Visual Basic 2005 CoachDovnload 477.64 Kb.
Pagina1/13
Datum20.08.2016
Grootte477.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Visual Basic 2005 Coach

Deel 1 – InleidingBart De Smet

.NET Technical Community Evangelist
In opdracht van
Microsoft Belux © 20060. Welkom

Van harte welkom in deze “Visual Basic 2005 Coach” introductiegids, hét ideale startpunt om vertrouwd te geraken met de diverse aspecten van het .NET Framework, Visual Studio 2005 en Visual Basic 2005. Misschien bent u één van de vele programmeurs die tot op heden gewerkt heeft met Visual Basic 6.0 of vroeger en de stap wenst te maken naar .NET of bent u als student of hobbyist gewoon geïnteresseerd in wat Visual Basic 2005 u te bieden heeft. In elk geval, deze gids helpt u zeker en vast verder de wondere wereld van .NET te betreden. Veel lees- en programmeergenot!
1. Een beetje geschiedenis

Vooraleer naar het heden te gaan kijken, is een blik op het verleden niet te versmaden. Een brokje geschiedenis dus.


Sinds jaar en dag is Microsoft actief in de wereld van platformen. Het begon allemaal bij MS-DOS, een eenvoudig besturingssysteem dat van een computer een bruikbaar instrument maakte en de brug maakt tussen de hardware en applicaties die op erop uitgevoerd worden. Een besturingssysteem ontwikkelen is één zaak, het aanbieden van programma’s die erop lopen een andere zaak die zomeer nog belangrijker is. Al gauw besefte Microsoft dat complexe technische talen zoals assembler en hogere programmeertalen zoals C de weg niet openen naar een breed publiek van ontwikkelaars. Dergelijke talen stonde immers enorm dicht bij de hardware, wat het schrijven van een goede applicatie er niet eenvoudiger op maakte, om nog maar van productiviteit te zwijgen. BASIC, wat staat voor “Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code”, was geboren.
BASIC werd immens populair door zijn eenvoud en uiteraard door wat men er allemaal kon mee aanvangen. Toegegeven, vandaag de dag zou een lopend BASIC-programma een goede remedie zijn tegen slapeloosheid maar in de jaren ’80 was het voor velen net een reden om lange nachten te spenderen voor de “personal computer”. Diverse smaken van BASIC werden door Microsoft uigebracht, waaronder GW-BASIC, QBASIC en QuickBASIC.
10 PRINT “Hello world!”

20 END
Maar de evolutie stond niet stil, verre van. Nieuwe grafische platformen werden ontwikkeld en talen evolueerden zodat ze steeds krachtiger werden en zich meer en meer van de onderliggende hardware ging distantiëren. De komst van Windows moest simpelweg gepaard gaan met een nieuwe evolutie op het gebied van softwareontwikkeling met betrekking tot talen en ontwikkelingstools. De uitspraak “Developers, developers, developers, ...” van Steve Ballmer illustreert maar al te goed hoe belangrijk ontwikkelaars zijn in de weg naar het succes van een softwareplatform. Een besturingssysteem zonder applicaties is immers als een motor zonder wielen: het draait snel maar je staat stil. Visual Basic zag het daglicht.


Visual Basic vormde een eerste bruikbaar middel voor ontwikkelaars, of het nu professionelen of groentjes zijn, om snel krachtige grafische GUI-applicaties te bouwen die gebruik maken van het onderliggende Windows-platform. Hiermee werden ook een hele resem andere concepten geïntroduceerd zoals het gebruik van controls en events, een beperkte ondersteuning voor object-oriëntatie, drag-and-drop (“slepen en neerzetten”) ondersteuning, “Rapid Application Development” (RAD) in een “Integrated Development Environment” (IDE) en zaken zoals automatisch geheugenbeheer. We schrijven 1991.

Hoe zeer Visual Basic ook geliefd was bij vele ontwikkelaars, had het ook een heel aantal gebreken. Zo was – om maar een paar zaken te noemen – Visual Basic een geïnterpreteerde taal en daardoor minder efficiënt dan talen zoals C++. Ondersteuning voor zaken zoals multi-threading ontbrak, object-oriëntatie was niet voldoende doorgedreven en ondersteuning voor exceptieafhandeling was onbestaande. De eenvoud en de hoge productiviteit van ontwikkelaars maakte echter veel goed. Ook de inzetbaarheid van Visual Basic voor webontwikkeling (ActiveX op de client, ASP met VBScript op de server), voor scripting (VBScript in de Windows Scripting Host oftewel WSH) en Office-macro’s (Visual Basic for Applications of kortweg VBA) maakte van Visual Basc een enorm succes. De laatste release van deze generatie Visual Basic producten vond plaats in 1998 met de komst van Visual Basic 6.0.
Vier jaar later werd Visual Basic .NET 2002 op de markt gebracht, samen met de komst van het .NET Framework. Een goed jaar later stond Visual Basic .NET 2003 op het menu. De meest recente release werd uitgebracht op 7 november 2005 en draagt de verrassende naam Visual Basic 2005. Om de sprong van 1998 naar 2002 te kunnen verklaren in de geschiedenis van Visual Basic moeten we eerst het één en ander vertellen over het .NET platform.

2. Wat is .NET in feite?

Eind de jaren ’90 begon Microsoft na te denken over de hogere eisen die gesteld werden aan platformen en programmeertalen en -omgevingen. De grafische interface was inmiddels niet meer weg te branden uit de computermaatschappij en het succes van de diverse releases van Windows bevestigde dit overduidelijk. Ook het internet kwam opzetten en computers waren niet langer geïsoleerde systemen. Het ganse platform diende deze evolutie te volgen en te ondersteunen.


Deze evolutie van stand-alone personal computers naar genetwerkte machines werd reeds ondersteund door diverse technologieën. Ook het connecteren met databanken was een essentiële behoefte geworden in applicaties en het hergebruik van softwarecomponenten was een must om “Rapid Application Development” niet te laten vervallen tot een illusie. Deze paragraaf kan samengevat worden onder de vorm van een waanzinnig aantal acroniemen die nog steeds een hoog quiz-gehalte hebben onder techneuten: COM, STA, MTA, DDE, OLE, DCOM, COM+, ActiveX, OCX, VBX, ODBC, DAO, RDO, ADO, etc. Prijs jezelf alvast gelukkig dat de komst van .NET meteen ook een grondige snoeibeurt in deze begrippen met zich meebracht.
Bestaande technologieën werden dus onder de loep genomen en met een kritisch oog bekeken. De tijd had vele gebreken aan deze technologieën aan het licht gebracht en een oplossing drong zich op die tegelijkertijd kon voldoen aan de hogere eisen die een geconnecteerde computerwereld (“Connecting People, Software and Systems”) met zich meebracht. Het resultaat van dit alles was .NET.
Als voorloper van .NET loont het de moeite COM, het Component Object Model, nader te bespreken. Het concept van COM was in feite helemaal niet slecht en ontstond reeds in de vroege jaren ’90 ten tijde van zaken zoals OLE (Object Linking and Embedding) en nog eerder DDE (Dynamic Data Exchange). Algemeen gesproken heeft COM als doel het ontwikkelen van softwarecomponenten en de communicatie ertussen mogelijk te maken, ongeacht de taal waarin die componenten geschreven zijn. Als we die objecten ook nog eens over het netwerk willen aanspreken bevinden we ons in het domein van DCOM (Distributed COM). Later werden uitbreidingen gebouwd op het COM-model om te voldoen aan de noden van moderne gedistribueerde applicaties (zaken zoals object pooling, transacties, e.d.) onder de vorm van Microsoft Transaction Server (MTS) en COM+.
Eén van de voornaamste problemen met COM was echter het probleem van de zogenaamde DLL Hell. DLL-bestanden (Dynamic Linked Library, ruwweg een gedeeld stuk dat door meerdere applicaties gebruikt kan worden) boden geen goed antwoord op versioneringsproblemen en het overschrijven van een oude DLL met een nieuwere versie kon gemakkelijk bestaande applicaties breken. Zaken zoals “reference counting”, IUnknown en GUIDs zouden ons te ver leiden maar geloof me vrij, COM was een geniaal systeem maar had zijn beste tijd gehad eind de jaren ’90.
In 2002 werd uiteindelijk het .NET Framework uitgebracht dat een antwoord bood op deze COM-problematiek en volgende belangrijke zaken realiseert:


  • Taalonafhankelijkheid. Componenten geschreven in om het even welke .NET-taal kunnen gebruik maken van andere componenten in om het even welke andere .NET-taal. Oftewel “the world is multilanguage”. Gebruik gewoon de taal die je het beste ligt. Taalonafhankelijkheid wordt gerealiseerd doordat alle code wordt gecompileerd naar een soort “tussentaal” genaamd Common Intermediate Language (CIL).

  • Common Language Runtime. Gegenereerde (C)IL-code wordt uitgevoerd door een de CLR die eveneens instaat voor het aanbieden van zaken zoals automatisch geheugenbeheer en “code safety”. Om die reden noemen we .NET programma’s ook wel “managed code” omdat ze onder het beheer van de CLR uitgevoerd worden.

  • Vereenvoudigde installatie van applicaties, ook gekend als “xcopy-deployment”. Men dient niet langer componenten te registeren (misschien kent u regsvr32.exe?), het kopiëren van de programmabestanden en eventuele configuratiebestanden volstaat als eenvoudige setupprocedure.

  • Base Class Library of kortweg BCL staat voor de verzameling van bibliotheken die bij het .NET Framework worden geleverd en ondersteuning bieden voor zaken die elke ontwikkelaar “out of the box” verwacht (voorbeelden zijn stringmanipulatie, basistypes, ondersteuning voor netwerksocketprogrammering, Windows Forms functionaliteit voor GUI-applicaties, databasetoegang, ASP.NET voor webapplicaties, en zoveel meer).

  • Interoperabiliteit met bestaande COM-bibliotheken was een absolute must om adoptie van het nieuwe platform mogelijk te maken. U wenst zeker en vast uw bestaande investeringen niet op 1-2-3 te zien smelten als sneeuw voor de zon.

  • Beveiliging is zeer cruciaal in een geconnecteerde omgeving waar code van allerlei bronnen kan komen. Code Access Security laat toe de uitvoeringrechten van code te controleren op basis van de afkomst en op een dergelijke manier uitvoerbare code als het ware te “sandboxen” of te isoleren in een beschermde omgeving.

  • Standaardizatie was tevens een belangrijk doel voor Microsoft bij de ontwikkeling van .NET. Zo zijn de Common Language Specification (CLS) and Common Language Infrastructure (CLI) samen met de taal C# gestandaardiseerd door ECMA.

  • Convergentie van bestaande technologieën in één enkel framework vormt tot slot ook een hoeksteen van het .NET-verhaal. Dergelijke technologieën zijn ondermeer de Microsoft Foundation Classes (MFC), Active Template Library (ATL) en Component Object Model (COM), alsook de migratie van ASP naar ASP.NET.

  • Web Services vormen een manier om systemen over het internet (of over een LAN) met elkaar te verbinden en te integreren. Web Services zijn gebaseerd op de XML-standaarden en SOAP (Simple Object Access Protocol) en zijn hierdoor platform-onafhankelijk en taalonafhankelijk. Hierdoor vormen Web Services de basis voor Enterprise Application Integration (EAI) en laten ze B2B (Business-to-Business) en B2C (Business-to-Consumer) scenario’s toe op een flexibele en voor de ontwikkelaar productieve manier. Het gebruik maken van (web) services bij het ontwikkelen van geconnecteerde applicaties noemt men Service-Oriented Architecture (SOA).Dit alles geeft u een volledig beeld van de wereld waarin Visual Basic 2005 zich afspeelt. In de volgende paragraaf zetten we nog eens de voornaamste zaken vanuit het standpunt van Visual Basic 2005 op een rijtje.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina