Virtual Knowledge Centre WaterDovnload 250.29 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte250.29 Kb.
     Virtual Knowledge Centre - Water
     Old Maps

Home · About · Disclaimer ·
On this page a direct link is given to digital copies of old maps and drawings available in digital format at TU Delft

Rivierkaarten van de Rijn
Rivierkaarten van de Waal
Rivierkaarten van de Gelderse IJssel
Rivierkaarten van de Hollandsche IJssel
Merwede en Biesbosch
De Maas
Havens en Kusten
Waddenzee
Zuyderzee
Zeeuwse wateren
Overige waterbouwkundige themakaarten
Other countries
Topografische Kraayenhoffkaart van Nederland, schaal 1;115.200 (1829)

Note: For optimal viewing, first  switch your browser to full screen.Listings of all historic material: • Overview of all maps in the Trésor

 • Drawings, etc (full list):

  • Historic event (historieprent)

  • Topgraphic map (topografische kaart)

  • Town maps (stadplattegrond)

  • City view (stadsgezicht)

  • Village view (dorpsgezicht)

  • Castles and Manor Houses (Buitenplaats- of kasteelgezicht) 

  • Building plan (gebouwplattegrond)

  • Siege map (Belegeringskaart)

  • Fortification plan (vestingplattegrond)

 

Rivierkaarten van de Rijn:Passavant, G.

Caarte van de rivieren omtrent Schenckenschans met de geconcipieerde doorsnijdinge over ’t Spijk

1696

1:25000

Passavant, G.

Caarte van de rivieren omtrent Schenckenschans met de geconcipieerde doorsnijdinge over ’t Spijk

1696

1:25000

Passavant, G.

Caarte van de rivieren omtrent Schenckenschans met de geconcipieerde doorsnijdinge over ’t Spijk

1696

1:25000

Derfelden von Hinderstein, G.F. von

Kaart van de rivier de Lek benedendam’s met desselfs dyken, uiterwaarden en kribben etc.

1824

1:15000

Engelman, J.

Kaart van de situatie der rivier de Lek bij den Hagestijnschen Schaardijk in de maand April 1797

1797

1:2500

Engelman, J.

Kaart van de Nederrhyn en Leck stroom, van de stad Arnhem, tot aan het Oudslykerveer beneden de stad Culemborg

1793

1:30000

Engelman, J.

Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal, behoorende by het derde rapport en bylagen (resolutie 10 September 1784) uit de speciale kaarten der landmeeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen gecopieerd en samengesteld, op last van den Inspect. Generaal Brunings

1797

1:2500

Engelman, J.

Kaart van de Rhynstroom, van boven de stad Emmerik tot beneden de stad Arnhem, ...

1820

1:25000

Lulofs, Johannes

Kaart van een gedeelte van de rivier de Leck, onder Lekkerkerk en Lekkerland, boven en beneden ’t

1766

1:7000

Bolstra, Melchior

Kaart van het Pannerdense Kanaal en Spijk, met de veranderde loop der Boven en en Waal omtrent Schenken-schans en Herwen

1763

1:21500

Velsen, C.

Hollands en Utrechts Watergevaer van wegens het afkomend boven water op de lek met de hulpmiddelen (concept)

1760

1:350000

Velsen, C.

Hollands en Utrechts Watergevaer van wegens het afkomend boven water op de lek met de hulpmiddelen

1760

1:350000

Roy, B.J.D.

Kaart van een gedeelte der riviere de Neder-Ryn en Waal, met de tussen gelegene Neder Betuwe omtr

1754

1:30000

Bolstra, Melchior

Kaart van den ingang van het Panderse Canaal, en van de rivier de Waal, bovenen beneden het zelve

1745

1:10000

Leenen, Wilhelm

Caart figuratif van het Spijck, en Ossewaart, de rivieren boven, en needer Rhijn, met de daar ont

1744

1:4000

 

Caarte figuratif, van de doorbraak in den Spijksen Dijk A o 1741, en van de exoneratie van ’t wat

1744

1:20000

Riverkaarten van de Waal:

Engelman, J.

Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal, behoorende by het derde rapport en bylagen (resolutie 10 September 1784) uit de speciale kaarten der landmeeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen gecopieerd en samengesteld, op last van den Inspect. Generaal Brunings

1797

1:2500

Beyerinck, M

Gemeeten kaart van de rivier de Whaal, beginnende even boven de scheiding van het Kekensche en Bi

1777

1:.......

 

Kaart, van den bogtigen loop der Bovenwaal, zo als dezelve bij inspectie en meetinge bevonden is

1767

1:.......

Lulofs, J.

Kaart van de rivier de Waal boven en beneden den mond van het Pannerdensche Canaal, met peilingen

1766

1:.......

Leenen, W

Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans, tot beneeden het Kanaal te Pannerden

1754

1:.......

Bogaerts, A.J.

De Heerewaardense overlaten

1888

1:20000

 

Tractus Rheni et Mosae totusq Vahali à Rhenoberca Gorcomium

1642

1:.......

 

Tractus Rheni et Mosae totusq Vahali à Rhenoberca Gorcomium

1635

1:.......

 

Kaart van den loop der rivieren de Rhijn, de Leck, de Whaal enz.:behorende bij de schets van een ontwerp, bevattende de middelen die zullen strekken tot de afwending van gevaren voor de polders en verbetering der rivieren

1880

1:200000

Kraijenhoff, C.R.T.

Kaart in twee bladen van de Rivieren de Whaal, de Merwede en hare killen; van een gedeelte der beide takken, de Oude en Nieuwe Maas beneden Dordrecht, mitsgaders van de Boven of Brabandsche Maas, behoorende tot de proeve van een ontwerp tot scheiding dezer laatste en de Whaal en Merwede (blad1)

1823

1:100000

Kraijenhoff, C.R.T.

Kaart in twee bladen van de Rivieren de Whaal, de Merwede en hare killen; van een gedeelte der beide takken, de Oude en Nieuwe Maas beneden Dordrecht, mitsgaders van de Boven of Brabandsche Maas, behoorende tot de proeve van een ontwerp tot scheiding dezer laatste en de Whaal en Merwede (blad2)

1823

1:100000

 

Kaart van de situatie van de Manenswaard, als mede van de Valkenburgsche waarden, gelegen aan de rivier de Rhijn bij het dorp Opheusden, waar op is aangewezen de legging van de tegenwoordigen zomerkadens, ...

1870

1:3000

Zurcher, A.

Figurative kaart, dienende ter aanwijzing van de voornaamste dijkbreuken enz.: langs de rivieren

1802

1:260000

Ommeren, W. van

Kaart van de situatie der rivier de Whaal, beginnende boven het dorp Varik en zich strekkende tot beneeden den schaardijk onder Rossem, specteerende tot de projecten ter verbetering van dit riviervak

 

1:8500

 

Kaart figuratief van de situatie tusschen het huys van de weduwe Brands en het Doornebiburgse Schaar, zijnde de Whaal en de mond van het Canaal ...

1766

1:4000

Klinkenberg, D

Kaart, waar op afgebeeld den inschaarenden oever van ’s Gravenwaard en Herwen, in 1761, 1763, en 1765: benevens den gevaarlijken toestand aldaar, en de landen benevens dezelve gelegen

1765

1:7000

Leempoel, Wouter

[Deze landkaart van den Thieler Waard, ... (kaart is incompleet)

1795

1:20000

 

Caart van de situatie tussen het Spijck, Pannerden en Candia

1752

1:20000

Rivierkaarten van de Gelderse IJssel:

Beyerinck, Fredrik

Kaart welke afbeeld de gedaante van den Kleefschen Polder genoemd De Pley; omvangen door..

1770

1:6500

Passavant, G.

Caarte van de rivier den Neder-Rijn en Yssel, boven den dorren heuvel aan de slang, den Neder-Rijn totArnhem en den Yssel

1697

1:25000

Riverkaarten van de Hollandsche IJssel:

Rijkswaterstaat Algemene Dienst

Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (1)

1858

1:10000

Rijkswaterstaat Algemene Dienst

Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (2)

1858

1:10000

Rijkswaterstaat Algemene Dienst

Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (3)

1858

1:10000

Merwede en Biesbosch:

Bogaerts

Verlegging van de uitmonding der rivier de Maas

1880

1:50000

 

 

 

 

Sluyter, P.

De Biesbosch bij Geertruidenberg

1562

1:12500

Zonneveld en Michels

De Biesbosch tussen Nieuwe Merwede, Amer en Land van Heusden en Altena

1973
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (1) Hollands diep- Amer

1957

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (2) Drimmelen - Amer

1857

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (3) Geertruidenberg

1857

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (4) Dordtse Kil

1857

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (5) Nieuwe Merwede

1957

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (6) Steurgat

1857

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (7) Dordrecht

1857

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (8) Sliedrecht

1857

1:10.000

Rijkswaterstaat, Algemene Dienst

Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (9) Werkendam

1857

1:10.000

Olivier, E

Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep van de Tongplaat tot de Noorderschans (1)

1865

1:10000

Olivier, E

Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep van de Tongplaat tot de Noorderschans (2)

1865

1:10000

Rhyn, A. van

Hydrographische kaart der vaarwaters van het Haringvliet, Krammer, Volkrak en Hollandschdiep

1761

1:40000

 

Kaart van de Merwede bij Dordrecht met ontworpen kribben en schephoofd

1761

1:20000

 

De Beneden Merwede tussen Sleeuwijk en Hardinxveld met een concept tot aanleg van kribben bij de Oude Wiel voor Werkendam

1761

1:12000

Vries, Abel de

Nieuwe kaarte vertoonende de geheelen Alblasserwaardt met de Vijf Heeren landen samen groot 33110 morgens

1744

1:90000

Vries, Abel de

Nieuwe kaarte vertoonende de geheelen Alblasserwaardt met de Vijf Heeren landen samen groot 33110 morgens (2e ex)

1744

1:90000

Vries, Abel de

Nieuwe kaarte vertoonende de geheelen Alblasserwaardt met de Vijf Heeren landen samen groot 33110 morgens (3e ex)

1744

1:90000

Cruquius, Nicolaus

Kaart van een gedeelte der rivier de Merwede van des-zelfs begin (als de samenkomst van Waal en Mas tezamen komen tot Beneden Hardinksveld

1738

1:18000

Cruquius, Nicolaus

De rivier de Merwede van even boven het dorp Sleeuwyk, oostwaards op verbij Gorichem en de mond van de Linge

1730

1:10000

 

Kaart van een project voor een overlaat in de Zeider Boven Merwede dijk]

1727

 

Vries, Abel de

Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert Zuidblad

1716

1:35000

Vries, Abel de

Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert Noordblad

1716

1:35000

De Maas:

Bogaerts, A.J.

De Heerewaardense overlaten

1888

1:20000

Barneveld, M. van

Kaart dienende tot het project van den Heer M. van Barneveld, ..., wegens het maken van een overlaat tussen Baardwijk en Drunen

1754

1:24000

Havens en Kusten:

Conrad, J.W.F.

Kaart van Huisduinen Den Helder en Nieuwe Diep

1870

1:10000

Cruquius, Coster en Kondet

Het eylandt West Voorn of Goedereede met de diepten en droogtens ronds-omme tot aan den Hoek van Hollandt

1884

1:54000

Ministerie van Marine

Hydrographische kaarten van het zeegat van den Hoek van Holland

1880

1:50000

Deutecom, J. van

Beschrijvinghe van de zee custen van Oost Vriesslandt, met allen ondiepten en bakenen

1584

1:300000

 

Mare Germanicum ab Amelandia as promontoria Caleti et Doverae

1715

1:60000

Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie

Hydrographische kaarten van het zeegat van den Hoek van Holland

1858

1:50000

 

Verlegging van de uitmonding der rivier de Maas

1880?

1:50000

Mutsert Aartsz, Frans de

Naukeurige afbeeldingh van den tegenwoordigen zeedyk leggende voor de landen van Huysduynen en de Helder

1750

1:225

 

Kaart van de doorgespoelde en afgesleeten meers-oever in het west-einde van Aelsmeer

1745

1:10000

Quacq, Jacob

Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (1)
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (2)
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (3)
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (4)

1740

1:1000

Waddenzee:

Doetecum, Johannes à

Beschrijvinghe van de zee custen van Oost Vriesslandt, met allen ondiepten en bakenen

ca. 1600

1:300000

 

Tabula Frisiae, Groninghae et Teritory emdensis

1830

1:450000

 

Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (1)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (2)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (3)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (4)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (5)

1820

1:2500

Conrad, J.F.W.

Kaart van Huisduinen, Den Helder en het Nieuwe Diep; waarop is voorgesteld

1870

1:10000

Peereboom, Jan

Kaart van het eiland Ter Schelling, gelegen tusschende eilanden Vlieland en Ameland

1802

1:110000

Berger, Leendert den

Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwyzende de werken en de peilingen der diepte (1)  
Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwyzende de werken en de peilingen der diepte (2)  
Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwyzende de werken en de peilingen der diepte (3)

1787

1:9400

Harge, Pieter

Kaart van den tegenwoordigen zee-dyk liggende voor de landen van Huisduinen en de Helder

1775

1:6000

Berger, Mattijs de

Kaart van het Horntje, midsgaders van de dykagie van de polder het Nieuwe Land, het Spyke, de Texelse zeedyk

1751

1:15000

Mutsert Aartsz, Frans de

Kaarte van het West End van het eyland Ter Schellingh streckende van het soo genaamde makkelijke ou tot aan en met de Nieuwen Dijk

1749

1:6400

Zuyderzee:

Belinfante

Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke indijking binnen die afsluiting

1894

1:200000

 

Kaart van den staat van 's Rijks zeeweringen bij Wieringen
blad 1 - blad 2 - blad 3 - blad 4 - blad 5

1:2500

1890

Topografische dienst

Kaart van de Zuider Zee volgens de laatste waarnemingen te zamengesteld

1797

1:?

Hoorn, J. van

Caarte van den nieuw vermaakte zee-dyk be oosten Muyden, alsoo als de selve tans is leggende in bogte en figuure

1737

1:1150

Zeeuwse wateren:

Cruquius, Nicolaus

Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de diepten en droogtens ronds-omme tot aan den Hoek van

1797

1:34000

 

Kaart van een deel van Nederland en Belgie, gelegen tusschen Maas en Schelde

1880

1:??

 

Kaarte van de Provintie Zeeland en derselver stroomen

1787

1:125000

Hattinga, D.W.C

Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland

1753

1:50000

Hattinga, D.W.C

Kaarte van Schouwen en Duiveland, op ordre van zyne Doorluchtigste Hoogheid W.C.H. Friso

1753

1:50000

Hattinga, W.T

Kaart van het eiland Zuidbeveland

1753

1:50000

Hattinga, W.T

Nieuwe kaart van het eiland Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipsland

1753

1:50000

 

Nieuwe kaart van het eiland Walcheren; zijnde het vermakelijkste gedeelte van het Graafschap van Zeeland

1750

1:75000

Visscher, N.I.

Zelandiae comitatus novissima tabula

1720

1:42000

Dyck, Herman van

Generale caarte vanden laande van Voorne aande oost zyde van Flacquee

1701

1:23000

Overige waterbouwkundige themakaartenZurcher, A.

Figurative kaart, dienende ter aanwijzing van de voornaamste dijkbreuken enz.:

1809

1:260000

Backhuijsen, D.

Kaarte van de waaterlossinge van de veenen, en, landerijen geleegen tussen de Gelderse en Stichse

1701

1:40000

Valk, Gerard

De Wormer

1650

1:50000

 

Caarte van Waterland, vertoonende de gelegenths der meeren onlangs bedyct als Buyckslooter Broeke (gekleurd)

1635

1:xx

 

Caarte van Waterland, vertoonende de gelegenths der meeren onlangs bedyct als Buyckslooter Broeke (ongekleurd)

1635

1:81000

Boonacker, S.N

Caarte vande Buyckslooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterlandt

1628

1:75000

Dou, Jan Pietersz.

Caerte van Lisserpolder met te by gelegen plaetsen sulcx deselve in den jare 1623 bedijckt is

1624

1:15000

Other countries:

Raynal, G.Th.

Nieuwe kaart van het Koninkryk Bengale

1780

1:4000000

 

Kaart van India, met een kaart van de Indiaansche zeen, naar de welken de vloot van den Admiraal

1780

1:21000000

Condet, J.

Algemeene kaart van de Westindische eilanden

1775

1:6500000

Lowitz, George Maurice

Carte hydrographique et chorographique des Isles Philippines (1)
Carte hydrographique et chorographique des Isles Philippines (2)

1760

1:2000000

Kaempfer, Engelbrecht

Carte du cours de la riviere de Mainam depuis Judia jusqu’à son embouchure

1750

1:300000

Delisle, Guillaume de

Theatre de la guerre ou carte nouvelle de le cours du Rhin au dessus de Strasbourg

1740

1:250000

Delisle, Guillaume de

Theatre de la guerre ou carte nouvelle de le cours du Rhin depuis Strasbourg jus qu’a Worms

1740  

1:250000

 

Neu und verbesserter Plan der St. u. Hafens Havana auf der Ins. Cuba mit den Wasser Tiefen, Sandbanken

1740

1:32000

 

Neu und verbesserter Plan des Hafens von Carthagena in America,

1740

1:80000

 

De reede en stadt Batavia, is geleegen aan de Noord kust van ’t eyland Groot Java inde Oost-Indische zee

1715

1:50000

 

Geographica nova ex oriente gratiosisim, duabus tabulis specialissimis contenta, quarum una Mare

1715

1:3000000

 

Carte de la Nouvelle France ou se voit le cours de grandes rivieres de S. Laurens et de Mississi

1715

1:650000

 

Carte particuliere de Isthmus, ou Darien, qui comprend le golfe de Panama etc, et les isles aux environs

1700

1:80000

 

Insulae Americanae nempe Cuba, Hipaniola, Iamaica, Pto Rico, Lucania, Antillae vulgo Caribae, Barlo (1)
Insulae Americanae nempe Cuba, Hipaniola, Iamaica, Pto Rico, Lucania, Antillae vulgo Caribae, Barlo (2)

1700

1:35000000

 

Insula Candia olim Creta

1670

1:200000

 

Sinus Gangeticus, vulgo Golfo de Bengala nova descriptio

1650

1:4500000

 

Nobilis Fluvius Albis maximá curá, ex variis famosisq

1635

1:160000

Isle, Guillaume de l’

Kaart der nieuwe ontdekkingen benoorden de Zuyd Zee zo wel ten oosten van Siberien en Kamtschatka

 

1:??

 

De Krayenhoff kaart   (1829, 1:115.200)

Igroup 39n 1795 werd de Bataafsche Republiek uitgeroepen en een nieuwe administratieve indeling ontwikkeld (1798). De overheid had daarbij behoefte aan een kaart van het gehele gebied van de Republiek. De tot die tijd gebruikte gewestelijke kaarten sloten niet goed op elkaar aan. (Deze gewestelijke kaarten zijn te vinden in de Provinciale Rijksarchieven en in het Nationaal Archief in Den Haag).

De opdracht voor een geheel nieuwe kaart werd gegeven aan Baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840). De kaart werd gebaseerd op een driehoeksmeting over het hele land. De opname en de gravure werden in de periode 1798-1822 uitgevoerd. Het eerste blad werd gedrukt in ± 1809; de laatste gewijzigde druk werd gemaakt in ± 1870. De kaart bestaat uit negen bladen op de schaal 1:115.200.


De eerste complete uitgave van deze kaartserie is in 1979 door de Topografische Dienst in herdruk uitgebracht en nog steeds leverbaar. 
Klik op een gedeelte van de kaart om deze te openen.

Er is ook een soort registerblad beschikbaar.
<a href="http://www.kennisbank-waterbouw.nl/footer.htm">Note that all information is presented without any endorsement of TU Delft. The information above is not intended as design guidance, but only as additional information for students, scientists and designers. This page is maintained by the Section Coastal Engineering of Delft University of Technology. For information: mail@dicea.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina