Viele i der loop der joareDovnload 314.33 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte314.33 Kb.
  1   2   3

Viele i der loop der joare:


-4500
Landbouwers uit nabije Oosten (Donau - Rijn) bevolken deze streek. Er volgen het stenen tijdperk, de bronstijd en de Eburonen


-50
Romeinen voeren de scepter over deze streken


500
Heerschappij van de Franken onder koning Clovis


734
Bouw kerk ter ere van de H. Martinus in Littemale door H. Clodulfus, bisschop van Metz. Tevens bouw van boerderij met woning (dal huidige Monnikenhof) en een molen in huidig Mamelis voor een convent van 12 monniken (marticularii) die voor zijn zielerust moesten bidden. Schenking bezittingen rondom Vijlen aan de kerk door de zoon van Clodulfus en Pepijn II.


1016

06-12

Eerste vermelding. Hendrik de Tweede, keizer van het Heilige Romijnse Rijk, schenkt twee bezittingen in Vijlen (toen: Uillam) aan de abdij van Burtscheid (bij Aken).


1041
Vilaris (Vijlen) wordt met Gemmenich en Moresnet door Keizer Hendrik III geschonken aan het Sint-Adalbertstift in Aken.


1221
Landerijen en stichting gaan over aan de zusters Cisterciensers van de Salvatorsberg bij Aken die in het klooster (Monnikenhof) hun intrek nemen. Dit werd in 1222 bekrachtigd door de keizer, in 1223 door de Pauselijk Legaat en in 1256 door Paus Alexander IV. De rechten van de kerk werden beheerd door priester Conradus, cantor in de Dom van Aken.


1232
De kerk van Villen (Vijlen), ressorterend onder het aartsdiaconaat Haspengouw, concilie van Maastricht, wordt door de Bisschop van Luik geïncorporeerd bij de abdij van Burtscheid
1307
Bevestiging van de rechten van de Abdis van Burtscheid door Hertog Jan II van Brabant.


1319

10-01

Arnoldus de Gymenich, Heer van Setterich, schenkt Vijlenerbos met aangehorigheden als allodium aan de Abdij van Burtscheid.


1323
Er worden regelmatig zittingen gehouden in de Schepenbank, een bank van hogere orde, zetelend onder de "Grondvrouwe van Vijlen de Abdis van Burtscheid, gevestigd in hoeve Panhuis.


1384
Restauratie van de zeer bouwvallige kerk. De abdisse van Burtscheid liet de muren en het dak van de kerk, de gemeente de muren en het dak van de toren en de pastoor het dak van het koor repareren.


1418

24-05

Herbevestiging van de rechten over Vijlen en omgeving door Hertog Jan IV, hertog van Brabant.


1421
Hertog Jan IV gelast de schepenbank Holset en Vaals zich te onthouden van inbreuken op de schepenbank Vijlen gevestigd in gebouwencomplex Panhuis.


1539

08-11

Reglementering gebruiksrechten "Naeber va Villen op St. Maartensdag". Dit bosreglement is oorspronkelijk geschreven op een rond stukje hout en later op een smalle strook perkament (Waldrolle).


1549
Bevestiging gewoonterecht "vrögen" voor Vijlenerbos.


1626

11-08

Villen, een dorp met toren, wordt voor de som van 3700 florijnen verpand aan Winand te Berlo.


1643
Restauratie Monikkenhof door Abdis Herica Raitz von Frentz.


1656
Joan Wilhelm de Schwartzenberg, laatste Heer van Holset, Vaals en Vijlen, verkoopt de heerlijke rechten van dit deel van het Land van 's-Hertogenrade.


1656
Samensmelting van de kerkdorpen Holset, Vaals en Vijlen onder onmiddellijk bestuur van de Staatsen Drossaard van het land van 's-Hertogenrade met de hoofdzetel in Vaals.


1661

26-12

Vijlen valt aan de "Staatse Nederlanden" (ratificatie Partagetraktaat).


1711

03-05

Attestatie van eenige nabuyre van Vijllen voor Lennert Urlichs tegen Herman Olijslaeger, betreffende het vorstersambt van de Vijlenerbos.


1713
Anna Carolina Margaretha van Renesse van Elderen (1659 - 1750), Abdisse van de Abdij van Burtscheid, wordt landsvrouwe van Vijlen.


1731
"Conditien waerop de heeren regenten der hoofftbancke Holseth, Vaels en Vijlen aen de minst-eysschers sullen uytgeven de hiernaer gespecificeerde reparatiens aen den kerckthoor enen halle tot Vijllen" aangenomen door Frans , Lenarts van Heerlen en Joh. Conr. Bour.


1735
Accoord tussen de Lieut. drossaard, schout en schepen en van Vaals ter eenre en St. Pierre Bouvrie ter andere zijde over het hergieten der "Vijllender Naebuyrklock". Met resoluties betreffende de repartitie der kosten


1772

14-09

Hoofdbank wordt als appel-rechtbank naar Maastricht verlegd en wel voor alle schepenbanken van Staats-Hertogenrade, dus ook voor de bank Vijlen en voor de grondbank der abdisse van Burtscheid als grondvrouwe van Vijlen


1780
Proces van P.A. à Brassard en Leon Quodbach, dorpmeesters als gevolmachtigden der inwoners van Vijlen, tegen Er. H r. Göbbels Roomsch pastoor te Vijlen, over de collatie der kapellanie te Vijlen.


1795

05-04

Einde allodium (vrijgoed). Adellijke en kerkelijke bezittingen worden in beslag genomen door de Franse bezetter (Napoleon).


1802
Secularisatie Abdij van Burtscheid (einde landsvrouweschap over Vijlen en omstreken).


1818
J.T.H. Gelissen brievengaarder te Vijlen
Uitbreiding tweede kerk, gebouwd in de 13e eeuw en verbouwd in de 18e eeuw, met een koor en sacristie


1842
Uitgifte kadastrale kaart.


1848
Plaatsing kerkorgel door Gebr. Müller (Reifferscheidt, D)


1849
Installatie pastoor M.J. Straeten


1862

10-07

Inwijding neogotische hallekerk St. Martinuskerk door Mgr. Paredis, bisschop van Roermond. Architect Carl Weber en bouwpastoor J.M. Straeten.

Benoeming kapelaan Frans Dämkes (1834 - 1903)


1863

21-10

Overlijden pastoor Straeten (bouwpastoor)
Bouw van een schoollokaal met onderwijzerswoning te Vijlen


1864
Installatie pastoor J.H.V. Deutz


1868

mei

Johannes Petrus Savelberg (1821-1901) wordt pastoor van Vijlen


1874
Start afbouw kerktoren door architect O. Weber uit Roermond


1877

16-04

Akte van vergunning door gemeente aan de Aachen-Vijlener Portland Cement Werken tot het graven van een tunnel leidende van perceel sectie C. no. 2003 naar perceel sectie A. no. 3734 ter verbinding van de Vijlender-mergelgroeve met de cementfabriek


1878

15-08

Oprichting harmonie St. Martinus.


1880

maart

Oprichting Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen door dirigent, voorzitter en secretaris Gilles Jongen.


1892
Vervanging defect orgel en harmonium wat vanaf 1880 in gebruik was genomen in de St. Martinuskerk


1899
Opening van de Nederlandsche Portland-Cementfabriek (de “nieuwe” fabriek).
1901

03-02

Oprichting Schutterij St. Joseph

Installatie pastoor J.A.H. Ubachs


1905
Oprichting K.A.B. - Vijlen
1906
Installatie pastoor K.J.H. LÓrtye
Oprichting "Önderlinge Waterleiding Vijlen".


1908

02-08

Aanvragen om vergunningen krachtens de Hinderwet door Ophelders, J. smederij


1909

26-03

Aanvragen om vergunningen krachtens de Hinderwet door Hamers, J. bakkerij


1911
Installatie pastoor W.J. Vorage


1912
Opvoering Passiespelen Vijlenstrasse door "Verein Wohlgemut".


1916

08-06

Aanvragen om vergunningen krachtens de Hinderwet door St.-Clodulphus. boterfabriek C 2266


1918
H.P. Schins kantoorhouder P.T.T. Vijlen
Opheffing van het voetpad "Achter de Berg" te Vijlen (no. 138)


1919
Opvoering Passiespelen
Opheffing van het voetpad "te en door Harles" (no. 127)


1920

23-01

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein aan Nicolaye, J.W.H. Vijlenberg 23

14-05

Verloven tot de verkoop in het klein van andere dan sterke drank voor Conraads, L. Vijlenberg 11
Installatie kapelaan F.J.A. Schleiden  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina