Viele i der loop der joareDovnload 314.33 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte314.33 Kb.
1   2   3
21-06

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein aan Kohnen, L. Vijlenberg 31a

nov.

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein aan Schins, J.J. Vijlenberg 26


1921

22-03

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein aan Steins, W.J. Vijlenberg 31a


1922
Opheffing van de z.g. "Vaart en Dreef" behorende tot de Mameliserbergweg


1923

26-03

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein aan Niesten, P.J. Vijlenberg 11
Intrek Benedictijnen monniken in klooster te Mamelis gebouwd door de architecten Dominicus Böhm en Martin Weber in opdracht van bouwheer Dom Romualdus Wolters, abt te Merkelbeek
1924

09-04

Aanvragen om vergunningen krachtens de Hinderwet door Notermans, P.J. bakkerij


1925

21-04

Verloven tot de verkoop in het klein van andere dan sterke drank aan Fauchamps Vijlenberg 42

29-05

Verloven tot de verkoop in het klein van andere dan sterke drank aan Joha, L.R. Vijlenberg 21I

12-06

Verloven tot de verkoop in het klein van andere dan sterke drank aan Hermans, F. Vijlenberg 47I

21-12

Aanvragen om vergunningen krachtens de Hinderwet door Schins, J.J. electrische kneedmachine


1928

27-01

Bouwvergunning voor Nicolaye, W . woon- en winkelhuis

24-04

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein aan Werker, wed. J. Vijlenberg 32

19-03

Oprichting postduivenvereniging Limburgia Vijlen

25-09

Bouwvergunning voor Onderlinge Waterl.Vijlen Pomphuis. C 2636
Installatie kapelaan J.H. Pelzer


1929

21-05

Verloven tot de verkoop in het klein van andere dan sterke drank voor Gulpen, H.J.F. Vijlenberg 42
Sluiting van de cementfabriek ENCI in Vijlen


Bouw en de eerste inrichting van de R.-K. bijzondere meisjesschool voor gewoon lager onderwijs St. Maria te Vijlen,


1932
Oprichting Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) afd. Vaals-Vijlen


1934
Oprichting Limburgse Vrouwenbeweging (LBV) afdeling Vijlen
Plaatsing nieuw kruisbeeld aan "De Hopschet" door het Kruiscomité


1935
De Gebr. Niks en Zinken leggen grondsteen voor de huidige voetbalvereniging R.K.V.V. op "dur Grunnevich".


1939

20-02

Oprichten wagenmakerij Vijlenberg 60

23-06

Vijlen wordt weer Nederlands grondgebied. Mededeling burgemeester A. de Pelser-Berensberg: "dat gisteren om twaalf uren de Heer gedelegeerde Schoenmaeckers de proclamatie van de in bezittingneming op de pui van het gemeentehuis alhier afgeleezen heeft, waarop ik (burgemeester) dadelijk deze proclamatie aan de deur van de kerk van het dorp Vijlen heb laten aanplakken".


1940

27-06

Het Vijlenerbos wordt ingevolge artikel 2 lid 1 van de Algemene Vorderingswet 1939 door de Staat der Nederlanden onteigend en de "Noaberschap van de Villender Rotten" wordt opgeheven.


1943
De oude klokken uit de kerktoren (Maria, Jozeph en Martinus) worden geroofd door de Nazi's.


1944
Installatie pastoor H.H. Jongen

20-09

Wordt aan de heer Rhoen door de plv. secretaris van de gemeente Vaals een brief gericht, waarin wordt medegedeeld: "Met ongeduld wachten we op Uw komst; de gemeente verkeert in moeilijkheden". Men verzoekt hem om de gemeente als het mogelijk is vanuit Vijlen te besturen, althans om van daaruit regelmatig contact te krijgen. De burgemeester heeft dan ook weer invulling gegeven aan zijn ambt voor het bevrijde gedeelte en zal zitting houden te Vijlen. Terwijl het gehele grondgebied van de gemeente pas op 20 oktober 1944 is bevrijd en zal vanaf die datum dan ook weer in Vaals zitting houden in het gemeentehuis.


1945

15-05

Oprichting stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Vijlen

27-05

Onthulling Mariamonument door Mgr. Dr. G. Lemmens, bisschop van Roermond


1946
Oprichting kegelclub "Ons genoegen"


1948
Oprichten wagenmakerswerkplaats Vijlenerberg, sectie C no. 2763;


1949

15-03

Oprichten fabriek voor chemische producten, parfumerieën en zepen. Vijlenberg 50a


1950

31-05

Oprichten schietboom Hilleshagerweg

09-07

2e federatieve bondsschuttersfeest (ZLF) georganiseerd door schutterij St. Joseph op de Heinen wei te Vijlen.
Einde watervoorziening door de "Önderlinge Waterleiding Vijlen"
Plaatsing hardstenen muur rondom kerkhof


1951
Plaatsing nieuwe kerkbanken in Martinuskerk

09-06

Oprichting postduivenvereniging Stormvogels Vijlen
Mandolineclub Vijlen
1952

28-12

H. Priesterwijding Minderbroeder Conventueel fr. Vincentius Schlüper


1955
Oprichting carnavalsvereniging De Schnapsnaze met als president J. Larik.
Inrichting gemeentelijke vuilnisstortplaats aan de Leunweg te Vijlen,


1956

05-04

Oprichting 3e Ordegroep voor het houden van gebeden en het spreken over religieuze zaken

26-05

Priesterwijding Willy Janssen

26-07

Oprichten smederij Mamelisserweg 12
Restauratie kerk en toren en plaatsing uurwerk met verlichting (onder de pastoren Jongen en Wetzeler)


1957

14-03

Oprichten benzinepompinstallatie Vijlenberg 66

maart

Oprichting kegelclub "Ons vermaak"


1961

01-02

Oprichten autoreparatie-inrichting Vijlenstraat 12
Oprichting VVV-Vijlen


1962

20-01

Plotseling overlijden pastoor Jongen
Installatie pastoor H.J. Wetzeler
Bouw nieuwe basisschool naar ontwerp van archtectenbureau J. Masset uit Vaals
Oprichting Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (i.V.N.) afd. Vijlen-Vaals


1963
Inwijding nieuw tweemanuaals orgel in Martinuskerk geplaatst door Pels


1966

17-03

Oprichting kegelclub "Ummer Poats"


1967
Installatie pastoor P.W.H. Pieters


1968

04-05

Consecratie nieuwe kerk van Abdij St. Benedictus te Mamelis


Oprichting van R.K. Bond van bejaarden,gepensioneerden en invaliden
Aanleg van een sportterrein en de bouw van een kleedaccommodatie t.b.v. de R.-K. Voetbalvereniging Vijlen


1969
Cotessen en Camerig worden ingeschreven als beschermd dorpsgezicht
Stichting van een clubhuis c.q. jeugdgebouw aan de Vijlenerberg


1970

16-11

Oprichting Vijlener Meisjesvereniging (VMV)
Bouw gymnastiekzaal aan de Vijlenberg


1971

19-11

Oprichting Tafelvoetbalvereniging "TVC Bergzichtboys"

27-12

Oprichten friture Vijlenberg 541   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina