Vesak de feestdag van boeddha 15 mei 2003 vesak, de feestdag van boeddhaDovnload 63.57 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte63.57 Kb.

VESAK

de feestdag van boeddha
15 mei 2003
VESAK, DE FEESTDAG VAN BOEDDHA

Er zijn in Nederland ruim honderdduizend boeddhisten. Daarmee is het boeddhisme de derde gods­dienst van Nederland, na het christendom en de islam, maar voor het hindoeïsme en het jodendom.


In april of mei 2003 vieren boeddhisten het feest van de geboorte, de verlichting en het sterven van Boeddha. Elke stroming binnen het boeddhisme hanteert haar eigen datum voor dit feest.

Wie op internet zoekt naar de ‘juiste’ datum van het Vesak-feest in 2003 komt maar liefst zes verschillende data tegen: 8 april, 11 april, 3 mei, 15 mei, 16 mei en 17 mei. We kiezen heel democratisch voor de dag met de meeste hits: 15 mei.


Vesak is voor boeddhisten van alle stromingen één van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Dit voor hen belangrijke feest is voor ons de aanleiding geweest om een lesbrief te maken over het boeddhisme, over de betekenis van het feest en over de positie van boeddhisten in Nederland.


Doelgroep


Leerlingen van de tweede en derde klas in de basisvorming van het voortgezet onderwijs (13-15 jaar)

Vakken en kerndoelen:

Aardrijkskunde Domein E: multiculturele samenleving


 • De leerlingen kunnen het multiculturele karakter van de samenleving in Nederland beschrijven en verklarenGodsdienst en levensbeschouwing in de vrije ruimte

Doelstellingen


 • Leerlingen hebben kennis gemaakt met de grondslagen van het boeddhisme

 • Leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen aangeven tussen het boeddhisme en andere geopenbaarde godsdiensten, met name het christendom en de islam

Bronnen

 • P. Balta e.a.: De wereld van de religies, Uitgeverij Zwijsen Algemeen BV, Tilburg, 1993

 • A..Kerkhoffs: Boeddhisme, Scriptieservice, Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Nijmegen, 1999

 • P. van Schaik (samenst. en red.): Nederland Wereldland, PlanPlan producties, Amsterdam, 2001


Dank


Met dank aan de Mid America Buddhist Association en het Vermont Zen Centre voor de illustraties.
Het Boeddhisme
 1. Kun je drie zaken noemen die volgens jou bij het boeddhisme horen? Denk daarbij aan waar de aanhangers wonen, enkele ken­mer­ken van het boeddhisme als je die kent, wie Boeddha was enz.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Een geloof zonder God

Het boeddhisme is een geloof dat gesticht is door een rondreizende predikant in India die Siddharta Gautama heette. Het boeddhisme is een bijzondere geloof, want boeddhisten geloven niet dat er een God is. Ze geloven ook niet dat er een profeet of afgezant van God is geweest of nog moet komen, die hen komt verlossen van het lijden en hen naar een paradijselijk bestaan zal leiden. Toch geloven ze wel in het paradijs: iedereen kan door juist te handelen en te mediteren zichzelf verlossen en een paradijselijk bestaan ingaan.

Boeddhist worden is heel simpel. Dat word je door je in de leer of dhamma van Boeddha te verdiepen en diens raadgevingen te volgen. Sommigen doen dat onder leiding van een monnik of wijsgeer. Het is volgens boeddhisten daarbij niet nodig om je oude geloof af te zweren. Een christen die boeddhist wordt bijvoorbeeld kan een christen blijven.
Zet de zinnen op een rijtje en bepaal wat oorzaak en gevolg is:

A. Je gaat wat eten. F. Je wordt nat.

B. Je bent jarig. G. Je komt te laat.

C. Je krijgt een diploma. H. Je krijgt cadeautjes.

D. Je mist de trein. I. Je slaagt voor je eindexamen.

E. Je hebt honger. J. Het regent.


Oorzaak

Gevolg
Oorzaak en gevolg zijn een belangrijk kenmerk van het boeddhisme. Boeddhisten geloven dat alle dingen op aarde en alle levende wezens zijn in beweging zijn en voortdurend veranderen. Niets blijft hetzelfde of blijft altijd bestaan. Dit proces kent geen begin en zal ook nooit ophouden. Daarbij gehoorzaamt alles wat er gebeurt aan één wet: elke gebeurtenis heeft oorzaken en gevolgen. Deze wet is de karma. Ook alles wat mensen doen wordt bepaald door de karma en heeft gevolgen, ten goede of ten kwade. Bij iedere handeling die een mens doet en bij iedere gedachte die hij denkt, kan hij ervoor kiezen het goede te bevorderen en het kwade te bestrijden of juist het omgekeerde. Zo kan de mens zelf bepalen hoe hij leeft. Wie voor het goede kiest, telkens weer, zal zelf steeds gelukkiger worden.
Niet alleen in het leven dat je nu leeft, geldt de wet van de karma, de wet van oorzaak en gevolg. Ook in het volgende leven, na je dood, geldt die wet. De manier waarop je nu leeft, bepaalt dus hoe je in het volgende leven leeft. Iedereen wordt na het sterven opnieuw geboren. Het proces van leven, sterven en herboren worden houdt nooit op. Deze kringloop noemen boeddhisten de samsara. Dat betekent ‘dwalen’.
Maar mensen kunnen aan de samsara ontsnappen. Dat is de verlossing die Boeddha heeft bereikt en verkondigd. Hiervoor moet je proberen je zo weinig mogelijk te hechten aan dingen en mensen om je heen, want die veranderen voortdurend en houden een keer op te bestaan. Hoe meer je je aan dingen en mensen hecht, hoe groter het verdriet als ze niet blijven zoals je gewend bent of helemaal verdwijnen, hoe groter dus ook het lijden. Ook verlangen naar dingen of mensen maakt het lijden groter als dat verlangen niet vervuld kan worden.

Wie elk verlangen en elke hechting weet los te laten, bereikt een eeuwige staat van rust, het nirwana. ‘Nir’ betekent ‘niet’ en ‘wana’ ‘verlangen’. Nirwana is dus geen plaats waar je na je dood naartoe reist. Wie het nirwana bereikt, hoeft na zijn sterven niet meer te worden herboren. Hij is dan een Boeddha geworden, dat wil zeggen een Ontwaakte of Verlichte. Wie het nirwana tijdens zijn leven niet heeft bereikt, krijgt in het volgende leven een nieuwe kans. Niet iedereen die het nirwana bereikt, kiest er meteen voor om uit de samsara te blijven. Sommigen willen de achterblijvers op aarde helpen. Zij komen terug op aarde als bodhisattva’s, predikers. Sommige boeddhisten vereren deze predikers als heiligen en roepen hun hulp in bij het zoeken naar hun verlossing.
Stromingen


Het boeddhisme is in India ontstaan. Toch zijn de meeste mensen daar nu geen boeddhisten maar hindoes. Wel heeft de godsdienst zich over Oost- en Zuidoost-Azië verspreid en in Sri Lanka. Ieder land waar veel boeddhisten wonen, heeft een eigen vorm van boeddhisme. Er zijn dus verschillen tussen het boeddhisme in Thailand en in Tibet bijvoorbeeld. Wel zijn er drie belangrijke stromingen te onderscheiden:

Hinayana (Kleine Voertuig), traditioneel boeddhisme, voor­na­me­lijk bij monniken. Men wil de leer van Boeddha naar de letter navolgen.

Theravada (Zuidelijk boeddhisme), traditionele stroming waar men de leer van boeddha naar de letter probeert na te volgen, in Zuidoost-Azië en Sri Lanka. Aanhangers van deze stroming geloven dat alleen monniken (zoals op de foto hiernaast) en nonnen tijdens hun leven het nirwana kunnen bereiken. Ook geloven ze dat de ziel van een dode niet naar een nieuw lichaam verhuist, maar óók afsterft en herboren wordt.

Mahayana (Noordelijk boeddhisme), een stroming waar men de leer van Boeddha minder naar de letter naleeft, onder meer in Tibet, China en Japan. In Japan heet deze stroming Zen-boeddhisme (‘zen’ betekent: meditatie). Deze stroming kent verering van allerlei goden en bodhisattva’s. Ook geloven aanhangers van deze stromen dat de ziel van een dode naar een nieuw lichaam verhuist.


 1. Op welke punten lijkt het boeddhisme op islam en christendom? En op welke punten niet? Let daarbij op:

- Hoe is de godsdienst ontstaan? - Wat gebeurt er met je na de dood?

- Hoeveel goden zijn er? - Kun je je tot de godsdienst bekeren?

- Hoe bereikt een mens een paradijselijk bestaan?

De eerste Boeddha
Een kroonprins zoekt en vindt het licht


Siddharta wordt in 624 v. Chr geboren bij Loembini (nu vlakbij de grens met Nepal), op de dag van volle maan in Vaisakha. Zijn vader is de koning van de Shakya-stam.

Waarzeggers hebben vóór zijn geboorte voorspeld dat hij koning van geheel India zal worden, een machtig vorst dus, of hij wordt een geestelijk leider als hij kennismaakt met ziekte, ouderdom en dood.


Zijn vader wil dat Siddharta hem als koning opvolgt. Hij zorgt ervoor dat Siddharta nooit in aanraking komt met zieken, bejaarden en alles wat aan de dood herinnert. Siddharta leert daardoor uitsluitend rijkdom en vrolijkheid kennen.

Maar als hij 29 jaar oud is ontmoet hij tijdens een reis een zieke. Tijdens een volgende reis ontmoet hij een oude man en ten slotte ziet hij een dode. Hij beselft dan dat hij alleen de vrolijke kant van het leven heeft gekend en dat mensen ook lijden. Hij begint zich af te vragen waarom mensen lijden.


Siddharta als bedelaar krijgt voedsel

Dan ontmoet hij een bedelmonnik die temidden van ziekte, ouderdom en dood serene rust weet te bewaren. Hij is zó onder de indruk dat hij hem na gaat volgen en zijn familie verlaat.

Zes jaar lang trekt hij als bedelmonnik door India en ontzegt zich ook de meest eenvoudige dingen. Naar men zegt leeft hij zelfs op één rijstkorrel per dag. Maar ook dit leven bevredigt hem niet omdat hij nog niet weet waarom mensen lijden.
Hij gaat onder een bodhi-boom zitten bij de plaats Bodh Gaya in het gebied dat nu Bihar heet (Noord-India) om te mediteren. Hij neemt zich voor pas op te staan als hij weet waarom mensen lijden en hoe zij daarvan bevrijd kunnen worden. Luxe is geen antwoord op de vraag en onthouding ook niet. Ergens middenin moet het antwoord op deze vraag zijn. Als het volle maan is in de maand Vaisakha wordt Siddharta de eerste Boeddha en weet hij waarom mensen lijden en hoe ze aan het lijden kunnen ontsnappen. Hij besluit dit inzicht, de dhamma, te verkondigen.

Zijn eerste prediking houdt hij bij Benares aan de rivier de Ganges. Daar zet hij het Wiel van de Waarheid in beweging. Bij de prediking tekent hij de Wiel van de Wet die de samsara uitbeeldt. Hij vertelt over de Vier Nobele Waarheden en het Nobele Achtvoudige Pad (zie de volgende pagina) naar het Nirwana.

Daarna trekt hij door het land en krijgt steeds meer volgelingen. Die stichten een orde van monniken en nonnen, de Sangha.
Boeddha sterft als hij 80 jaar oud is, op de dag van volle maan in de maand Vaisakha. Hij heeft dan 1000 keer de volle maan gezien.

Monniken van de Sangha geven ongeveer 500 jaar lang de dhamma mondeling door. Daarna wordt hij opgetekend in de boeken van de Tipitaka, dat wil zeggen de Drie Manden. Deze zijn nog steeds de heilige schriften van het boeddhisme.


Siddharta Gautama is dus de eerste Boeddha. Hij heeft de kern van het leven beschreven in de Vier Nobele waarheden:


 1. Het leven zoals we kennen is lijden. Dat lijden wordt niet door de dood opgeheven want je wordt opnieuw geboren;

 2. Het lijden ontstaat door hunkering naar en het zich hechten aan dingen die vergankelijk zijn;

 3. Door afstand van hunkering en hechting te doen wordt je vrij van het lijden;

 4. En dat doe je door het Nobele Achtvoudige Pad te volgen.

Dit achtvoudige pad volg je door:


 1. Net als Boeddha de Vier Nobele Waarheden te onderkennen;

 2. Te denken zonder hebzucht en boosheid;

 3. Het spreken van de waarheid en roddel of ruwe taal te vermijden;

 4. Ervoor te zorgen mensen en dieren niet te doden of te kwetsen en door niet te stelen;

 5. Een eerlijk beroep uit te oefenen;

 6. In daden het goede na te streven;

 7. Mediteren (na te denken) over wat er om je heen gebeurt;

 8. Je door meditatie te richten op wat heilzaam is of op wat er om je heen gebeurt.

Boeddha’s worden vaak

mediterend afgebeeld


1. Hieronder staan de Tien Geboden van het christendom. Lees die door.

 1. Gij zult geen andere goden vereren dan God;

 2. Gij zult geen beelden van God of enig ander wezen maken en aanbidden;

 3. Gij zult God’s Naam niet ijdel gebruiken (niet vloeken dus);

 4. Gij zult op de dag van God (sabbath of zondag) niet werken;

 5. Eert uw vader en uw moeder;

 6. Gij zult niet doden;

 7. Gij zult geen echtbreuk plegen;

 8. Gij zult niet stelen;

 9. Gij zult niet liegen;

10 Gij zult geen dingen begeren die aan anderen toebehoren. Naar: Exodus 20:1-17
Schrijf in onderstaand schema op welk pad (bij de boeddhisten) met welk gebod (bij de christenen) min of meer overeenkomt (maar niet alle paden en geboden komen over­een!):
Pad Gebod Deugd die uitgedrukt wordt

1 … … … … … … … … …

2 … … … … … … … … …

3 … … … … … … … … …

4 6 + … Niet doden + … …

5 … … … … … … … … …

6 … … … … … … … … …

7 … … … … … … … … …

8 … … … … … … … … …

Het Vesak-feest


Het Vesak-feest is één van de belangrijkste feesten van het boeddhisme. Het wordt gevierd op de dag van volle maan in de maand Vaisakha van de boeddhistische kalender. Deze maand valt samen met de maand mei van de christelijke kalender. Doordat de datum van het feest afhangt van de stand van de maan valt hij elk jaar op een andere dag, maar altijd in de maand april of mei.
Tijdens het feest herdenken alle boeddhisten de dag waarop Siddharta Boeddha wordt, de Ontwaakte of Verlichte. Theravada-boeddhisten herdenken dan ook de geboorte en de sterfdag van Boeddha.
Het Vesakfeest bestaat uit meditatie, gezangen en andere festiviteiten. Sommigen vasten van 12 uur ‘s middags tot zons­opkomst de volgende dag.Een parade ter ere van Vesak
Aan het begin van de dag houden monniken speciale vieringen in tempels met gezangen. Gelovigen, jong en oud, komen daar in groten getale bijeen om te mediteren over het Nobele Achtvoudige Pad. Daarna trekken ze rond langs weeshuizen, bejaardenhuizen en andere liefdadigheidsinstellingen en geven daar geld. Gelovigen en tempels bieden arme mensen gratis maaltijden aan. Ook worden vogels en andere dieren die in kooien worden gehouden vrijgelaten. De dag wordt besloten met processies door de straten van stad of dorp waarbij de deelnemers brandende kaarsen meedragen.


 1. Ken je nog andere feesten die wel ieder jaar gevierd worden maar steeds op een andere dag vallen? Kun je ook aangeven waarom het zo is?
 1. “Boeddha” betekent “Verlichte” en “Ontwaakte”. Vesakdag wordt op de dag van volle maan gevierd. Welke symbolische waarde heeft licht volgens jou bij dit feest? Ken je nog andere feesten waar licht een grote rol bij speelt? Welke symbolische waarde heeft licht daarbij?

3. Zijn er in Nederland jaarlijks terugkerende gebruiken die lijken op die van het Vesak­feest?Boeddhisme in Nederland

Het boeddhisme is in de loop van de tijd meegebracht door immigranten uit het Verre Oosten. Ze zijn blijven vasthouden aan rituelen en andere tradities uit hun eigen land. Zo hebben Tibetanen en Chinezen het Mahayana-boeddhisme meegebracht en immigranten uit Myanmar (Birma) en Sri Lanka het Theravada-boeddhisme. Ze vormen kleine gemeenschappen in Nederland en hebben eigen verenigingen. Die zijn aangesloten bij twee algemene verenigingen: de Vrienden van het Boeddhisme en de Boeddhistische Unie. Ook hun je regelmatig de Boeddhistische Omroep Stichting horen en zien op radio en TV.Vooral vanaf de jaren ’60 zijn steeds meer Nederlanders geïnteresseerd geraakt in deze godsdienst, vooral jongeren. Het boeddhisme is de snelst groeiende godsdienst in Neder­land.

Logo van de samenwerkende boeddhistische organisaties in Nederland

Yasa Zeijlmans


Laten we eens kennismaken met een Nederlandse wijkverpleegster die boeddhist is geworden. Als ze in 1984 23 jaar oud is en pas begonnen is als wijkverpleegster breng een vriend haar naar een lezing van een boeddhistische monnik. Het is Thera Dhammawiranatha, leider van het Boedhayana Centrum Nederland. Wat hij over meditatie vertelt vindt ze eerst eng. Het zou toch niet weer zo’n rare sekteleider zijn? Maar het verhaal van de monnik spreekt haar steeds meer aan. Daarna volgt ze meer lezingen van Dhammawiranatha en maakt kennis met de leer van Boeddha. Ook gaat ze mediteren, stopt met het drinken van alcohol en het eten van vlees.

Wat ze ook leert is zich meer inzetten voor wat ze op dat ogenblik doet en zich niet teveel zorgen maken over dingen die ze moet doen maar die nog niet aan de orde zijn. In Nederland doen veel mensen het vaak wél want dat hoort bij de Nederlandse cultuur, zegt ze. Ook vindt ze dat boeddhisme in iedere cultuur past want het leven is lijden “zolang men zich niet bevrijdt van verlangen en hechting. Ook al verlang je in India naar voedsel (waar veel mensen vaak niet genoeg van kunnen krijgen) en hier naar luxe, het principe blijft hetzelfde.” Wel is er een verschil met het christendom. Sommige christelijke Nederlanders leren veel in de trant van “ik moet”, “ik mag niet”, en “ik heb een fout gemaakt dus ben ik schuldig”, maar Boeddha leert je ook letten op de bedoeling van wat je doet en laat zien dat je ervan kan leren als iets verkeerd loopt.

In 1999 is Yasa getrouwd en ze heeft een dochter van acht jaar. Die gaat regelmatig naar een Dhammaschool en krijgt daar les in de leer van Boeddha. Ze heeft ook een zoontje gehad maar die is aan leukemie gestorven. Daar heeft ze veel verdriet van gehad, maar ze is ervan overtuigd dat hij een nieuw leven begonnen is.

[bron: Nederland Wereldland]
 1. Hoeveel boeddhisten zijn er volgens jou in Nederland? Hoe kom je op je ant­woord?

 2. Christelijke en islamitische geestelijken proberen mensen tot hun godsdienst te bekeren en geven godsdienstles op scholen. Dit noemen we zendingswerk. Kun je bij het boeddhisme in Nederland óók van zendingswerk spreken?

 3. Waarom is Yasa volgens jou geheelonthouder en vegetariër geworden?

 4. Wat vind je van wat Yasa zegt over hoe boeddhisten en christenen over schuld en zonde denken? (Kijk nog eens naar opdracht 3 van Werkblad 2)

5. We hebben kennisgemaakt met enkele begrippen uit het boeddhisme: karma, samsara, nirwana, de Vier Nobele Waarheden, het Nobel Achtvoudig Pad en Boeddha. Maak bij één van deze begrippen een tekening die uitdrukt wat het begrip inhoudt.
Het Boeddhisme

Deze werkbladen laten leerlingen kennismaken met de beginselen van het boeddhisme. Ook kunnen ze nagaan welke overeenkomsten en verschillen er zijn met christendom en islam, de twee belangrijkste godsdiensten in Nederland.

  1. Deze opdracht is bedoeld om te zien welk beeld de leerlingen van het boeddhisme hebben en wat ze er al van weten.

  2. Oorzaak-gevolg: E-A, B-H, I-C, D-G, J-F

3. Hoe ontstaan?:Boeddhisme: gesticht door een geestelijk leider, boeddha. Verkondiging vastgelegd in de Tipitaka (de Drie Korven)

Christendom: gesticht door een geestelijk leider, Jezus Christus. Verkondiging vastgelegd in het Nieuwe testament

Islam: gesticht door een geestelijk leider, Mohammed. Verkondiging vastgelegd in de Koran.

Hoeveel goden?Boeddhisme: geen (Theravada) of meerdere (Mahayana)

Christendom: één

Islam: één

Kun je je tot de godsdienst bekeren?Boeddhisme: ja, niet door een doop- of anderritueel maar door je in de dhamma van Boeddha te verdiepen

Christendom: Ja, door de doop (rooms-katholieke kerk) of door het afleggen van een gelofte (protestantse kerken)

Islam: Ja, door ten overstaan van een moslim-geestelijke te verklaren dat er maar één God is, Allah, en dat Mohammed Zijn profeet is.
Wat gebeurt er met je na de dood?

Boeddhisme: Je wordt opnieuw geboren.

Christendom: Je leeft maar één keer. Je lichaam wordt niet herboren maar je ziel blijft bestaan

Islam: Je leeft maar één keer. Je lichaam wordt niet herboren maar je ziel blijft bestaan

Hoe bereikt een mens een paradijselijk bestaan?Boeddhisme: op eigen kracht, door zich te ontdoen van elk verlangen en elke hechting

Christendom: Jezus Christus heeft belooft iedereen die in Hem gelooft naar een paradijselijk bestaan te voeren.

Islam: Ooit zal een Verlosser iedereen die in allah en de profeet Mohammed gelooft naar een paradijselijk bestaan voeren (ook de joden geloven dat er ooit een verlosser komt)
Net als het boeddhisme kennen christendom en islam twee hoofdstromingen. Hierbij is de Theravada te vergelijken met de protestantse kerken en de sunna (sterk gericht op de letterlijke naleving van de verkondiging) en de Mahayana met de rooms-katholieke kerk en de shia (minder sterk gericht op de letterlijke naleving van de verkondiging).

De eerste Boeddha

Deze werkbladen gaan over de ontstaansgeschiedenis van het boeddhisme en de handreikingen van de eerste Boeddha, Siddharta Gautama.
 1. De opdracht kunnen de leerlingen het beste in kleine groepjes uitvoeren.

Pad Gebod Deugd die uitgedrukt wordt

1 x

2 10 Geen hebzucht3 9 Niet liegen

4 6 + 8 Niet doden + niet stelen

5 x

6 7 geen echtbreuk7 x

8 x
Hierna houdt u aan de hand van het schema een klassengesprek waarbij u ondermeer kunt vragen waarom een bepaald gebod nooit is genoemd in de tweede kolom. Het eerste, tweede derde en vierde gebod bijvoorbeeld zullen boeddhisten weinig zeggen omdat zij geen Opperwezen kennen en omdat ze het gewoon vinden om beelden van Boeddha te maken en op heilige plaatsen en in tempels onder te brengen. Ook kunt u vragen welke deugen uitgedrukt in het Nobele Achtvoudige Pad leerlingen het meest aanspreken en waarom.
Het Vesak-feest

Dit werkblad laat zien hoe het Vesak-feest is ontstaan en hoe het wordt gevierd.
 1. Deze opdracht maken leerlingen ieder voor zich of in kleine groepjes.

Sommige feestdagen die in Nederland bekend zijn vallen jaarlijks op

een andere dag
  • omdat ze deel uitmaken van een kalender waarin het jaar geen 365 dagen telt. Voorbeelden hiervan zijn de islamitische feestdagen zoals de Dag van de Profeet en het suikerfeest aan het eind van de Ramadan;

  • omdat de datum afhangt van de stand van de maan. De christelijke kalender bijvoorbeeld kent de feesten van de Paascyclus, Carnaval, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de astronomische lente. Tussen Aswoensdag en Pasen zitten altijd 46 dagen, tussen Pasen en Hemelvaart 40 en tussen Hemelvaart en Pinksteren tien;

- omdat ze op een vaste dag van de week vallen, bijvoorbeeld Moederdag die altijd op de tweede zondag in mei wordt gevierd.
2. De leerlingen voeren de opdracht individueel of in groepjes uit.

Daarna vraagt u naar de antwoorden en schrijft u die op het bord op. Daardoor wordt het mogelijk om de rol van licht bij diverse feesten te vergelijken.

Licht staat bij het Vesak-feest voor wijsheid en inzicht.

Bij andere feesten waar licht een rol in speelt kunnen leerlingen denken aan christelijke feesten: Kerstmis (kaarsen), Pasen (Paasvuur dat tijdens de Paaswake wordt ontstoken), Pinksteren (het verhaal van een vuur dat zich in tongen verdeelt en dat de apostelen in vele talen het Woord van God laat verkondigen) en

nieuwjaar (vuurwerk). Een minder bekend christelijk feest is Sint Maarten waarbij kinderen met lampions lopen. Hindoes kennen het divali-feest waarbij vuurwerk wordt afgestoken en olielampjes in en rond huizen worden ontstoken. Als er islamitische kinderen in de klas zijn kunnen die voorbeelden geven van feesten uit hun eigen godsdienst waar licht een rol bij speelt.
3. De leerlingen maken deze opdracht in kleine groepjes. U vraagt vraagt daarna wat ze hebben gevonden en schrijft hun antwoorden op het bord.

In Nederland gaan met Kerstmis en Pasen veel mensen naar de kerk om deze feesten te vieren die anders niet vaak of helemaal niet in de kerk komen. Op naamdagen van heiligen worden in streken met een overwegend rooms-katholieke bevolking processies gehouden. Er zijn geen feestdagen waarop Nederlanders massaal geld en goederen schenken aan liefdadige instellingen. Dat gebeurt vooral tijdens inzamelingsacties naar aanleiding van een ramp zoals, zeer recentelijk, de epidemie van mond- en klauwzeer in Nederland. Met Sint Nicolaas en Kerstmis geeft men elkaar wel geschenken. Bij de moslims is het geven van geld aan armen één van de Vijf Pijlers van het geloof. Het vrijlaten van dieren uit gevangenschap is in Nederland geen jaarlijks terugkerend gebruik maar wordt wel toegepast als middel van protest door actiegroepen die tegen de productie van en handel in bont zijn of tegen het gebruik van dieren voor proeven.
Boeddhisme in Nederland

Op dit werkblad kijken we naar het boeddhisme in Nederland.


De opdrachten kunnen het beste individueel of in groepjes worden uitgevoerd.

1. De leerlingen voeren de opdracht in groepjes uit.

Bij het verzamelen van de antwoorden vraagt u iedere groep hoe ze aan hun antwoorden zijn gekomen. Dan kan blijken dat het opgegeven aantal boeddhisten, moslims, joden enzovoort sterk afhangt die iedere godsdienst in Nederland krijgt in de nieuws­voorziening. Doordat Turken, Marokkanen en andere islamitische gemeenschappen in Nederland vaak in het nieuws zijn en eigen omroepen hebben, wordt het aantal moslims in Neerland vaak sterk overschat. Anderzijds is het voor velen een verrassing te horen dat er zoveel boeddhisten en hindoes in Nederland zijn, want deze godsdiensten halen het nieuws zelden of nooit.

In Nederland is het overgrote deel van de gelovige bevolking christen. Verder zijn er 600.000 moslims, 125.000 boeddhisten, 79.000 hindoes en 3.000 joden.

Bron: Nederland Wereldland, 2001
2. Boedhistische monniken geven lezingen en houden meditatiecursussen. Ook kunnen kinderen van boeddhistische ouders godsdienstles krijgen op een Dhammaschool. Er is maar één verschil met islam en christendom: tot het boeddhisme wordt je niet gedoopt, wel ingewijd.
3. Sommige boeddhisten eten geen vlees uit respect voor de natuur en voor de dieren. Ook drinken ze geen alcohol omdat het niet goed is voor hun lichaam en hen verhindert helder te denken.


 1. De formulering van de Tien Geboden en van het Nobele Achtvoudige Pad maakt het verschil al duidelijk. Volgens de Tien Geboden doe jet het goed of fout terwijl het Nobele Achtvoudige Pad een reeks aanwijzingen is waarmee je jou manier van leven stap voor stap kan verbeteren.

5. Deze opdracht is bedoeld als creatieve afsluiting van deze lesbrief. U laat ieder groepje leerlingen één van de begrippen uitbeelden. Het is de bedoeling dat ieder begrip precies één keer aan bod komt.Keuzeopdracht: U kunt leerlingen gezamenlijk een stripversie laten maken van Boeddha’s levensloop dat in negen episodes is weergegeven. Daartoe deelt u de klas in negen groepjes in. Iedere groep tekent een episode van het leven van boeddha.

Meer informatie op internet:

http://home.wanadoo.nl/siminfo/artikelvesak.html

De betekenis van Vesak
http://www.paboplein.nl/vieringen.asp?gid=16&vid=19

Het boeddhisme nader uitgelegd


http://www.boeddhaned.org/inleid.doc

Inleiding in het boeddhisme (Word)


http://users.pandora.be/wybo/hemel/leerling/00-01/604/boeddha.html

Nogmaals het boeddhisme nader verklaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina