Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concreteDovnload 262.26 Kb.
Pagina1/4
Datum27.08.2016
Grootte262.26 Kb.
  1   2   3   4
Verzamelband

Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete inhoud en opbouw
computerbestand 098 - 48605 periode 1528-1528

computerbestand 099 – 48607 periode 1588-1589

computerbestand 100 – 13011 periode 1589-1590

computerbestand 101 – 13012 periode 1590-1591

computerbestand 102 – 13013 periode 1592-1593

computerbestand 103 – 48608 periode 1599-1600

computerbestand 104 – 13014 periode 1605-1615

MICROFICHE 1 inventarisnummer 48605 periode 1528-1528
098.1.1.1

geschreven titelpagina – ARA Brussel rekenkamers delen 48605


098.1.1.2

chambre de comptes no. 47143 [dit is doorgehaald eb gewijzigd in 46605]


098.1.1.3

fini kersse xxviii als van een halven jaire – vanden leegenschouteth Heeren Jans van Baecxem [17134 i.p.v. 17143 doorgehaald – 56882 doorgehaald 48605]


098.1.1.4

NIEUWE REKENING Heer Jans van Baecxem ridder Heer tot Conincxvry laagschout van ’s-Hertogenbosch volgens zijn commissiebrief van 16 maart 1514 – zijn rekening van Sint Jansmisse 1528 tot en met Kerstmisse 1528 gevolgd door de muntwaarden – gedaan te Brussel – deze rekening is aan het hof gepresenteerd door de klerk van genoemde schout op 4 december 1529
Dit microfiche is een volledige kopie van de rekening uit computerbestand 095 dat is te raadplegen onder 095.3.3.9 tot en met 095.3.5.11


MICROFICHE 1 inventarisnummer 48607 periode 1588-1589
099.1.1.1

titelpagina ARA Brussel – rekenkamers delen 48607


099.1.1.2

blanco pagina – 48607


099.1.1.3

NIEUWE REKENING van JACOB VAN BRECHT laagschout van ’s-Hertogenbosch volgens zijn commissiebrief van 19 juni 1558 over de periode van Kerstmis 1588 tot en met Sint Jansmisse 1589 gevolgd door de muntwaarden
099.1.1.4

poorterinschrijvingen:

van Jan Lamberts van Osch [mogelijk Esch]

pro deo – van Corn. Diricxz, van Gemert – niet

pro deo – van Marten Martenss. van Kessell – niet

van Henrick Martens van Woensell

van Wouter Robben van Geffen

van Jan Janssen van Mechelen

van Pauwels Peterss. van Munsterbilze

van Dirick Gerarts van Boxtell

van Thomas Corneliss.

van Henrick Gerartsz. Verschuijll

van Willem van Affelen

van Walraven Willemss. van Oirschot

van Claes Henricx van Roemalen

van Jan van Lith van Daell

van Matheus Peterss. van Wameren

van Willem Christoffels

van Henrick Pauwels van Oirschot


099.1.1.5

van Arnden Willemss. van Gerwen

van Coenrarden Claess. vanHairen

van Herman Jacobsz. van den Hoeck

in totaal 20 poorters
ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtgilden


099.1.1.6 en 1.1.7

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


099.1.1.8

vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet
099.1.1.9

messentrekkers – niet

toebrengen van verwondingen:

Andries de Snijdere verwondde Ghysbrecht Roelinck


breuken van xlv schellingen payments:
099.1.1.10

van Stijntken weduwe van Herman Hagens tegen Goyart Janssen inden Baers [dubieus]


breuken van xvii ponden payments:

Hamart Joosten teen Emerentiana weduwe van wijlen Mr. Wouter Somers vanden Bossche

Adriaen in Milanen tegen Heer Cornelis Eymbertsz.
099.1.1.11

in de marge: ‘naervolgende eender certifficatie van den scepenen van sHertogenbossche besegelt ende geteeckent als voor hier overgegeven’


ontvangsten via ingeboden personen:

Henrick Schellekens tegen Frans Henricxz.

Peter Wouters tegen Heer en Mr. Jan Hels

Elen Leonairts Eliass. tegen Henrick van den Leemput

Peter Maes Schollen tegen Godefroij Absoloens

Joost Lenaerts tegen Jan van Durhout

Jan Thyssen tegen de provisoren van het weeshuis

Hans van Colen tegen Heer Peter de Ruyter

Cornelis Artss. tegen Heer Peter de Ruyter

Gevert Mumaert [dubieus] tegen Heer Peter de Ruyter

Mariken weduwe van Thijs van Beeck tegen Mr. Laurens van Gorop
099.1.1.12

Jan Lamberts tegen Mr. Laurens van Gorop

de kinderen van Laurens Bloemkens tegen Mr. Adriaen Lonis

Goessen Jan Goessens tegen Jan Henricx

Jan Steven Gerits tegen Frans Henricxz.

Peter Willems tegen Frans Henricxz.

Eijmbert Jacobs tegen de weduwe van de Leemput

Jan die molder te Wolffvinckel tegen Godefroij Absoloens

Thijs Henrick Vogels tegen Mr. Adriaen Lonis

Michiel Peters tegen Henrick Noppen

Henrick Pauwels tegen Catharina de Bije

Willem Leenen tegen Metken Jans Aerts

Corn. Bogarts tegen Laurens van Aken

Aert Jan Aerts tegen Gerardt van Thulden

de weduwe van Cornelis Horevoets tegen Gerardt van Thulden

Jan Peter Martens tegen Adam van de Lair

Adriaen Custers tegen Godefroij Absoloens

Meus Michiell Loyen tegen Mr. Roelof Loeckemans

Willem Bernts en Willem Leonis tegen Hubert van de Leemput

Jan Peterss. tegen Jan van Esch

Jacob Marcelis tegen tConvent van den Ulenborch

Joost Willem Slegers tegen Frans Willemss.

Heyll Joordens tegen de weduwe van der Stegen

in totaal 34 ingeboden personen


099.1.2.1

ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.


099.1.2.2

vervolg van de andere ontvangsten

Vught, Cromvoirt, Orthen – Hintham en Den Dungen ontbreken

bastaardgoederen, gewonnen goederen, strooiende goederen, waterlaten etc.


099.1.2.3

som van alle ontvangsten cxlix l. xvi s. art.


099.1.2.4

UITGAVEN


som van alle uitgaven xxix l. xix s. ii d. ii t

aldus blijft de schout schuldig cxix l. xvi s. ix d. iiii t art.

‘gedraghen op slot der naervolgende rekening – dus hier quite’

gehoort ende gesloten by ons commissie hier voer prohemio [dubieus] verhaelt volgende de commissie van den Heer van den Camer van de rekeningen in Brabant binnen tsHertogenbossche den xii juny 1596’

[opm: merkwaardig dat hier ’s-Hertogenbosch vermeld staat wat tot op heden in geen enkele rekening zo beschreven staat].
099.1.2.5

van Corsmisse anno xvc lxxxviii tot Corsmisse lxxxix


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


MICROFICHE 1 inventarisnummer 13011 periode 1589-1590
100.1.1.1 – blanco pagina [slechts vermelding van het inventarisnummer]

100.1.1.2NIEUWE REKENING van JACOB VAN BRECHT laagschout van ’s-Hertogenbosch volgens zijn commissiebrief van 19 juni 1558 over de periode van Kerstmis 1589 tot en met Kerstmis 1590 gevolgd door de muntwaarden
100.1.1.3

poorterinschrijvingen:

van Geeraert van Boecop

van Cornelis Willemss. van Tilborch

van Anthonis Peeterss. van Vucht

van Hans Wouterss. van Brussel

van Anthonis Janss. van Geldrop

van Adriaen Geerits van Bocxtel

van Geerits van St. Michielsgestel

van Rogier van Sype van Mechelen

van Jan Peter Goossens van Erp

van Hendrick Joordens van Vessem

van Hendrick Hendricxs van Hemert

van Luycas Martens van Empel

van Hendrick Hendricxss. van Erp

van Peeter Aertss. van Helmont

van Goossen Goossens van Schaeckhoven

van Laureijns Peeterss. van Strathem

van Wynant Martens van Ghemert

van Adriaen Henricxss. van Heuvel [Hennel is wat onlogisch]

in totaal xviii ingeschreven poorters
100.1.1.4

ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtsgilden
100.1.1.5

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


100.1.1.6

vervolg van de Bossche ambachtsgilden

vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet


100.1.1.7

messentrekkers:

Aert van Thoor busmaecker trok zijn mes op Jannen Aertss.

Hendrick van Stiphout op Thielman Hagens


toebrengen van verwondingen:

Jacop Preeckers verwondde Jan Janss.


100.1.1.8

Jan Vlasman verwondde Claes Cuysten

Frederick van Herlaer verwondde Cornelyn Mugheuvel
ontvangsten uit breuken van xlv schellingen payments – niet

breuken van xvii ponden payments


100.1.1.9

Cornelis Kemp tegen Heer en Broeder Hendrick Boot

Hendrick Berckelmans tegen Hendrick Noppen

Geeraert Splinter van Voorn tegen Mercelis van Casteren

Wouter Lambertss. tegen Andries Janss.

Huybrecht Wouters tegen Peeter de Cort


ontvangsten van ingeboden personen:

100.1.1.10

Geerits Swekers tegen Godefroij Absolons

Jan Geeritsen Swekers tegen Godefroij Absolons

Wouter de Custer tegen Godefroij Absolons

Ariaen Peeters van [de] Wiel tegen tegen Godefroij Absolons

Aert Diericx Nauwen tegen Godefroij Absolons

Claes Jan Joosten tegen Godefroij Absolons

Hendrick Danielss. tegen Heer Ghielis Michielss.

Aert Adriaens tegen Daniel van Vlierden

de weduwe van Jan Lamberts tegen Hendrick Janss. gelaescooper

Geerit Janss. tegen Mr. Nicolaes oirgelmaecker

Dielis Aert Goyaerts tegen Godefroij Absolons

de erfgenamen van Goossen Peeters tegen Godefroij Absolons

Jenneken Anthonis Coepten [dubieus] tegen Luythien Geeraert Leenarts

Jenneken Hendrick Celen tegen tConvent van den Wyntmolenberch

Jan Neeffkens tegen tConvent van den Wyntmolenberch

Hens Peeter Swagers tegen Daniel van Vlierden


100.1.1.11

breuken als vrede breken etc. etc.

diverse andere ontvangsten
100.1.1.12

vervolg van de andere ontvangsten

Vught, Cromvoirt, Orthen

bastaardgoederen etc. etc.


100.1.2.1

som van alle ontvangsten clxv l. x s. art.


100.1.2.2

UITGAVEN


som van alle uitgaven xxxiii l. ii s. art.

de laagschout blijft schuldig cxxxiii l. viii s. art.

bij de vorige rekening cxix l. xvi s. ix d. art. iiii ten

van deze twee partijen samen iic liii l. iiii s. ix d. art. iiii ten

overgedragen naar de volgende rekening dus hier quite

gehoord en gesloten op de rekenkamer van Brabant binnen ’s-Hertogenbosch op 12 juni 1596


100.1.2.3

blanco pagina [reeckeninghe van corsmisse anno 1589 tot corsmisse 1590]


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------MICROFICHE 1 inventarisnummer 13012 periode 1590-1591
101.1.1.1

NIEUWE REKENING van JACOB VAN BRECHT laagschout van ’s-Hertogenbosch volgens zijn commissiebrief van 19 juni 1558 over de periode van Kerstmis 1590 tot en met Kerstmis 1591 gevolgd door de muntwaarden
101.1.1.2

poorterinschrijvingen:

Matheus Matheusse.

Aert van Cuyckhoven

Jan Sebastiaenss.

Dierick Janss.

Huybrecht Corneliss.

Herman Lambertss.

Ariaen van Molenberch

Jaspar Claess.

Jan Cornelis Hoffmans

Jan Hermans van Vliermaelen

Nicolaes hendrik Heymans

Hendrick Aertss. van der Mee

Peeter sebastiaenss.

Pouwels Leonaerts

Jannen Janss.

Geraert Corneliss.

Hendrick Ariaenss..


101.1.1.3

Mr. Peeter Jan Symons

Pauwels Aertss.

Anthonis Emonts

Anthonis Aertss.

Jan Geeritss.

in totaal 20 ingeschreven porters
ontvangsten uit lombardenbrieven – niet

uit de Bossche ambachtsgilden


101.1.1.4 en 1.1.5

vervolg Bossche ambachtsgilden

vuistslagen:
101.1.1.6

Mr. Willem van Curinghen die een vrouwspersoon heeft geslagen

Jan Robben [dubieus] die Lijsken Janss. had geslagen


slaan met knuppels – niet

messentrekkers- niet


101.1.1.7

toebrengen van verwondingen;

Ruth de Snyder verwondde Anthonius de Lepper

Geeraert van Gerwen verwondde Cornelis de Roij


breuken van xlv schellingen payments – niet
101.1.1.8

breuken van xvii ponden payments:

Peeter Janss. tegen Anna Walravens

Boudewyn Janss. tegen Claesken dochter van mr. Hendrick van DelftCatharina in de Baers tegen Corstiaen Rutten

Roeloff Noppen tegen Elisabeth de weduwe van Dierick de Gruyter

Wouter Corneliss. tegen Antoni de Ruyter

Geeraert Haghens tegen Jan de Greeff

die van Vught tegen Jan van den Kerckhoff

Jouffrouwe Margereta van Esselsem [dubieus] tegen Heer en Mr. Peter de Ruyter


ontvangsten via ingeboden personen:
101.1.1.9

Dierick Mutsaerts tegen Joncker Goossen van Brecht

Jan Willemss. tegen Peeter Janss.

Hendrick Rutten tegen Peeter Janss.

Aert Diericx Piggen tegen Godefroij Absolons

de jonge Jan Rutten tegen Daniel van Vlierden

Mathys van Vlymen tegen Jo. Lambert van Gerwen

Claes Willemss. tegen Jan van Doyenbraeck

de weduwe van Rut Luycas tegen Jan van Doyenbraeck

Truyken weduwe van Frans Goyaerts tegen Jo. Reynier Seurmonts

Wynant Henricxss. tegen Huybrecht van den Leemput

Melis Gielis tegen Henrick Heeren

de weduwe van Henrick ……tegen Elisabeth Coelboerts

Jan Goyaertss. tegen Hendrick Noppen

Erken Bitters tegen Daniel van Vlierden

Willem Stolemans tegen Hans van Geffen

Frans Pouwels tegen Daniel van Vlierden

16 ingeboden personen


101.1.1.10

breuken als vrede breken etc. etc.

andere ontvangsten
101.1.1.11

ontvangsten uit Vught, Cromvoirt en Orthen – bastaardgoederen etc. etc.


101.1.1.12

vervolg van de andere ontvangsten

som van alle ontvangsten cxlvii l. vii s. ii d. gro.
101.1.2.1

UITGAVEN


som van alle uitgaven xxix l. ix s. vii d. ob. art.

de schout is dus schuldig cxvii l. xviii s. vio b. gro.

schuldig incl. vorige saldi iiic lxxi l. iii s. iiii d. art. i m.

overgedragen naar de volgende rekening dus hier quitte

gehoord en gesloten op 14 juni 1596
101.1.2.2

reekeninghe van corsmisse anno xvc xc tot corsmisse anno xvc xci


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
MICROFICHE 1 inventarisnummer 13013 periode 1592-1593

102.1.1.1NIEUWE REKENING van JACOB VAN BRECHT laagschout van ’s-Hertogenbosch volgens zijn commissiebrief van 19 juni 1558 over de periode van Kerstmis 1592 tot en met Kerstmis 1593 gevolgd door de muntwaarden
102.1.1.2

Gherart Mathyss. van Sambeeck

Anthonis van Ruyth van Antwerpen

Goyart Janss. de Weer van Helmont

Arnt Adamss. van Oirschot

Anthonis Adriaenss. van Oirschot

Cornelis Adriaenss. van Oirschot

Arnt Jacobss. van Mylant

Jan Goyartss. van Oirschot

Goessen soone Joorden Peeterss. van Oisterwyck

Jan Janss. van Oisterwyck

Jan Wouterss. van Oisterwyck

Arnt Lambertss. van Engelen

Michiel henricxss. van Haren

Goyart Laureijnss.

Thomas Joosten van Ghemert

Goyart Hanricxss. van Meghen

Henrick Adriaenss. van Roosmalen

Jan Buys Willemss. van Oudthuesden

Gherart Franssen van Schyndel

Gielis Diericx van Heze

in totaal 20 ingeschreven poorters


ontvangsten van lombardenbrieven

uit de Bossche ambachtsgilden


102.1.1.3

vervolg Bossche ambachtsgilden


102.1.1.4

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


102.1.1.5

vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet

messentrekkers

Ghysbrecht Gheraertss. op Jan Peeterss.
102.1.1.6

breuken van xlv schellingen payments – niet

breuken van xvii ponden payments:

Adam van Lair tegen Sophia dochter van wijlen Mr. Jan Wouters Zegerss. tegen Heer en Mr. Peter de Ruyter

Mr. Jan Schenckels tegen Willem Kiespenninck

Dierick Anthoniss. Borge tegen Jans de MoijMr. Peter de Ruyter tegen Mr. Wouter Scollens of Scellens en tegen Jenneken van Oirle

Symon Voets tegen Gheerart Peeterss.

Joost Diericxss. van Bueren tegen Heylken Diericxss.
102.1.1.7

ontvangsten van ingeboden personen:

Jan Balen tegen Peeter die Ruyter

Dierick Neelen tegen Erbert Lambertss.

Jan Henrick Willemss. tegen de fabrykmeesters van de Sint Jan

de kinderen van Henrick Botermans tegen Goyart van der Santvoort

Gielen Aert Wagemans tegen Joncker Rogier Monicx

Lambert Aert Meyssen tegen Mijn Eerw. Heer de Bisschop

Hanrick Martenss. tegen Willem Toelinck

Ariaen Meliss. tegen de procureur van de Baseldonck

Hanrick Peeterss. tegen Andries van Blayer

Sebert Bruessen tegen Goyart van Lith

Willem Diericxss. tegen Jan Adriaenssen

Wouter Lemmens tegen Peeter van Hees

Peeter Ghysberts tegen Aelken Mathys Willemss.

Willem Willem Marceliss. tegen Daniel van Vlierden

Jan Mathijs Stooters tegen Beelken weduwe van Ruth Hanricxss.

Jan Vincent tegen het Groot Gasthuijs

Jacop Peenen tegen Hans van Geffen

Hanrick Peeters Swesten tegen Heer Cornelis Eymberts

Nicolaes Francisci Goyart van Engelant

Jan Cuennen tegen de Pater van de Fraters

102.1.1.8

Cornelis Janss. tegen Claes CuystenPeeter in de Ploech tegen de Heer van Doern

in totaal 22 ingeboden personen


ontvangsten uit breuken als vrede breken etc. etc.
102.1.1.9

ontvangsten uit Vught, Cromvoirt en orthen – bastaardgoederen etc.


102.1.1.11

vervolg andere ontvangsten

som van alle ontvangsten clix l. viii s. iii d. art.

de laagschout is in totaal schuldig in cl. vorige saldi iim iiic lviii l. v s. v d. ob. art.

‘welcke voors. somme van 2358 ponden vijf schellingen en vijf penningen die desen rendant hier voorens schuldich blijft hebben hunnen hoocheijden geloeft den selven te quijtescellen volgende den inhouden van oepenen bezegelde brieffven in date den xiiii april xvic sesse geverifficeert bij heeren van den financiën naer behoiren, hier int originel overgegeven hebbende daernboven bij de voors. oepenen bezegelde brieffven hunnen hoocheijden den selven rendant ende zijnen naersaet ende erffgenaemen vuyt sunderlinge gratie ontlast ende ontslagen van vorder rekeninge te derffven doen – zoe van den tijde deser hooch ende leechschouteth van sHertogenbossche als den iegenwordigen Philips van Brecht totten sevensten octobris xvic vijff inclus, op last ende conditiën dat den selven iegenwordighen schouteth ende zijne mede erfgenamen sullen moeten quijtescellen allet ghene des sij eenichsints alnoch soude mogen eijsschen oft pretenderen ter oirsaecke van diversche partijen gestelt in de rekening van hunnen vader van den exploicten sijnder officie van het schoutetampt van sHertogenbossche van xxv jaeren geeijndt anno xvc xciiii op conditie dat den selven schouteth soe vant hooch alsleechschoutetampt zeedert den vii octobris xvic v voirtaen van jaere te jaere schuldich sal wesen te rekenen – dus hier vuyt crachte als boven – quijt
102.1.1.12

schuldig die somme van cxxvii l. x s. vii d. ob. art.

en is schuldig van het slot van de voorgaande rekening iiiic lxxxiiii l. xi s. viii d. art. i t

voor deze twee partijen vic xii l. ii s. iii d. ob. i te

af xxxi l. x s. art.

resteert vc lxxx l. xii s. iii d. ob. I te


102.1.2.1 – blanco pagina [corsmisse 1592 tot corsmisse 1593]

102.1.2.2 – blanco pagina [corsmisse 1592 tot corsmisse 1593]

102.1.2.3 tot en met 1.2.6

Franstalige brief van hertog Albert en Isabel Eugenia Clara infante van Spanje – onderschrift: desen oepenen bezegelden brieff heeft gedient opt slot der leeghschoutethampt van sHertogenbossche wijlen Heer Jacques van Brecht geeijndt kersmisse xvc xciii fol vio op het slot van de rekening van het hoochschoutetampt van xxv jaeren geijndt xvc xciiii folio lxviii verso + achterzijde van d ebroef getekend door de tresaurier generaalEINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
MICROFICHE 1 inventarisnummer 48608 periode 1599-1600
103.1.1.1 – blanco pagina [nr.48608]

103.1.1.2NIEUWE REKENING van laagschout JONKER PHILIPS VAN BRECHT volgens zijn commissiebrief van 12 november 1599 over de periode van Kerstmis 1599 tot en met Kerstmis 1600 gevolgd door de muntwaarden en deze rekening is gepresenteerd door de zoon van de rendant op 4 februari 1603 [er komen in de posten ook latere jaartallen voor]
criminele zaken op rekening van de hoogschout

civiele zaken op rekening van de laagschout


103.1.1.3

poorterinschrijvingen:

van Jan Henricxz. van Herentals

van Jan Marchelissen van Asten

van Corstiaen Lambertz. van Oisterwyck

van Willem Cornelissen van Druenen

van Jannen Jacops van Geffen

van Rutger Janss. van Dorsten

van Bartholomeus Jacobss. van Geffen

van Pauwels Gerartsz. van Roesmalen
103.1.1.4

van Dominicus Wouterss. van Antwerpen

van Peter Janss. Kan van Maseijk

van Jan Andriess. van Heeze

van Jan Jochums van Herpen

van Hans van Hamel van Diest

van Baltazar van Coelen

van Goyaert Goyaertss. van Sittart

van Willem Willemss. van Munsterbilz

in totaal 16 ingeschreven poorters


ontvangsten van lombardenbrieven – niet

ontvangsten van de Bossche ambachtsgilden


103.1.1.5

vervolg Bossche ambachtsgilden


103.1.1.6

vervolg Bossche ambachtsgilden


103.1.1.7

vervolg Bossche ambachtsgilden

103.1.1.8

vervolg van de Bossche ambachtsgilden


vuistslagen – niet

slaan met knuppels – niet


103.1.1.9

messentrekkers – niet

toebrengen van verwondingen

Peeter Marcheliss. van Vladeracken verwondde iemand in den Beer


103.1.1.10

Jaspar in den Cam verwondde Diericken van Tulden
breuken van xlv schellingen payments:

Aart Peter Colen teen Anthonis Willemss.

Jenneken weduwe Lambert Goyaerts tegen Mr. Jacob Donck
103.1.1.11

Goeswijn van Honzelaer tegen Arnt Janssz. van Vlymen


breuken van xvii ponden payments:

Peeter Mathijs Pelz tegen Wouter Huijben van der Cappellen

Jan Gerit Luijten tegen Hanrick van Esch
103.1.1.12 – blanco
103.1.2.1

ontvangsten via ingeboden personen:Aarle bij Beek

Claes Janssen van Berckel en Jan Peter Hanricx te Aarlebeek en het Convent van de Baselaars

Wijnant Henricx op Donk bij Beek en Huijbert van de Leemput

de burgemeesters aldaar en Geraert Willegemans

Laureijns Janss. op d ehoeve Ter Donck en Marcus Laureijnss. te Stiphout en Antoni Rutgerss. brouwer

Joost Thonis vorster en Jouffrouwe Elisabet MuijckensJonker van Gerwen en Reijnder Handrickss. en Roelant van Schijndel
103.1.2.2

Jan Huijberts en Aernt Cornelis van Horenbeeck


: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina