Viering van Zaterdag 22 oktober 2005 thema: De kracht van vrouwen om het lot te doen kerenDovnload 21.86 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte21.86 Kb.
Viering van Zaterdag 22 oktober 2005

thema: De kracht van vrouwen om het lot te doen keren.
(Met de engel van het dienen en de engel van de dapperheid)
Decor: waslijn (typisch vrouwelijk dienstbaar symbool) met ‘te drogen’ handdoeken met daarop namen en foto’s van sterke en dappere vrouwen: Esther, Zuster Emmanuel, Rosa Parks, Jeanne De Vos, Jane Goodall, vele anonieme werkende moeders/vrouwen uit de derde wereld, Lieve Blancquaert, Rigoberta Menchu, Florence Nightingale, Marie Curie, Lea Provo,Wangari Maathai …
Structuur:
 • Lied: (OLB p. 242) Open de schriften
 • Kindernevendienst : Miek
 • Lezing 1: hfdst 7, 1-7: Liesbeth
 • Muzikaal intermezzo ‘oosterse muziek’
 • Lezing 2: hfdst 8, 3-12 : Herlinde
 • Muzikaal intermezzo
 • Lezing 3: hfdst 10, 1-3 : Annie
 • Duiding: Kristien
 • Bezinningsmoment en Lied: (OLB p. 250) Rest :Zeg niet hoe…
 • Vrije voorbeden. Acclamatie : p.317 Waar mensen samen
 • Kinderen terug
 • Mandjes en P.P.
 • Dankgebed: nr 58
 • Brood en beker
 • Onze Vader
 • Vredeswens: Liesbeth
 • Slottekst: Annie (tekst Rosette Mikanda, Congo , uit KAV boekje p. 26, okt. 2005)
 • Slotlied: (OLB p.153 ) Wie niet strijden…
Inleiding:
Mag ik iedereen welkom heten in deze viering, die we willen plaatsen in het teken van diegene die we mogen noemen Vader/ Moeder, Zoon en broeder en de Inspirerende Geest. En laten we ons hier even bezinnen over de kracht van vrouwen om het lot te doen keren.

Als men op de straat mensen zou laten associëren bij het begrip ‘krachtige vrouwen’ zou men waarschijnlijk te horen krijgen: de vroegere iron lady, Margeret Thatcher, vorige week tachtig geworden, of wat recenter de machtigste vrouw in de VS: Condoleeca Rice. Het is nog thans niet over deze vrouwen dat we het in deze bijeenkomst willen hebben. Deze dames hebben zichzelf daarvoor misschien iets te veel geassocieerd met de macht en het grote geld.


De vrouw waar het hier in deze vieringen al enkele weken om draait is de joodse koningin Esther. Haar kunnen we zien als een soort engel van dapperheid en dienstbaarheid aan haar volk. Zij wekt leven op, doet mensen leven. Zelfs letterlijk want dank zij haar is het volk nog in leven.
In wat vooraf ging, lazen we reeds hoe de vorige koningin Vasti tegen de mannelijke dictatuur probeerde in te gaan door te weigeren te verschijnen op een feestje van de koning om te tonen hoe mooi ze wel is. Deze vernedering neemt de vorst niet. Bovendien zouden alle vrouwen in het rijk wel eens ongehoorzaam kunnen worden aan hun man. Daarom wordt ze verstoten. Vrouwen hadden toen niet veel te zeggen, en zeker niet bij de koning die je alleen mocht aanspreken als je zelf eerst aangesproken werd of de scepter aangereikt. Als de koning een nieuwe vrouw kiest valt zijn oog op het beeldschone nichtje van Mordekaï. Hij is een joodse banneling in Perzië. Koning Ahasverus kiest haar, zonder te weten dat ze joodse is. Mordekai, haar oom blijft in de buurt van het hof haar opvolgen. Daar komt hij in conflict met de Haman die een hoge positie bekleedde en belust was op macht een aanzien. Als Mordakai niet wil buigen voor Haman, zint hij op wraak.
In de joodse liturgie neemt het boek Ester een voorname plaats in. Het Poerimfeest, dat ze in maart vieren, herdenken ze deze gebeurtenissen. Poerim betekent : het lot. Het lot dat geworpen was voor de joden en hun ondergang moest betekenen. Haman had immers een wet laten uitvaardigen in naam van de koning dat alle joden, en dus ook Mordakaï verdelgd moesten worden. Als met Poerim de joden dit verhaal lezen mogen de kinderen, steeds als ze de naam Haman horen, rammelen op trommels en belletjes. De volwassenen stampen met de voeten op de grond. Haman is de duivel in mensenvorm die weggejaagd moet worden. Maar Ester heeft het lot doen keren. Door haar doordachtzame, misschien zelfs sluwe acties zal het spannende verhaal toch nog een happy end krijgen.


Duiding:
Samen met Ester staan er vandaag twee engelen in de kijker: die van het dienen en die van de dapperheid.

Dapperheid. Het klinkt als een begrip uit een middeleeuwse riddersmoraal. Oorspronkelijk was het ook een deugd voor soldaten, maar uiteindelijk is het ook een van de 4 kardinale deugden.Een dapper mens is geen waaghals, maar hij schat de situatie goed in en doet dan dapper wat juist wordt geacht. Tegenover dapper staat laf: de neiging toe te geven aan angst en te vluchten. De engel van de dapperheid staat ons bij als we die natuurlijke neiging overwinnen en standhouden waar we nu net op de proef worden gesteld.

In ons decor hebben hier vandaag een wasdraad gehangen met handdoeken. Die symboliseren de vrouwelijke dienstbaarheid in vele culturen. Erop speldden we de foto’s en namen van vele krachtige vrouwen. Vrouwen die niet vluchten voor de uitdagingen waarvoor ze staan, maar iedere dag dapper vechten voor de zaken die ze belangrijk achten: Zuster Emmanuel die in de sloppenwijken van Cairo opkomt voor haar arme mensen; Rosa Parks die in de bus ging zitten en weigerde plaats te maken voor een blanke om op te komen voor de rechten van de zwarte bevolking, Jeanne De Vos, dapper strijdend tegen het onrecht dat meisjes in India wordt aangedaan, En denken we verder aan Rigoberta Menchu ijverend voor haar indianan volk; Jane Goodall die waarschuwt voor de gevaren als we niet beter met ons milieu omgaan, net als de nobelprijswinnares voor de vrede van vorig jaar: Wangani Maathai En nog vele andere bekende namen. Maar daarnaast ook de foto’s van vele onbekende vrouwen hier, maar vooral in de derde wereld die iedere dag vechten voor overleven, voor het verbeteren van de situatie voor hun gezinnen, …
Dappere vrouwen genoeg. Maar krijgen vrouwen genoeg kansen? Zo zijn tweederden van de analfabeten nog steeds vrouwen, en hoewel vrouwen in ontwikkelingslanden 60 tot 80 procent van de voedselproductie voor zich nemen, krijgen ze amper scholing of beslissingsmacht. Meestal mogen ze geen land bezitten en zelden kunnen ze zelf de financieën zelf besturen. In de krant van vorige week stond een artikel over het recent gepubliceerde wereldbevolkings-rapport van de VN. Willen we de milleniumdoelstellingen om de armoede te halveren halen in 2015 dan moet de discriminatie van de vrouw stoppen. Wie op wereldschaal vrouwen beknot, snijdt dubbel in eigen vingers, want vrouwen leveren niet alleen dubbel werk in de derde wereld en hebben meer impact op de toekomstige generaties dan mannen.” (“Als het in de krant staat, zal het wel waar zijn zeker?” )
Dan hebben we nog de engel van het dienen. Dienstbaarheid is tegenwoordig niet meer in. Mensen willen vrij zijn, zichzelf verwerkelijken, zelf bepalen wat ze willen doen. Het Griekse woord dat in de bijbel meestel met ‘dienen’ vertaald wordt, luidt ‘diakonein’. De letterlijke betekenis is eigenlijk ‘bedienen aan tafel’. Wie dit doet, dient het leven, voedt, roept leven op. En dat is zo ongeveer de ware betekenis van dienen, zich verdienstelijk maken. Want als ik een ander niet tot leven roep, heeft mijn leven geen zin. Ook Jezus liet - onder andere met de voetwassing - al weten dat de leider, de voorganger en dienaar moet zijn.

Ook Ester laat haar volk leven en neemt haar verantwoordelijkheid op. Ze is door haar oom op de hoogte gebracht van de verderfelijke rol die Haman speelt. Die wil de ondergang van de joden. De wet is al uitgevaardigd, de datum vastgelegd. Ether is de enige hoop. Ester nodigt Koning Ahasverus en haman uit voor een etentje. Ze dekte de tafel en bediende de twee heren. Maar ondanks het feit dat ze 3 dagen gevast en gebeden heeft om kracht te putten, durft ze haar geheim niet prijsgeven. Ze nodigt de twee heren dan maar uit op een tweede etentje. Het was zeker géén gemakkelijke opdracht. Er waren problemen. Ten eerste schijnt de liefde van de koning voor haal al een beetje bekoeld; hij heeft haar al dertig dagen niet meer bij hem genodigd. En de koning staat op zijn strepen. Hij hield niet van ongehoorzame vrouwen. Als je bij de koning in ongenade viel, was je niet zeker van je toekomst. Ze moest dus heel voorzichtig en tactisch te werk gaan. En ten derde weet de koning niet dat ze joodse is, dat heeft ze voor hem verzwegen op aanraden van Mordakaï. De koning weet ook niet dat hij haar oom is. Reden genoeg dus voor de koning om woedend te zijn.

Ester moet het diplomatisch aanpakken. Ze doet dit door een feestmaal te organiseren en naar Perzische gewoonte vloeit de wijn dan rijkelijk. Dit maakt de stemming al wat losser en de koning goed geluimd. Verder weet ze haar woorden goed te kiezen. Onderdanig spreekt ze: “Als ik genade heb gevonden in Uw ogen en als het de koning behaagt; laat mij en mijn volk leven. “ Het geheim is eruit dat ze joodse is; uit mij en mijn volk spreekt een grote solidariteit; het is haar niet om haar eigen leven te doen. Dan was het misschien beter geweest gewoon te zwijgen. En als ze zegt ‘mij en mijn volk’ en niet omgekeerd eerst het volk; getuigt dit ook van haar psychologisch inzicht. Haarfijn voelt ze aan dat haar volk de koning niet veel doet. Mar zij is hem misschien wel veel waard. En daar mikt ze op. Niet eerst ‘ik en dan het volk’, maar ik, samen met mijn volk, dat eerst verdelgd, gedood en uitgeroeid moest worden. Driemaal dood dus.

En ze vervolgd tactisch: “Als het maar om slavernij ging koning, dan zou ik u niet lastig vallen. Ge hebt belangrijker dingen aan uw hoofd. Maar nu…” Koning Ahasverus blijkt niet veel af te weten van de snode plannen van Haman. Eigenaardig niet, voor zo’n machtig vorst? Dat geeft Ester de kans uit te halen naar de Joodse vijand nummer 1. Die voelt dat hij in ongenade valt en zich voor de voeten van Ester werpt. Maar die interpreteert dit heel anders, waardoor hij woede van de koning nog meer op de hals haalt. Hij mag vanaf dan het lot dragen dat hij zelf voor Mordakai had bedacht: hij wordt gehangen aan de paal, vijftig el hoog. Nadat duidelijk werd in welke verhouding Ester stond met Mordakaï werd hij bij de koning toegelaten Hij kreeg het vertrouwen van de koning en kreeg de positie van Haman. Omdat –zoals in een vorige viering al eens aan bod kwam - een wet van Meden en Perzen onherroepelijk was werd een tegendecreet gemaakt. Hierdoor werd het decreet van Haman onschadelijk: in plaats van zich te moeten laten afmaken mocht het joodse volk zich verdedigen van de aanval. Dankzij Ester en Mordakai was hun lot gekeerd. Zij staan symbool voor het volk dat overleefd ondanks alles.


Verder nog enkele vragen die dit verhaal ons tegenwoordig misschien nog doet stellen:

Blijkbaar konden in het Perzische rijk bannelingen heel veel verantwoordelijkheden opnemen. Mordakaï is hiervan een prachtig voorbeeld. Hij bleef nochtans de joodse voorschriften en reinigingswetten trouw. Misschien kan dit wel als voorbeeld gesteld worden voor onze maatschappij. We hoeven maar ‘bannelingen’ te vervangen door allochtonen of asielzoekers.

En tenslotte doet Ester ons stilstaan bij onszelf: Op het cruciale moment komt ze op voor haar volk. Bewust van de nare gevolgen die dit zou kunnen hebben voor haar. Durven wij opkomen voor anderen waar ons eigen hachje erbij in zou kunnen schieten? Durven wij overal uitkomen voor ons geloof?

En waar haalt zij haar kracht? Nergens wordt God vernoemd, niet één keer valt zijn naam. Maar de naam ‘Ester’ betekent: de verborgene; of ik die verborgen ben. Waarschijnlijk mogen we het ook lezen als degene in wie de verborgen Jahwe werkt. Want hij is de dragende kracht van de personages die op de voorgrond treden: Mordekai en ester. Naar Hem wordt regelmatig verwezen, vb. wanneer ze voor een belangrijke beslissing staan vasten en bidden ze drie dagen. Een gelovige lezer weet dat dit betekent zijn leven in de handen leggen van Iemand die groter is dan het eigen hart. Iemand die wil werken doorheen mensen. In welke mate maken wij nog tijd vrij om bewust te worden van Diegene die door ons wil werken, door wie wij dienstbaar en dapper kunnen zijn?


Zending: (eventueel als Patrick er niet is.)


Moge de engel van dapperheid ons bijstaan deze week, zodat we niet vluchten of zwichten als de tegenwind om je oren blaast. En dat we dapper door het leven gaan bij de problemen van alledag. Zodat we vrij kunnen zijn van de dwang om ons overal geliefd te maken, maar dat we trouw blijven aan onszelf. Wie dapper is, vermijd het gemakkelijk compromis, maar zet zich in voor het leven. Hij vecht voor het leven.

En verder wensen we ons de engel van het dienen op ons levenspad. De engel, zoals Ester, die het leven in ons opwekt, die blokkeringen ongedaan maakt. Dat we deze week onze blik verscherpen voor zaken die het leven bedreigen en verstarde communicatie doorbreken.En ga dan de week in met de zending en zegen van de Heer die we noemen,

Vader, zoon en geest.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina