Viering van het Heilig Doopsel van: Lotte van Huet, Gianni Weijman & Siebrand BakkenesDovnload 78.17 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte78.17 Kb.
Viering van het Heilig Doopsel van:

Lotte van Huet,

Gianni Weijman &

Siebrand Bakkenes
(Hier stonden foto’s)


Parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Haalderen

Zondag 16 juli 2006
I. OPENING
BEGROETING

door Pastor Cor Peters.
Lied ‘Voor Eeuwig en Altijd’ van Raffaëla
Ik loop in de stralende zon,

en ik denk aan de tijd die gaat komen met jou erbij.

Nu al het liefste, het fijnste, het mooiste wat bestaat

op de wereld. Je maakt me zo blij.

Je kamertje wacht en je wieg die staat klaar,

En ik fluister zachtjes de naam die ik voor je bedacht,

heel zacht.
Refrein:

Jij bent voor altijd, voor eeuwig en altijd

Zo lief en zo kwetsbaar, ik wil je zo graag

Wij zijn voor altijd, eeuwig en altijd

En altijd begint vandaag, Altijd begint vandaag
Hoe zou je lachen, hoe klinkt straks je stem

’s Nachts als je huilt, dan zal ik er zijn

Jou eerste stapjes zijn nu nog de weg,

Maar ze zeggen de maanden, die vliegen voorbij

Ik kan alles aan, Ja je geeft me de kracht

Om door te gaan in de wereld die hier op je wacht.


Refrein
Eeuwig en altijd, Altijd en eeuwig

Eeuwig en altijd, Altijd en eeuwig


Refrein
Jij bent voor altijd, voor eeuwig en altijd

En altijd begint vandaag.


GEZAMENLIJK GEBED
Allen;

Eeuwige God,

Bron van alle leven,

wij danken U

voor dit nieuwe leven

dat U ons toevertrouwt.

In een jong en broos bestaan

ontdekken wij het geheim

van uw aanwezigheid.

Geef dat uw liefde in elke mens

ons inspireert en doet werken

aan een wereld waar het goed is

om samen te zijn

in uw Naam.


Amen.


NAAMGEVING
Gedicht: door Corina.
Ik krijg een naam

Een naam dat is iemand

een naam dat ben jij

een naam brengt een mens

meteen dichterbij.
Een naam dat is leven

gezien en herkend

een naam is uniek

het is zijn wie je bent.


Je naam is je vriend

die jou altijd begeleidt

hij draagt je bestaan

naar de eeuwigheid.


Pastor;

Beste Bas en Marieke, hoe willen jullie dat jullie zoon

wordt genoemd? Gianni Fredericus Teunis Johannes
Beste Arend en Saskia, hoe willen jullie dat jullie zoon

wordt genoemd? Siebrand Bouke Liske


Beste John en Corina, hoe willen jullie dat jullie dochter

wordt genoemd? Lotte Helena Maria


Mogen er altijd mensen zijn,

die jullie namen uit liefde uitspreken.

Moge deze namen voorgoed geschreven staan

in het boek van het Leven,

in de palm van Gods hand,

zo onuitwisbaar als hij geschreven is

in het hart van jullie ouders.
DE HANDOPLEGGING
Pastor;

God onze Vader,

houd uw beschermende hand over dit kind.

Laat uw Geest in hem/haar wonen en werken,

door Christus onze Heer.
Amen.

GEDICHT: door Marieke.
Zegen

Je wordt gezegend

en gedoopt
Gods

dragende

zorgende

gevende


allesomvattende

handen


zijn om je heen

je ontvangt Zijn zegen


je bent een kind

gegeven, om te leven!
II. DE WOORDDIENST
SCHRIFTLEZING

door de peettante van Lotte, Linda.
De wijze Koning Salomo Koningen 3:3-28; 4:29-34
Salomo is nog maar een tiener als hij koning wordt. Hij heeft

Jehovah lief en volgt alle goede raad van zijn vader David op.

Jehovah is tevreden over Salomo en daarom zegt hij op een

nacht in een droom tegen hem: “Salomo, wat zou je nu graag

van mij willen hebben?”
Dan antwoordt Salomo: “Jehovah, mijn God, ik ben nog er jong

en ik weet niet hoe ik moet regeren. Geef mij daarom wijsheid

om uw volk goed te regeren.”
Jehovah is blij dat Salomo dit vraagt. Daarom zegt hij: “Omdat

je om wijsheid hebt gevraagd en niet om een lang leven of

rijkdom, zal ik je meer wijsheid geven dan iemand ooit heeft

gehad. Maar ik zal je ook geven waar je niet om hebt

gevraagd: rijkdom en eer.”
Korte tijd later komen er twee vrouwen bij Salomo met een

groot probleem. “Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis”,

zegt de ene. “Ik heb een zoontje gekregen en twee dagen later

kreeg ook zij een zoontje. Op een nacht stierf haar baby. Maar

terwijl ik sliep, legde zij haar dode kindje bij mij en nam mijn baby weg. Toen ik wakker werd en naar het dode kindje keek, zag ik dat het niet mijn kindje was.”

Dan zegt de andere vrouw: “Nee! Het levende kindje is van mij

en het dode is van haar!” De eerste vrouw antwoordt: “Nee!

Het dode kindje is van jou en het levende is van mij!” Zo spreken de vrouwen elkaar tegen. Wat zal Salomo doen?


Hij laat een zwaard halen en zegt dan: “Deel het levende kind

in tweeën en geef ieder een helft.”

“Nee!” schreeuwt de echte moeder. “Doe dat alstublieft niet.

geef het dan maar aan haar!” Maar de ander vrouw zegt: “Geef

het aan geen van ons beiden; deel het maar in tweeën.”
Ten slotte zegt Salomo: “Dood het kind niet! Geef het aan de

eerste vrouw. Zij is de echte moeder.” Salomo weet dit omdat

de echte moeder zoveel van de baby houdt dat zij bereid is

hem aan de andere vrouw te geven om zijn leven te sparen.

Als de Israëlieten horen hoe Salomo dit probleem heeft

opgelost, zijn zij verheugd dat zij zo’n wijze koning hebben.


EEN KORT WOORD

door Pastor Cor Peters.
GEZAMELIJK GEBED OM BESCHERMING

(allen strekken de rechterhand uit boven het hoofd

van de dopelingen)
Gedicht: door de oma van Gianni.
Zegen de kind’ren, Heer

Zegen de kind’ren, Heer,

neem ze in uw armen.

wilt U ze alsmaar weer

met Uw liefde warmen
Zegen de kind’ren, Heer,

en bescherm hun leven.

wilt U ze keer op keer

uw genade geven.


Zegen de kind’ren, Heer,

houd ze in U geborgen.

nu nog zo broos en teer,

maak ze sterk voor morgen.

Amen.
(Ouders, Peetouders en pastor zegenen de dopelingen

met een kruisteken op het voorhoofd met de woorden

“God zij met je”.)

III. HET SACRAMENT

BELOFTEN

door de ouders;
Pastor: Een kind ontvangen is een gave,

een gave om dankbaar voor te zijn.

Een kind ontvangen is ook een opgave,

een opdracht. Een opdracht aan jullie als ouders,

en aan ons, als kerkgemeenschap.

Een opdracht om er te zijn voor je kinderen,

voor ze te zorgen, ze te koesteren en te behoeden,

maar ook, ze de ruimte te geven zichzelf te zijn en

te groeien naar een eigen toekomst.

Een kind opvoeden is een opdracht om uw kind

te leren vertrouwen in het leven.

Wij kiezen daarbij voor de weg van Jezus.


Uit zijn leven sprak een grote liefde voor mensen

en een diepe verbondenheid met God.


Ouders: Wij beloven om van ons huis

een warme thuis te maken voor jou.
Wij willen jou kansen geven

om je eigen weg te zoeken.

Daarbij mag je rekenen op onze liefde en zorg.


Wij beloven je op te voeden

in de geest van het evangelie:

de geest van liefde, rechtvaardigheid en vrede.


Wij willen meewerken aan een betere wereld

voor jou en andere kinderen.

door de peetouders;

Pastor: Frank en Hennie, Roland en Lisbeth, Bas en Linda

jullie zijn de speciale getuigen bij de doop van

Gianni, Siebrand en Lotte,

gevraagd om de ouders terzijde te staan wanneer

dit nodig mocht blijken.Meters: Als meter

weet ik het zeker niet altijd beter.
Ik kan alleen proberen

te zorgen dat je jou niet zult bezeren.
Hoewel, ik ben er ook voor leuke dingen

zoals verhaaltjes, knutselen en zingen.
Maar wat ik je vandaag heel extra beloof

is dat ik je zal vertellen hoe ik in Jezus

en zijn gemeenschap geloof.

Ik wil je graag helpen Hem te ontdekken,

want Hij zit op je boot

maar soms moet je Hem wekken.

En weet: als ik faal, of al die andere mensen,

dan kun je bij Hem terecht met je verhaal

en dat wil ik je wensen!


Peters: Wij mensen leven niet los van elkaar,

niet los van verleden en toekomst,

niet los van God.

Als peter

plaats is mij in de rij van mensen

die verbonden zijn met elkaar

en het voor elkaar opnemen.

Ik wil je peter zijn

en ik beloof dat ik met je zal meegaan

in zorg, aandacht, liefde en gebed.


door alle aanwezigen;
Pastor: Familieleden, vrienden en vriendinnen, wij allen

zijn mede verantwoordelijk voor het levensgeluk

van dit mensenkind. Mag ik vragen: willen

jullie daaraan oprecht meewerken?
Allen: Ja, dat beloven wij.

GELOOFSBELIJDENIS

(beurtelings gebeden)


Pastor: Wij hebben allen onze doopbelofte uitgesproken.

We willen nu samen het geloop belijden van onze

gemeenschap, waarin dit kind wordt opgenomen.

Geloven jullie in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde?
Allen: Wij geloven.
Pastor: Geloven jullie in Jezus, zijn enige Zoon, onze Heer,

geboren uit de maagd Maria.

Die geleden heeft, gestorven en begraven is;

die uit de doden is opgestaan en leeft aan Gods

rechterhand?
Allen: Wij geloven.

Pastor: Geloven jullie in de heilige Geest; de heilige

Katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen,

De vergeving van de zonden, in de verrijzenis

Van het lichaam en het eeuwig leven?Allen: Wij geloven.


Gedicht: door de oom van Gianni, Tommy.
ZEGEN OVER HET WATER.
Voor je geboren werd

lag je in de schoot van je moeder

heerlijk te spartelen in het vruchtwater.

En nu je als baby een badje krijgt,

kraai je van plezier.
Water is zalig:

als het warm is, kun je erin zwemmen,

als het vriest, kun je erop glijden,

als het naar beneden dwarrelt als sneeuw

kun je erin spelen en sneeuwballen maken.
Water kan ook woest zijn

en het land overstromen

of door dijken breken,

en als het eindeloos regent

is water niet meer leuk.
Water is kostbaar:

zonder water verdorren de planten

mensen en dieren sterven van dorst.

Water is te kostbaar om het te vermorsen.


Water maakt alles nieuw:

want water geeft leven,

water is zuiverend,

als je uit het water komt,

ben je herboren.DE DOOP

(met begieting van het gewijde doopwater)


Gianni, Siebrand en Lotte, ik doop jullie in de naam

van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.DE ZALVING MET CHRISMA

Gianni, Siebrand en Lotte, met de heilige olie zalf ik jullie

en geef jullie het teken van Jezus Christus.

Moge zijn Geest jullie sterken en jullie behoeden in de liefde.


Gedicht: door de oma van Lotte
Ik word gezalfd

Olie beschermt

als de zon te hard brandt

olie doet dromen

van zee en van strand.
Olie heelt wonden

olie verzacht

olie geeft licht

aan de lamp in de nacht.


Olie doet glanzen

olie versterkt

dopen met olie

is Gods Geest die werkt.DE DOOPKAARS
Deze wordt ontstoken aan de paaskaars
Gedicht: door de oma van Siebrand.
Er zit licht in de zon, die de dag doet ontwaken

en licht in de maan, die de aarde wil raken


Er zit licht in het vuur, dat de kamer verwarmt

en licht in de lamp, die mijn schaduw omarmt


Er zit licht in je ogen, en licht in je snoet

er zit licht in je lach, en licht in je groet


Er zit licht in de paaskaars, die brandt voor je doop

het is licht dat jou leidt, naar een wereld van hoop.Dan ontsteken we deze kaarsen aan het licht van Christus.
IV. SLOTGEDEELTE

VOORBEDEN

Pastor: Lieve Gianni, Siebrand en Lotte,


Het licht is voor jullie ontstoken aan de paaskaars,

Het symbool van Jezus van Nazaret.

Door hem weten wij dat duisternis steeds zal wijken

Voor het licht van hen die recht willen doen,

Dat koude steeds zal verdwijnen

Door de warmte van hen die liefhebben

Moge jullie zijn als een licht in de wereld,

Als een vuur tussen de mensen, als een vonk van Gods liefde.

En geef dit licht door aan iedereen die het ontvangen wil.
Met het licht van de doopkaarsen worden zeven kaarsen ontstoken door: Naomi, Willem, Berend en Martijn tijdens het oplezen van de voorbeden geplaatst op de zevenarmige kandelaar: door Saskia Bakkenes.
N: We steken een kaars aan voor de moeders

die ‘dwaze moeders’ worden genoemd,

omdat ze op hun eigen stille manier protesteren

tegen het geweld in hun land en blijven vragen:

waar zijn onze mannen, onze dochters, onze zonen…….
W: We steken een kaars aan voor de vaders

die om politieke of economische reden gedwongen zijn te leven

ver weg van hun vrouw en kinderen

ver weg van het land en de grond die hen lief is….


B: We steken een kaars aan voor de zwerfkinderen,

die niet of nauwelijks weten wie hun ouders zijn,

die niemand hebben die hen liefdevol noemt bij hun naam….
M: We steken een kaars aan voor jonge mensen

die opgroeien temidden van oorlogsgeweld,

die geen kans krijgen om te ontdekken

wat waardevol is in het leven,

die slechts leren dat recht van de sterkste geldt…..
N: We steken een kaars aan voor de mensen

die weg moeten vluchten uit hun land,

alles achter moeten laten waaraan ze gehecht zijn

en wat ze wilden doorgeven aan hun kinderen…..


W: We steken een kaars aan

voor de kinderen die opgroeien in onze rijke landen,

waar welvaart voor het grijpen lijkt te liggen,

maar waar menselijke warmte soms ver te zoeken is…..


B&M: We steken een kaars aan voor onszelf,

en voor de mensen in onze omgeving.

we willen elkaar waarderen, openstaan voor elkaar,

we wensen ieder alle goeds toe…..Pastor;

Laten we nu het gebed bidden, dat Jezus ons gegeven heeft,

en dat jullie zullen leren aan jullie kinderen.
Allen;

Onze Vader die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd.

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring.

Maar verlos ons van het kwade.
Amen.

ZEGEN
Pastor;

De doop is het begin van een weg,

die ouders met hun kinderen willen gaan.

Over een aantal jaren worden deze kinderen

door vormsel en eucharistie verder opgenomen

in de geloofsgemeenschap rond Jezus Christus.

Nu zijn deze kinderen nog klein en hulpeloos,

maar we hopen dat ze spoedig kunnen horen en spreken;

dat ze ook het woord van God kunnen verstaan,

en het geloof kunnen belijden.

SLOTGEBED
Pastor;

Heer onze God,

wij hebben gehandeld naar het woord van Uw Zoon,

Gianni, Siebrand en Lotte hebben wij gedoopt en gezalfd

in uw naam.

Verhoor dan ook dit gebed

voor de toekomst van onze kinderen.
Effeta*

Ik zegen je kleine oogjes,

opdat ze altijd de diepte van je ziel

zouden uitstralen (pastor raakt de ogen aan)


Ik zegen je kleine oortjes,

dat je mag horen, het zingen van de dingen,

het roepen van een mens in nood. (pastor raakt de oren aan)
Ik zegen je kleine mondje,

dat je mag lachen en woorden spreken van bemoediging,

dat je je mond durft openen om dingen te noemen bij hun naam.

dat je taal eerlijk mag zijn en mild. (pastor raakt de mond aan)

Ik zegen je kleine handjes,

dat ze leren geven en delen.

dat ze sterk en teder mogen zijn. (pastor raakt de handen aan)
Ik zegen je kleine voetjes,

dat je vrijuit mag gaan en staan in deze wereld,

dat je met vallen en opstaan mag doorgaan,

je eigen weg. (pastor raakt de voeten aan)


* Effeta is een Hebreeuws woord dat betekent: ga open. In dit gebed wordt gevraagd dat je zintuigen zich mogen openen voor God en de wereld.


Eigen tekst door de peettante van Siebrand, Lisbeth


SLOTLIED ‘I believe in you’ van IL Divo & Celine Dion

Lonely
The path you have chosen


A restless road
No turning back
One day you
Will find you light again
Don’t you know
Don’t let go, be strong

Refrein:
Follow your heart


Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe in you

Follow your dreams


Be yourself, an angel of kindness
There’s nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe in you.

Tout seul Tu t’en iras tout seul


Coeur ouvert A l’univers
Poursuis ta quête
Sans regarder derrière
N’attends pas Que le jour Se léve

Suis ton étoile


Va jusqu’ou ton rêve t’emporte
Un jour tu le toucheras
Si tu croix si tu croix si tu croix
En toi Suis ta lumière
N’éteins pas la flamme que tu portes
Au fonds de toi souviens-toi
Que je croix que je croix que je croix, En toi

Someday I’ll find you


Someday you’ll find me too
And when I hold you close
I’ll know that it's true

Refrein:


De mooiste woorden kunnen niet vertellen

hoe mooi jullie zijn,

hoe prachtig en hoe klein.

En zelfs de sterren konden niet voorspellen

hoe dankbaar en blij we met jullie zijn.

Bas en MariekeArend en Saskia

John en Corina
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina