Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen geert bourgeoisDovnload 6.74 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte6.74 Kb.
vlaams parlement

₪ schriftelijke vragengeert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand

Vraag nr. 247

van 4 maart 2010

van jan peumans


Archeologische zorgplicht - Naleving door gemeenten
Zoals bekend, is in Vlaanderen sinds 1993 de archeologische zorgplicht decretaal vastgelegd. Deze decretale zorgplicht is de motor van diverse archeologische diensten, omdat ze de juridische basis vormt voor de financiering van een groot deel van het archeologisch onderzoek.
Echter, ik meen te hebben begrepen dat er een interne tegenspraak vervat zit in dit decretale principe. Deze tegenspraak heeft mijns inziens te maken met de ongelijkheid.
Daarom stel ik de minister hierover graag volgende vragen.


  1. Wordt de archeologische zorgplicht nageleefd in de gemeenten zonder Intergemeentelijke Archeologische Dienst (IAD)?

Indien de zorgplicht wordt nageleefd, kan de minister dit staven met cijfers?
  1. Indien de zorgplicht niet wordt nageleefd in gemeenten zonder IAD, wordt hierdoor dan het gelijkheidsbeginsel niet geschaad?

Indien het gelijkheidsbeginsel geschaad wordt, welke initiatieven neemt de minister om die ongelijkheid op te heffen?
  1. Hoe worden de gemeenten op het vlak van archeologie geresponsabiliseerd en gestimuleerd? Moet de oprichting van IAD’s niet gestimuleerd worden?
  1. Impliceert de toepassing van het Verdrag van Malta ook dat het zorgplichtprincipe zoals we het kennen voor archeologie, wordt uitgebreid naar de monumentenzorg en naar roerend erfgoed?


Het veroorzakersprincipe (en dus de zorgplicht) in het Verdrag van Malta geldt immers ook voor monumenten en roerend erfgoed (art 1 §3).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina