Vijf jaar na 9/11 Hoe olie de apocalyptische ontknoping beheerstDovnload 38.49 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte38.49 Kb.

Vijf jaar na 9/11

Hoe olie de apocalyptische ontknoping beheerst
Drs. L.P. Dorenbos, Hilversum, Holland, (dorenbos@schreeuwomleven.nl)

Hilversum, 11 september 2006


Intro


Hoe na 9/11 een stuiptrekkende en verdeelde Islam wanhopig poogt de wereld te destabiliseren en zo de Islam een terroristisch geladen gezicht geeft, zodat net als eerder in de geschiedenis de ware aard van deze sluimerende reus wordt ontmaskerd en de vrijheid verdedigende wapens worden opgepakt om het gevaar te keren. En hoe een westerse wereld, met de supermacht VS aan het hoofd, poogt een nieuw evenwicht te vinden in het met wapenen begonnen tegenoffensief, dat moet leiden tot een evenwicht dat moet garanderen dat de olieleverantie aan het westen wordt veilig gesteld en waarbij Saudi-Arabië – met zijn wereldwijde Wabibitische zendingsoffensief – evenals Amerika, dubbelspel speelt ter wille van hun wederzijds belang. En hoe een apocalyptische ontknoping evident lijkt en alle relieuze leugens ontmaskerd worden en de wet van vrede en liefde van God vanuit de stad van de vrede, Jeruzalem, als waarheid door alle volkeren zal worden erkend. Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter van de Stichting Schreeuw om Leven, Hilversum, Holland, en internationaal actief op het terrein van normen en waarden in apocalyptisch perspectief geeft zijn visie op de situatie in de wereld vijf jaar na 11 september 2001.

Hoe een sterke reus kwetsbaar bleek


We waren in de auto op weg naar Cor de Vries. We hoorden life het bericht dat een vliegtuig in één van de Twin Towers was gevlogen. We waren geschrokken en kort daarop verbijsterd toen een overslaande stem meldde dat ook in de andere toren zich een vliegtuig had geboord, beseffend dat hier sprake moest zijn van een bewuste terroristische daad. Om even later te horen dat er ook een vliegtuig het Pentagon was binnengevlogen en niet lang daarna het bericht doorkwam dat er ook een vliegtuig in Pennsylvania was neergestort. De wereld hield de adem in. Hoeveel vliegtuigen waren onderweg om dood en verderf te zaaien? Hoe was het mogelijk dat zoiets kon plaatsvinden? Waar waren de geheime diensten? De beelden die daarna volgden waren apocalyptisch. Niet lang nadat de vliegtuigen zich in de torens hadden geboord stortten ze alle twee in onder hun eigen gewicht. Er ontstond een enorme stofwolk en overal vluchtten mensen weg. Niet velen konden zich redden uit de ineenstortende torens. Je zag mensen wanhopig van zeer hoog uit het raam springen om gegarandeerd verpletterd te worden in het ook neerstortende puin. Even later bleek dat minstens drieduizend doden te betreuren waren en dat in het neergestorte vliegtuig de passagiers in opstand gekomen waren en met de kapers de dood vonden. Na de eerste explosie in de kelders van de Twin Towers, jaren daarvoor en na de aanval op de VS-ambassade in Kenia, had Osama Bin Laden, die ergens in de grotten in Afghanistan zijn hoofdkwartier houdt, meedogenloos toegeslagen via een perfect in het geheim geplande mega-aanval op het westen, dat volgens hem vernietigd moest worden vanwege zijn van de koran afvallige gedrag. De koran die haar volgelingen oproept om alles wat tegen de koran is met de grond gelijk te maken, in de eerste plaats Israël en de Joden, maar ook het christelijk westen, dat denkt de regels van Mohammed met voeten te treden en daarbij Amerika voorop. Het is dezelfde Bin Laden die bij de Russische invasie in Afghanistan op voortreffelijke wijze de Amerikanen geholpen heeft om op gruwelijke koranwijze af te rekenen met de Russische troepen, die uiteindelijk dan ook geen andere weg zagen dan de aftocht te blazen. Daarna werd Osama Bin Laden, niet meer nodig, door de Amerikanen afgedankt. Maar die vervolgens zelf, met zijn Taliban-troepen gekneed in de guerrillastrijd tegen de Russen, af ging rekenen met de elkaar bestrijdende krijgsheren in dat land om er de Taliban-heerschappij te vestigen met een regime van de meest orthodoxe Islam-snit. Met als onderdelen: opiumteelt, het middel van bestaan voor de krijgsheren, een absolute vrouwendiscipline volgens de orthodoxe leer en een totale uitbanning van elke westerse en zeker christelijke invloed dan ook. Hoe een vriend een vijand was geworden, werd duidelijk toen Amerika besefte, dat er sprake was van een het evenwicht verstorende Islamexpansie in een gebied, waar juist Amerika vanwege de strategische positie voor dat deel van de wereld, geen Islam-extremisme duldde en het de krijgsheren dan ook met geweld te hulp kwam om Osama Bin Laden te verdrijven. Onder Clinton werden al eens op zijn opleidingscentrum bommen gedropt, die geen doel raakten, maar na de Twin Tower collapse was binnen no time de oorlog verklaard aan deze Osama Bin Laden met een snelheid en een stootkracht die zijn weerga niet heeft. Amerika besloot, nu bleek dat zij zelfs tussen de twee oceanen, niet meer veilig was, om met ongekende agressie de vijand overal in de wereld te lijf te gaan. Zogenaamd werd de overwinning behaald en de ook niet te vertouwen krijgsheren weer op het paard gezet, de papaverteelt werd weer opgepakt, de vrouwen kregen weer meer vrijheid en de hele wereld legerde troepen om het land te beschermen en te helpen met de wederopbouw, wat dat dan ook moge zijn, om langzaam te ontdekken dat Osama Bin Ladens Taliban dan wel zich een tijdje rustig en schuil gehouden heeft, maar zich nu voldoende gehergroepeerd heeft om weer voorzichtig dolk- en rugsteken uit te delen aan het veel te kleine westerse bezettingsleger in Afghanistan. De Vietnam-oorlog was te lang geleden en de nationale Amerikaanse trots te veel gekrenkt om eerst goed na te denken over een bezetting en aanvalstrategie van een hoog ontwikkeld westers leger tegen een laag en primitief en niets ontziende terroristisch en opstandelingenleger, waarbij een leven meer of minder in het geheel niet telt, ook al omdat een gesneuvelde islamterrorist of -soldaat sterft vanuit de zekerheid, dat hij als een held de islamhemel binnentreedt en omringd door zovele maagden, waar hij in zijn aardse leven niet aan mocht denken op straffe van onthoofding, een geweldig leven krijgt.


Getergd Amerika zal nu de Golfoorlog afmaken

Irak was, sinds het vanwege de olie in de Golfoorlog het buurland Koeweit binnenviel een andere doorn in het oog. Aartsvijand Saddam Hoessein die daarna treiterend de VS om de tuin leidde en actief bezig was om de zelfmoord-bombers van de Jihad van de Palestijnen in de Gaza strook te financieren om maar zoveel mogelijk Israëliers om zeep te helpen. Saddam Hoessein, een quasi Islamiet, steunde de Soenni-fractie in de Gazastrook om alles te doen om de terroristische Hamas te versterken. Als een man, zoon of vrouw zich voor de goede strijd had opgeofferd, werden de nabestaanden vereerd met een groot bedrag aan dollars. Ook hen werd de hemel beloofd met zeventig maagden waarmee ze mochten doen wat ze wilden. De Golf oorlog was gestopt en Saddam Hoessein had allen die Amerika steunden een kopje kleiner gemaakt en was nog wreder geworden, om al de mogelijke tegenstanders te elimineren. Hij tartte Amerika door de onderzoekers naar zijn vermeende chemische wapens al maar om de tuin te leiden. De Cheneys en Rumsvelds die ook onder vader Bush de Golfoorlog leidden zagen hun kans nu schoon om, wat ze toen niet afgemaakt hadden, nu af te maken. De link tussen Osama Bin Laden en Saddam Hoessein was snel gelegd en George W. Bush’s kronkelwegen om het bewijs en de rechtvaardiging van de aanval op Irak was gemaakt door het bewijs te leveren van de aanwezigheid van nucleaire plannen in Irak, om zo de Verenigde Naties te omzeilen en zelf de aanval in te zetten. Dit deed hij samen met Tony Blair van Engeland, die op het wereldtoneel ook mee wilde spelen, vanuit het in haast in elkaar getimmerde Anti-terrorisme front, waar zelfs een Poetin van Rusland aan mee deed, die zelf terroristische activiteiten in het door hen bezette Tsjetsjenië uitvoerde. Het leek alsof het doel de middelen heiligt. In een onvoorstelbare snelheid werd Irak overrompeld. Troepen trokken langs de Eufraat en de Tigris de vijand was nergens te zien. De straten van Bagdad waren leeg, iedereen bleek burger en de militaire uitrusting hing aan de wilgen en de bezetting kwam tot stand. Er zou sprake zijn van een overwinning. Tot grote verbazing van de bevrijders waren de juichende menigten nergens te zien. Er hing een serene stilte voor de storm. Het bleek dat de bevrijders met argusogen werden bekeken en er ontzetting en ontzag was voor de hoogontwikkelde technische kracht van de troepen en iedere soldaat; maar al gauw kwamen de onderlinge twisten in Irak naar boven en werden de bevrijders al heel snel gezien als bezetters. Waren de Amerikanen niet de vrienden van Israël? Waren de Amerikanen niet de vijanden van de Islam? En hoe het westen met afschuw vervuld was, van de door radicaal Islamisme gedreven Twin Tower aanvallen, in de Islam wereld werd met verholen trots gekeken naar hun jongens die toch maar kans gezien hadden om zo’n machtige vijand van de Islam een lesje te leren. Amerika was toch de grote bedreiging voor de Islam? De supermacht Amerika maakte het toch moeilijk om de wereldveroveringsplannen van de Islam voort te laten gaan. En was het niet zo dat onder Saddam Hoessein er sprake was van enorme repressie van de Soennieten over de Sjiieten en dat terwijl de Sjiieten verre in de meerderheid waren. Saddam Hoessein kende zijn pappenheimers en liet een meerderheid door een minderheid onderdrukken. Met de inval van de Amerikanen en hun ideologie om een democratisch proces op gang te brengen, hielpen zij mee aan de omgekeerde beweging waarbij de Soennieten beseften dat hun machtspositie werd ontmanteld en de Sjiieten hun agressie konden uiten na al die jaren van onderdrukking, waarbij de religieuze voeding van de tegenstelling door de eeuwen heen van Soennieten en Sjiieten werd gebruikt om elkaar met geweld te bestrijden, iets waar we bloedige taferelen van zien in de geschiedenis. De westerse naïviteit, als zouden we te maken hebben met een Islam waarbij verschillende fracties in vrede naast elkaar leefden, werd wreed verstoord door wat er na de invasie door Amerika naar boven kwam, met als gevolg dat er vijf jaar later dagelijks minstens 100 burgers sterven als gevolg van de clashes tussen deze twee fracties van de Islam familie.

Wordt een slapende religie reus wakker?


De Islam reus werd wakker. De overheersingstactiek van het religieus fanatisme van de Islam sluimerde jaren in het westerse denken, waarbij de Islam werd gezien als een godsdienst van vrede en de in het westen wonende moslims als vredelievende burgers, die een waardevolle bijdrage leverden aan de westerse welvaart. Dat de Islam door de eeuwen heen een op wereldheerschappij gerichte godsdienst is, bleek lang vergeten. Dat er ooit een slag bij Poitiers in 737 in Zuid Frankrijk was, die de Islaminvasie in Europa beperkte tot Spanje en dat in de Zestiende eeuw de Turkse troepen voor de poorten van Wenen stonden en teruggelagen werden om niet verder Europa onder de voet te lopen, was vergeten of niet bekend. En dat de Islam ook diep in het verre oosten doorgedrongen was, was ook niet actief aanwezig in het denken van de westerse mens. Met de Twin Tower collapse, de 9/11 trauma’s veranderde de wereld. De Islam werd gezien als een bedreiging. En het leek alsof de geest uit de fles was. De kapers waren in Hamburg opgeleid, ze gedroegen zich westers. Ze kwamen uit Saudi-Arabië, de grote vriend van Amerika. Ze waren actief gelovig, hingen de Wahibitische geloofsrichting aan, de stroming binnen de Islam van waaruit Saudi-Arabië is ontstaan. Het zijn de twee koningshuizen uit dit woestijn volk die eeuwen lang, de, volgens hen, te liberale islam fracties, te vuur en te zwaard hebben bestreden en dood en verderf en angst gebracht hebben in het Midden Oosten, om uiteindelijk een enorm groot gebied in het Midden Oosten te beheersen, om daarna te ontdekken dat ze op een goudmijn woonden: de olie. Olie dat een smeermiddel werd voor allerlei ongerechtigheid, waarbij het westen al gauw begreep dat alleen door hechte vriendschap met deze extremistische mohammedaanse heersers te sluiten, er sprake kon zijn dat de oliestroom gegarandeerd kon worden. Amerika is dan ook de grootste vriend en draagt door zijn militaire overwicht ervoor zorg dat niemand in het Midden Oosten het ook maar in zijn hoofd haalt om Saudi-Arabië een strobreed in de weg te leggen. De olie vloeit rijkelijk en er wordt een goede prijs voor betaald, zodat elke telg uit deze koningsfamilie zwelgt in het goud en de oliedollars en kan doen en laten wat hij ook maar wil, terwijl een groot deel van de bevolking nog steeds in het stenen tijdperk van de woestijn tijd leeft.


Hoe vijanden vrienden zijn en vica versa

En hoewel ieder weet dat het de Wahibitische stroming in de Islam is, die probeert de wereld te overheersen en iedereen weet dat Saudi-Arabië achter de vele aanslagen zit, blijft het evenwicht om de olie te laten stromen bestaan. Er was meer aanleiding om de agressieve Wahibitische aanslagen te pareren dan een Saddam Hoessein een kopje kleiner te maken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de hele Arabische wereld geen bezwaar had dat een Saddam Hoessein werd aangepakt door een tot in hun nieren getergd Amerika. Konden zij hun handen in onschuld wassen. Het was immers Irak dat enkele jaren eerder een oorlog gevoerd had met Iran, om dat land dat door Sjiieten beheerst wordt een lesje te leren om zich niet met de onderdrukking van de Sjiieten in Irak te bemoeien. Saudi-Arabië had geen moeite om Irak een toontje lager te laten zingen om niet hun olie-hegonomie en  balans te verstoren, wat Saddam Hoessein geprobeerd had door zijn afgeslagen inval in Koeweit. Saudi-Arabië had er belang bij om zijn olie-evenwicht in stand te houden door de Palestijnen te steunen in de strijd tegen Israël, door hen de vuile was te laten opknappen. Zolang de onrust in het Midden Oosten gefocust is op Israël en de Palestijnen, kunnen de Israël omringende landen hun politiek van evenwicht rustig voortzetten, waarbij de positie van Amerika van belang is, om hun steun aan Israël niet in de war te brengen, maar zover te laten gaan als het olie belang het toelaat. De Joodse lobby in de VS is te sterk om de vriendschap met Saudi-Arabië op het spel te zetten. Het is van wederzijds belang om zowel de balans in het Midden Oosten te handhaven voor Saudi-Arabië, als ook de vrede en vriendschap met de VS niet op het spel te zetten. Deze hoge politiek gaat door de maag en de olie. Want geen olie, geen economie en geen economie, geen geld in het Midden Oosten en een economische crisis zal de VS dwingen om met geweld de oliebronnen open te houden, waarbij de kracht van de VS sterker zal zijn dan de tegenkrachten van alle legers in het Midden Oosten samen. Het is daarom beter dat een sterke VS, de sterke legers van Israël in bedwang houdt, dan dat Israël uit overlevingsdwang de legers van de Arabische landen decimeert. Dat dit niet denkbeeldig is, is gebleken in de achtereenvolgende oorlogen die Israël met overtuiging heeft gewonnen. Als volgend jaar 40 jaar hereniging van Jeruzalem gevierd wordt en als nu na een korte zeer dominante strijd tegen de Hezbollah in Libanon opnieuw is duidelijk gemaakt, dat er met Israël niet valt te spotten, is opnieuw gebleken, dat de VS en Saudi-Arabië en Israël er alles aan gelegen is, om het olie-evenwicht in het Midden Oosten te handhaven. De recente strijd in het Midden Oosten, waarbij Amerika en Saudi-Arabië toestonden dat de Hezbollah teruggedrongen werd in zijn beperkte politieke positie, maakt eens te meer duidelijk, dat achter de zichtbare bedreigende politiek, hogere machten schuilgaan, die ook een land als Iran, met een van ideologie brallende president, niet verder laten gaan, dan het olie-evenwicht toelaat. De met nucleaire wapens dreigende Iraanse president zal dan ook niet verder gelaten worden, dan de VS en Saudi-Arabië toelaten. Saudi-Arabië laat de VS de vieze Midden Oosten politiek opknappen, waaraan ze zelf niet toe zouden komen, door indirect mee te werken en toe te zien dat Irak uiteindelijk in een verzwakte politieke positie zal uiteenvallen in drie min of meer autonome gebieden met de Soennitische, Sjiietische en Koerdische bevolking, zonder dat het een bedreiging vormt voor de rest van het Midden Oosten. De positie van Israël zal hier versterkt uitkomen. Een verzwakking van hun naburen komt Israël ten goede. Syrië heeft al de aftocht moeten blazen in Libanon en Iran zullen moeten inbinden. Hoe voorzichtiger Israël manoeuvreert in deze evenwicht bewegingen, hoe sterker zij eruit komen. Hoe eerder de VS kans ziet om zijn militaire verdunning over te veel gebieden te beëindigen, hoe eerder de hegemonie van de VS zal versterkt worden en de vrede in het Midden Oosten hersteld. Het zal erop uit moeten lopen dat de hoge democratisering visie van de VS ingeruild zal moeten worden voor een semi-Islamregime waarbij de sharia wetgeving zal moeten worden geduld met een aantal randverschijnselen en maatregelen om de vrijheid voor minderheidsgroeperingen te garanderen. Nu al is in de wetgevende organen, zowel in Afghanistan als in Irak, een ruime plaats ingeruimd voor de sharia Islamitische wetgeving zonder welke met geen enkele Islam-fractie een regeling is te treffen.

Terrorisme als religieuze strategie


Na 11 september, 9/11, is een slapende reus ontwaakt die tot dan toe sluimerend bezig was de wereldhegemonie te grondvesten. Waren tot de negentiger jaren het communisme, de koude oorlog en het ijzeren gordijn die de wereldvrede bedreigden en die de bevolking in hun angstgreep hielden, na de val van deze reus op lemen voeten is de reus van de wereld veroverende filosofie van de Islamreligie de angst die het wereldenken beïnvloed. Het uit deze religie voortspruitende terrorisme wordt wereldwijd als een bedreiging gezien. En na 9/11 wordt Bali opgeschrikt, worden 9 maart treinen opgeblazen in Madrid, wordt de Londense metro aangevallen, sterven mensen in Bombay in ontploffende spitsuur treinen en wacht de wereld gespannen op de volgende terroristische actie. Osama Bin Laden, de media strateeg ergens in de grotten in het verlaten grensgebed tussen Pakistan en Afghanistan rekruteert vanuit de religieuze ijver en opdracht van de Wahibitische Islam overal op de wereld zijn rekruten om hen, niet al te moeilijk met de koran in de hand, hun hart zo vol van haat en strategie vol te laten pompen, dat zelfs in westerse landen geboren en opgevoede, ogenschijnlijk vredige moslims, bereid zijn de meest agressieve, bloeddorstige en onmenselijke daden uit te voeren in naam van Allah, die alle afvalligen met geweld wil dwingen om hem te volgen. We wanen ons in een van terroristen vergeven samenleving, waarin de westerse waarden van democratie en tolerantie weg gedreven worden in de richting van een kleine agressieve extremistische groep, die niet schroomt om met inzet van eigen leven, de samenleving te verontrusten en in de war te schoppen. De westerse reactie is overwegend agressief, nu blijkt dat de weg van overleg en begrip en verzoening averechts werkt. Het lijkt erop dat zelfs de zogenaamd gematigde islam er het zwijgen toe doet, als extremistische imams en woordvoerders door expliciet de koran te citeren, de gematigden angst aanjagen en velen weer de boerka doen dragen, om straks als het zwaard van de islam door de westerse straten gaat ook zelf niet hun gematigdheid met de dood moeten bekopen. Het zijn de extremistische Wahibitische imams, opgeleid op de imamscholen in met name Saudi-Arabië, die met een geweldige zendingsijver steeds meer westerse moskeeën trachten te bezetten, om zo door infiltratie de Islam gereed te maken om de macht, al of niet met geweld, over te nemen in steeds grotere delen van de westerse samenleving.

Islam, God heeft geen Zoon: de antichrist


De naïviteit die in het westerse christendom heerst als zou de Islam dezelfde uitgangpunten hebben als het christendom en zo samen met de Islam een strategie is op te zetten leidt tot verwarring bij heel veel christenen die menen dat de god van de Islam dezelfde is als de God van de bijbel. Niets is minder waar. En dat zal ook de Islam zelf erkennen. Er is geen god die een zoon heeft. Messias Jezus is hoogstens een profeet. Neen Allah is god en Mohammed is zijn profeet. God heeft geen zoon. En wie de bijbel enigszins kent weet dat de antichrist proclameert dat God geen zoon heeft. En daarom is het niet verwonderlijk dat de Islam de Joden uit moet roeien en ook vierkant het christendom afwijst en in de geschiedenis steeds opnieuw heeft geprobeerd om het christendom aan te vallen en uit te roeien tot op vandaag toe. Het is belangrijk om kennis te nemen van de ware aard van de Islam om een juiste houding ten opzichte van de Islam te kunnen innemen. Het is essentieel om het onderscheid scherp aan te kunnen wijzen om van daaruit met gezag en autoriteit de liefde van God en Messias Jezus te confronteren met de haat van de Islam. De Islam predikt vrede voor iedereen die het eens is met de Islam. Net als vroeger het communisme en het socialisme. Daar werd de vrede, de mir, bedoelt als vrede voor hen die het communisme aanhingen, maar agressie en geweld tegenover ieder die tegen het communisme was. En dat hebben heel veel landen geweten.

Wordt het westen wakker?


Het ontwaken van de ware aard van de Islam roept enerzijds agressie en angst op tegenover deze Islam dreiging, anderzijds roept het ook wakker de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van het eigen westerse democratie denken te zien, dat bedreigd wordt door krachten van buiten en van binnen. In Amerika heeft het geleid tot een enorm nationalisme. Een enorm opkomen van patriottisme. Met een veiligheiddenken waarbij de grenzen van de persoonlijke vrijheid en privacy zelfs bedreigd kunnen worden. 9/11 heeft ook spookbeelden en intrige theorieën opgeleverd, waarbij vooral door de media gretig wordt ingespeeld op het angst en gevoel van de burger om maar het eigen denken en de eigen veiligheid veilig te stellen. Was het patriottisch denken van de Amerikaan al door de eeuwen heen sterk ontwikkeld, omdat deze jonge samenleving van slechts enkele eeuwen uit een smeltkroes van vele volkeren ontstond, waarbij velen hun eigen huis en haard verlieten om de vrijheid en de welvaart te vinden in hun nieuwe vaderland, door deze plotselinge onverwachte aanval op deze veiligheid door de 9/11 ramp, wordt hun ingebakken vrijheid drang opnieuw aangevuurd, om het je niet nog een keer te laten gebeuren. Dit gevoel van eigenwaarde en trots zal nog tot in lengte van jaren het Amerikaanse denken bewegen en telkens als er weer een op Amerika gerichte aanval plaatsvindt worden gevoed. Het is opvallend dat de Amerikaanse regering sinds 9/11 haast over niets anders kan spreken dan over de bestrijding van terrorisme en elke situatie wat dan ook gerelateerd wordt aan 9/11. We zien het nu ook bij de herdenking van de ramp vijf jaar geleden. Amerika zal nooit opgeven. Zal nooit ingeven. America. God bless America. En President Bush bezoekt de plaatsen van geweld en bezoekt de helden van de ramp en het Congres geeft 200 miljoen extra om Osama Bin Laden te vinden en uit te schakelen. Vast besloten om de haarden van geweld uit te bannen.

Olie evenwicht de sleutel tot balans


Het is niet bekend in welke mate hoge politiek Saudi-Arabië onder druk kan zetten om hun agressieve Wahibistische politiek via de moskee terug te dringen, althans in de hand te houden. Het kan toch niet zo zijn dat de terroristische cellen overal in de wereld worden aangestuurd door de vrienden van Amerika, om de olie te laten blijven stromen, door deze cellen niet te veel lastig te vallen. Er moet hoge politiek te ontwikkelen zijn om een einde te maken aan deze terreur- en gewelddreiging. Dit vraagt diplomatieke hoogstandjes waarbij het belang over en weer afgewogen moet worden. Zolang ook Saudi-Arabië er belang bij heeft, dat de olie blijft stromen, is er alle reden om dit doel te bereiken. Een belangrijke factor is dat op het wereld politieke toneel kans gezien wordt, om de fundamentalistische president van Iran tot zwijgen te brengen, althans terug te brengen in het evenwicht van politieke belangen in het Midden Oosten. Daartoe is van uitermate groot belang dat de angel uit het conflict in Irak wordt getrokken. Iran kan zo opspelen, omdat het van een Irak zonder Saddam Hoessein niets te duchten meer heeft. En een Syrië zal Iran niet tegenspreken. Diplomatiek overleg met harde hand en een krachtige politieke druk vanuit Israël kan de weg zijn. De eerste tekenen werden duidelijk zichtbaar doordat door de wereldpolitiek de Hezbollah is teruggedrongen, ondanks het feit dat Iran de grote stimulator was van het conflict. Deze nogal naïeve test van Iran heeft voor Iran verkeerd uitgepakt. Met de VN bezetting in Libanon is enerzijds de wereld in de gevaren zone van het Midden Oosten conflict gebracht, maar anderzijds ook de kans gecreëerd om de aandacht af te trekken van de strijd tegen de Zionistische vijand en zich te concentreren op het herstel van het machtsevenwicht in het Midden Oosten. Saudi-Arabië heeft reeds gezegd, dat het geen behoefte heeft om een strategische politieke ontwikkeling in het Midden Oosten te laten verstoren door een oprisping van een door een apolitieke fundamentalist in Iran, die een Hezbollah afhankelijk van Iran, een verkeerde missie heeft laten uitvoeren, die de kracht van de Islam in het verzet tegen Israël heeft verzwakt. Israël kan dan ook een periode van betrekkelijke rust en veiligheid aan de grenzen tegemoet zien. En Libanon scherp in het vizier van de internationale gemeenschap, zal in betrekkelijke vrede en rust een krachtige wederopbouw kunnen verwachten. Irak zal afstevenen op een federale structuur, waarbij door onderlinge politieke uitwisseling de geweldsspiraal zal kunnen afnemen. De huidige geweldsspiraal zal niet overwonnen worden met een geforceerde westerse democratie visie, maar met vormen van zelfbestuur waarbij de historische wortels van de diverse Islam fracties gehonoreerd zullen worden. De basis hiervoor kan gelegd worden door de spraakmakende imams in Irak als Al Sistani en anderen.

Apocalyptische contouren bevestigd


Wereld politiek in apocalyptisch perspectief past de strijd in het Midden Oosten geheel in het bijbels kader van de Apocalyps, zoals daarin beschreven. Het is dan ook van uitermate groot belang om historisch en politiek en maatschappelijk en religieus studie te maken van wat er in de bijbel beschreven is over de ontknoping van de eindtijd en de komst van Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid waarbij het Joodse volk en Jeruzalem een centrale rol spelen. De tragiek is dat door exegetische strijd over dogma’s van zowel Joodse, christelijke en mohammedaanse snit er zoveel verwarring heerst, dat nauwelijks een vast patroon is te ontwikkelen. Zij die er geen geloof op na houden, hebben even zovele theorieën, hoe het allemaal zal gaan gebeuren, dat men kan spreken van totale verwarring naar alle richtingen. De bijbel zelf biedt zich ook niet aan als een handboek soldaat, al zou de marsroute vast liggen. Zowel bij de profeten als bij de apostelen en bij Jezus zelf, is er zekerheid dat er het herstel van alle dingen zal zijn en dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen nederdalen en dat het grote Babylon, dat staat voor het verkeerde en de duivel, in één uur zal vallen, maar in welk tempo en welke volgorde is geheel niet duidelijk. De oproep is, om je in te zetten voor de komst van dat eeuwige Koninkrijk van recht en gerechtigheid, om nu al mee te doen om de liefde en het goede dat God wil voor alle mensen, heel persoonlijk en ook in de samenleving in praktijk te brengen. De oproep is, om daarbij de tekenen der tijden in de gaten te houden. En vooral het oog op Jezus gericht te houden in welke omstandigheden je ook zelf terechtkomt. Hij zal je leiden door deze wereld, waarin het schijnt, dat zonde en duivel heersen. Het opent ook je ogen en doet je zien, dat in rampen en oorlogen en vervolgingen, de komst van Gods rijk dichterbij komt, omdat de tegenstander van God, de duivel, die uit de hemel gegooid is, niets anders zal doen om tegen te gaan, dat God het paradijs weer gaat herstellen. Gods gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten en we hebben te maken met een geestelijke strijd van God en de duivel, die ons verstand te boven gaat, maar waaraan we kunnen bijdragen door gehoorzaam te blijven volharden, bij wat Hij wel geopenbaard heeft. En dat is heel wat. Daarom, de bijbel is niet een boek om aan te nemen of af te wijzen. Het is een reddingsboei temidden van de duivelse woelige baren, die je naar geest ziel en lichaam proberen weg te houden van de vanzelfsprekende weg van je eigen en eeuwig heil. Jij leest niet een boek, maar de bijbel leest jou en doet je ontdekken, dat je gered mag worden van de eeuwige dood en ellende en hel als je je werpt in de uitnodigende reddende armen van Messias Jezus, die om de zonden van de wereld, die niet anders dan verzoend konden worden, zijn leven gaf. Wie heeft grotere liefde, dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is een vanzelfsprekende zaak en God opent je hart en je leven voor die waarheid en dan ben je nooit meer dezelfde. Dat panorama zien we voor ogen. Alles wijst erop, dat zijn scenario zich voltrekt. God koos zich een volk, een land en een stad om zijn heilsplan te volbrengen. Het kruis der verzoening stond in de stad van God, Jeruzalem, Hij stond op in Jeruzalem. Hij steeg ten hemel in Jeruzalem en Hij keert terug op de Olijfberg, die oostelijk ligt van Jeruzalem, zoals dat zo letterlijk is omschreven in Handelingen en de profeet Zacharia. Het is dan ook geen wonder dat de wereldpolitiek zich keer op keer toespitst op die stad. De stad Gods, de stad van de vrede, die nu de betwiste stad is, van Jodendom, Islam en Christendom. Daar waar de tempel staat, staat de gruwel der verwoesting. En de strijd zal dan ook gaan tussen God en de duivel. Wereldwijd staan we aan de vooravond van grote wereldwijde politieke omwentelingen waarbij alle volkeren betrokken zullen zijn. Alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om de Joden een kopje kleiner te maken. Maar dan zal God zelf ingrijpen in het dal van Armageddon, de plaats waar door de eeuwen heen beslissende veldslagen zijn uitgevochten op het kruispunt van de heerbanen in het Midden Oosten. God zal dus zelf ingrijpen en dan zullen de Joden zien, dat die Jezus van die vervloekte christenen die hen van holocaust op holocaust uitgemoord hebben, toch hun Messias is en dan zullen de christenen zien, dat die Joden die hun Messias vermoord hebben, toch het beloofde volk en land zijn, wat de christenen met hun vervangingstheologie altijd hebben ontkend. En de kinderen van Ismaël zullen erkennen, dat het heil toch via Izaäk ging, maar dat de beloften aan Ismaël dan waarheid zullen zijn en Mohammed hen op het verkeerde been heeft gezet. En al die mensen, Joden en niet-joden die denken, dat ze er geseculariseerde gedachten op na kunnen houden, zullen tot hun verbazing zien, dat alles wat ze ontkend hebben in hun eigen nihilistisch atheïstisch denken op niets sloeg, als zij de HERE God zien die vanuit Jeruzalem regeert. Wat een apocalyptische, ontwapenende ontknoping, waar niemand de eer voor kan opeisen, maar waar de hele wereld toe opgeroepen wordt naar uit te zien en aan te werken, om zo nu ook al met deze toekomst in het vooruitzicht in vrede en gerechtigheid te kunnen leven, om al een voorproefje mee te maken van deze nieuwe hemel en nieuwe aarde van recht en gerechtigheid. Wat een vrede zal dat zijn. Wat een vreugde mag dat nu al zijn. Bekeer je op deze oproep, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie. Voor iedereen is dit weggelegd, die er naarstig naar zoekt. De bijbel ligt open voor je, ga daarin wonen.
11 september 2006

drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven

Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum Holland

Tel. (+31 (0)35 6244352, e-mail info@schreeuwomleven.n;Internet www.schreeuwomleven.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina