Vesperae Solennes de ConfessoreDovnload 60.43 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte60.43 Kb.

Vesperae Solennes de Confessore


KV 339

Wolfgang Amadeus MozartI. Dixit Dominus – Psalm 110i
Dixit Dominus Domino meo:

sede a dextris meis,

donec ponam inimicos tuos

scabellum pedum tuorum.


Virgam virtutis tuae

emittet Dominus ex Sion:

dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae

in splendoribus sanctorum;


ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus, et non poenitebit eum:

Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas;

conquassabit capita in terra multorum.


De torrente in via bibet:

propterea exaltabit caput.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Zó zegt het Jahwe tot mijn Heer:

,,wees gezeten aan mijn rechterhand:

welhaast doe ik uw vijanden zijn

een voetschabel voor uw voeten."
Want Jahwe strekt uw heersersstaf

vanuit Sion: gebieden zult gij

tot diep in vijandelijk land.
U toegewijd is uw volk

als de dag aanbreekt van uw heerban.

Getooid als gold het een feest,

uit de schoot van de dageraad

zie! als schitterdauw uw jonge krijgers.

Jahwe zwoer het - hij neemt het niet terug:

,, gij zult priester zijn, de eeuwen door,

krachtens mijn uitspraak: Melchisedek."

Mijn heer zetelt aan uw rechterhand:

koningen slaat hij neer als hij toornt,

richt over de heidenen, velt hen ongeteld,

verplettert hun sterkte zover de aarde reikt,

lest zijn dorst onderweg uit de beek.

Hoog mag hij het hoofd heffen.


Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

II. Confitebor – Psalm 111
Confitebor tibi Domine,

in toto corde meo,

in consilio justorum, et congregatione.
Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus,

et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum;

misericors et miserator et justus:

escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui:
Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.
Ut det illis hereditatem gentium:

opera manuum ejus veritas et judicium.


Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in saeculum saeculi,

facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit Dominus populo suo: mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus:

initium sapientiae timor Domini.


Intellectus bonus omnibus facientibus eum: laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.


Godlof!
De Heer wil ik loven van harte

in de kring der oprechten,

zijn schare.
Grootmachtig de daden des Heren,

voor wie dankbaar gezind zijn herkenbaar;


Verheven en heerlijk zijn handelen,

zijn gerechtigheid houdt stand

voor eeuwig.
Zijn wonderen - hij wil ze herdacht zien.

- Genadig de Heer en barmhartig. -

Hij geeft wie hem vrezen

hun nooddruft:

Zijn verbond is hij eeuwig indachtig.
Zijn volk deed hij zijn machtsdaden kennen;
Hij schonk hun het erfdeel der heidenen.

Wat zijn hand schept is waarheid, is orde;


Al wat hij opdraagt is waarachtig,

onwrikbaar: voor immer en eeuwig,

voltrokken in waarheid, volstrektheid.

Bevrijding schonk hij zijn volk,

schiep voor de eeuwigheid zijn verbond.
Heilig, ontzagwekkend zijn naam!

Grondbeginsel der wijsheid: ontzag voor de Heer;


heilzaam inzicht voor wie dit betrachten.

Zijn lof zal stand houden voor eeuwig!


Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


III. Beatus vir – Psalm 112
Beatus vir qui timet Dominum:

in mandatis ejus volet nimis.


Potens in terra erit semen ejus:

generatio rectorum benedicetur.


Gloria et divitiae in domo ejus: et justitia

ejus manet in saeculum saeculi.


Exortum est in tenebris lumen rectis:

misericors, et miserator, et justus.


Jucundus homo qui miseretur

et commodat;

disponet sermones suos in judicio;

quia in aeternum non commovebitur.


In memoria aeterna erit justus:

ab auditione mala non timebit.


Paratum cor ejus sperare in Domino,

non commovebitur donec despiciat inimicos suos.


Dispersit, dedit pauperibus: justitia ejus manet in saeculum, in saeculum saeculi:

cornu ejus exaltabitur in gloria.


Peccator videbit, et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet:

desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Godlof!
Gelukkig de man die de Heer vreest,

diepe vreugde vindt in zijn geboden;


zijn stam zal sterk wezen op aarde,

het geslacht der oprechten is gezegend.


Welvaart, voorspoed woont in zijn huis,

zijn gerechtigheid trotseert de tijden.


Want de oprechten daagt licht uit het duister.

Genade, barmhartig, rechtvaardig. -


Zijn loon vindt de man die gul uitleent,

want hij staat voor immer onwrikbaar:

de naam van de rechtvaardige blijft leven.

Opspraak heeft hij niet te duchten;

vàst verlaat zich zijn hart op de Heer.
Zijn standvastigheid is zonder vrees,

aan het eind braveert hij zijn belagers!


Waar nood is geeft hij overvloedig:

zijn gerechtigheid trotseert de tijden.

En machtig verheft zich zijn hoorn.
Die kwaad wil ziet het met afgunst.

Knarsetandend vergaat hij van woede.

De toeleg der bozen moet falen.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.IV. Laudate pueri – Psalm 113
Laudate, pueri Dominum:

laudate nomen Domini.


Sit nomen Domini benedictum,

ex hoc nunc et usque in saeculum.


A solis ortu usque ad occasum,

laudabile nomen Domini.


Excelsus super omnes gentes Dominus,

et super coelos gloria ejus.


Quis sicut Dominus Deus noster,

qui in altis habitat,

et humilia respicit in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,

et de stercore erigens pauperem.


Ut collocet eum cum principibus,

cum principibus populi sui.


Qui habitare facit sterilem in domo,

matrem filiorum laetantem.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Godlof!
Looft, knechten des Heren,

looft de naam van de Heer.


De naam van de Heer zij gezegend

van thans tot in eeuwigheid.


Van de opgang der zon tot haar dalen

zij geprezen de naam van de Heer.


Hoog boven alle volken de Heer;

hemelhoog is zijn glorie.


Wie is als de Heer onze God,

die woning maakt in den hoge,

die neder wil zien op dit laagland? -

in de hemel hij en op aarde;

die de arme opricht uit het stof

uit het slijk wil heffen de schamele,


dat hij zetelen mag met de machtigen,

met de machtigen van zijn volk.


Die de onvruchtbare geeft haar plaats in het huis:

een lachende moeder van kinderen.


Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

V. Laudate Dominum – Psalm 117

Laudate Dominum omnes gentes,

laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia

ejus: et veritas Domini manet in aeternam.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Looft de Heer, alle gij volken,

roemt hem, alom ter wereld:

ons omgeeft zijn genade, grootmachtig,

en de trouw van de Heer staat voor eeuwig.
Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VI. Magnificat – Lofzang van Mariaii
Magnificat anima mea Dominum,

et exsultavit spiritus meus

in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.


Quia fecit mihi magna qui potens est,

et sanctum nomen ejus.


Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:

dispersit superbos mente cordis sui.


Deposuit potentes de sede,

et exaltavit humiles.


Esurientes implevit bonis:

et divites dimiset inanes.

Suscepit Israel puerum suum,

recordatus misericordiae suae.


Sicut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini ejus in saecula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum.

Amen.


En Maria sprak:

Mijn hart prijst hoog de Heer,

Van vreugde juicht mijn geest

om God mijn redder:

daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.

En zie,


van heden af prijst elk geslacht mij zalig

omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam.


Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;

slaat trotsen van hart uiteen.


Heersers ontneemt Hij hun troon,

maar verheft de geringen.


Die hongeren overlaadt Hij met gaven,

en rijken zendt Hij heen met lege handen.

Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,

Gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig


jegens Abraham en zijn geslacht

gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.


i Vertaling en verklaring van de Psalmteksten:

De Psalmen uit het Hebreeuws vertaald door

Dr. Ida G.M. Gerhardt en

Dr. Marie H. van der Zeyde
ii Vertaling: Willibrord-vertaling, vijfde, herziene druk MCMLXVI
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina