Verzamellijst : schapendag roosdaal -strijtem 21 juli 2016Dovnload 34.09 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte34.09 Kb.
VERZAMELLIJST : SCHAPENDAG ROOSDAAL -STRIJTEM 21 juli 2016

Eigenaar : ....................................................................................................................

Straat : .................................................................................. nr. : ...............................

postnummer : ............................ Gemeente : ..............................................................

E-mail : ………………………………………………………………………………………..

Rekeningnummer : BE……………………………………Tel:……………………………..
Rubriek

Ras

Omschrijving


Deelname prijs

Aantal

Totaal

1

T-S-BT

Ramlammeren ind.

3- EUR x
=

2

T

2-tal ramlammeren

5- EUR x
=

3

T-S-BT

Jaarlingrammen

3- EUR x
=

4

T-S-BT

Volwassen rammen

3- EUR x
=

5

T-S-BT

Ooilammeren ind.

3- EUR x
=

6

T-S

2-tal ooilammeren

5- EUR x
=

7

T

3-tal ooilammeren

5- EUR x
=

8

T-S -BT

1 ramlam + 1 ooilam

5-EUR x
=

9

T-S -BT

Jaarlingooien

3- EUR x
=

10

T

2-tal jaarlingooien

5- EUR x
=

11

T

3-tal jaarlingooien

5- EUR x
=

12

T-S- BT

Volwassen ooien

3- EUR x
=

13

T-BT

Bedrijfsgroep

Ram+ooi+ramlam+ooilam10 - EURx

1

=

14

S

Bedrijfsgroep

2 volwassen dieren +

2 lammeren


10- EUR x

1

=

Inschrijvingsrecht met kataloog

5- EUR x

1

= 5,- EUR
TOTAAL te betalen :

= .......... EUR

Ondergetekende verklaart dat het bedrag van .................. EUR vóór 28 juni 2016 is overgeschreven op het rekeningnummer BE12 3631 3126 5692, BIC :BBRUBEBB van Comité Aalst met vermelding "Schapendag Roosdaal-Strijtem 21 juli 2016”.

Terug te sturen vóór 28 juni 2016 naar : Schapendag Roosdaal p/a Jan De Leeuw

Opgelet : voldoende frankeren ! Kerkveldstraat 18

FAXEN en e-mails worden niet aanvaard ! 1760 Roosdaal (Strijtem)

Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan het reglement. In bijlage zend ik een kopie van mijn attest zwoegerziektevrij bedrijf geldig tot en met 21 juli 2016


Het scrapie-statuut van mijn beslag is: (schrappen wat niet past)

  • OSE-resistent statuut van niveau 1

  • Statuut VERWAARLOOSBAAR RISICO (+ 7 jaar)

  • Statuut GECONTROLEERD RISICO (+3 jaar)

  • Geen scrapie-statuut


Datum + handtekening
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina