Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Operationele doelstelling 3: aantal niet-arme ledenDovnload 337.05 Kb.
Pagina5/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Operationele doelstelling 3: aantal niet-arme leden

Het is niet mogelijk om een duidelijk getal of overzicht te geven van het aantal niet-arme leden dat deelneemt aan de activiteiten. In dat opzicht hebben we deze doelstelling dit jaar niet bereikt.

Nochtans kunnen we op een alternatieve wijze wel aangeven dat er zowel armen als niet-armen aan onze activiteiten deelnemen. De mogelijkheden dat zij elkaar kunnen ontmoeten als gelijken zijn dan ook duidelijk aanwezig. Bij wijze van staving hebben we een overzicht gemaakt van de percentages niet-armen tijdens de forumvergaderingen en de werkgroepen. Maar ook elders, zoals op het feest in de zoo, tijdens het congres van 6 mei en op verschillende vormingsessies, waren er voldoende kansen om met elkaar in contact te komen.

De percentages die hieronder worden weergegeven, zijn echter wel een benadering. De aantallen zullen schommelen afhankelijk van een aantal factoren.
  • Forumvergadering overleg overheid van 17/06/04: 27% niet-armen

  • Forumvergadering onderwijs van 16/09/04: 34% niet-armen

  • Forumvergadering lokaal sociaal beleid van 18/11/04: 34% niet-armen

  • Werkgroep cultuur: 76% niet-armen

  • Werkgroep lokaal sociaal beleid: 62% niet-armen

  • Werkgroep onderwijs: 68% niet-armen

  • Werkgroep energie: 19% niet-armen

Vooral voor de werkgroepen dient de opmerking gemaakt te worden dat het hierbij voornamelijk gaat over de werkers die in dienst zijn van een vereniging.


Operationele doelstelling 4 : mensen in armoede nemen verantwoordelijkheden op
Een opsomming van de behaalde resultaten, wordt pas verwacht als rapport bij het tweede jaarverslag.

Strategische Doelstelling 2: organiseren van overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verenigingenOperationele Doelstelling 1: overzicht publicaties
Aankoop publicaties
- ‘In Vrije Val’
- Jaarboek 2004 OASeS
- ‘Bruggen over Woelig Water’

Abonnement tijdschriften
- Weliswaar

- Alert
Uitbouw van de website van het Vlaams Netwerk


Tijdens het werkingsjaar 2004-2005 werd de website van het Vlaams Netwerk verder uitgebouwd door de informatie up-to-date te houden en naar lay-out toe vernieuwd om ze aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Via de website:
- worden bezoekers geïnformeerd over de werking van het Vlaams Netwerk via de publicatie van de verslagen, de forumboeken, de nieuwsbrieven,…

- wordt informatie van de verenigingen verspreid.

Het logo van het Vlaams Netwerk
Op het feest van het Vlaams Netwerk in de Zoo (oktober 2004) werd het logo van het Vlaams Netwerk officieel openbaar gemaakt. Het logo geeft symboliek weer waar het Vlaams Netwerk voor staat en helpt om de naambekendheid van het Vlaams Netwerk te verhogen.

Persteksten


- 24 september 2004 perstekst rond de liberalisering van de energiemarkt.
- Oktober 2004: perstekst naar aanleiding van het feest van het VN in de Zoo.
- 16 november 2004: perstekst rond de begeleiding van langdurig werklozen door de VDAB.

Briefactie
Maart 2005: het Vlaams Netwerk heeft haar verenigingen aangespoord om deel te nemen aan een briefactie naar alle federale ministers door een modelbrief voor alle verenigingen op te maken.

Nieuwsbrief van het Vlaams Netwerk: ’t VeNtje
Sinds januari 2005 heeft het Vlaams Netwerk een interne nieuwsbrief die bestemd is voor de verenigingen. Ze verschijnt zeswekelijks en omvat informatie over het werk dat de staf heeft verricht, over de gesprekken en contacten die er zijn geweest en over de bezoeken van de staf aan de verenigingen. In elk VeNtje wordt er ook een vereniging in de ‘spotlichten’ gezet zodat de verenigingen elkaar’s werking beter leren kennen.

Operationele Doelstelling 2: samenwerkingsverbanden
Binnen het Vlaams Netwerk zijn er 4 samenwerkingsverbanden (APGA, Dynamo, GOT en Brussels Platform Armoede) en 2 transregionale samenwerkingsverbanden (Welzijnsschakels en ATD). Verder kunnen er ook lokaal verenigingen samenwerken en hun krachten bundelen. Hieronder worden de verschillende initiatieven vermeld met hun respectievelijke leden. Wat de werking van de verbanden betreft: de samenwerkingsverbanden bieden ondersteuning aan de verenigingen en zorgen ervoor dat zij op regelmatige basis samenkomen om ervaringen uit te wisselen. In die context zijn zij het beste te vergelijken met stedelijke overlegplatforms. Dynamo is hierbij op provinciaal gebeid actief en ATD en Welzijnsschakels op Vlaams niveau. De link of werking van de samenwerkingsverbanden binnen de structuur van het Vlaams Netwerk dient wel in de toekomst nog uitgediept te worden.


  • APGA (Antwerps Platform Generatiearmen)

Verenigingen: Centrum Kauwenberg, Open Huis, Recht-Op Dam, Recht-Op Kiel en Recht-Op BorgerhoutVerenigingen: De brug, Lichtpunt, Trefpunt Soma, De draaischijf, Wasda, Hoger-op, De regenboogVerenigingen: Buurtwerk Molenbeek, Hobo, De schutting, Archipel-Puerto, Wijkpartenariaat De Schakel, De buurtwinkel, A place to live, Bij ons chez nous, Vrienden van het huizeke, Albatros10 Augustus 2004


Algemene infodag voor beleidsmensen (Vlaams en Brussels) en het Vlaams Netwerk met een bezoek aan verschillende verenigingen.
22 december 2004 en 17 januari 2005

Overleg met de stuurgroep (alle werkers van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen). Info over de werking van het Vlaams Netwerk, erkenningen en subsidies en verder over de visieontwikkeling van het Vlaams Netwerk.


3 januari 2005

Bespreking over het dossier van de vereniging Hobo met Roel Seurs (Vertegenwoordiger van de Brusselse verenigingen in de Raad van Beheer van het Vlaams Netwerk)

  • Overleg met GOT (Gentse Overleg Tafel)

Verenigingen: Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen BMLIK, ’t gents voetvolk, SIVI, ’t vergiet, de zuidpoort, El-ele


22 oktober 2004

Overleg met Kris Dom van de Gentse Overleg Tafel in verband met de ondersteuning van ‘Solidariteit zonder grenzen’.
  • Overleg met Leuvense verenigingen over de werking in Vlaams-Brabant

Verenigingen: Leren Ondernemen en ’T Lampeke


26 oktober 2004

Zijnde een werkoverleg tussen ‘t Lampeke en Leren ondernemen met enkel de twee voorzitters en de coördinator van het Vlaams Netwerk.

Uitwisselen van informatie over elkaars organisatie en pistes uitdenken voor samenwerking tussen Vlaams Netwerk, ‘t Lampeke en Leren Ondernemen en specifieke mogelijkheden voor samenwerking tussen ‘t Lampeke en Leren Ondernemen onderling.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina