kan zij de Commissie verzoeken een procedure te beginnen om van de lijst te worden geschrapt.

Er is alles in het werk gesteld om de precieze identiteit te controleren van alle op de communautaire lijst voorkomende luchtvaartmaatschappijen, met name door het opnemen van de door de ICAO aan elke maatschappij toegekende specifieke (en unieke) lettercodes, het land waar het certificaat is toegekend en het nummer van het ”air operator certificate” (of de exploitatievergunning ). Niettemin is een absolute controle niet in alle gevallen mogelijk geweest, als gevolg van een totaal ontbreken van gegevens over enkele luchtvaartmaatschappijen die mogelijk op de grens, of volledig buiten de grens van het erkende internationale luchtvaartregime opereren. Het kan daarom niet worden uitgesloten, dat er maatschappijen zijn die te goeder trouw onder dezelfde handelsnaam werkzaam zijn als een van de in de communautaire lijst opgenomen luchtvaartmaatschappijen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina