Viering Heilig Avondmaal Goede Vrijdag 25 maart 2016 Ds. C. Baggerman Organist: Wim de MunckDovnload 8.65 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.65 Kb.
Viering Heilig Avondmaal Goede Vrijdag

25 maart 2016

Ds. C. Baggerman

Organist: Wim de Munck
Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 22: 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 22: 11 en 13

Gebed van verootmoediging en verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 23: 44-49 (NBV)

Zingen: Lied 557: 1

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 (NBV)

Zingen: Lied 557: 2 en 3

Prediking: ‘En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood, - de dood aan het kruis’- Filipp. 2: 7-8

Zingen: Gezang 177: 1, 2, 5 en 6 (Liedboek-1973)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 939

Onderwijzing bij het Avondmaal

Zingen: Lied 576 b: 1, 2 en 4

Inzameling van de gaven

Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging na de maaltijd: Jes. 53: 1-7, 12 (NBG)

Zingen: Lied 558: 1, 4, 8 en 9

Zegen

Zingen: Lied 558: 10


Gezang 177: 1, 2, 5 en 6
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.


2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,

in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.


5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?

Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,

nu ik van vijand Gods en tegenstander

in vriend verander.


6. Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,

hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden

mijn hart niet wijden?De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina