Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Bijlages Bijlage 1: overzicht van de afgenomen interviewsDovnload 366.91 Kb.
Pagina11/14
Datum20.08.2016
Grootte366.91 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Bijlages
Bijlage 1: overzicht van de afgenomen interviewsInterviews van mensen die in armoede leven, of geleefd hebben (Totaal 23)
Mensen in armoede uit de verenigingen:

Open Huis Antwerpen (4)

De Brug Hasselt (2)

't Hope Roeselare (2)

Leren Ondernemen Leuven (1)
Uit tewerkstellingsprojecten, buurt- en nabijheidsdiensten:

Jonge vluchtelingen in werkervaringsproject/opleiding Antwerpen (3)

Vrijwilliger in sociale werkplaats Herentals (1)

Werknemers van strijkatelier Bornem (3)

Vluchteling werkervaringsproject Leuven (1)
Ervaringsdeskundigen (4)

(Van VDAB en Vlaams Netwerk)


Werkzoekenden, Marokkaanse gemeenschap, (2)
Interviews van actoren die vanuit diverse invalshoeken, elk op hun terrein expertise op dit gebied hebben (Totaal 21)
Fons Leroy, administrateur-generaal vdab

Kim Devos, medewerkster project @work

Eric Vandenhoeck, arbeidsbemiddelaar Steunpunt Tewerkstelling

Ingrid Swinnen, consulent Instant A

Ria Moeyens, coördinator strijkatelier OCMW

Fatih Ari, consulent UTV (Unie van Turkse Verenigingen)

Rachid Berhili, consulent FMV (Federatie van Marokkaanse Verenigingen)

Evans, toeleider AIF (multiculturele federatie van zelforganisaties)

Fouad Bougrine, trajectbegeleider Rzoezi

Saïd, jeugdwerker Rzoezi,

Jan Demeulenaere, OCMW, maatschappelijk assistent, schuldbemiddeling

Wim Deweerd, arbeidsbegeleider, Ceon

Bart Doevenspeck, coördinator Recupc

Jeanmarie, instructeur Recupc

Saskia De Bruyn, medewerkster Leren Ondernemen

Carl Maeckelberge, ACV

Ignace Degeest, consulent Jobkanaal Unizo

Nico Volckeryck, ondervoorzitter Unizo Antwerpen

Dirk Verschoore, Directeur Efrem v.z.w.

Ides Nicaise, projectleider HIVA

Jimmy Devos, HRM, ex-Volkswagen Vorst


Bijlage 2: ‘Forumdag Activering’Programma
09.30 u             Ontvangst met koffie

10.00 u            Verwelkoming door Paul Vaernewyck                       

Inleiding door Elke Vandermeerschen, projectverantwoordelijke

10.30 u             Toespraak door Minister Vandenbroucke

11.00 u             Pauze

11.15 u             Eerste reeks werkgroepen

12.45 u             Middagmaal

13.45 u             Tweede reeks werkgroepen

15.15 u             Pauze

15.30 u             Verslaggeving van de werkgroepen

16.00 u             Symbolische afsluiting

Iedereen kon deelnemen aan twee van de zes verschillende werkgroepen, één in de voor- en één in de namiddag. Men kon kiezen uit de volgende werkgroepen:

  1. De rol van verenigingen waar armen het woord nemen in activering naar werk

In de praktijk worden soms reeds mensen uit verenigingen begeleid door de medewerkers in hun zoektocht naar werk, op administratief vlak, medewerkers motiveren de mensen, gaan mee naar een aantal diensten,… Dit zowel op projectbasis, als vaak spontaan, op individuele basis,… Moeten de verenigingen werken als toeleiders ? Moeten de verenigingen mensen ondersteunen in hun zoektocht naar werk, of moeten ze de hele activeringspraktijk op een afstand houden ? Kan doordat mensen in armoede het woord nemen, vorming geven aan mensen van de VDAB,… een betere dialoog tot stand komen, waardoor activering makkelijker verloopt ?

We discussiëren tijdens deze werkgroep of dit de taak is van de vereniging, welke rol de vereniging hier in kan of moet spelen,...
  1. Discriminatie en uitsluiting bij het zoeken naar werk en op de werkvloer

Zowel allochtone als autochtone mensen in armoede ondervinden diverse vormen van discriminatie bij het zoeken en uitvoeren van een job. Dit kan zijn op basis van huidskleur, voorkomen, taalgebruik, … bij sollicitaties. Ook kunnen regels, omgang, eisen die gesteld worden,… op de werkvloer uitsluiting genereren. Wat denkt iedereen over de databank van de VDAB (moeten mensen in armoede daar ook in komen, worden allochtonen zo geviseerd,.. ?), anoniem solliciteren, quota, klachten bij de ombudsman,…


  1. Opleiding, perspectief op kwaliteitsvol, duurzaam werk en vrije beroepskeuze

De doorstroming bij opleidingen die effectief perspectief op kwalitatieve, duurzame tewerkstelling bieden, is enorm groot. Diverse drempels worden overschreden, en de kracht en motivatie om een opleiding vol te houden lijken exponentieel toe te nemen bij een reële kans op werk daarna. Moeten er meer opleidingen voor knelpuntfuncties en afspraken daaromtrent komen met de bedrijfswereld ? Of is vrije beroepskeuze daarentegen juist heel waardevol ? En is er wel perspectief op een goede job op maat in de bedrijfswereld, of moeten we ons concentreren op de sociale economie ? Worden sommige mensen op basis van achtergrond, huidskleur,… eerder in de richting van bepaalde opleidingen geduwd ? En hoe zit het met de drempel bij de opstap naar de opleiding in eerste instantie ?


  1. De opleiding ervaringsdeskundige als model voor activering ?

De opleiding ervaringsdeskundige is een lange, intensieve opleiding, waar procesmatig gewerkt wordt. Je krijgt er de kans om je als persoon sterker te maken of te voelen, te werken aan moeilijkheden, je talenten te verkennen en te leren gebruiken. Je werkt stapsgewijs naar een doelstelling (een job als ervaringsdeskundige) toe, ondersteund door professionelen, en deze evolutie maak je door samen met een groep mensen die een gelijkaardige evolutie doormaken. Zou dit als model kunnen functioneren voor andere opleidingen, voor activering in de bredere zin, als een soort onderwijs, waar je tijd en ruimte krijgt om een proces door te maken, en eventueel na een paar jaar een richting kan kiezen ?


  1. Begeleiding bij werk en al wat er bij komt kijken: de buddy of de makelaar ?

Als je de stap naar werk zet, komen er een heleboel dingen bij kijken, die alles behoorlijk complex kunnen maken. Zo moet je opvang vinden voor je kinderen, een heleboel administratieve zaken in orde maken, en wat gebeurt er met je kindergeld, huishuur, … En wat als je het werk toch niet aankan ? Zou het zinvol zijn als iemand met jou op stap ging om deze zaken in orde te maken, op te lossen ? Wie kan dat dan best, en hoe moet dat gebeuren ? Is het een buddy, die ook een vertrouwenspersoon is, waar je ook met psychologische, persoonlijke, emotionele zaken bij terecht kan ? Helpt het als dat iemand is waar je een aantal zaken gemeenschappelijk mee hebt, bijvoorbeeld achtergrond, afkomst, … zodat die je beter kan begrijpen ? Of is het een slimme makelaar, die alles op een rijtje kan zetten, de juiste diensten met je kan contacteren, alles helpt te structureren en in orde te brengen ?


  1. Motivatie: ’t Zijn zotten die werken ?

Verschillende mensen verdienen nagenoeg evenveel als ze gaan werken of een uitkering krijgen. Het leven wordt daarenboven duurder als je gaat werken. Je verliest een deel van je sociaal leven, van een informeel circuit. Je verliest je vrijheid en je vrije tijd. Of je hebt schulden en je krijgt je loon toch niet te zien. Heeft het dan nog wel zin om te gaan werken ? Tevens is het leven in armoede, het trachten aan te pakken van diverse problemen, het (terug) in orde maken van zoveel zaken,… vaak al een voltijdse job. Aan de andere kant bouw je door te werken ook rechten op (vb pensioen), heb je op lange termijn toch meer financiële voordelen, krijg je waardering van je omgeving, misschien ook van jezelf, leer je nieuwe mensen kennen, … Moet iedereen wel werken ? Dringt het activeringsdenken zich teveel op ? Komt motivatie uit jezelf of van buitenaf ? Kan iemand je helpen om gemotiveerd te worden, en moet dat wel ?

Werkten actief mee en leverden een zinvolle bijdrage op de forumdag:


Mensen uit de volgende verenigingen waar armen het woord nemen: ’t Gents Voetvolk (Gent), Recht-Op Borgerhout (Borgerhout), De Lage Drempel (Mechelen), SIVI (Gent), APGA (Antwerpen), De Keeting (Mechelen), Vrienden van het Huizeke (Brussel), De Brug (Hasselt), VL.O.S. (Sint-Niklaas), Mensen voor Mensen (Aalst), Open Huis (Antwerpen), Bij Ons-Chez Nous (Brussel), de Kar (Brecht), Samenlevingsopbouw Antwerpen (Antwerpen), t’ Hope (Roeselare), Centrum Kauwenberg (Antwerpen), Welzijnsschakel Sint-Niklaas vzw (Sint-Niklaas), Brandpunt 23 (Merksem), T’ ANtWOORD (Turnhout), Recht-Op Dam (Antwerpen), Brussels Platform Armoede (Brussel), Solidariteit Zonder Grenzen (Gent), A’Kzie (Kortrijk), De Zuidpoort (Gent), De Dorpel (Herentals), Beweging ATD Vierde Wereld (Cel Willebroek)
Mensen uit de volgende organisaties, projecten, overheid : VDAB, ACV, Armoedecel Stad Antwerpen, Strijkatelier ’t Plooienhof OCMW Bornem, De Link, Steunpunt Tewerkstelling Borgerhout, HIVA, kabinet welzijn minister Vervotte, ACLVB, Department Werk en Sociale Economie, Minderhedenforum, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina