Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Zending Stages Secundair onderwijs Voltijds secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007Dovnload 129.9 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte129.9 Kb.Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Zending Stages

Secundair onderwijsVoltijds secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs
Schooljaar 2006-2007


Technische beschrijving van het zendingsbestand Stages

Deze handleiding is een technische hand­leiding die voor ontwikkelaars bestemd is. Ze bevat alle specificaties die nodig zijn om voor de hoofdstructuren 311 en 321 van het secundair onderwijs :
 • een correct zendingsbestand Stages aan te maken


INHOUD 1. INLEIDING

BLZ. 5


 1. STRUCTUUR VAN DE ZENDING EN INHOUD VAN DE ZENDINGHEADER, DE BERICHTHEADER EN HET BERICHTEINDERECORD

BLZ. 8


 1. INHOUD VAN DE BERICHTHEADER

BLZ. 8


 1. BESCHRIJVING VAN DE DATARECORDS

(identificatierecord en stagerecord)

BLZ. 10


I. INLEIDING

Deze inleiding bevat infor­matie over de achtergrond en de aanpak van de leerlingentellingen.

Volgende aspecten van het project worden uiteengezet :

 1. Over deze brochure
 1. Wijzigingen

 1. Voor meer inlichtingen …

A. Over deze brochure
Vanaf het schooljaar 2006-2007 moeten de KSO-TSO-BSO-scholen en de BUSO-scholen via een zending een aantal gegevens over de door de leerlingen gevolgde stages meedelen. Deze brochure bevat een algemeen gedeelte, met de structuur van de zending, en een gedeelte waarin de inhoud van de velden wordt besproken.
Alle voltijdse scholen waarvan de leerlingen in de loop van het schooljaar een stage hebben gelopen, moeten tussen 15 mei en 31 mei via een zending een aantal gegevens over de gevolgde stages meedelen. Het betreft :
* voor het gewoon voltijds secundair onderwijs, de leerlingen van :


 • het 3e vervolmakingsjaar van de 2e graad;

 • de 3e graad KSO, TSO of BSO; hoewel leerlingen van het ASO ook stage kunnen volgen, moeten deze NIET worden ingestuurd;

 • het modulair onderwijs;

 • de 4e graad BSO.

* voor het BUSO, de leerlingen van :
 • OV2 : leerlingen uit de tweede fase;

 • OV3 : leerlingen uit de kwalificatiefase (4e en 5e leerjaar);

 • OV4 : leerlingen van de 3e graad KSO, TSO of BSO.Belangrijke opmerking :
De zending moet opgestuurd worden tussen 15 mei en 31 mei, en moet ALLE in de loop van het schooljaar gevolgde stages bevatten !
Dit betekent dat ook van de leerlingen die in de loop van het schooljaar de school verlaten hebben, en werden uitgeschreven met een zending van een vroege uitschrijving, moeten worden ingestuurd.
B. Wijzigingen
1. Wijzigingen in de structuur van de zending : brochure ‘Zendingen : structuur en algemene gegevens’
(niet van toepassing)
De brochure ‘Zendingen : structuur en algemene gegevens’ is te vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/edison, en bevat voor alle onderwijsniveau’s :
- de algemene richtlijnen, de werkwijze en de structuur van zendingen;
- de algemene richtlijnen, de toegelaten structuur en de toegelaten karakters van de soorten velden;
- de structuur en de inhoud van de zendingheader, berichtheader en het berichteinde.
Deze brochure werd NIET gewijzigd.

2. Wijzigingen in het identificatierecord : brochure ‘Identificatierecord’
(niet van toepassing)
De brochure ‘Identificatierecord’ is te vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/edison, en bevat voor alle onderwijsniveau’s de structuur en de inhoud van het identificatierecord.
Deze brochure werd NIET gewijzigd.
3. Wijzigingen ten opzichte van de vorige brochure (versie april 2007)
p. 13 : zowel Paritair comité-nummer, NACE-code als Sector-code mogen worden ingevuld.

4. Wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.
(niet van toepassing)

C. Voor meer inlichtingen …
Kan u steeds bellen, schrijven of mailen naar :

Paul Cornelis Telefoon : 02/553.89.13

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming e-mail : paul.cornelis@ond.vlaanderen.be

Afdeling ILSV

Hendrik Consciencegebouw – lokaal 2C18

Koning Albert II-laan 151210 Brussel
II. STRUCTUUR VAN DE ZENDING
Per leerling die een stage heeft gevolgd in de loop van het schooljaar wordt één identificatierecord en een of meer stagerecords opgevraagd.
Schematisch ziet een zending voor de stages er als volgt uit :

12345600­05

01

000001

bericht-hea­der in­for­ma­tie

0211

01

000001

Identificatierecord leerling 1

0330

01

000002

Stagerecord leerling 1

0211

01

000003

Identificatierecord leerling 2

0330

01

000004

1e stagerecord leerling 2

0330

01

000005

2e stagerecord leerling 2

0330

01

...

...

0211

01

000101

Identificatierecord laatste leerling

0330

01

000102

Stagerecord laatste leerling

9995

01

00­0001

bericht-einde informatieVoor de structuur en de inhoud van de zendingheader, de berichtheader en het berichteinderecord wordt verwezen naar de technische brochure ‘Zendingen : structuur en algemene gegevens’.
Enkel de inhoud van de zendingheader, de berichtheader en het berichteinderecord worden hieronder weergegeven, voor zover deze inhoud verschilt van de inhoud van de leerlingenzending van het secundair onderwijs.
Voor de structuur en de inhoud van het identificatierecord wordt verwezen naar de technische brochure ‘Datarecord : identificatierecord’.
De inhoud van het stagerecord wordt daarna besproken.
Recordlayout zending-header :

zending-header

nr

Pos

Veldtype

Omschrijving

Inhoud

1

2

34

5


6

20

51

178


Numerisch

alfanume­risch

numerisch

alfanumerisch

alfanumerisch


Instel­lingsnummer

Referentienummer zending

Gebruikte Codepage

Testindicator

Opvullen met blanko's

Recordlayout bericht-header :

0005 bericht-header

Versie 3
Gebruikt vanaf 1.02.1997

nr

pos

Veldtype

Omschrijving

Inhoud

1

2

34

5

67

8

9 1011 12

13 14


15

4

2

65

6

53

10

730

15

3010

8

69Numerisch

numerisch

numeri­sch

numerisch

numerisch

alfanumerisch

numerisch

datum


alfanumerisch

alfanumerisch

alfanumerisch

alfanumerisch

datum

tijd


alfanumerisch

Recordtype

Versienummer

Volgnummer bericht

soort gebeurtenis

instellingsnummer

niet van toepassing = blanko

hoofdstructuur

tellingsdatum

bestemming

naam contactpersoon

telefoonnr. contactpersoon

naam van de software

datum creatie

tijd creatie

opvullen met blanko's

10029

31.08.200X


Recordlayout bericht-einde :

9995 bericht-einde

Versie 3
Gebruikt vanaf 1.02.1997

nr

pos

Veldtype

omschrij­ving

1

2

34

4

2

6198

Numerisch

Numerisch

Nume­risch

Alfa­nume­r­ischrecordtype

versienummer

volgnummer bericht

opvulling met blanko's
Recordlayout en inhoud van het identificatierecord :
Identiek aan het laatste inschrijvingsrecord van de leerling (1 oktober of late inschrijving) : hiervoor wordt verwezen naar de brochure ‘Datarecord : Identificatierecord’.

Recordlayout stagerecord :


0330 stagerecord

Versie 01
Gebruikt vanaf 01.09.2006

Nr

Pos

Veldtype

Omschrijving

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

4

2

66

3

96

2

1050

33

46

8

56

5

210

10

12

10

19

Numeriek

Numeriek


Numeriek

Numeriek


Numeriek

Numeriek


Numeriek

Numeriek


Numeriek

Alfanumeriek

Alfanumeriek

Numeriek


Alfanumeriek

Alfanumeriek

Numeriek

Alfanumeriek

Numeriek

Numeriek


Datum

Datum


Alfanumeriek

Numeriek


Datum

Alfanumeriek

Alfanumeriek


Recordtype

Versienummer

Recordvolgnummer

Instellingsnummer

Hoofdstructuur

Stamnummer

Nummer administratieve groep

Financierbaarheid

Ondernemingsnummer stagegever

Naam stagegever

Straat stagegever

Huisnummer stagegever

Busnummer stagegever

Postcode stagegever

Land stagegever

Paritair comité-nummer leerling

NACE-code

Sector-code

Begindatum stagecontract

Einddatum stagecontract

Soort stage

Aantal halve dagen stage

Datum voortijdige stopzetting stage

Gezondheidstoezicht

Blanco
De velden 1 tot en met 6 vormen telkens het begin van elk datarecord; deze velden moeten voor elk stagerecord identiek zijn als het voorafgaande identificatierecord (behalve het recordvolgnummer, dat met 1 wordt verhoogd).

Inhoud van het stagerecord

0330-07 Nummer administratieve groepHet nummer van de administratieve groep van de leerling op de startdatum van de stageLengte : 6 posities Type : NUMERIEKAanwezigheid : VERPLICHT

0330-08 FinancierbaarheidDe financierbaarheidscode van de leerling op de startdatum van de stageLengte : 2 posities Type : NUMERIEKToegelaten waarden :

- "01" vrije leerling

- "02" regelmatig financierbare leerling

- "03" regelmatig niet-financierbare leerling

- "99" onder voorbehoud aanvaarde leerling
Aanwezigheid : VERPLICHT

  1. Ondernemingsnummer stagegeverHet ondernemingsnummer is het nummer toegekend aan de onderneming door de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), en kan opgezocht worden op http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be.Lengte : 10 posities Type : NUMERIEKAanwezigheid : OPTIONEEL

0330-10 Naam stagegeverLengte : 50 posities Type : ALFANUMERIEKAanwezigheid : OPTIONEEL

0330-11 Straat stagegeverLengte : 33 posities Type : ALFANUMERIEKAanwezigheid : OPTIONEEL

0330-12 Huisnummer stagegeverLengte : 4 posities Type : NUMERIEKRestricties : • Het nummer mag alleen cijfers bevatten. Letters die vast met het huisnummer verbonden zijn maken geen deel uit van dit veld. Deze tekens worden ondergebracht bij het busnummer

 • Slechts één huisnummer wordt vermeld, het gebruik van een koppelteken is uitgesloten

Voorbeeld : huisnummer 17-19 is uitgesloten

 • Het busnummer maakt geen deel uit van het huisnummer

 • “0000” indien er geen huisnummer is, het huisnummer niet gekend is, het huisnummer alleen uit letters bestaatAanwezigheid : OPTIONEEL


0330-13 Busnummer stagegeverBusnummer of tekens die horen bij het huisnummer van de stagegeverLengte : 6 posities Type : ALFANUMERIEKRestricties : • Letters die bij het huisnummer horen zonder dat ze een aanduiding zijn van het busnummer, worden eveneens in dit veld opgenomenAanwezigheid : OPTIONEEL

0330-14 Postcode stagegeverLengte : 8 posities Type : ALFANUMERIEKOpmerking : Voor het Nederlandse postnummer worden enkel de 4 cijfers opgegevenAanwezigheid : VERPLICHT indien de landcode van de stagegever 00150 – België is

0330-15 Land stagegeverLengte : 5 posities Type : NUMERIEKAanwezigheid : VERPLICHTDe volgende drie velden bepalen in welke sector de leerling wordt tewerkgesteld. Minstens één van de drie velden moet worden ingevuld (in plaats van ‘slechts één … mag worden ingevuld’ in de vorige brochure). In volgorde van belangrijkheid vragen we : • het paritair comité-nummer;

 • indien het paritair comité-nummer niet gekend is : de NACE-code;

 • slechts indien geen van bovenstaande gekend is : de sector-code.

Voor de drie velden worden tabellen ter beschikking gesteld op de hooizolder (http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp).
0330-16 Paritair comité-nummer leerlingNummer van het paritair comité waarin de leerling tewerkgesteld wordt : bedrijven met personeel hebben 1 of meerdere paritaire comité-nummers. Het paritair comité-nummer hangt af van de functie van de werknemer. Elke werknemer valt maar onder 1 paritair comité-nummer.
Lengte : 6 posities Type : ALFANUMERIEKRestricties : • Toegelaten waarden :

 • spaties indien niet van toepassing : de werkgever is zelfstandige, en heeft geen paritair comité-nummer

 • Geldige code die door het ministerie ter beschikking wordt gesteldAanwezigheid : VERPLICHT indien de stagegever een of meerdere paritair comité-nummers heeft

0330-17 NACE-codeIndien er geen paritair comité-nummer kan worden toegekend, moet indien mogelijk, de NACE-code waarin de leerling wordt tewerkgesteld, worden ingevuld
Lengte : 5 posities Type : NUMERIEKRestricties : • Toegelaten waarden :

 • 00000 : indien de NACE-code niet gekend is

 • Geldige code die door het ministerie ter beschikking wordt gesteldAanwezigheid : VERPLICHT indien geen paritair comité-nummer werd ingevuld, en de NACE-code gekend is

0330-18 Sector-codeIndien er geen paritair comité-nummer en geen NACE-code kan worden toegekend, wordt de sector-code waarin de leerling wordt tewerkgesteld, ingevuld
Lengte : 2 posities Type : NUMERIEKRestricties :
 • Toegelaten waarden :

 • 00 indien een paritair comité-nummer of een NACE-code werd ingevuld

 • Geldige code die door het ministerie ter beschikking wordt gesteldAanwezigheid : VERPLICHT indien geen paritair comiténummer en geen NACE-code werden ingevuld

0330-19 Begindatum stagecontractDatum waarop volgens het contract de stage aanvangt
Lengte : 10 posities Type : DATUM (DD.MM.JJJJ)Restricties : de datum moet liggen in het lopende schooljaar (van 1/9 tot 31/8)Aanwezigheid : VERPLICHT

0330-20 Einddatum stagecontractDatum waarop volgens het contract de stage eindigt
Lengte : 10 posities Type : DATUM (DD.MM.JJJJ)Restricties : de datum moet vallen na de begindatum stagecontractAanwezigheid : VERPLICHT

0330-21 Soort stageGeeft aan om welk soort stage het gaat
Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERIEKToegelaten waarden :

- A : alternerende stage

- B : blokstageAanwezigheid : VERPLICHT

0330-22 Aantal halve dagen stageIndien het een alternerende stage betreft, wordt hier het aantal halve dagen ingevuld dat de leerling per week werkt
Lengte : 2 posities Type : NUMERIEKToegelaten waarden : tussen 0 en 15Aanwezigheid : VERPLICHT indien veld ‘Soort stage’ = ‘A’ (alternerende stage)

0330-23 Datum voortijdige stopzetting stageIndien de leerling het contract niet voleidigt, moet hier de datum waarop de leerling de stage stopzet, worden ingevuld
Lengte : 10 posities Type : DATUM (DD.MM.JJJJ)Toegelaten waarden : een datum tussen de begindatum stagecontract en de einddatum stagecontractAanwezigheid : VERPLICHT indien het contract niet werd voleidigd

0330-24 GezondheidstoezichtGeeft aan of, en door wie, het gezondheidstoezicht werd uitgevoerd

(het gezondheidstoezicht dient normaal te gebeuren voor de aanvang van de eerste stage; bij volgende stages is het uitvoeren van het gezondheidstoezicht afhankelijk van een risico-analyse)


Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERIEKToegelaten waarden : • ‘G’ : er was geen gezondheidstoezicht voorafgaand aan de stage vereist

 • ‘A’ : gezondheidstoezicht uitgevoerd door de Arbeidsgeneeskundige dienst van de stagegever

 • ‘P’ : gezondheidstoezicht uitgevoerd door de externe Preventiedienst van de schoolAanwezigheid : VERPLICHT


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina