Visual Basic 2005 Coach


Object-oriëntatie onder de loepDovnload 477.64 Kb.
Pagina7/13
Datum20.08.2016
Grootte477.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

7. Object-oriëntatie onder de loep

Het .NET Framework dat we eerder bespraken biedt ondersteuning voor object-geöriënteerde talen waaronder Visual Basic .NET. In tegenstelling tot vorige versies van de Visual Basic taal is Visual Basic .NET volledig object-geöriënteerd. Het is van cruciaal belang om een goed beeld te krijgen op het concept van object-oriëntatie om succesvol krachtige .NET-gebaseerde applicaties te ontwikkelen.7.1. Waarom object-oriëntatie?

Laten we even terug gaan in de tijd en ons verplaatsen naar het tijdperk van GW-BASIC. Herinner u het codefragment dat ik eerder heb gebruikt in deze Visual Basic 2005 Coach, geschreven in GW-BASIC:


10 PRINT “Hello world!”

20 END
Deze code is puur proceduraal en bevat een sequentie van instructies die achter elkaar uitgevoerd worden. Uiteraard zijn zogenaamde controlestructuren nodig om de verloop van het programma te controleren op basis van bijvoorbeeld een conditie of door het introduceren van een lus die code meermaals uitvoert. De befaamde lijnnummering en het GOTO-statement in GW-BASIC zijn de basismiddelen om het uitvoeringverloop te controleren.


Het is evenwel ook mogelijk om zogenaamde procedures te definiëren (al zij het zeer rudimentair) die kunnen aangeroepen worden om een deel van de instructies van het programma uit te voeren en zo de code “overzichtelijker” te maken. Een voorbeeld is hieronder weergegeven:

Het gedeelte 100-110 is als het ware een procedure die hier opgeroepen wordt op regel 40 via GOSUB. Eens het werk van de procedure erop zit, keert de controle terug naar de oproeper dankzij de instructie RETURN.
Daarna verscheen QuickBasic ten tonele en werd het programmeren van krachtigere applicaties eenvoudiger door diverse factoren, zoals het verdwijnen van regelnummering, het introduceren van functies en procedures, gemakkelijkere controlestructuren, verbeterd typebeheer en niet te vergeten een – voor die tijd althans – betere IDE.

Zonder twijfel herkent u enige syntax uit bovenstaand voorbeeld; velen onder u zullen uren op deze omgeving gestaard hebben.
En toen was het tijd voor Windows, de opkomst van de grafische user interface (GUI). Het is zondermeer duidelijk dat een platform zonder goede programmeermogelijkheden de naam platform niet waardig is en dus ontstonden API’s (Application Programming Interfaces) die dergelijke programmering mogelijk maakten, waaronder MFC (Microsoft Foundation Classes) voor C++ ontwikkelaars. Echter, om productief software te kunnen bouwen is er nood aan goede tools die daarbij helpen en de ontwikkelaar verlossen van al de rompslomp om bijvoorbeeld grafische applicaties te maken. Dit is waar Visual Basic op de proppen komt als ontwikkeltool om snel grafische applicaties te maken voor het Windows-platform. In de volgende figuur ziet u één van de eerste versies van Visual Basic, nl. versie 2.0.
Een aantal zaken vallen op. Eerst en vooral is Visual Basic zelf een grafische applicatie die draait onder Windows, daar waar voorlopers in de Basic-wereld console-applicaties waren (in deze context kunnen we misschien gewoon beter spreken van DOS-applicaties). Bemerk overigens dat al deze tools, inclusief GWBASIC en QuickBasic, in het kader van het schrijven van deze Visual Basic 2005 Coach uitgevoerd werden onder Windows Server 2003 en nog steeds perfect werken. Van een knap staaltje backward compatibility gesproken... Terug naar Visual Basic 2.0 waar je ook meteen een aantal nieuwe concepten ziet, waaronder dat van controls (zie de toolbox aan de linkerkant) waarmee het bouwen van een GUI-applicatie letterlijk kinderspel wordt en de bijhorende “Properties” waarmee het gedrag en/of het uitzicht van de controls aangepast kan worden. In de Project Explorer tenslotte (rechtsboven) ziet u de diverse bestanden die tot het project behoren, waaronder Form1.frm, het formulier waarop we de controls hebben aangebracht.

Als u Visual Basic 2.0 nog ergens hebt liggen (of even afhaalt van MSDN Subscriptions) loont het zeker de moeite nog eens een kijkje te nemen op het verleden. De INTROVB2.EXE applicatie die deel uitmaakt van het pakket is best leuk om terug te zien:

Naast al het grafisch geweld was ook de manier van code schrijven aanzienlijk verandert door de komst van volwaardige modules (.BAS bestanden) die min of meer herbruikbare code tot gevolg hadden. Het gebruik van subprocedures en functies bleef uiteraard behouden maar het schrijven van code in een grafische omgeving werd stukken prettiger.

Hiernaast was er ook nood aan een concept dat kon omspringen met gebruikersinteractie via controls. Zo is het natuurlijk nodig bepaalde acties te kunnen uitvoeren als een gebruiker op een knop klikt bijvoorbeeld. Dit wordt ondersteund via het concept van events, procedures die geassocieerd zijn met controls en automatisch worden opgeroepen (of beter: getriggerd) als de gebruiker actie onderneemt:

Met dit alles zijn we in grote lijnen uitgepraat over Visual Basic voor het .NET tijdperk realiteit werd. Formulieren, controls, events, procedures, functies en modules maakten voornamelijk het beeld uit voor programmatie onder Windows met behulp van de Visual Basic familie van tools. Met de komst van zaken zoals COM en ActiveX kwamen er weliswaar nieuwe mogelijkheden bij, maar de basis van Visual Basic programmatie bleef dezelfde, of ander gezegd: het programmeerparadigma lag voor lange tijd vast.
Echter hergebruik van code en CBD (component-based development) werd al gauw een noodzaak om grotere applicaties te bouwen zonder copy-paste code recyclage. Daarom kwam Microsoft op de proppen met COM, waarover we reeds eerder spraken. Deze technologie was echter gestoeld op het principe van object-oriëntatie, iets wat in de wereld van C++ programmeurs al geruime tijd basiskennis was geworden. Naast hergebruik van code werd code ook leesbaarder, in termen van objecten die goed voorstelbaar zijn, en beter onderhoudbaar. In feite zijn zaken zoals controls in Visual Basic objecten, maar een aantal basisconcepten uit object-oriëntatie (OO) waren simpelweg afwezig in de wereld van VB.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina