Vestingkerk te Hellevoetsluis 24 mei 2009Dovnload 35.41 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte35.41 Kb.
Vestingkerk

te Hellevoetsluis

24 mei 2009
7e Paaszondag, ook wel genoemd:

Zondag Exaudi (Hoor) of Wezendag.
Voorganger : ds. Jan de Pagter

Ouderling : Alex Verwater

Diaken : Hans Visser

Organist : Aart v.d. Gronden

m.m.v. : cantorij “Hellevoet”

Muziek
Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING
Bemoediging ( Lied 13 TT)

Ter inleiding…..


Cantorij en gemeente Lied 1 Tussentijds ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ vers 1(cant), 2 (allen), 3(c), 4(a), 5(c), 6 en 7(a)
Gebed voor de nood der wereld


Cantorij zingt Kyrie (Ghana)
Glorialied ‘Stand up and bless the Lord (Hymns Ancient & Modern

nr. 201 vers 1(cantorij), 2(allen), 3(c), 4 en 5(a)DE DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Groet V. De Heer zij met U!

A. OOK MET U ZIJ DE HEER!


Zondagsgebed
In gesprek met de kinderen………
Kinderlied ‘Bless the Lord my soul’ – ‘Prijs de Heer mijn ziel’

(Evangelische liedbundel nr. 331)
(kinderen nemen licht mee naar de nevendienst)
Uit de Tora Exodus 19, 1 – 8a

1-2 The people of Israel left Rephidim, and on the first day of the third month after they had left Egypt they came to the desert of Sinai. There they set up camp at the foot of Mount Sinai, 3 and Moses went up the mountain to meet with God.

The Lord called to him from the mountain and told him to say to the Israelites, Jacob's descendants: 4 “You saw what I, the Lord, did to the Egyptians and how I carried you as an eagle carries her young on her wings, and brought you here to me.

5 Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people,

6 a people dedicated to me alone, and you will serve me as priests.” 7 So Moses went down and called the leaders of the people together and told them everything that the Lord had commanded him. 8 Then all the people answered together, “We will do everything that the Lord has said.”

Antwoordpsalm Psalm 68 vers 2 (Ned.) en Lied 6 (Eng.) uit

Colours of Grace

2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd

die spoorslags op de wolken rijdt;

hoog is de Naam verheven!

Hij, vader van 't verweesde kind,

bij wie een vrouw bescherming vindt

in haar vereenzaamd leven.

Hij, HERE in zijn heiligdom,

doet wie verlaten was, weerom

het samenzijn ervaren.

Wie was gevangen wordt bevrijd,

maar Hij verbant in eenzaamheid

al wie weerspannig waren.
6. O God, to us whose fathers told

thy love and power in days old,

in many a time of danger,

show yet again in this new hour

thy loving kindness and thy power,

still constant and unchanging;

come, all ye kingdoms of the earth,

extol his honor and his worth

with all your myriad voices.

All worship, honor, praise be given

to thee, O God, in highest heaven,

in whom my soul rejoices.


Uit het Evangelie Johannes 14, 15 – 26
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gezang 235 vers 1 en 2 ‘In bidden en in smeken maak onze harten

één….’


2. Wijd open staan de deuren,

nu is de toegang vrij.

Voor wie verweesd hier treuren

is Jezus' hulp nabij.

Al dreigen nog gevaren,

al wacht ons kruis en strijd,

de Geest zal ons bewaren,

de Geest, die troost en leidt.
Uitleg
Muziek

Zondagslied Gezang 234 vers 1 en 2 ‘Al heeft hij ons verlaten…’2. Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.
(de kinderen komen weer bij ons)
DANKEN EN DELEN

Toelichting op en inzameling van de gaven

Dankgebed over de gaven

Cantorij zingt ‘Christ is our cornerstone’ (S. Wesley)

Voorbeden

Stilte


Onze Vader…
Slotlied Gezang 281 Liedboek ‘Jezus zal heersen waar de zon…..’

Hymns Ancient & Modern nr. 143 ‘Jesus shall reign

where’er the sun…..’ vers 1, 2, 3 , 4

1. Jesus shall reign where’er the sun

does his successive journeys run;

his kingdom stretch from shore to shore,

till moons shall wax and wane to more.
2. Het lied in alle talen zal

zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt

de lofzang die zijn naam omringt.


3. Blessings abound where’er he reigns:

the prisoner leaps to lose his chains;

the weary find eternal rest,

and all the sons of want are blest.


4. Laat loven al wat adem heeft

de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin

stem met het lied der englen in.


Zegen (we gaan weer zitten)
Groeten uit Bungay

Celtic Song Come my Lord, my Light, my Way;

    come my lantern night and day;

    come my healer make me whole;

    come my Saviour protect my soul;

    come my King, enter my heart;    come Prince of Peace, and never depart.

Muziek
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina