Visual Basic 2005 Coach


Visual Basic 2005 heet u welkom bij .NETDovnload 477.64 Kb.
Pagina2/13
Datum20.08.2016
Grootte477.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3. Visual Basic 2005 heet u welkom bij .NET

Visual Basic 2005 is dus één van de vele talen die zich bovenop het .NET platform bevindt. Andere talen die door Microsoft aangeboden worden zijn C#, Managed C++ en J# maar daarnaast hebben andere fabrikanten een hele resem taalcompilers ontwikkeld die IL-code produceren die door de CLR kan uitgevoerd worden. In totaal spreken we over een 20-tal andere talen waaronder Perl, Python, Fortran, COBOL, Pascal, Oz, Mercury, Ruby, Ada, Eiffel, APL, Haskell, Lisp, Smalltalk, etc. Code geschreven in één van deze talen kan naadloos samenwerken met code geschreven in een andere .NET-taal wat een enorm voordeel betekent bij het gebruik van voorafgeschreven componenten of bij het werken in een team waar verschillende talen gebruikt worden om uiteenlopende redenen.


Doordat Visual Basic 2005 een .NET-taal is, erft die alle eigenschappen over van een taal binnen de Common Language Specification, de set van functionaliteiten die elke .NET-taal moet bezitten (juist om samenwerking tussen talen mogelijk te maken). Hierdoor is Visual Basic 2005, in tegenstelling tot Visual Basic 6.0 en vroeger, een volledig object-georiënteerde taal met ondersteuning voor polymorfisme, overerving, interfaces en dergelijke meer. Dit veegt meteen vaak gehoorde oude argumenten als ware Visual Basic géén echte (professionele) programmeertaal genadeloos van de kaart. De duidelijkheid en leesbaarheid van Visual Basic code gecombineerd met de kracht van het object-georiënteerde programmeerparadigma maakt het huwelijk tussen Visual Basic met .NET uitermate geslaagd.
Elke .NET-programmeur kan zich beroepen op de Base Class Library om productiever applicaties te schrijven. Deze BCL werd bij elke nieuwe release van het .NET Framework gevoelig uitgebreid en bevat alles wat men van een algemene API (Application Programming Infterface) zou verwachten. Het is tevens deze BCL die ondersteuning voor het bouwen van Windows-applicaties (Windows Forms) en web-applicaties (ASP.NET) mogelijk maakt en de technische complexiteit van de onderliggende systemen verbergt.
Parallel met de basis van het .NET Framework, met name de CLR en de BCL, is een sterke set van tools niet te versmaden. Visual Basic developers zijn reeds lang vertrouwd met het concept van een Integrated Development Environment (IDE). In de context van het .NET-verhaal verandert er echter fundamenteel het één en ander, door de adoptie van een heleboel talen die alle gebruikt kunnen worden om applicaties te schrijven die draaien op de CLR (zogenaamde “managed code applicaties”). Ten tijde van Visual Basic 6.0 maakte de ontwikkelomgeving voor Visual Basic programmeurs deel uit van Visual Studio 6.0, een overkoepelende bundeling van verschillende ontwikkelingstools waaronder Visual Basic, Visual C++, Visual J++, Visual InterDev en Visual FoxPro. Deze bundeling was echter niet veel meer dan dat, een samenraapsel van diverse tools die als één geheel werden verkocht. Sinds de komst van .NET is Visual Studio in wezen één grote applicatie die één enkele programmeeromgeving aanbiedt voor ontwikkeling van verschillende soorten applicaties in diverse talen. Op heden is deze generatie van Visual Studio tools toe aan zijn 3e release, Visual Studio 2005.
Het is van enorm groot belang in te zien dat het .NET verhaal zich ver uitstrekt in de breedte met betrekking tot taalondersteuning. Dat is echter ook het geval op het gebied van het soort applicaties dat men kan schrijven. Waar Visual Basic 6.0 (en eerder) tools zich quasi uitsluitend concentreerde op het ontwikkelen van Windows GUI-applicaties, strekt .NET zich uit over een véél breder gamma applicatietypes, waaronder ook web applicaties met ASP.NET en mobiele applicaties voor Pocket PC, Smartphone en Windows CE apparaten via het zogenaamde .NET Compact Framework. Daarnaast behoort ook het bouwen van web services tot de mogelijkheden. En niet te vergeten is er ook ondersteuning om plug-ins te schrijven voor de diverse Office-pakketten op een manier die véél verder gaat dan wat VBA destijds te bieden had. Kortom, als Visual Basic 2005 programmeur heeft u de potentieel uit te groeien tot een all-rounder die nooit meer met blozende kaken moet toegeven dat het bouwen van een bepaald type applicaties buiten zijn mogelijkheden valt.
In de laatste iteraties van de ontwikkeling van het .NET Framework werd de inzetbaarheid van het platform nog maar eens verder uitgebreid. Dankzij de nieuweVisual Studio Tools for Office (afgekort tot VSTO) wordt het bouwen van Office-gebaseerde client-applicaties stukken eenvoudiger. Parallel hiermee is ook de ontwikkeling van Visual Studio Tools for Applications (afgekort VSTA) aan de gang. Het idee is de Visual Studio toolsomgeving zo adaptief mogelijk te maken dat ze kan geïntegreerd worden in een hele resem andere producten van 3e partijen. Daardoor kan u met uw .NET kennis ook aan de slag om applicaties te bouwen bovenop populaire softwarepakketten met VSTA-ondersteuning.
Tot slot is ook de evolutie rond SQL Server 2005 een must-know. Deze laatste versie van het Microsoft databaseproduct omarmt de CLR als platform om de databasefunctionaliteit uit te breiden via managed stored procedures, managed triggers, managed user-defined functions en managed user-defined types die andermaal in om het even welke .NET-taal ontwikkeld kunnen worden. U dient deze evolutie te zien als een flexibele en productieve opvolger voor extended procedures, eerder als opvolger van T-SQL wat de primaire taal blijft om data-gedreven operaties op de database uit te voeren. SQL Server 2005 werd tesamen met de Visual Studio 2050 tools, het .NET Framework 2.0 en BizTalk 2006 (een ander serverproduct dat een significante rol speelt in het EAI-verhaal van .NET) gelanceerd op 7 november 2005 en luidde de start van een nieuw .NET-tijdperk in.

4. Visual Studio 2005 in alle smaken

We vertelden reeds hoe Visual Studio 6.0 en zijn voorgangers eerder kunstmatige samenraapsels waren van de diverse individuele tools, zoals Visual Basic, Visual C++ en Visual J++ voor taalspecifieke ontwikkeling, Visual InterDev voor webontwikkeling en Visual FoxPro voor gespecialiseerde databaseontwikkeling. In 2002 verscheen echter de .NET-opvolger, Visual Studio .NET, die al die verschillende technologieën samenbracht en bestond in diverse versies gaande van de Professional Edition naar een Enterprise Architect Edition. Van de individuele taalproducten waren eveneens Standard Editions beschikbaar.


Al gauw werd duidelijk dat deze pakketten niet de ganse markt van ontwikkelaars bedekten. Aan de onderkant van het marktsegment was de instapdrempel voor studenten, hobbyisten en niet-professionele ontwikkelaars te hoog, door het ontbreken van een eenvoudige en goedkope versie de tools. ASP.NET was hierop de notoire uitzondering met het verschijnen van de “ASP.NET Web Matrix”, een gratis instaptool om dynamische webapplicaties op het ASP.NET-platform te bouwen. Aan de bovenkant van de markt ontbrak goede ondersteuning voor het bouwen van software in teams, met uitzondering van het Visual SourceSafe-pakket wat voor kleine ontwikkelingsteams een oplossing voor versiecontrole bood maar zijn pre-.NET tijdperk nog niet ontgroeid was.
Om deze reden besloot Microsoft de Visual Studio 2005 tools in meer smaken op de markt te brengen, gaande van de zogenaamde Express Editions voor de student, hobbyist en niet-professionele ontwikkelaar, helemaal tot bij een Visual Studio Team System voor het ontwikkelen van enterprise-klasse applicaties in grote teams. Verder werd de basis van Visual Studio 2005 ook duchtig onder handen genomen en ondersteuning voor refactoring, unit testing en dergelijke meer ingevoerd voor de professionele ontwikkelaar. Dit alles maakt de Visual Studio 2005 ervaring volledig voor alle ontwikkelingsscenario’s.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina